Światowy Dzień Zdrowia 2007 oraz Pierwszy Światowy Tydzień

Komentarze

Transkrypt

Światowy Dzień Zdrowia 2007 oraz Pierwszy Światowy Tydzień
Światowy Dzień Zdrowia 2007 oraz Pierwszy Światowy
Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
„ Budujemy Bezpieczną Przyszłość. Inwestujemy w Zdrowie”
W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia i Pierwszego Światowego Tygodnia
Bezpieczeństwa w dniach 13.04.07 ( ZSP „Elektryk” w Nowej Soli ) i 16.04.07
(Gimnazjum Nr 2 we Wschowie) odbyły się konferencje zorganizowane przez Inspekcję
Sanitarną w Nowej Soli na terenie powiatów nowosolskiego i wschowskiego.
Uczestniczyli w niej zaproszeni przedstawiciele samorządów lokalnych, szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pedagodzy szkolni, uczniowie, liderzy w zakresie
tematyki prozdrowotnej oraz dziennikarze przedstawiciele prasy lokalnej.
Konferencję prowadzili przedstawiciele PIS w Nowej Soli, Starostwa, Policji i Komendy
Straży Pożarnej.
Słuchacze zapoznali się między innymi z sytuacją epidemiologiczną powiatów, wysłuchali
referatów o panujących na świecie chorobach zakaźnych, nowoczesnych procedurach
i wymogach w produkcji żywności oraz jakości wody używanej do picia. Została omówiona
procedura postępowania
i przygotowania powiatów do reagowania w przypadku
kryzysowych sytuacji np.kataklizmów. Przedstawione również zostały statystyki związane z
wypadkami drogowymi i zagadnienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.
Tematy i zagadnienia prezentowane podczas konferencji nawiązywały do przesłania
Światowego Dnia Zdrowia, które podkreśla potrzebę inwestowania w zdrowie ludzkie.
Wzmacnianie systemu ochrony zdrowia poprzez inicjowanie oraz podejmowanie
efektywnych działań prozdrowotnych. Współpracę na polu zdrowia publicznego
poprzez zainteresowanie władz i organizacji lokalnych zagrożeniami jakie niesie
globalizacja, szybkie przemieszczanie się, handel czyli czynniki ułatwiające chorobom
nowym oraz już występującym wpływanie na stan bezpieczeństwa ludności
( np. ptasia grypa w 2006r, SARS w 2003r, HIV/AIDS ).
Program Konferencji:
Otwarcie konferencji powitanie zaproszonych gości
Józefa Meissner
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego PIS w Nowej Soli
Globalne zagrożenia epidemiologiczne - wykład, prezentacja
Józefa Meissner
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego PIS w Nowej Soli
HIV i AIDS (dane statystyczne w województwie Lubuskim) - prezentacja
Magdalena Karpińska
Mariola Poźniak
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna PIS w Nowej Soli
Bezpieczeństwo zdrowotne żywności - wykład
Jerzy Korytkowski
Kierownik Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PIS w Nowej Soli
Stan Jakości wody przeznaczonej do spożycia. Stan kąpielisk w powiatach nowosolskim i
wschowskim - prezentacja
Krzysztof Karpiński
Młodszy asystent Higieny Komunalnej PIS w Nowej Soli
Procedury wczesnego reagowania kryzysowego w powiecie nowosolskim - prezentacja
ERROR: typecheck
OFFENDING COMMAND: ifelse
STACK:
{sco }
{sg }
100
89
89
89
100
100
88
67
100
111
50
100
89
67
89
178
-mark(?
+ ’+
/
+)