tutaj - Villa Alina

Komentarze

Transkrypt

tutaj - Villa Alina
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 2/2012 – specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia
Wrocław, 13.09.2012 r.
POZYCJA
LOKALIZACJA W
OBIEKCIE
1.
Kabina sauny suchej.
pom. „-1.19a”
2.
Kabina sauny infrared
w pom. „-1.9”
LP
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
a/ kabina do wykonania „na gotowo”; zbudowana z elementów modułowych opartych na
stabilnej podstawie; całość konstrukcji izolowana wysokiej jakości izolacją cieplną z
mocną osłoną parową; Temperatura – 85-90 stop.C, wilgotność – 25-35%.
b/ ściany, sufit: okładziny z cedru – drewno klasy A, poziomy układ paneli;
c/ podłoga: płytka ceramiczna, na części komunikacyjnej podłoga drewniana - ruchomy
podest
d/ ściana frontowa/ wejściowa: ściana przeszklona; drzwi w ościeŜnicy impregnowanej,
skrzydło ze szkła hartowanego z zamkiem magnetycznym
e/ ławki: na 2 poziomach, wzmocniona konstrukcja; siedziska, zabudowy między
ławkami, oparcia - wykonanie z drewna abachi lub osiki syberyjskiej, impregnowane
olejem
f/ piec elektryczny o wysokim współczynniku promieniowania ciepła i konwekcji
g/ sterownik: zewnętrzny sterownik elektroniczny z wyświetlaczem LCD płynna
regulacja elektroniczna w zakresie 40-110 st.C; moŜliwość sterowania wentylatorem
h/ oświetlenie: abaŜurek ozdobny i oświetlenie liniowe pod siedziskami
i/ pozostałe wyposaŜenie sauny: termo-higrometr do sauny, zegar piaskowy, cebrzyk
drewniany, chochelka drewniana, kamienie do sauny
a/ kabina na promieniowanie podczerwone, do wykonania „na gotowo”; w ścianach
kabiny promienniki ceramiczne; temperatura – 40-45 stop.C
b/ ściany, sufit: okładziny z cedru – drewno klasy A, poziomy układ paneli; wykonanie i
izolacja całości kabiny
c/ podłoga: płyta z drewna lub podest na części komunikacyjnej
d/ ściana frontowa/ wejściowa: ściana przeszklona; drzwi ze szkła Ŝaroodpornego z
zamkiem magnetycznym
e/ ławki: siedziska i oparcia oparcia - wykonanie z drewna abachi lub osiki syberyjskiej,
impregnowane olejem
f/ system Infrared: promienniki ceramiczne
g/ sterownik: zewnętrzny sterownik elektroniczny z wyświetlaczem LCD; sensorowy
czujnik temperatury
h/ funkcja koloroterapii
i/ oświetlenie: halogenowe lub abaŜurek ozdobny
1z2
3.
Łaźnia parowa
4.
Urządzenia do
wypoczywalni:
leŜanki ceramiczne
jednoosobowe – 4 szt.
5.
Urządzenia do
wypoczywalni:
system „Słoneczne
Niebo” - 2 szt.
a/ kabina o powierzchni 5,8m2 do wykonania „na gotowo”; ściany i siedziska z płyty
budowlanej PCI; temperatura na poziomie ok. 45 stop.C
(pomieszczenie b/ ściany, podłoga: wodoszczelne i izolowane; wykończenie – hiszpańska mozaika
techniczne: „-1.9c) szklana 2,5x2,5 cm
c/ sufit: wodoszczelny i izolowany; w kształcie tunelu; wykończony warstwą
dekoracyjną
d/ ściana frontowa/ wejściowa: ściana przeszklona; drzwi ze szkła hartowanego w
ościeŜnicy aluminiowej
e/ ławy: profilowane, o łagodnych wykończeniach; obłoŜone hiszpańską mozaiką
szklaną 2,5x2,5 cm
f/ oświetlenie: sufitowe - „gwiaździste niebo” - min. 60 punktów LED z systemem
zmiany kolorów
g/ inne elementy: półmisa przyścienna obłoŜona mozaiką szklaną – z mini fontanną
h/ wytwornica pary: precyzyjnie sterowany generator o odpowiedniej wydajności,
wytwarzający parę w dostatecznej ilośc, w sposób ciągły i utrzymujący temperaturę na
ustalonym poziomie; wyposaŜony w funkcję „aroma”; wylot pary w kabinie –
obudowany;
pom. „-1.19b”
Wypoczywalnia –
pom. „-1.7”
a/ leŜanki wygodnie uformowane; długość ok. 190 cm, szerokość ok. 80cm; obłoŜone
mozaiką szklaną 2,5x2,5 cm; wyposaŜone w ogrzewanie elektryczne z regulacją
temperatury
b/ oświetlenie: podświetlenie liniami świetlnymi
6.
ŚcieŜka Kneippa
7.
Umywalka z lodem
Wypoczywalnia –
pom. „-1.7”
a/ Słoneczne Niebo – system emitujący promieniowanie ultrafioletowe
b/ zewnętrzny sterownik do ustawiania czasu pracy 30/60 min.
a/ ścieŜka składająca się z 4 połączonych szeregowo zbiorników o głębokości 30 cm;
napełnianie naprzemienne ciepłą i zimną wodą;
b/ brodziki wyposaŜone w baterie do nalewania wody, odpływy i przelewy
c/ wykonanie z płyty budowlanej PCI; ściany wyłoŜone mozaiką szklaną
d/ dno wyłoŜone kamieniami „otoczakami”
e/ pozostałe wyposaŜenie: poręcz wzdłuŜ ścieŜki, wykonanie ze stali nierdzewnej
Przedsionek Saun – Kompletny tzw. „lodopad”, w skład którego wchodzi: wytwornica lodu o wydajności
pom. „-1.9”
120kg/24godz., misa wyłoŜona mozaiką szklaną i rury zrzutowe ze stali nierdzewnej
Wypoczywalnia –
pom. „-1.7”
2z2

Podobne dokumenty