Tytuł: MS XNA – wizualizacja przestrzenna (tworzenie gier)

Komentarze

Transkrypt

Tytuł: MS XNA – wizualizacja przestrzenna (tworzenie gier)
Tytuł:
MS XNA – wizualizacja przestrzenna (tworzenie gier)
Cel szkolenia: Umiejętność budowania obiektów trójwymiarowych oraz obracanie i
przesuwanie ich w przestrzeni; Użycie koloru oraz oświetlenia do cieniowania
obiektów trójwymiarowych; użycie tekstur. Umiejętność korzystania z
komponentów gier do sprawnego zarządzania kodem; używania dźwięku i
efektów dźwiękowych w XNA. Używanie gamepada, myszki i klawiatury do
wpływania na stan gry. Kursant będzie potrafił używać podstawowych zasad
fizyki klasycznej do modelowania zachowania obiektów oraz programować
karty graficzne w języku HLSL.
Czas trwania: 40 godz./5 dni (10 modułów)
Zakres tematyczny poruszanych problemów :
Moduł 1:
Podstawowe koncepcje grafiki 3D (podstawy teoretyczne) VS/XNA GS. Projekt gry.
Werteksy. Prymitywy. Nawijanie. Kolor. Przekształcenia w przestrzeni 3D. Rzutowanie
perspektywiczne i izometryczne. Ustawienie kamery. Animacja. Antyaliasing. Bufor
werteksów i dynamiczny bufor werteksów. Ustawienia okna gry.
Moduł 2:
Komponenty gry Projektowanie komponentów. Metody Update i Draw komponentu.
Rejestracja instancji komponentu. Komunikacja za pośrednictwem usług gier.
Moduł 3:
Oświetlenie Definiowanie formatów werteksów. Wektory normalne. Oświetlenie
domyślne. Typy światła. Mieszanie kolorów (przezroczystość, mgła). Rzutowanie
cieni.
Moduł 4:
Odwzorowywanie tekstur Współrzędne teksturowania. Wczytywanie i nakładanie
tekstur. Zawijanie. Mipmapy. Skybox. Detekcja możliwości karty graficznej w zakresie
teksturowania.
Moduł 5:
Dźwięk. Komponenty wizualne Klasa MediaPlayer (odtwarzanie dźwięku z plik
skompresowanych, kontrola głośności, transformata Fouriera natężenia dźwięku).
XACT (przygotowanie „paczek” dźwiękowych, odtwarzanie paczek, odtwarzanie w
pętli, miksowanie, efekty 3D).
Moduł 6:
Gra, czyli sterowana animacja Klawiatura (wykrycie przytrzymania i naciśnięcia
klawiszy). Mysz (odczytywanie pozycji kursora, rzutowanie na przestrzeń 3D, detekcja
naciśnięcia przycisków myszy, obsługa rolki). Gamepad (thumbstick, spusty,
wibracje). Projektowanie gier 2D.).
Moduł 7:
Wczytywanie i rysowanie gotowych modeli W tym module dowiesz się, jak w
projekcie Microsoft XNA Game Studio 3.0 wczytać oraz wyświetlić trójwymiarowe
modele zapisane w plikach, w formatach *.fbx lub *.x (formaty plików wprowadzone
zostały odpowiednio przez firmę Autodesk oraz Microsoft). Dodatkowo zapoznasz się
z techniką generowania terenu na podstawie tzw. mapy wysokości (heightmap) oraz
techniką uśredniania normalnych.
Moduł 8:
Tworzenie efektów. Pixel Shader i Vertex Shader W tym module znajdziesz
informacje dotyczące programowania jednostek Pixel i Vertex Shader znajdujących
się na współczesnych kartach graficznych. Poznasz język HLSL umożliwiający
oprogramowanie tychże jednostek. Zapoznasz się także ze środowiskiem
programistycznym FX Composer przeznaczonym do szybkiego tworzenia efektów
graficznych w czasie rzeczywistym.
Moduł 9:
Implementacja oświetlenia w HLSL W tym module znajdziesz informacje dotyczące
oświetlenia oraz jego modeli, których poznanie jest niezbędne w przygotowywaniu
różnego typu efektów specjalnych. Opisują one zarówno kolor jak i przestrzenny
rozkład odbijanego światła. Każdy model powinien być na tyle prosty aby
wyznaczanie oświetlenia przy jego pomocy było jak najszybsze.
Moduł 10:
Teksturowanie w HLSL W tym module znajdziesz informacje na temat wykorzystania
tekstur w efektach graficznych. Poznasz metod tworzenia bardziej wyrafinowanych
efektów niż poznane w poprzednich modułach (multiteksturing, bump-mapping). W
module będzie także pokazany sposób ich implementacji w języku HLSL. Moduł
opisuje także sposób wykorzystania efektów w projekcie XNA.
Zakres szkolenia przygotowany przez : Marcina Boryczko.
ZAPRASZAMY

Podobne dokumenty