Regulamin Promocji

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Promocji
Regulamin Promocji
„Kibicuj z iBOX”
Postanowienia ogólne
§1
1.
2.
3.
4.
Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa
w promocji „Kibicuj z iBOX” („Promocja”). Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Organizatorem Promocji jest ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy
ul. Jana Kazimierza 46/54, kod pocztowy 01-248, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejestrowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000214038 („Organizator”).
Obsługę techniczną i logistyczną Promocji prowadzi Organizator.
Czas trwania Promocji: od 23-05-2012 do 30-06-2012 roku.
Uczestnicy i nagrody w Promocji
§2
1.
2.
Promocja skierowana jest do wszystkich krajowych firm dealerskich dokonujących zakupów w ACTION Spółka Akcyjna i
regulujących terminowo swoje zobowiązania wobec ACTION Spółka Akcyjna, które w okresie trwania Promocji zakupią
produkty marki iBOX objęte Promocją. („Uczestnik Promocji”).
Nagrodą w Promocji jest prawo do zakupu za 1 zł netto + podatek VAT jednego z zaproponowanych produktów
rzeczowych przypisanych do danego przedziału zakupowego zgodnie z § 3 pkt. 3 niniejszego Regulaminu.
Zasady Promocji
§3
1.
2.
Aby wziąć udział w Promocji należy w okresie od 23-05-2012 r. do 30-06-2012 r. dokonać zakupu produktów iBOX,
mieszczącego się w jednym z progów zakupowych, o których mowa w § 3 pkt. 2 niniejszego Regulaminu, przy czym
zakup musi być dokonany na jednej fakturze VAT.
Progi zakupowe, których realizacja uprawnia do udziału w Promocji podane są w wartościach netto w złotych polskich.
Przy zamówieniu promocyjnym w każdym przedziale zakupowym do wyboru jest jedna z zaproponowanych nagród,
zgodnie z poniższą tabelą:
przedział zakupów
netto
Kod Action nagrody
400-699
ZESAAA0012341
LUB
ZESAAA0012342
ZESAAA0012343
LUB
700-999
ZESAAA0012344
LUB
1000-1399
ZESAAA0012345
LUB
1400-1799
ZESAAA0012346
LUB
1800-2499
ZESAAA0012347
LUB
2500-3199
ZESAAA0012348
LUB
3200-3999
ZESAAA0012349
LUB
250-399
4000-5199
5200-6799
6800-8999
9000-12999
13000-16999
17000-24999
25000-34999
35000….
3.
4.
ZESAAA0012350
LUB
ZESAAA0012351
ZESAAA0012352
LUB
ZESAAA0012353
LUB
ZESAAA0012354
ZESAAA0012355
LUB
ZESAAA0012356
ZESAAA0012357
LUB
ZESAAA0012358
ZESAAA0012359
LUB
ZESAAA0012360
ZESAAA0012361
LUB
ZESAAA0012362
ZESAAA0012363
LUB
ZESAAA0012364
nazwa nagrody
wartość netto
ŁADOWARKA SAMOCHODOWA/ROZGAŁĘZIACZ I-BOX C003 USB
10
SŁUCHAWKI TELEKOMUNIKACYJNE I-BOX HPI 109MV, 2.5 MM
MYSZ I-BOX GOLD OPTYCZNA BEZPRZEWODOWA USB
13
40
CZAPECZKA Z DASZKIEM W BARWACH REPREZENTACJI POLSKI
GŁOŚNIKI IBOX 2.0 IGFV350 VOYAGER
50
55
SZALIK W BARWACH REPREZENTACJI POLSKI
GŁOŚNIKI IBOX 2.1 IGC319R PALERMO
60
129
KOSZULKA W BARWACH REPREZENTACJI POLSKI EURO 2012
ODTWARZACZ I-BOX MP4 STORM 4GB BLACK G-SENSOR
