Wykaz podręczników na rok 2016/2017

Komentarze

Transkrypt

Wykaz podręczników na rok 2016/2017
Zespół Szkół nr 3 im. A. Kocjana w Olkuszu
Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016
(UWAGA !!!! NA POCZĄTKU ROKU W NASZEJ SZKOLE ODBĘDZIE SIĘ KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH)
Klasa, przedmiot
2bT,
organizacja imprez i usług
turystycznych
3bT,
organizacja imprez i usług
turystycznych
4bT,
pracownia informatyczno
- turystyczna
3bT,
pracownia informatyczno
- turystyczna
2bT,
pracownia informatyczno
- turystyczna
1 technikum,
język angielski
2 technikum i 2 liceum,
język angielski
Nazwa podręcznika, autor, wydawnictwo, nr
dopuszczenia
„Organizacja imprez i usług turystycznych”, Iwona
Michniewicz, Maria Peć, WSIP, 18/2014
„Sprzedaż imprez i usług turystycznych cz. 1”,
Mariola Milewska, Marek Lawin, WSIP, 78/2013
„Sprzedaż imprez i usług turystycznych cz. 1”,
Mariola Milewska, Marek Lawin, WSIP, 78/2013
„Informacja turystyczna” Zygmunt Kruczek, WSIP,
72/2013
„Planowanie i kalkulacja kosztów i imprez
turystycznych” W. Banasik, H. Borne-Januła,
76/2013
„Rezerwacja imprez i usług turystycznych”
M.Milewska, M.Lawin, 77/2013
Matura Focus 2. Student’s Book.
S. Kay i inni, Pearson, 672/2/2013
„Matura Explorer pre-intermediate”
Jon Naunton, Beata Polit,
Nowa Era 331/2/2011/z1
„Matura Explorer Intermediate” John Hughes, Beata
Polit
Nowa Era
262/3/2011
Klasy 3,
język angielski
Matura Explorer pre-intermediate”
Jon Naunton, Beata Polit,
Nowa Era 331/2/2011/z1
Klasa 3 Liceum,
język angielski
Klasy 4,
język angielski
Repetytorium maturalne - LONGMAN Poziom
podstawowy
Matura Explorer pre-intermediate”
Jon Naunton, Beata Polit,
Nowa Era 331/2/2011/z1
Repetytorium maturalne - LONGMAN Poziom
podstawowy
Klasa 1,
Wiedza o kulturze
Klasa 1,
jezyk polski
Materiały
ćwiczeniowe
„Spotkania z kulturą” Podręcznik do wiedzy o
kulturze dla liceum i technikum. M. Bokiniec i inni,
Nowa Era
2012
„Ponad słowami” Podręcznik do kształcenia
literackiego i kulturowego, klasa 1 część 1, zakres
podstawowy i rozszerzony, Małgorzata Chmiel, Eliza
Kostrzewa, Nowa Era, 425/1/2012
Klasa 2,
jezyk polski
„Ponad słowami” Podręcznik do kształcenia
literackiego i kulturowego, klasa 1 część 2,
zakres podstawowy i rozszerzony, Anna Równy,
Eliza Kostrzewa, Nowa Era, 425/2/2012
„Ponad słowami” klasa 2, część 1 M.Chmiel, A.
Równy, Nowa Era 425/3/2013
Klasa 3,
jezyk polski
Klasa 2aT, 2bT, 2cT,
WOS
Klasa 2 LO,
WOS
Klasa 3 LO,
WOS
„Ponad słowami” klasa 2, część 2 M.Chmiel, A.
Równy, E.Mirkowska-Treugott, Nowa Era
425/4/2013
„Ponad słowami” klasa 3, M.Chmiel, A. Równy,
R.Pruszczyński, Nowa Era 425/5/2014
„Ciekawi świata”, Maciej Batorski Zakres
podstawowy OPERON 469/2012
„Ciekawi świata 1” Zakres rozszerzony OPERON
577/1/2012 autorzy: Artur Derdziak, Maciej Batorski
„Ciekawi świata 2” Zakres rozszerzony OPERON
577/2/2013 Autor: Maciej Batorski
„Ciekawi świata 3” Zakres rozszerzony OPERON
577/3/2014 Autor: Maciej Batorski
Ćwiczenia do
podręcznika
Materiały
edukacyjne
Uwagi
Klasa 2 LO,
historia i społeczeństwo
Poznać przeszłość. Wiek XX. - zakres podstawowy
Nowa Era 525/2012
autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory
Nowa Era autorzy: Tomasz Maćkowski 659/1/2013
Klasa 3 LO,
historia i społeczeństwo
„Poznać przeszłość. Rzącący i rządzeni”, I.Janicka,
Nowa Era, 659/2/2014
Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość Nowa Era
autorzy: J.Centek 659/3/2014
Klasy 1,
historia
Klasa 2 TOT,
historia i społeczeństwo
Klasa 3 TOT,
historia i społeczeństwo
Klasa 3TE, 3TI, 3TOR,
historia i społeczeństwo
Klasy 4 Technikum
