M27-00 Clear Acrylic Sealer

Komentarze

Transkrypt

M27-00 Clear Acrylic Sealer
M27-00 Clear Acrylic Sealer - Farba akrylowa podkładowa
I
M27-00 Clear Acrylic
Sealer
Farba akrylowa do gruntowania i
uszczelniania porowatych podłoży
Właściwości farby:
•
•
•
•
Sprawdza się jako
substancja wiążąca
kurz na betonowych
podłożach.
Do stosowania
wewnątrz i na zewnątrz
Odporna na tworzenie
się pęcherzy.
Bardzo trwały i odporny
na alkalia.
Opis farby:
•
•
•
Może być stosowany do
wilgotnych powierzchni
(bez stojącej wody).
Bardzo niska emisja
substancji lotnych.
Nie powoduje pogrubienia
powłoki malarskiej.
Akrylowa powłoka gruntująca łatwa do stosowania, szybko
schnąca, łatwo zmywalna woda z mydłem. Wyjątkowo trwała,
odporna na tworzenie się pęcherzy, substancje zasadowe i
utratę barwy. Odpowiednia dla użycia jako farba podkładowa
i wypełniacz porów lub jako ochronna i bezbarwna warstwa o
niskim połysku dla podniesienia trwałości podłoża.
Zapobiega penetracji wody w powierzchnie murowane i
chroni je przed erozją, powstawaniem wykwitów,
kredowaniem, łuszczeniem. Może być używany jako
uniwersalny podkład o doskonałej przyczepności, który
nadaje
jednolity
charakter
podłoża
dla
powłoki
nawierzchniowej. Redukuje penetrację wilgoci i utrzymuje
powierzchnie betonowe i murowane w czystości, zachowując
ich naturalny wygląd.
Zastosowanie:
Ograniczenia:
Rekomendowana na niemalowane podłoża wewnętrzne i
zewnętrzne: suche lub zwietrzałe podłoża murowane,
tynki i podłoża ceglane. Polecana na wewnętrzne
powierzchnie
drewniane
oraz
jako
powłoka
zabezpieczająca o niskim połyski, w tym na tynki
szlachetne.
•
•
•
•
•
Nie stosować gdy temperatura powietrza lub
powierzchni malowanej jest poniżej 10°C.
Podczas nakładania jest mleczno biała i wysycha
jako powłoka bezbarwna.
Nie odporna na substancje żrące i silne detergenty.
Powłoka akrylowa/lateksowa musi być dokładnie
wyschnięta przed położeniem M27-00 Clear Acrylic
Sealer jako warstwy ochronnej.
Wydajność może być uzależniona od stopnia
porowatości podłoża.
Dane techniczne:
Podstawowe zalety:
•
•
•
Może być stosowany na różne podłoża.
Szybko wysycha i jest łatwo zmywalna.
Zwiększenie trwałości podłoża i ułatwienie remontu
może być osiągnięte dzięki M27
Kolory:
M27 00 - bezbarwny
Specjalne:
Kontakt z dystrybutorem lub najbliższym dealerem.
Ekologia:
Farba nie zawiera związków ołowiu, chromu i rtęci.
Nie zawiera substancji fotoreaktywnych.
Atesty:
Farba posiada atest PZH: HK/B/1008/02/2005.
Deklaracja zgodności z PN-C-81914:2002.
*
Specyfikacja farby białej:
Podstawa:
żywica akrylowa
Pigment:
Bezbarwny
Części stałe:
13%
2
Wydajność:
ok. 8,5 m /1L
Grubość warstwy: mokra
97-196 µm
sucha:
127-254 µm
Czas schnięcia
(25°C, wilgotność 50%):
- na dotyk:
1h
- do ponownego malowania:
2h
Wysychanie:
polikondensacja
Temperatura zapłonu:
nie występuje
Stopień połysku:
półmatowy
Temperatura powierzchni
10°C/32°C
malowanej min/max:
Rozcieńczalnik:
czysta woda
Mycie:
czysta woda
Ciężar 1 litra:
1,02 kg
Temperatura przechowywania
5°C/32°C
min/max:
Opakowanie*:
0,95L; 3,78L
3,78 L = 1 galon; 0,95 L = ¼ galona; 18,9 L = 5 galonów.
Producent: Benjamin Moore & Co., 51 Chestnut Ridge Road, Montvale, NJ 07645, USA, tel.(201) 573 9600, www.benjaminmoore.com
Dystrybucja: B.M. Polska Sp. z o.o., 00-716 Warszawa, ul.Bartycka 175, tel./fax: (22) 851 00 09, www.benjaminmoore.pl
