Generuj PDF z tej stronie - Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych

Komentarze

Transkrypt

Generuj PDF z tej stronie - Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych
Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w
Lubaniu
Źródło:
http://oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/3883,VIII-zjazd-sluchaczy-studiow-podyplomowych-pt-Identyfikacja-w
ybranych-grup-kultu.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 15:14
Strona znajduje się w archiwum.
VIII zjazd słuchaczy studiów podyplomowych pt. „Identyfikacja
wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich
powrotami”
Autor:
W dniach 28 – 29.03.2015 roku w UKSW w Warszawie odbył się VIII
zjazd słuchaczy studiów podyplomowych pt. „Identyfikacja wybranych
grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami”.Program
zjazdu obejmował zagadnienia dotyczące rejonu Maghrebu:zarys
historyczny kształtowania się państw Maghrebu i ich rozmieszczenie na
mapie politycznej świata (Mauretania, Sahara Zach., Maroko, Algieria,
Tunezja, Libia),aktualna sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza
państw Maghrebu,
W dniach 28 – 29.03.2015 roku w UKSW w Warszawie odbył się VIII zjazd słuchaczy studiów
podyplomowych pt. „Identyfikacja wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z
ich powrotami”.
Program zjazdu obejmował zagadnienia dotyczące rejonu Maghrebu:
●
zarys historyczny kształtowania się państw Maghrebu i ich rozmieszczenie na mapie
politycznej świata (Mauretania, Sahara Zach., Maroko, Algieria, Tunezja, Libia),
●
aktualna sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza państw Maghrebu,
●
kultury Afryki Północnej: pochodzenie, tradycje i współczesne występowanie grup
etnicznych Maghrebu i kulturowe modele zachowań przedstawicieli kultur północno –
afrykańskich,
●
polityka migracyjna, rola instytucji państwowych,
●
migracje Maghrebczyków do Europy i Polski. Uwarunkowania wpływające na migrację, w
tym zmuszające do wyjazdu i umożliwiające powrót do kraju pochodzenia,
●
źródła i zasady wyszukiwania informacji dotyczących państw Maghrebu,
●
aktualna mapa konfliktów występujących w regionie Maghrebu i mapa religijna regionu.
Powyższe zagadnienia przeprowadzone w formie wykładów oraz zajęć ćwiczeniowych, w
bardzo interesujący sposób przedstawili wykładowcy: prof. Janusz Danecki z Uniwersytetu
Warszawskiego, dr hab. Aldona Piwko z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
mgr Mariusz Maciak oraz mgr Patrycja Staniszewska - również z UKSW.
Realizacja studiów podyplomowych odbywa się w ramach projektu nr 4/15/EFPI/2013 pt.
„Wzmocnienie efektywności działań w zakresie powrotów wykonywanych przez Straż
Graniczną, w tym współdziałanie z innymi instytucjami – część V”.

Podobne dokumenty