Innowacje HR - pracownik XXI wieku a luki kompetencyjne

Komentarze

Transkrypt

Innowacje HR - pracownik XXI wieku a luki kompetencyjne
Pearson Central Europe i Tesco Polska wspólnie z Konfederacją Lewiatan
Zapraszają w ramach Akademii Lewiatana na seminarium:
Innowacje HR - pracownik XXI wieku
a luki kompetencyjne
_____
28 marca 2014 (piątek)
Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach w dynamicznie zmieniającym się
i wielokontekstowym otoczeniu XXI wieku staje się wysublimowaną sztuką. Dobór odpowiedniego pracownika w procesie rekrutacji i późniejsze dbanie o rozwój jego kompetencji i kwalifikacji przekładają się wprost na wynik biznesowy firmy i są absolutnie
mierzalne. Jednym z obszarów decydujących o sukcesie firmy w wielokulturowym i wielojęzycznym otoczeniu gospodarczym jest umiejętność posługiwania się językiem obcym przez pracowników. Zapraszamy na dzień warsztatów dotyczących innowacyjnych
rozwiązań i narzędzi w zakresie pracowniczych kompetencji językowych, ustawicznego
rozwoju edukacyjnego zespołów i jednostek oraz możliwości mierzenia tych obszarów.
Biorąc udział w seminarium dowiecie się Państwo:
• jak niwelować luki kompetencyjne dzięki Polskiej Ramie Kwalifikacji,
• jakie narzędzia stosować do efektywnej oceny kompetencji językowych pracowników,
• w jakie egzaminy międzynarodowe z języka angielskiego warto inwestować w celu
podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa,
• jak wspierać pracowników w rozwoju bez ponoszenia wysokich kosztów finansowych.
Akademia Lewiatana jest kierowana do wszystkich firm zrzeszonych w Konfederacji, które
na bieżąco opłacają składkę członkowską
AGENDA SEMINARIUM
12.00 - 12.15
Rejestracja, kawa powitalna
12.15 - 13.00
Luki kompetencyjne pracowników a zmieniające się systemy edukacyjne
Andrzej Butra, Kierownik Regionalny ds. Rozwoju na Europę Centralną i Wschodnią, Pearson Central
Europe
Prezentacja połączona z dyskusją obejmie spojrzenie na najważniejsze luki kompetencyjne, 10 najbardziej poszukiwanych umiejętności pracownika, analizę zmieniających się trendów w systemach kwalifikacji i powiązanie ich z oczekiwaniami pracodawców. Nadchodzi Polska Rama Kwalifikacji, wywodząca się
z Europejskiej Ramy Kwalifikacji, która zrewolucjonizuje jakość kształcenia firm szkoleniowych, tak jak
to się stało w innych krajach, przy zastosowaniu zewnętrznych systemów zapewniania jakości. Mowa będzie o konieczności wdrażania mierzalnych sposobów oceny pracowników, o wystarczającej puli pracowników o określonych kompetencjach oraz o znaczeniu języka angielskiego w rzeczywistym podnoszeniu
efektywności przedsiębiorstw.
13.00 - 13.15
Przerwa kawowa
13.15 - 14.00
Nowe narzędzia oceny kompetencji językowych jako istotny element
usprawnienia procesu rekrutacyjnego
Konrad Dejko, filolog, prawnik, tłumacz, egzaminator międzynarodowych egzaminów językowych,
Pearson Central Europe
Trafna ewaluacja kompetencji językowych potencjalnych pracowników stanowi wyzwanie dla działów
HR w każdej firmie. Wynik procesu rekrutacyjnego przekłada się wprost na produktywność i rentowność
przedsiębiorstwa. Jakie zatem narzędzia stosować mając nieustannie świadomość wskaźnika zwrotu z inwestycji? Istnieją sprawdzone i nieustannie udoskonalane narzędzia ułatwiające ewaluację w kontekście
szerokiej gamy stanowisk zawodowych, takie jak skale językowe, dzięki którym możliwe jest zbudowanie
ustandaryzowanego i obiektywnego systemu oceny kompetencji językowych rekrutowanych kandydatów.
W trakcie prezentacji zostaną przedstawione sposoby wykorzystania skal językowych do świadomego budowania rozwiązań systemowych, dzięki którym pracodawca będzie mógł określić umiejętności językowe
niezbędne dla danego stanowiska oraz skupić się na celowanym rozwoju kompetencji kluczowych.
14.00 -14.45
Przerwa Lunchowa
14.45 -15.30
Międzynarodowe certyfikaty językowe
- jak nie zgubić się w gąszczu egzaminów z języka angielskiego
Anna Kowalczyk, Deputy Sales Director, Pearson Central Europe