M27-00 Clear Acrylic Sealer - Farba akrylowa podkładowa
Przygotowanie powierzchni:
Nakładanie:
Powierzchnia do malowania musi być czysta, sucha,
wolna
od
tłuszczu,
kurzu,
pleśni,
substancji
wodorozpuszczalnych.
Należy
uzupełnić
wszelkie
pęknięcia i ubytki, które mogą powodować wnikanie
wody. Pozostałości starych i nietrwałych powłok
malarskich powinny być dokładnie usunięte.
Przy stosowaniu na zewnątrz w upalny dzień
powierzchnię
murowaną
należy
zwilżyć
wodą
bezpośrednio przed nakładaniem M 27.
Dla najlepszego efektu należy dbać o nakładanie
właściwej ilości materiału. Przed użyciem i trakcie
aplikacji dokładnie wymieszać. Można nakładać pędzlem,
wałkiem z włókien syntetycznych lub hydrodynamicznie.
Nie nakładać w temp. poniżej 10°C. Nie przechowywać w
o
temp. poniżej 5 C.
W przypadku usuwania starych powłok malarskich
niewiadomego pochodzenia może istnieć ryzyko kontaktu
ze związkami zawierającymi ołów, dlatego zaleca się
podjęcie odpowiednich środków ostrożności.
System podkład/ wykończenie:
Rozcieńczanie i czyszczenie:
Powierzchnie gipsowe, tynkowe i betonowe oraz
drewniane uprzednio malowane:
Stare i nietrwałe powłoki malarskie dokładnie usunąć.
Naprawić wszelkie pęknięcia, nierówności, ubytki a
następnie zastosować 1-2 warstwy M 27.
Rozcieńczanie nie jest normalnie wymagane. Do natrysku
można dodać niewielką ilość przegotowanej wody (do ok.
5%). Pędzle, wałki oraz inne narzędzia malarskie myć w
ciepłej wodzie z mydłem bezpośrednio po użyciu. Należy
pamiętać, że farba ta może szybko zaschnąć na
narzędziach malarskich.
Nowe powierzchnie gipsowe, tynkowane i betonowe* Ochrona i bezpieczeństwo:
oraz drewniane niemalowane:
1-2 warstwy M 27.
Chronić przed zamarznięciem. Chronić przed spożyciem,
kontaktem z oczami, przedłużającym się kontaktem ze
Niemalowane podłogi:
skórą lub wdychaniem podczas natrysku. W wypadku
Usunąć grubsze pozostałości oraz nadmiar kurzu, a kontaktu z oczami, przemyć dużą ilością wody i
następnie zastosować 1-2 warstwy M 27.
skontaktować się z lekarzem. Pomieszczenia zamknięte
w czasie prac malarskich i po ich zakończeniu należy
starannie wietrzyć do zaniku specyficznego zapachu i po
* przed stosowaniem na nowe powierzchnie gipsowe, tynkowane i tym okresie nadają się do użytku. W czasie malowania
betonowe dopuszczalne jest rozcieńczenia gruntu M 27 czysta wodą w pomieszczeń należy nosić odzież, rękawice i okulary
ilości do 100% (max. 1:1).
ochronne, a w przypadku stosowania metody natryskowej
również maskę chroniącą drogi oddechowe.
Przechowywać w szczelnym pojemniku z dala od dzieci.
Nie wylewać do kanalizacji lub ciągów powierzchniowych.
Oryginalna karta bezpieczeństwa (Material Safety Data
Sheet) i Atest Higieniczny PZH dostępne na żądanie.
Podane informacje wynikają z posiadanej najlepszej
wiedzy i doświadczenia i w niektórych przypadkach mogą
nie mieć zastosowania do właściwości i stanu
konkretnego podłoża, które będzie malowane. Dlatego
zalecane jest wykonanie próbnego malowania fragmentu
podłoża przed pomalowaniem całej powierzchni.
Twój dealer farb
:
Producent: Benjamin Moore & Co., 51 Chestnut Ridge Road, Montvale, NJ 07645, USA, tel.(201) 573 9600, www.benjaminmoore.com
Dystrybucja: B.M. Polska Sp. z o.o., 00-716 Warszawa, ul.Bartycka 175, tel./fax: (22) 851 00 09, www.benjaminmoore.pl

Podobne dokumenty