Caryca Katarzyna II

Komentarze

Transkrypt

Caryca Katarzyna II
PAMIĘTNIKI CESARZOWEJ
KATARZYNY II
Przez nią samą spisane
Moja babka —
moja matka —
1744
—
tej nocy, której wstąpiła na tron —
Moja babka —
moja matka —
1744
—
tej nocy, której wstąpiła na tron —
Szuwałowowie —
klasztoru św. Trójcy
brat jej —
zawarcie pokoju ze Szwecją —
Trubeckich —
do pałacu —
Portret piętnastoletniego filozofa,
o ślubie szwedzkiego księcia —
Żywoty równoległe
Żywoty sławnych mężów).
Żywotów równoległych
Uwagi nad przyczynami wielkości i upadku Rzeczypospolitej
Rzymskiej,
moja młodsza siostra Elżbieta —
królem pruskim
Pałacu Letniego —
koło domu Piotra I —
też miał niewdzięcznego syna —
mój wuj książę August —
-
trzech dworzan nazwiskiem Czernyszew
Życie Henryka IV
Pamiętników
Żywoty pań swawolnych.
Historie de Henry le Grand.
dla wsparcia Jej Cesarsko-Królewskiej Mości Marii Teresy —
l'hombre a deux.
Życie Henryka IV
Pamiętników
Żywoty pań swawolnych.
Historie de Henry le Grand.
przez Jej Cesarsko-Królewską Mość
jej dwóch najstarszych synów
z księżniczką Anną -
hrabianki
Woroncow -
przez Jej Cesarsko-Królewską Mość
jej dwóch najstarszych synów
z księżniczką Anną -
1753
CZĘŚĆ DRUGA
1752
najstarszy syn generała Iwana Glebowa -
wdowę po pewnym malarzu, panią Grooth -
1753
czwarty tom słownika Bayle'a historique et critique,
Dictionnaire
,
1754
urodziłam syna -
powszechną
Historię
Niemiec
Historię
O duchu praw
Roczniki
Historię powszechną
l'histoire generale et sur les moeurs et l'esprit des nations,
Essay sur
dwa ogromne tomy Baroniusa tłumaczone na rosyjski Annales Eclesiastiei a Christo nato ad annum 1198,
Esprit de lois,
Annales,
Augusti.
Ab excessu divi
1755
o loży masońskiej -
1756
do wojny z Prusami
wedle umowy zawartej z domem austriackim —
jako minister króla polskiego
o śmierci jego matki, a mojej babki —
zwanej Partią Czapek, która zwalczała Partię Czepków -
1757
C'est a la facon de Barbari, mon ami42
C'est a la fac on de Barbari mon ami -
Baba ptica
w konferencjach, które cesarzowa zwoływała zamiast Rady -
Historii podróży,
Encyklopedii ,
Encyklopedie ou Dictionnaire raisonne des sciences, des artsstwo
ElEufBT4