Zakup oprogramowania SAS CIS-10/2014 str. 1 Załącznik nr 1 do

Komentarze

Transkrypt

Zakup oprogramowania SAS CIS-10/2014 str. 1 Załącznik nr 1 do
Zakup oprogramowania SAS
CIS-10/2014
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
Specyfikacja licencji oprogramowania w środowiskach (obszarach) użytkowanych przez Zamawiającego i jednostki statystyki
publicznej, warunki techniczno-sprzętowe dla tego oprogramowania oraz wymagania dla konsolidacji i wsparcia.
1.
Dostawa licencji uzupełniających nieograniczonych czasowo, w wersji SAS 9.4 wraz z dokumentacją oprogramowania, dla
wszystkich wymienionych poniżej modułów i podkomponentów oprogramowania SAS.
Liczba wymaganych
licencji
Dedykowany
system operacyjny
Dedykowany sprzęt
Liczba PC(4)
Windows
Stacja PC
SAS/CONNECT
Liczba PC(4)
Windows
Stacja PC
SAS/INSIGHT
Liczba PC(4)
Windows
Stacja PC
SAS/ACCESS to PC File Formats
Liczba PC(4)
Windows
Stacja PC
SAS/IML
Liczba PC(4)
Windows
Stacja PC
SAS/OR
Liczba PC(3)
Windows
Stacja PC
SAS/SHARE
Liczba PC(1)
Windows
Stacja PC
SAS/FSP
Liczba PC(4)
Windows
Stacja PC
SAS/AF
Liczba PC(4)
Windows
Stacja PC
Liczba użytkowników (150)
Windows
Wydajność sprzętu
(12 rdzeni)
Windows Serwer 32 bit
Oprogramowanie i podkomponenty
I. Środowisko produkcyjne
SAS Analytics Pro
Podkomponenty Analitycs Pro:
SAS Base
SAS/STAT
SAS/GRAPH
SAS Enterprise Guide
SAS Enterprise BI Server
SAS/CONNECT
SAS/ETS
SAS/STAT
SERWER: 12 rdzeni
SAS/IML
SAS/ACCESS to PC File Formats
SAS/ACCESS to Oracle
SAS/ACCESS to ODBC
str. 1 Załącznik nr 1 do SIWZ
Zakup oprogramowania SAS
Oprogramowanie i podkomponenty
CIS-10/2014
Liczba wymaganych
licencji
Dedykowany
system operacyjny
Dedykowany sprzęt
Wydajność sprzętu
(4 rdzeni)
Windows Server 64bit
Serwer: 4 rdzeni
Linux 64 bit
SERWER: 16 rdzeni
Linux 64 bit
SERWER: 16 rdzeni
Linux 64 bit
SERWER: 16 rdzeni
Windows Serwer
SERWER: 4 rdzenie
SAS Office Analytics
SAS/IML
SAS/CONNECT
SAS Visual Analytics
Podkomponent VA:
SAS/ACCESS to ODBC
SAS Visual Analytics
Podkomponent VA:
SAS/ACCESS to ODBC
SAS Visual Analytics
Podkomponent VA:
1
Licencja departamentalna dla
Departamentu Rolnictwa GUS
1
Licencja departamentalna dla
Departamentu Badań
Demograficznych i Rynku Pracy
GUS
1
Licencja departamentalna dla
Urzędu Statystycznego
w Poznaniu
SAS/ACCESS to ODBC
II. Środowisko testowe
SAS Enterprise BI Server
SAS/CONNECT
SAS/ETS
SAS/STAT
SAS/IML
Wydajność sprzętu
(4 rdzeni)
SAS/ACCESS to PC File Formats
SAS/ACCESS to Oracle
SAS/ACCESS to ODBC
1
Licencja departamentalna umożliwiająca dostęp dla 10 użytkowników ze zdefiniowanego departamentu
str. 2 Załącznik nr 1 do SIWZ
Zakup oprogramowania SAS
2.
CIS-10/2014
Dostawa aktualizacji licencji nieograniczonych czasowo, w wersji SAS 9.4 wraz z dokumentacją oprogramowania, dla
wszystkich wymienionych poniżej modułów i podkomponentów oprogramowania SAS (*).