historia i społeczeństwo
„Poznać przeszłość. Europa i Świat” K.Kłodziński,
T.Krzemińskim Nowa Era, 659/4/2014
Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory
Nowa Era autorzy: Tomasz Maćkowski
659/1/2013
„Poznać przeszłość. Rzącący i rządzeni”, I.Janicka,
Nowa Era, 659/2/2014
Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory
Nowa Era autorzy: Tomasz Maćkowski
659/1/2013
„Poznać przeszłość. Rzącący i rządzeni”, I.Janicka,
Nowa Era, 659/2/2014
Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość Nowa Era
autorzy: J.Centek
659/3/2014
Klasa 1,
edukacja dla
bezpieczeństwa
Klasa 1 a technikum,
wiedza o gospodarce
Klasa 1 TOT, prawo i bhp
Klasa 2aT 2cT,
prawo i bhp
Klasa 1, j.niemiecki
Klasa 2,
j.niemiecki
Klasa 3
j.niemiecki
matematyka
chemia
fizyka
zakres podstawowy
fizyka
zakres rozszerzony
Klasa 1
„Poznać przeszłość. Europa i Świat”
K.Kłodziński, T.Krzemińskim
Nowa Era, 659/4/2014
Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik OPERON
411/2012 autorzy: Mariusz Goniewicz, Anna W.
Nowak-Kowal, Zbigniew Smutek
„Podstawy działalności gospodarczej w turystyce” R.
Tylińska, M.Wajgner, WSiP, 16/2014
Elementy prawa, Jacek Musiałkiewicz, wyd.
Ekonomik, 37/97
Elementy prawa, Jacek Musiałkiewicz, wyd.
Ekonomik
„Alles klar neu” dla rozpoczynających naukę. Kurs
podstawowy dla rozpoczynających naukę na
poziomie IV.O lub ją kontynuujących na IV.1
autorzy: K.Łuniewska, U.Tworek, Zofia Wąsik
WSiP 679/1/2014 679/2/2014
„Alles klar neu” kontynuacja serii podręcznika z
klasy pierwszej, 679/3/2014
679/4/2014
„Alles klar neu” kontynuacja serii podręcznika z
klasy drugiej
Repetytorium Maturalne, 679/5/2014
MATeMAtyka. Podręcznik + CD-ROM dla szkół
ponadgimnazjalnych. Nowa Era 360/1/2011
Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i
rozszerzonym
autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota
Ponczek
To jest chemia. Podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Nowa Era
438/2012 autorzy: Romuald Hassa, Aleksandra
Mrzigod, Janusz Mrzigod
Odkryć fizykę. Podręcznik - Zakres podstawowy
Nowa Era 447/2012 autorzy: Marcin Braun,
Weronika Śliwa
Zrozumieć fizykę. Podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych Nowa Era 632/1/2013
Zakres rozszerzony, części 1 i 2
autorzy: Stanisław Bajtlik, Agnieszka SewerynByczuk, Krzysztof Byczuk, Zuzanna Suwald,
Stanisław Suwald, Elżbieta Wójtowicz
Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół
Wprowadzenie
do ekonomii,
E.Najszewska,
WSiP, 2013
(Uwaga Klasy
Pierwsze!!! Proszę
nie kupować
podręczników,
podział na grupy
nastąpi w
pierwszych dniach
września)
biologia
podstawy
przedsiębiorczości
geografia
zakres podstawowy
geografia
zakres rozszerzony
informatyka
ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy autorzy:
Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec- Jeleń,
Stanisław Czachorowski, Nowa Era 450/2012
Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw
przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy autorzy: Zbigniew Makieła,
Tomasz Rachwał, Nowa Era 467/2012
Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy Nowa Era
433/2012 autorzy: Radosław Uliszak, Krzystof
Wiedermann
Oblicza geografii. Podręcznik dla liceum
ogólnokształcącego i technikum 501/1/2012
Zakres rozszerzony, Nowa Era autorzy: Roman
Malarz, Marek Więckowski
Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Migra
436/2012 autor: Grażyna Koba
Pozostałe podręczniki zostaną podane na początku roku szkolnego (jeżeli nie zostały podane przez nauczyciela prowadzącego przed
zakończeniem roku)

Podobne dokumenty