Dzięki zastosowaniu międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego pracodawca nabywa niezawodne narzędzia do rozpoznawania poziomu biegłości językowej kandydata do pracy i aktualnego pracownika. Uzyskuje również wiedzę i świadomość tego, co w praktyce biznesowej oznacza szczegółowo
określony wynikami tych egzaminów, poziom zaawansowania językowego. Standardy egzaminacyjne są
również doskonałą wykładnią tego, jak dopasować szkolenia językowe prowadzone w przedsiębiorstwie
do oczekiwań i potrzeb pracowników i celów biznesowych, umożliwiając również właściwe zdefiniowanie
językowych luk kompetencyjnych i procesu ich niwelowania. Efekt - wzrost rentowności przedsiębiorstwa,
zwrotu z inwestycji i obniżenie kosztów HR. W trakcie prezentacji zostaną zaprezentowane wszystkie
powyższe elementy.
15.30 - 15.45
Przerwa kawowa
15.45 - 16.30
Wspieranie efektywności pracowników
Elżbieta Gołąb, Dyrektor Personalna, Tesco Polska
• Czy naprawdę można zarządzać wynikami pracy innej osoby, skoro efekty pracy zależą od tak wielu
wewnętrznych czynników osobistych?
• Jak można wspierać pracowników, by osiągać coraz lepsze wyniki nie używając bodźców premiowych?
• Pracownicy oczekują, że zostaną wyszkoleni – a wszyscy wiemy, że efekty uczenia można uzyskać bez
konieczności inwestowania w drogie szkolenia.
• Poznawanie odpowiedzialności za własny rozwój. Jak mierzyć kompetencje, które są trudno mierzalne?
Menadżerom często sprawia trudność ocena takich umiejętności jak: współpraca, empatia czy zorientowanie na klienta. Jakie narzędzia stosować do pomiaru umiejętności?
PROWADZĄCY
Andrzej Butra
Kierownik Regionalny ds. Rozwoju na Europę Centralną i Wschodnią, Pearson
Central Europe
Specjalizuje się w systemach edukacyjnych, kwalifikacjach zawodowych i specjalistycznych. Wspiera przedsiębiorstwa, firmy szkoleniowe, uczelnie i szkoły we
wdrażaniu międzynarodowych kwalifikacji powiązanych z rzeczywistymi potrzebami rynkowymi.
Konrad Dejko
filolog, prawnik, tłumacz, egzaminator międzynarodowych egzaminów
językowych, Pearson Central Europe
Filolog angielski, prawnik, tłumacz współpracujący z Komisją Europejską. Realizując projekty takie jak Międzynarodowe Targi Pracy, prezentował prawo i warunki
zatrudnienia w krajach UE. Pomagał przedsiębiorcom w kontaktach z kontrahentami oraz zagranicznym członkom zarządów w negocjacjach z samorządem. Doświadczenie w nauczaniu i egzaminowaniu zwieńczone założeniem szkoły językowej. Specjalizuje się w nowych technologiach w nauczaniu, zastosowania pomocy
wizualnych, egzaminach językowych, oraz skalach CEFR i GSE.
Anna Kowalczyk
Deputy Sales Director, Pearson Central Europe
Związana jest z Pearsonem od 8 lat, odpowiada za zespół Konsultantów, których głównym zadaniem jest wspieranie prywatnych szkół językowych oraz uczelni
wyższych w doborze materiałów do nauki języka angielskiego. Ogromna zwolenniczka wdrażania nowych technologii w edukacji oraz wprowadzania jakościowych
standardów w nauczaniu oraz ewaluacji postępów słuchaczy. Ekspert w kwestii
międzynarodowych egzaminów językowych, a w szczególności certyfikatów biznesowych. Zanim dołączyła do szeregów Pearsona, przez 11 była lektorem Business
English i przygotowała ponad 100 słuchaczy do egzaminu LCCI (London Chamber
of Commerce and Industry).
Elżbieta Gołąb
Dyrektor Personalna, Tesco Polska
Karierę zawodową rozpoczęła, współuczestnicząc w tworzeniu stacji radiowej RMF
FM. W TVN była odpowiedzialna za marketing i wprowadziła telewizję na polski
rynek. W firmie Philip Morris zajmowała się komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną.
Od 2006 roku pracuje w Tesco Polska, gdzie przez półtora roku kierowała działem
korporacyjnym. W 2008 r. przeszła do działu personalnego, wprowadzała zmiany
związane z komunikacją bezpośrednią i relacjami z pracownikami oraz programami
rozwijającymi kompetencje przywódcze. Od 2010 roku jest Dyrektorem Personalnym w Tesco Polska.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
Andrzej Butra
Kierownik Regionalny ds. Rozwoju, Pearson Central Europe
tel. kom.: 661 361 083
e-mail: [email protected]
Anna Kalicka-Motawa
Departament Rozwoju Organizacji Konfederacji Lewiatan
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty