Lista osób zakwalifikowanych do wynajmu mieszkań w budynku

Komentarze

Transkrypt

Lista osób zakwalifikowanych do wynajmu mieszkań w budynku
Lista osób zakwalifikowanych do wynajmu mieszkań
w budynku GTBS przy ul.Hugo Kołłątaja
Osoby nie umieszczone na liście nie spełniają warunków Regulaminu
Wynajmowania Mieszkań w zasobach Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Spółka z o.o.
Informujemy, Ŝe zgodnie z pkt 4 § 11 Regulaminu Wynajmowania
Mieszkań
wnioskodawcy przysługuje moŜliwość składania odwołań do Rady Nadzorczej
Gryfińskiego TBS Spółka z o.o. w terminie 14 dni tj. do dnia 17.06.2008 r.
Odwołania naleŜy składać w sekretariacie Gryfińskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
Kategoria mieszkania: do 36 m2 – 1 pokojowe
Lista podstawowa
1. Wiatrowska Alicja
2. Nować Eugeniusz
3. Durejko Agata
ilość punktów
438
370
361
Lista rezerwowa
4. Olech Emilia
5. Drabik Waldemar
6. Klim Krzysztof
7. Wijas Wioletta
8. Grodek Danuta
9. Kaczyńska Katarzyna
10.Owsianik Iwona
11.Pawliczek GraŜyna
12.Piekarek Zenona
13.Gurdziel Teresa
14.Macioszek Alan
344
339
325
291
257
246
231
228
180
178
167
1
Kategoria mieszkania: od 43 m2 do 45 m2 – 2 pokojowe
Lista podstawowa
1. Antkowicz ElŜbieta
2. Sola Anna i Wojciech
3. Wilczyńska ElŜbieta
4. Ślusarczyk Adam
5. Więch Krystyna i Andrzej
6. Musiał Walter
7. Myśliwy Mateusz
8. Pawlak Wanda i Łukasz
9. Dawid Mariusz
10.śelichowski Sylwester
ilość punktów
495
484
476
456
452
444
443
421
413
405
Lista rezerwowa mieszkania od 43 m2 do 45 m2 – 2 pokojowe
11.Sarecki Maciej
12.Koczan Arkadiusz
13.Polewka Grzegorz
14.Witkowska-Pawlak Aneta
15.Wojdyła Izabela
16.Giernatowska Marta
17.Gabrusionek Kryspin
18.Stasiak ElŜbieta
19.Klewar Sebastian
20.Baranowski Krzysztof
21.Kubiak Paweł
22.Wróblewski Sylwester
23.Lis Agnieszka
24.Gronek Agnieszka
25.Jułkowska-Kozak A., Jułkowski L.
26.Chabatowska Urszula
27.Miskis Michał
28.Jaremczuk Mirela
29.KrzyŜanowski Wojciech
30.Glanc Wioletta
31.Urynowicz Halina
32.Mlyńczyk Grzegorz
33.Kotnis Małgorzata
34.Kozłowska Katarzyna
35.Osica Marcin
36.Kozlowska Monika
37.Walczuk Piotr
38.Gęślowski Łukasz
39.Arciszewski Lucjan
40.Szewczyk AndŜelika i Piotr
2
404
394
393
372
338
333
327
316
309
306
286
283
283
272
272
261
260
260
250
246
243
223
192
190
190
181
179
177
165
145
Kategoria mieszkania: od 45 m2 do 50 m2 – 2 pokojowe
Lista podstawowa
1. Samul Marcin, Nowicka Iza
2. Orzeł Justyna
3. Soszka Robert
4. Szacoń Alicja
5. Chabatowski Andrzej
6. Walusz Anna
7. Sarna Natalia
8. Gajowski Robert
9. Kupkowska Anna Maria
10.Ziemba Przemysław
11.Michałowski Tomasz
12.Pasztaleniec Paweł
13.Stephani Magdalena
ilość punktów
507
445
444
433
416
413
411
395
395
395
387
380
379
Lista rezerwowa mieszkania od 45 m2 do 50 m2 – 2 pokojowe
14.Drabik M., Lewandowski P.
15.Zaręba Szymon
16.Sokólska Renata
17.Dunajska Ludmiła
18.Kubiak Krzysztof
19.Koszyński Łukasz
20.Grzegorzek-Mróz Dorota
21.Barbarewicz Ewa
22.Olszański Marcin
23.Chrobak A., Gościniec M.
24.Soszka Łukasz
25.Rusek Monika
26.Guga Rafał
27.Olchowski Mieczysław
28.Dworzyński Michał
29.Kwieciński Adrian
30.Mielniczek Dariusz
31.Szalewicz Daniel i Kamila
32.Brodacka Aneta
33.Witek Anna i Grzegorz
34.Nować Radosław
35.Turtoń Radosław
36.Długołęcki Mateusz
37.Otto Beata
38.Nowalińska Aneta
39.Hołubowski Tomasz
3
373
369
367
366
363
362
360
360
347
345
342
338
337
334
329
321
314
307
304
304
300
295
293
290
288
282
40.Cieślar Mariusz i Edyta
41.Ziętek-Kalecińska Marta
42.Bauer-Matula Tatiana
43.Pieńko Monika i Krzysztof
44.Lipski Gerard
45.Rytelewski Andrzej
46.Niwa Jarosław
47.Gęślowski Arkadiusz
48.Rynkiewicz Andrzej
49.Piechocki Krzysztof
50.Wojdyła Michał
51.Krawczyk Krzysztof
52.Krawczyk Ryszard
53.Augustyn Anna i Mirosław
54.Rzeszotarscy Anna i Piotr
55.śmuda Daniel
281
272
269
267
264
263
258
240
234
206
180
176
169
166
156
109
4
Kategoria mieszkania: od 64 m2 do 68 m2 – 3 pokojowe
Lista podstawowa
1. Strzelec Krzysztof
2. Kosudziński Grzegorz
3. Łysakowska Monika
4. śuchowski Sławomir
ilość punktów
495
488
480
454
Lista rezerwowa
5. Łakomiec Konrad
6. Czekan Ewelina
7. Witkoś Iwona
8. Mela Czesław
9. Wasiluk Marcin
10.Klimczyk-Śliwińska Anna
11.Jakowczyk M., Kotula K.
12.Turek Agnieszka
13.Bieskiewicz Krystian
14.Bajowski Dariusz
15.Stachera Kamila
16.Adamczyk K., Syniak M.
17.Zaręba AndŜelika
18.Mazur Marcin
19.Bebko Paweł
20.Kosiorek Andrzej
21.Lenartowicz Marcin
22.Janicki I., Janicka M.
23.Kosińska Katarzyna
447
416
414
401
401
378
353
349
349
327
316
264
250
230
219
213
195
186
180
Osoby nie umieszczone na liście nie spełniają warunków Regulaminu
Wynajmowania Mieszkań w zasobach Gryfińskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
Informujemy, Ŝe zgodnie z pkt 4 § 11 Regulaminu Wynajmowania
Mieszkań wnioskodawcy przysługuje moŜliwość składania odwołań do Rady
Nadzorczej Gryfińskiego TBS Spółka z o.o. w terminie 14 dni tj. do dnia
17.06.2008 r. Odwołania naleŜy składać w sekretariacie Gryfińskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
Gryfino 03.06.2008r.
Zatwierdził:
5
Prezes Zarządu Gryfińskiego TBS
Bronisław Mela