Obszar OBM
Oprogramowanie i podkomponenty (SAS ver.9.2)
Liczba posiadanych
licencji
Wykorzystywany Wykorzystywany sprzęt
system operacyjny
(CPU, Model, Typ)
I. Środowisko produkcyjne
SAS Enterprise Data Integration Server
Podkomponenty SAS EDI:
DataFlux dfPower Platform for SAS
DataFlux dfPower Quality
Wydajność sprzętu
(12 rdzeni)
Linux-64bit
CPU: 12 rdzeni, BL460c
(proc. Xeon X5570)
Liczba PC (10)
Liczba PC (10)
DataFlux dfPower Customize
Liczba PC (10)
DataFlux dfPower Profile
Liczba PC (10)
DataFlux dfPower Explorer
Liczba PC (10)
Windows-32 bit
DataFlux Quality Knowledge Base Locale for Polish
SAS/ACCESS to PC File Formats
Wydajność sprzętu
(12 rdzeni)
Linux-64bit
CPU: 12 rdzeni, BL460c
(proc. Xeon X5570)
Windows Server
CPU: 12 rdzeni, BL460c
(proc. Xeon X5570)
Linux-64bit
CPU: 12 rdzeni, BL460c
(proc. Xeon X5570)
SAS/ACCESS to ODBC
SAS/ACCESS to MS SQL Server
SAS Metadata Server
SAS/STAT
Wydajność sprzętu
(12 rdzeni)
Wydajność sprzętu
(12 rdzeni)
SAS/GRAPH
Platform Suite for SAS
SAS Enterprise Guide
Harmonogram pracy oparty
na mocy obliczeniowej
(12 rdzeni)
Całkowita liczba
użytkowników (100)
Windows
str. 3 Załącznik nr 1 do SIWZ
Zakup oprogramowania SAS
Oprogramowanie i podkomponenty (SAS ver.9.2)
CIS-10/2014
Liczba posiadanych
licencji
Wykorzystywany Wykorzystywany sprzęt
system operacyjny
(CPU, Model, Typ)
II. Środowisko testowe
SAS Enterprise Data Integration Server
Wydajność sprzętu
(4 rdzenie)
Windows Server 32 bit
CPU: 4 rdzenie, BL460c
(proc. Xeon X5520)
Podkomponenty SAS EDI:
SAS/ACCESS to PC File Formats
SAS/ACCESS to ODBC
SAS/STAT
SAS/GRAPH
Platform Suite for SAS
Harmonogram pracy oparty
na mocy obliczeniowej
(4 rdzenie)
Obszar ABM
Oprogramowanie i podkomponenty (SAS ver.9.2)
Liczba posiadanych
licencji
Wykorzystywany Wykorzystywany sprzęt
system operacyjny
(CPU, Model, Typ)
I. Środowisko produkcyjne
SAS Enterprise BI Server
Podkomponenty SAS EBI:
SAS Metadata Server
SERWER: 2 x12 rdzeni
Model: BL685c G7 2 CPU
O6174
Wydajność sprzętu
(24 rdzeni)
SAS/ACCESS to MS SQL Server
SAS Enterprise BI Server
Podkomponenty SAS EBI:
SAS Metadata Server
Wydajność sprzętu
(24 rdzeni)
Linux-64bit
SERWER: 2 x12 rdzeni
Model: BL685c G7 2 CPU
O6174
SAS/ACCESS to MS SQL Server
SAS Enterprise BI Server
Wydajność sprzętu
(24 rdzeni)
SERWER: 2 x12 rdzeni
Model: BL685c G7 2 CPU
O6174
str. 4 Załącznik nr 1 do SIWZ
Zakup oprogramowania SAS
Oprogramowanie i podkomponenty (SAS ver.9.2)
SAS Enterprise Data Integration Server
Podkomponenty SAS EDI:
DataFlux dfPower Platform for SAS
DataFlux dfPower Quality
CIS-10/2014
Liczba posiadanych
licencji
Wydajność sprzętu
(24 rdzeni)
Wykorzystywany Wykorzystywany sprzęt
system operacyjny
(CPU, Model, Typ)
Linux-64bit
SERWER: 2 x12 rdzeni
Model: BL685c G7 2 CPU
O6174
Liczba PC (1)
Liczba PC (1)
DataFlux dfPower Customize
Liczba PC (1)
DataFlux dfPower Profile
Liczba PC (1)
DataFlux dfPower Explorer
Liczba PC (1)
Windows-32 bit
DataFlux Quality Knowledge Base Locale for Polish
SAS/ACCESS to PC File Formats
Wydajność sprzętu
(24 rdzeni)
Linux-64bit
Wydajność sprzętu
(24 rdzeni)
Windows-x64
SERWER: 2 x12 core
Model: BL685c G7 2 CPU
O6174
SAS/ACCESS to MS SQL Server
SAS Metadata Server
SAS/STAT
SAS/ETS
Platform Suite for SAS
SAS Enterprise Guide
SAS Bridge for ESRI
SAS/IML
SAS/OR
SAS/CONNECT
Wydajność sprzętu
(24 rdzeni)
Harmonogram pracy oparty
na mocy obliczeniowej
(24 rdzeni)
Całkowita liczba
Użytkowników (50)
Liczba PC(1)
Wydajność sprzętu
(24 rdzeni)
Linux-64bit
Linux-64bit
Linux-64bit
Wydajność sprzętu
(48 rdzeni)
Linux-64bit
SAS Enterprise Miner
Wydajność sprzętu
(24 rdzeni)
Linux-64bit
Liczba PC(5)
Windows
SAS Enterprise Miner Client
SERWER: 2 x12 rdzeni
Model: BL685c G7 2 CPU
O6174
Windows
SAS Scalable Performance Data Server
Podkomponent SAS Miner:
Klaster 2 Serwerów 2 x 6-core
Model:BL460c G6 2 CPU
X5670
SERWER: 2 x12 rdzeni
Model: BL685c G7 2 CPU
O6174
2 x SERWER: 2 x12 rdzeni
Model: BL685c G7 2 CPU
O6174
SERWER: 2 x12 rdzeni
Model: BL685c G7 2 CPU
O6174
str. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ
Zakup oprogramowania SAS
Oprogramowanie i podkomponenty (SAS ver.9.2)
CIS-10/2014
Liczba posiadanych
licencji
Wykorzystywany Wykorzystywany sprzęt
system operacyjny
(CPU, Model, Typ)
II. Środowisko testowe
SAS Enterprise BI Server
SAS Enterprise Data Integration Server
Podkomponenty SAS EDI:
SAS/ACCESS to PC File Formats
SAS/ACCESS to MS SQL Server
Wydajność sprzętu
(12 rdzeni)
Linux-64bit
SERWER: 2 x 6 rdzeni
Model: BL 460c G6 2 CPU
X5670
SAS/STAT
SAS/ETS
Platform Suite for SAS
SAS/IML
SAS/OR
SAS/CONNECT
SAS Scalable Performance Data Server
SAS Enterprise Miner
(*) Zamawiający wymaga aktualizacji ww. oprogramowania, a w przypadku, gdy oprogramowanie nie jest już licencjonowane pod wskazaną
nazwą – dostarczenia oprogramowania funkcjonalnie zgodnego/równoważnego z wymienionym, na warunkach licencjonowania nie gorszych
od oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego.
3.
Konsolidacja oprogramowania środowiska analitycznego SAS dla służb statystyki publicznej.
Stworzenie jednego logicznego środowiska analitycznego SAS dla statystyki publicznej, spójnego technologicznie (ujednolicenie wersji
oprogramowania) i licencyjnie (reorganizacja modelu licencyjnego oprogramowania SAS, uspójnienie i ujednolicenie zapisów
licencyjnych w posiadanych przez Zamawiającego umowach), w wyniku którego spełnione muszą być następujące warunki:
3.1
Możliwość dowolnego dysponowania licencjami oprogramowania przez Zamawiającego w ramach infrastruktury sieciowoserwerowej Zamawiającego (spójne wykorzystanie mocy obliczeniowej obszarów analitycznych SAS – OBM, ABM, LAN), w tym
przenoszenia posiadanych licencji oprogramowania pomiędzy obszarami analitycznymi SAS
3.2
Możliwość tworzenia nowych obszarów analitycznych SAS w ramach posiadanej przez Zamawiającego łącznej mocy
obliczeniowej oprogramowania.
str. 6 Załącznik nr 1 do SIWZ
Zakup oprogramowania SAS
3.3
4.
CIS-10/2014
Możliwość przenoszenia prac analitycznych pomiędzy obszarami analitycznymi SAS.
Zapewnienie pełnego wsparcia technicznego producenta oprogramowania SAS na okres 6-ciu miesięcy od daty podpisania
protokołu odbioru oprogramowania dla skonsolidowanego środowiska analitycznego SAS (dla licencji oprogramowania
wskazanych w punktach 1 i 2).
1) Udostępnienie uaktualnionych wersji oprogramowania wraz z dokumentacją oprogramowania,
2)
Wsparcie telefoniczne i/lub za pośrednictwem e-mail dotyczące rozwiązywania problemów z oprogramowaniem co najmniej w
zakresie:
a.
instalacji i konfiguracji;
b.
interpretacji komunikatów o błędach;
c.
identyfikacji przyczyn nieprawidłowego działania;
d.
poszukiwania metod rozwiązania zidentyfikowanych problemów;
e.
identyfikacji podstawowych procedur i funkcji w interfejsie;
f.
podstawowych wyjaśnień dotyczących definicji i założeń metod obliczeniowych oraz prezentacji wyników;
g.
identyfikacji procedur, które można użyć do określonego typu analizy;
h.
niejasnych przykładów zamieszczonych w dokumentacji;
i.
niewystarczająco udokumentowanych funkcji i procedur;
j.
pomocy w uruchamianiu procedur.
str. 7 Załącznik nr 1 do SIWZ

Podobne dokumenty