70
145
REPLIKA OFICJALNEJ PIŁKI MECZOWEJ EURO 2012 ADIDAS TANGO 12
ZESTAW DO MYCIA OKIEN KARCHER WV 60 PLUS
140
209
PEPLIKA PIŁKI MECZOWEJ + CZPECZKA Z DASZKIEM W BARWACH POLSKI
MIKSER RĘCZNY BRAUN MR 550 FPHC BUFFET
210
246
REPLIKA PIŁKI MECZOWEJ EURO 2012+ CZAPECZKA Z DASZKIEM + KOSZULKA
HDD SEAGATE 1TB ST31000524AS SATA III 32MB
280
310
OFICJALNA PIŁKA MECZOWA EURO 2012 ADIDAS TANGO 12
GOLARKA BRAUN SERIA 5 570 S4
400
450
MINI WIEŻA PANASONIC SC-HC27EC-K
APARAT FUJI FINEPIX S2980
499
500
OFICJALNA PIŁKA MECZOWA EURO 2012 ADIDAS TANGO 12 + CZAPKA I KOSZULKA
MONITOR SAMSUNG LED 24" S24B350B CZARNO-CZERW ASAP
440
660
EVGA GEFORCE GTX 560 1024MB DDR5/256BIT DVI/HDMI PCI-E + CZAPECZKA POLSKI
GOODRAM DYSK SSD 256GB 2.5 SATA2 MLC PRO + KOSZULKA POLSKI
670
910
KONSOLA PS3 SLIM 320GB HDD
APARAT NIKON D3100 + AF-S DX18-55M
987
1590
KAMERA CYFROWA JVC GZ-V500BEU FULL HD + OFICJALNA PIŁKA MECZOWA TANGO 12
TELEWIZOR 51" PLAZMOWY SAMSUNG PS51E450
1530
1850
ZESTAW KINO DOMOWE DENON AVR1312+ELTAX EXPERIENCE + PIŁKA MECZOWA TANGO 12
IPAD (MODEL 2012) 32GB WIFI+4G BLACK PL
1740
2350
INSPIRON Q15R I7-2670M 4G 15,6 500 GT525M W7H 2YCAR
CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA SAMSUNG RSH7UNBP + OFICJALNA PIŁKA MECZOWA
2410
3800
TELEWIZOR 46" LCD SHARP LC46LE730E (AQUOS LED 3D) + OFICJALNA PIŁKA MECZOWA
3330
Zakup produktów marki iBOX o wartości mieszczącej się w jednym z wymienionych w § 3 pkt. 2 Regulaminu progów
zakupowych uprawnia Uczestnika Promocji do zakupu za 1 zł netto + podatek VAT nagrody rzeczowej przypisanej do
wymienionego progu. Nagroda przekazana będzie przy realizacji zamówienia promocyjnego lub zgodnie z § 4 pkt. 2.
Wolę otrzymania nagrody w postaci prawa do promocyjnego zakupu należy zgłosić telefonicznie bądź mailem
handlowcowi lub RDH przed realizacją zamówienia promocyjnego.
W czasie trwania Promocji każda firma może trzykrotnie dokonać zakupu promocyjnego.
Na zamówieniu promocyjnym mogą znajdować się produkty z różnych grup produktowych, przy czym do obliczenia
progu uprawniającego do promocyjnego zakupu będą brane tylko produkty iBOX objęte Promocją.
Rozliczenie Promocji i wydanie nagród
§4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wysyłka nagród następować będzie sukcesywnie w trakcie trwania Promocji lub zgodnie
z § 4 pkt. 2, przy czym w przypadku wyczerpania nagród Organizator zastrzega sobie 60 - cio dniowy termin dla ich
dostarczenia, liczony od dnia zakończenia Promocji.
Produkt, który został wybrany z oferty firmy ACTION Spółka Akcyjna i jest dostępny
w magazynie, przy czym nie może być to produkt wyprzedażowy ani sprzedawany jako zestaw promocyjny (bundle),
zostanie zafakturowany jako nagroda przez Handlowca za 1 zł netto + podatek VAT po zakończeniu Promocji z
najbliższym realizowanym zamówieniem w firmie ACTION Spółka Akcyjna.
