Wewnętrzna kamera mini-kopułkowa IP equIP® Series HD

Komentarze

Transkrypt

Wewnętrzna kamera mini-kopułkowa IP equIP® Series HD
Wewnętrzna kamera mini-kopułkowa IP equIP® – Skrócona instrukcja montażu
Wewnętrzna kamera minikopułkowa IP equIP® Series HD
1
Montaż kamery
Nr
Nazwa
Opis
Przed rozpoczęciem
1
Przycisk RESET
Przywraca fabryczne ustawienia domyślne
2
BNC
Analogowe wyjście wideo
3
Alarm I/O
Podłączenie alarmu
4
Audio I/O
Dwukierunkowe połączenia audio
5
Zasilanie
Gniazdo zasilania 12 V DC / 24 V AC
6
RJ45
Wejście sieci Ethernet 10/100 Mb/s/PoE
H3D2S2
H3D2SR2
H3D2S2X
H3D2SR2X
H3D3S2
H3D3SR2
H3D3S2X
H3D3SR2X
Przed rozpoczęciem należy sprawdzić, czy opakowanie zawiera wszystkie wymienione niżej
elementy. W razie stwierdzenia braku lub uszkodzenia któregokolwiek z elementów należy jak
najszybciej zwrócić się do sprzedawcy.
H3D5S2
H3D5SR2
H3D5S2X
H3D5SR2X
•
Kamera
•
Imbus gwiazdkowy
•
Płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją
•
Wkręty (×4)
•
Kostka do przyłączenia zasilania
•
Kołki plastikowe (×4)
•
Skrócona instrukcja montażu
•
Podkładki gumowe (×6)
Skrócona instrukcja montażu
Dokument 800-16398V1 – wer. A – 09/2014
Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu wewnętrznej kamery mini-kopułkowej Honeywell equIP® Series. Poniżej
opisano sposób instalacji kamery i logowania się w niej. Instrukcję konfigurowania kamery zawiera
podręcznik equIP® Series IP Cameras Configuration Guide na dołączonym do kamery dysku CD z
oprogramowaniem i dokumentacją kamery. Jeśli potrzebna jest dodatkowa pomoc, należy zadzwonić
na numer wskazany na odwrocie tego podręcznika.
Ostrzeżenia
OSTROŻNIE
RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM
NIE OTWIERAĆ
OSTROŻNIE: ABY OGRANICZYĆ RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ OBUDOWY.
WEWNĄTRZ NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH
SERWISOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA. SERWISOWANIE
NALEŻY ZLECAĆ WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.
TEN SYMBOL WSKAZUJE, ŻE
WEWNĄTRZ URZĄDZENIA
WYSTĘPUJE NIEBEZPIECZNE
NAPIĘCIE ISTAŁE RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM.
TEN SYMBOL WSKAZUJE, ŻE DO
TEGO URZĄDZENIA DOŁĄCZONO
WAŻNE INSTRUKCJE OBSŁUGI I
SERWISOWANIA.
Do montażu kamery będzie potrzebna też wiertarka i wkrętak krzyżakowy (brak w komplecie).
Podłączanie do źródła zasilania
OSTROŻNIE
Kamera może być zasilana ze zwykłego zasilacza 12 V DC lub 24 V AC albo ze źródła Power over
Ethernet (PoE).
Montaż i serwisowanie powinien wykonywać tylko doświadczony i
wykwalifikowany technik, aby zapewnić zgodność z miejscowymi przepisami i z
warunkami gwarancji.
Przygotowanie kamery
1.
Za pomocą dołączonego w komplecie imbusa gwiazdkowego poluzuj dwie śruby
zabezpieczające i zdejmij pokrywę kopułki z podstawy kamery.
2.
Zdejmij obudowę wewnętrzną. Naciśnij obudowę wewnętrzną z obu boków, aby oddzielić ją od
kamery.
3.
Wykręć śrubę mocującą kamerę do podstawy za pomocą wkrętaka krzyżakowego (brak w
komplecie).
4.
Zdejmij kamerę z podstawy, dociskając występy po obu stronach. Na czas montowania
podstawy kamery włóż kamerę do opakowania.
Aby zapewnić zgodność z normami
bezpieczeństwa elektrycznego, wymagane jest stosowanie zasilaczy z
certyfikatem CSA/UL Listed Class 2. Dopuszczalne jest zasilanie typu Power
over Ethernet (PoE) za pośrednictwem urządzeń IEEE 802.3af. Sprzęt PoE
nie jest przeznaczony do pracy z instalacjami zewnętrznymi.
