NAJWIĘKSZA W EUROPIE CENTRALNEJ IMPREZA O TEMATYCE

Komentarze

Transkrypt

NAJWIĘKSZA W EUROPIE CENTRALNEJ IMPREZA O TEMATYCE
NAJWIĘKSZA W EUROPIE CENTRALNEJ IMPREZA O TEMATYCE BADAWCZEJ
Kongres Badaczy Rynku i Opinii
jest największym wydarzeniem
badawczym w Europie Centralnej
i jedną z najważniejszych w Polsce
imprez środowiska marketingowego.
Dzięki swojej skali i wieloletniej
tradycji Kongres jest także najlepiej słyszalnym głosem branży
badawczej w sprawach zmian,
wyzwań i nowych możliwości przed
jakimi staje cały marketing.
The future ain’t what it used to be, jak mawiał Yogi Berra. Na przyszłości
nie można już polegać. Stała się, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek
wcześniej, nieprzewidywalna. Czy jednak zmiana zawsze oznacza
postęp? Czy zmiana rewolucyjna jest koniecznie lepsza od ewolucyjnej? Jakie są mechanizmy
stojące za obserwowaną zmianą postaw i zachowań Polaków? Czy rzeczywiście mamy do czynienia
z gruntownymi zmianami? Czy rzeczywiście wszystko naprawdę się zmienia – zachowania, marzenia,
wartości, aspiracje – czy może mamy tylko do czynienia z innymi dekoracjami, ale wciąż tą samą
sztuką ludzkich ambicji i emocji, sukcesów i porażek? Wreszcie czy zmianę - zachowań konsumenckich,
postaw społecznych - można zaprojektować? Czy i jak można nią zarządzać? O całym spektrum
zmian w otoczeniu społecznym i konsumenckim, zmian roli badań oraz sposobu ich prowadzenia,
zmian w obszarze relacji badacz-zleceniodawca oraz prezentujących użyteczność i aplikowalność
wyników badań będziemy rozmawiać podczas tegorocznego Kongresu Badaczy Rynku i Opinii.
Kongres Badaczy było to
wyjątkowe wydarzenie.
Często bywam na podobnych
imprezach, ale ta zrobiła na mnie
wrażenie: świetna organizacja,
znakomity program, naprawdę
rzadko mam do czynienia z tej
klasy profesjonalizmem.
Jacek Szlak,
redaktor naczelny
Marketing przy Kawie.
GOŚCIE SPECJALNI
MINIONYCH KONGRESÓW
prof. Zygmunt Bauman
Alain Couttolenc
Nielsen Watch Europe
Will Galgey
Futures Company
Eric Salama
Kantar Group
Prof. Witold Orłowski
DVL Smith
W SKŁAD KAŻDEGO PAKIETU SPONSORA GŁÓWNEGO WCHODZI:
1. Nadanie tytułu Sponsora Głównego Kongresu Badaczy
2. Reklama i promocja Sponsora poprzez umieszczenie informacji
o Sponsorze we wszystkich materiałach promocyjnych Kongresu w tym:
• na stronie www Kongresu (logotyp + informacja tekstowa o Sponsorze
i jego ofercie)
• w e-mailingach promocyjnych Kongresu (logotyp + hiperłącze)
• w materiałach drukowanych Kongresu (logotyp)
• na planszach, tablicach, bannerach Kongresu (logotyp)
• zamieszczenie materiałów drukowanych/gadżetów Sponsora
w pakietach dla uczestników Kongresu
• Informacje w materiałach prasowych i komunikatach o Kongresie
3. Udostępnienie miejsca reklamowego podczas Kongresu, w tym:
• ekspozycja plansz, bannerów i tablic Sponsora wraz ze stoiskiem promocyjnym
wielkości 3,5x2m
4. jednorazowa wysyłka e-mailingu informującego o objęciu przez Zleceniodawcę
Kongresu sponsoringiem oraz zawierającego informacje na temat oferty handlowej
Sponsora, ok. 5000 odbiorców;
5. udostępnienie w programie kongresu czasu na 30 minutową prezentację Sponsora
6. 4 zaproszenia do dyspozycji Sponsora
Koszt pakietu Sponsora Głównego Kongresu Badaczy wynosi
uczestnicy minionych edycji
średnia z lat 2009-2012
OFERTA LIMITOWANA:
25 tys. zł netto
pakiet
sponsora głównego
W SKŁAD KAŻDEGO PAKIETU SPONSORSKIEGO WCHODZI:
1. Nadanie tytułu Sponsora Kongresu Badaczy
2. Reklama i promocja Sponsora poprzez umieszczenie informacji
o Sponsorze we wszystkich materiałach promocyjnych Kongresu w tym:
• na stronie www Kongresu (logotyp + informacja tekstowa o Sponsorze i jego ofercie)
• w e-mailingach promocyjnych Kongresu (logotyp + hiperłącze)
• w materiałach drukowanych Kongresu (logotyp)
• na planszach, tablicach, bannerach Kongresu (logotyp)
• zamieszczenie materiałów drukowanych/gadżetów Sponsora
w pakietach dla uczestników Kongresu
• Informacje w materiałach prasowych i komunikatach o Kongresie
3. Udostępnienie miejsca reklamowego podczas Kongresu, w tym ekspozycja plansz,
bannerów i tablic Sponsora
4. 2 zaproszenia do dyspozycji Sponsora
Koszt pakietu sponsorskiego Kongresu Badaczy wynosi
10 tys. zł netto
OFERTA LIMITOWANA:
pakietów
sponsorskich
Biuro Organizacji Kongresu:
02-609 Warszawa, ul. Szarotki 11
tel. 22 649 97 74, tel/fax: 22 649 97 75
e-mail: [email protected]
sponsorzy minionych edycji:

Podobne dokumenty