Koszty transportu nagród wielkogabarytowych ponoszone są przez Uczestnika Promocji zgodnie
z cennikiem opłat transportowych ACTION Spółka Akcyjna.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez firmy kurierskie przesyłek
wysyłanych w imieniu i na koszt Organizatora w związku z prowadzeniem Promocji. Odpowiedzialność w tym zakresie
ponosi odpowiedni przewoźnik lub operator pocztowy, z którego usług skorzysta Organizator.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub opóźnienia w przekazywaniu przez Organizatora nagród w
związku z prowadzeniem Promocji, jeśli spowodowane to jest podaniem przez Uczestnika Promocji niewłaściwych lub
nieprawdziwych danych dotyczących nazwy firmy czy adresu wysyłki.
Nagrody uzyskane w Promocji „Kibicuj z iBOX” nie są nagrodami w konkursie w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r. od osób fizycznych
(Dz. U. z 2010 r. nr 51 poz. 307, ze zm.), tym samym Organizator nie pobiera podatku z tytułu przekazania niniejszych
nagród. Rozliczenie nagrody uzyskanej w Promocji spoczywa na firmie biorącej udział w Promocji.
Postanowienia końcowe
§5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Biorąc udział w Promocji Uczestnik Promocji potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę
na udział w Promocji na zasadach w nim określonych.
Uczestnik Promocji oświadcza, iż wyraża zgodę na przesyłanie mu przez firmę ACTION S. A.,
w szczególności w celu organizacji i realizacji Promocji, informacji handlowych i marketingowych za pomocą środków
komunikacji elektronicznej - w tym na udostępniony przez Uczestnika Promocji adres e-mail, adres do wysyłki i/lub nr
telefonów, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z
2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany nagród przypisanych do progów zakupowych,
o których mowa w § 3 pkt. 2 Regulaminu w trakcie trwania Promocji na nagrody o wartości nie mniejszej niż podane w
Regulaminie, w przypadku wyczerpania zapasów.
Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji powinny zostać złożone do Organizatora Promocji w formie pisemnej
na adres jego siedziby oraz mailem na adres: [email protected] w terminie 7 dni od jej zakończenia.
Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. O decyzji Organizatora Uczestnik Promocji
zostanie powiadomiony mailem oraz listem poleconym na adres wskazany przy rejestracji niezwłocznie po jej
rozpatrzeniu.
Wszelkie kwestie związane z reklamacjami towaru uprawniającego do udziału w Promocji będą rozpatrywane zgodnie z
zasadami obowiązującymi w firmie ACTION Spółka Akcyjna, które umieszczone są w i-serwisie na stronie: http://iserwis2.action.pl/ w zakładce Reklamacje, jak również udostępnione są w siedzibie ACTION Spółka Akcyjna.
W wyjątkowym, ustalonym z Organizatorem przypadku zwrotu towaru uprawniającego do udziału w Promocji, Uczestnik
Promocji zobowiązany będzie również do zwrotu nagrody przy czym stan nagrody nie może wskazywać na jej
użytkowanie. W przeciwnym razie Uczestnik Promocji zobowiązany będzie do zwrotu rynkowej wartości nagrody. W
takim przypadku Organizator wystawi na rzecz Uczestnika Promocji fakturę na wartość rynkową produktu, będącego
nagrodą z trzydniowym terminem płatności.
W przypadku, gdy Uczestnik Promocji nie zapłaci w terminie za towar, który nabył i otrzymał wraz z nagrodą promocyjną
w czasie trwania Promocji, Organizator wystawi na rzecz Uczestnika Promocji fakturę VAT na wartość rynkową produktu,
będącego nagrodą z trzydniowym terminem płatności.
W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozliczania nagród.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez
zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.action.pl.