OSTRZEŻENIE Wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu
stwarza ryzyko eksplozji. Zużyte baterie należy oddawać do utylizacji
zgodnie z lokalnymi przepisami.
2.
W każdym z oznaczonych punktów wywierć otwór nieco mniejszy niż średnica dołączonych
kołków wkrętów.
3.
Wsuń dołączone kołki wkrętów w wywiercone otwory.
•
Należy przeczytać te instrukcje i zachować je do użytku w przyszłości.
•
Należy się upewnić, że punkt instalacji jest w stanie unieść ciężar kamery.
•
Nie należy kierować kamery w stronę silnego źródła światła, gdyż grozi to uszkodzeniem układu
światłoczułego.
•
Kamera jest przeznaczona do użytku wewnątrz. Nie należy narażać kamery na kontakt z
deszczem i wilgocią.
•
Nie należy dotykać obiektywu kamery.
•
Nie należy rzucać kamerą ani narażać jej na uderzenia.
•
Do czyszczenia kamery nie należy używać silnych detergentów ani środków ścierających.
•
Kamery nie należy używać ani przechowywać w miejscach o dużej wilgotności, zapyleniu lub
bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze poza zalecanym zakresem od –10°C do 50°C.
Dokument 800-16398V1 – Wersja A – 09/2014
12 V DC
Montaż kamery
1.
Przeprowadź przewody kamery przez otwór w podstawie.
2.
Załóż dołączone podkładki gumowe na cztery dołączone wkręty.
3.
Dokręć wkrętami podstawę kamery do powierzchni.
2
24 V AC
1 2 3
Styk 1
Zasilanie
Styk 1
Zasilanie 1
Styk 2
Zastrzeżony
Styk 2
GND
Styk 3
GND
Styk 3
Zasilanie 2
Podłączanie do sieci komputerowej
Jeśli to jeszcze nie zostało zrobione, kabel Ethernet przynajmniej typu Cat5 należy podłączyć do
gniazda RJ45 na panelu sterującym kamery. Aby uzyskać najlepszą jakość transmisji, kabel Ethernet
nie powinien być dłuższy niż 100 m. Po podłączeniu kabla Ethernet sprawdź stan wskaźników LED
przy złączu RJ45.
•
Migająca zielona dioda informuje, że kamera została podłączona do sieci.
•
Migająca dioda pomarańczowa informuje o trwającej transmisji w sieci.
Jeśli diody nie są zapalone, należy ponownie sprawdzić prawidłowość podłączenia kabla Ethernet.
Podłączanie analogowego kabla wideo
Podłączanie przewodów
Złącza sieci, zasilania, sygnałów wideo i audio oraz alarmu znajdują się na panelu sterującym
kamery.
Zasady bezpieczeństwa
Jeśli kamera ma być zasilana przez zasilacz 12 V DC lub 24 V AC, przewody z zasilacza należy
doprowadzić do kostki przyłączeniowej i kostkę wetknąć do złącza na panelu sterującym kamery.
Przy podłączaniu przewodów należy stosować się do poniższego diagramu przypisania styków:
Przyłóż podstawę kamery do powierzchni montażu i oznacz pozycje otworów na wkręty. (W
razie potrzeby oznacz i wywierć otwór na przewody kamery).
OSTROŻNIE
Niewidoczne promieniowanie diody (850 nm). Unikać
kontaktu z promieniem świetlnym.
OSTRZEŻENIE Aby zapewnić zgodność z normami bezpieczeństwa
elektrycznego, wymagane jest stosowanie zasilaczy z certyfikatem CSA/UL Listed
Class 2. Dopuszczalne jest zasilanie typu Power over Ethernet (PoE) za pośrednictwem
urządzeń IEEE 802.3af. Sprzęt PoE nie jest przeznaczony do pracy z instalacjami
zewnętrznymi.
Przygotowanie powierzchni do montażu
1.
OSTRZEŻENIE
Jeśli kamera ma być zasilana ze źródła PoE, złącze Ethernet RJ45 kamery należy połączyć za
pomocą kabla Ethernet z przełącznikiem PoE IEEE 802.3af.
