Koszty rezygnacji i przerwania podróży

Komentarze

Transkrypt

Koszty rezygnacji i przerwania podróży
ERV - ubezpieczenia podróży: Koszty rezygnacji i przerwania podróży
Strona 1 z 1
Ubezpieczenia Podróży Zagranicznych
Indywidualne, Rodzinne, dla Narciarzy, Grupowe, Roczne, Rezygnacji z podróży
Koszty rezygnacji i przerwania podróży
Jeżeli nieprzewidziane zdarzenie powstałe w kraju zamieszkania zmusi Cię do wcześniejszego powrotu z podróży,
ubezpieczenie kosztów przerwania podróży zrekompensuje koszty transportu powrotnego oraz niewykorzystanych
atrakcji wyjazdu.
Ubezpieczenie ERV polega na zwrocie:
• wydatków za szybszy powrót do kraju nieplanowanym oryginalnie środkiem transportu,
• wartości niewykorzystanych, wcześniej opłaconych usług i świadczeń, takich jak:
zakwaterowanie, wycieczki fakultatywne, wyżywienie.
Suma ubezpieczenia
max 20 000 PLN
max 10 000 PLN
max 10 000 PLN
Przedmiot ubezpieczenia
Impreza turystyczna
Bilet lotniczy, autokarowy, promowy
Apartament, hotel
Objęte polisą od kosztów przerwania podróży powody wcześniejszego powrotu do kraju to:
• śmierć nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek znajdującego się w kraju
zamieszkania najbliższego krewnego:
• Ubezpieczonego,
• Współuczestnika podróży,
• spowodowana zdarzeniem losowym lub przestępstwem szkoda w mieniu, wymagająca
obecności w kraju:
• Ubezpieczonego,
• Współuczestnika podróży.
Ubezpieczenie kosztów przerwania podróży można wykupić jedynie łącznie z ubezpieczeniem kosztów rezygnacji
z podróży.
Pamiętaj: ubezpieczenie kosztów przerwania podróży obejmuje wcześniejszy powrót do kraju spowodowany
zdarzeniami losowym, które powstały w kraju. Koszty szybszego powrotu do kraju z powodów zdrowotnych
ubezpieczonego traktowane są przez ERV jako transport medyczny i repatriacja. Dowiedz się więcej o pakietach
ubezpieczeń turystycznych!
Więcej na temat ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży przeczytaj w sekcji A Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia Podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) nr 10.10.005.
Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce | Tel.: +48 58 324 88 50 | E-mail: [email protected]
2013 © ERV Wszelkie prawa zastrzeżone
http://erv.pl
http://erv.pl/ubezpieczenia/turystyczne/koszty_rezygnacji_z_podrozy/_iprzerwania_p... 2013-03-14

Podobne dokumenty