Podłącz kabel koncentryczny do złącza BNC na panelu sterującym kamery, drugi koniec kabla
podłączając do przenośnego monitora serwisowego.
Złącza wejściowe i wyjściowe alarmu i dźwięku
Kamera jest wyposażona w jedno gniazdo wejściowe alarmu i jedno wyjście przekaźnikowe, a także
w wejście i wyjście audio. Przy podłączaniu urządzeń alarmowych i audio należy stosować się do
poniższego diagramu przypisania styków:
1
Alarm
2
3
4
5
6
Audio
Styk 1
GND
(Wejście–)
Styk 2
Wejście+
Styk 3
Wyjście–
Styk 4
Wyjście+
Styk 1
Wyjście (L)
Styk 2
Wyjście (R)
Styk 3
GND
Styk 4
Wejście
1234
1234
3
Kończenie instalacji
Aby zakończyć instalowanie kamery, należy wykonać
poniższe czynności:
1.
2.
3.
4.
Gniazdo karty microSDHC
W razie potrzeby włóż kartę pamięci microSDHC (do 32
GB, class 10) do gniazda microSDHC z boku kamery.
Punkt Zapisywanie nagrań na karcie microSDHC
(opcjonalnie) zawiera informacje na temat stosowania
kart microSDHC w kamerze IP.
Przyłóż występy mocujące na obudowie kamery do
szczelin w podstawie kamery i wsuń aż do
zatrzaśnięcia.
Wyreguluj zakres ruchów bocznych i nachylenie
kamery stosownie do potrzeb. Aby zapobiec
uszkodzeniu zespołu przegubowego poluzuj śrubę
zabezpieczającą przed regulacją kąta nachylenia. Po
wyregulowaniu kąta nachylenia dokręć śrubę. Kąt
nachylenia daje się regulować w zakresie od –10° do
90°. Zakres regulacji ruchów bocznych wynosi niemal 360°, a zakres kąta obrotu niemal 270°.
Kliknij opcję Device Search, aby odszukać kamerę za pomocą narzędzia Honeywell Device
Search. Domyślnie kamera ma adres IP dynamicznie przypisywany przez DHCP. Po
odnalezieniu kamery przez narzędzie Device Search można kamerze przypisać statyczny adres
IP lub w inny sposób zmienić ustawienia sieciowe (więcej informacji zawiera podręcznik equIP®
Series IP Cameras Configuration Guide na dysku CD z oprogramowaniem i dokumentacją).
6.
W oknie dialogowym Login wprowadź domyślną nazwę użytkownika (admin) i hasło (1234) i
kliknij przycisk OK. W nazwie użytkownika rozróżniane są wielkie i małe litery.
Nagrania wideo na karcie microSDHC można usunąć na trzy sposoby:
Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Honeywell Viewer pojawi się monit o zainstalowanie
dodatku ActiveX. Wykonaj instrukcje na ekranie, aby zainstalować dodatek. Po jego
zainstalowaniu aplikacja klienta zostanie automatycznie otwarta w przeglądarce, wyświetlając
obraz wideo na żywo i podstawowy zestaw elementów sterujących. Więcej informacji na temat
korzystania z aplikacji Honeywell Viewer zawiera podręcznik equIP® Series IP Cameras
Configuration Guide na dysku CD z oprogramowaniem i dokumentacją.
•
Aby usunąć wszystkie nagrania z karty microSDHC, kliknij opcje System  Storage
Management (Zarządzanie pamięcią)  SD Card (Karta SD)  Device setting (Ustawienia
urządzenia)  Format (Formatuj).
•
Aby automatycznie usuwać nagrania po pewnym czasie lub gdy wolna przestrzeń na karcie
spadnie poniżej pewnego poziomu, kliknij opcję System  Storage Management (Zarządzanie
pamięcią)  SD Card (Karta SD)  Disk cleanup setting (Ustawienia czyszczenia dysku).
•
Aby ręcznie usunąć określone nagrania, kliknij opcję System  Storage Management
(Zarządzanie pamięcią masową)  SD Card (Karta SD)  Recording list (Lista nagrań),
zaznacz nagrania przeznaczone do usunięcia i kliknij przycisk Remove (Usuń).
Specyfikacja oświetlenia podczerwonego
(tylko modele z czujnikiem podczerwieni)
Zakres oświetlenia w podczerwieni zależy od własności refleksyjnych otoczenia. W poniższej tabeli
zebrano przykładowe przedmioty z ich poziomem refleksyjności.
Odłącz kabel wideo od złącza BNC na panelu sterującym kamery.
Nałóż z powrotem obudowę wewnętrzną kamery.
Materiał (przedmioty odbijające promienie podczerwone)
Typowa refleksyjność (~%)
6.
Przykręć ponownie śrubę mocującą kamerę do podstawy.
Śnieg
85%
7.
Załóż z powrotem pokrywę kopuły, ustawiając łukowate wycięcie pokrywy naprzeciwko panelu
sterującego kamery i dokręć śruby dołączonym kluczem gwiazdkowym.
Zwykły biały papier
75%
Aluminium
75%
Przed zalogowaniem się w systemie kamery
Przed zalogowaniem się w kamerze należy się upewnić, że komputer spełnia następujące
wymagania:
System operacyjny
Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7
Procesor
Intel® Pentium® M, 2.16 GHz lub Intel® Core™ 2 Duo, 2.0 GHz
Pamięć operacyjna
2 GB lub więcej
Karta sieciowa
10Base-T (10 Mb/s) (minimum)
100Base-TX (100 Mb/s) (zalecane)
Przeglądarka
Internet Explorer® 6.0 lub nowszy, Chrome®, Firefox®, Safari®
Uwaga Aby uruchomić aplikację klienta w przeglądarce, wymagane są uprawnienia administratora
Windows, a konfiguracja przeglądarki musi zapewniać obsługę elementów ActiveX. Więcej informacji
zawiera podręcznik equIP® Series IP Cameras Configuration Guide na dysku CD z
oprogramowaniem i dokumentacją.
Logowanie się w systemie kamery
Aby zalogować się w systemie kamery, należy wykonać poniższe czynności:
1.
Podłącz zasilanie kamery przez PoE lub przez zasilacz 12 V DC lub 24 V AC.
2.
Włóż dysk instalacyjny do napędu i przejdź do folderu Honeywell Device Search.
W razie potrzeby plik wykonywalny Device Search można skopiować na pulpit komputera (lub
w inne miejsce), aby móc go uruchamiać bez dysku instalacyjnego.
3.
Kliknij dwukrotnie ikonę Honeywell Device Search, aby uruchomić aplikację na komputerze.
Można wybrać jedną z opcji Open (Otwórz) lub Save (Zapisz). Wybierz opcję Open (Otwórz),
aby natychmiast po pobraniu pliku został on otwarty w domyślnym odtwarzaczu wideo lub
wybierz opcję Save (Zapisz), aby zapisać nagranie na twardym dysku. Po zapisaniu nagrania
można go odtwarzać lub kopiować zależnie od potrzeb.
Kliknij dwukrotnie wykrytą kamerę lub wprowadź adres IP kamery w pasku adresu
przeglądarki.
5.
Logowanie się w systemie kamery
Wybierz nagranie z listy i kliknij opcję Download (pobierz).
3.
5.
4.
4
2.
Okna szklane
70%
Białe płótno/tkanina
65%
Usuwanie nagrań z karty microSDHC
Zgodność z normami
Oświadczenie o zgodności z normami FCC
Informacja dla użytkownika: To urządzenie pomyślnie przeszło testy zgodności z normami
dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy A, zgodnie z Częścią 15 przepisów komisji FCC.
Ograniczenia te mają na celu zapewnienie wystarczającej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami,
gdy sprzęt jest używany w instalacji komercyjnej. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może
emitować energię o częstotliwości fal radiowych oraz, jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie
z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Stosowanie tego
urządzenia w pobliżu budynków mieszkalnych z dużym prawdopodobieństwem wywoła szkodliwe
zakłócenia i użytkownik będzie zobowiązany wyeliminować je na własny koszt.
Beton (świeży)
40 do 50%
Płyta gipsowo-kartonowa
30 do 60%
Uwaga. Zmiany i modyfikacje, które nie zostały oficjalnie zatwierdzone przez podmiot odpowiedzialny
za zgodność z normami, mogą unieważnić prawo użytkownika do posługiwania się sprzętem.
Otwarta przestrzeń (drzewa i trawa)
20%
To urządzenie cyfrowe klasy A spełnia kanadyjską normę ICES-003.
Cegły (nowe)
10 do 30%
Cegły (stare)
5 do 15%
Beton (stary)
5 do 15%
Pusty asfalt
5%
Zapisywanie nagrań na karcie microSDHC
(opcjonalnie)
Przygotowanie karty microSDHC do użycia
Włóż kartę microSDHC do gniazda przed zakończeniem instalowania kamery (patrz punkt Kończenie
instalacji). Zaloguj się w systemie kamery za pośrednictwem klienta przeglądarkowego (patrz punkt
Logowanie się w systemie kamery).
Aby sformatować kartę microSDHC, kliknij opcje System  Storage Management (Zarządzanie
pamięcią)  SD Card (Karta SD)  Device setting (Ustawienia urządzenia)  Format
(Formatuj). Aby skonfigurować automatyczne czyszczenie dysku, kliknij opcję System  Storage
Management (Zarządzanie pamięcią masową)  SD Card (Karta SD)  Disk cleanup setting
(Ustawienia czyszczenia dysku). Aby razem z obrazem na karcie microSDHC nagrywać też dźwięk,
włącz odpowiednią opcję w ustawieniu Streaming (Zapis strumieniowy)  Audio (Dźwięk).
Konfigurowanie nagrywania na karcie microSDHC
Wybierz typ nagrywania: Continuous (Ciągłe), Scheduled (Zaplanowane), Alarm Triggered
(Uruchamiane alarmem), Motion Triggered (Uruchamiane ruchem), Network Failure Triggered
(Uruchamiane błędem sieci) i Tampering Triggered (Uruchamiane próbą naruszenia). Skonfiguruj
parametry nagrywania. Wybierz opcję SD Card (Karta SD) w ustawieniu Record To (Nagrywaj do)
lub Recording Storage (Pamięć nagrań) przy odpowiednich typach nagrań.
Oświadczenie producenta o zgodności z normami
Ameryka Północna
60950-1.
Sprzęt opisany w tym podręczniku spełnia normy UL 60950-1 i CSA C22.2 No.
Europa. Producent oświadcza, że to urządzenie spełnia wymogi dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w
urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (2011/65/UE), dyrektywy w sprawie ogólnego
bezpieczeństwa produktów (2001/95/WE) oraz zasadnicze wymogi dyrektywy EMC (2004/108/WE),
spełnia wymogi norm EN 55022 w zakresie emisji, EN 50130-4 w zakresie odporności oraz EN
60950-1 w zakresie bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego.
OSTROŻNIE To jest produkt klasy A. W przypadku instalacji w budynkach
mieszkalnych ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia radiowe, co może
wymagać od użytkownika podjęcia stosownych środków.
OSTRZEŻENIE
Aby spełnić wymogi normy EN 50130-4, przy zasilaniu
kamery z zasilacza 24 V AC należy zastosować zasilacz awaryjny UPS.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE)
Prawidłowa utylizacja tego produktu (obowiązuje w obrębie Unii Europejskiej oraz w
innych krajach europejskich mających oddzielne systemy zbiórki odpadów).
Ten produkt, po zakończeniu okresu eksploatacji, powinien być utylizowany zgodnie z
obowiązującymi lokalnie przepisami i procedurami.
Więcej informacji na temat ustawień alarmów, zdarzeń i nagrań zawiera podręcznik equIP® Series IP
Cameras Configuration Guide na dysku CD z oprogramowaniem i dokumentacją.
Pobieranie i odtwarzanie nagrań z karty microSDHC
1. Kliknij opcję System  Storage Management (Zarządzanie pamięcią)  SD Card (Karta
SD). Lista nagrań wideo (w formacie AVI) znajduje się w sekcji Recording list w dolnej części
strony. Można kliknąć przycisk Sort (Sortuj), aby zmienić kolejność nagrań na liście (według
daty lub typu nagrania).
© 2014 Honeywell International Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wolno powielać żadnej części niniejszej publikacji bez pisemnej zgody firmy Honeywell. Podane tu informacje są uważane za dokładne i zgodne z prawdą. Firma Honeywell
nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa wykorzystania tych informacji. Podane tu informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. W celu uwzględnienia tych zmian mogą być publikowane poprawki lub nowe
wydania niniejszego dokumentu.
www.honeywell.com/security/nl
+31 (0) 299 410 200 (tylko Europa Północna)
https://www.honeywellsystems.com/ss/techsupp/index.html
Dokument 800-16398V1 – Wersja A – 09/2014

Podobne dokumenty