konspekt lekcji wychowawczej - Laser-War

Komentarze

Transkrypt

konspekt lekcji wychowawczej - Laser-War
Laserowe Centrum Rozrywki LASER-WAR
KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ
Cele
Wiadomości
Umiejętności
Metody, techniki,
formy pracy
Środki dydaktyczne
-zastosowanie w praktyce 6 kluczowych czynników decydujących o osiagnieciu celu / odniesieniu sukcesu
- uczeń w grupie wypracowuje poszczególne 6 warunków sukcesu w różnych scenariuszach
- uczeń rozwija wyobrażnie i kreatywność przedstawiając scenki
- wie, że osiagniecie sukcesu wymaga przygotowań i realizacji założeń
- wie jak zastosować w praktyce kluczowe determinanty osiagnięcia celu / sukcesu
- potrafi pracować w grupie
- potrafi opracować strategie osiagniecia celu
- potrafi planować
- potrafi plan przełozyć na zadania do realizacji
Praca zbiorowa i praca w grupach, „burza mózgów”, opracowanie zadań, scenki
– prezentacja wyników
- nawiązanie do zajęć laser-tag
"System zarządzania przez cele" - LASER-WAR
45 min (1 godzina lekcyjna)
Temat: Program "Sukces" - cz. 3 - Przygotowanie do osiagnięcia celu/sukcesu
SCENARIUSZ LEKCJI
Faza lekcji
wprowadzająca
Czynności nauczyciela
- sprawy organizacyjno – porządkowe
- odwołuje się do wiedzy o 6 kluczowych determinantach
sukcesu i doświadczeń uczniów z zycia i zabawy w
lasertag
LASER-WAR w Legionowie prze ul. Siwińskiego 2 w lochach DH Maxim,
Czynności ucznia
- odpowiadają na pytania nauczyciela
- na ile trudno/łatwo było wygrać w lasertag, jak trudno /
łatwo jest osiagać zamierzone cele ?
tel 22 732 13 83 www.laser-war.pl
Czas
5 min
[email protected]
Laserowe Centrum Rozrywki LASER-WAR
- podaje temat lekcji
Przypomienie 6 kluczowych elementów determinujacych
osiagnięcie celu = sukcesu
1. Cel / Sukces
2. strategia,
3. planowanie,
4. podział zadań,
5. realizacja zadań,
realizacyjna
6. analiza wyników, ocena realizacji zadań
przez każdego członka zespołu
Przypomienie Systemu Zarządzania przez celem.
Załacznik 1
- dzieli uczniów na max 6 osobowe zespoły. W dwóch
grupach (LASER-WAR) powinny znależć się osoby ze
sobą skonfliktowane, ale też chętne do pracy nad
strategią, co stanowi klucz doboru uczniów do
zespołu GREEN.
- rozdzielenie zadań poszczególnym grupom w tym 2
grupy LASER-WAR (Grupy Green) -przygotowujące się
do walki na Arenie. Wskazane jest ażeby te grupy były
odseparowane od klasy klasy.
podsumowanie
- obserwuje pracę poszczególnych zespołów oraz
aktywność ich członków, podchodzi do każdego z nich,
aby je wspomóc radą, ukierunkować
- ogłasza koniec czasu przygotowania zespołów do
przedstawienia wyników ich pracy
- podsumowuje i potwierdza wagę przygotowań /
planowania na drodze do osiagniecia sukcesu
LASER-WAR w Legionowie prze ul. Siwińskiego 2 w lochach DH Maxim,
wspólnie tworzą definicję pojęć
- efekt, który chcemy uzyskać
- dotyczy długofalowych celów i sposobów ich
osiągania wpływających na system, życie, firmę … jako całość,
- wyznaczaniu działań zmierzających do realizacji
określonych celów,
- program czynności do wykonania dla osiągnięcia
tego celu,
- doprowadzanie roboty do końca, do osiągnięcia
celu,
- czynności badawcze służące do oceny
działalności i jej skutków – osiągnięcia celów.
- poszczególni uczniowie rysuja na tablice schemat
zarządzania przez cele.
- ucziowie w grupach opracowują zadania z
załączników 2-5 (Grupy RED)
- uczniowie GREEN na bazie materiałów LASRWAR przygotowuja strategie walki na Arenie. NIE
PREZENTUJĄ WYNIKÓW - do końca zajęć pracuja
nad przygotowaniem do walki.
5 min
5 min
10 min
- każdy zespół wybiera spośród siebie lidera zaprezentuje wyniki pracy grupy
- prezentacja wykonanych zadań wyłącznie grup Red
15
- odpowiadają na pytanie, dzielą się spostrzeżeniami
5
tel 22 732 13 83 www.laser-war.pl
[email protected]
Laserowe Centrum Rozrywki LASER-WAR
ZAŁĄCZNIK NR 1
Cel
różnice odchylenia od
planu
Plan
Analiza
Efekty/ustalenia
ze spotkania
Podział zadań
LASER-WAR w Legionowie prze ul. Siwińskiego 2 w lochach DH Maxim,
tel 22 732 13 83 www.laser-war.pl
[email protected]
Laserowe Centrum Rozrywki LASER-WAR
ZAŁĄCZNIK NR 2
Nauczyciel określa miejsce w klasie dla każdej z wybranych grup oraz prosi członków każdego z nich o wybranie spośród siebie lidera
zespołu. Przypomina, że rolą lidera w grupie jest m.in. czuwanie nad sprawnym działaniem grupy, podział pracy pomiędzy poszczególnych
jego członków, dobra organizacja czasu pracy. Następnie prosi o podejście liderów, którzy losują zadanie do rozwiązania przez zespół.
Określa czas wykonania zadania: 15 minut.
Zadanie nr 1
Ułóżcie plan wycieczki klasowej do wybranego przez siebie miejsca. Proszę określić:
- ilość dni wyjazdu
- termin wyjazdu
- środki lokomocji
- plan każdego dnia
- zakwaterowanie
- koszt wycieczki (transport, zakwaterowani wyżżywienie, wstępy, itp.)
Proszę przedstawić propozycję odpowiedzi na pytanie: co zrobić, aby wszyscy uczniowie klasy mogli pojechać na wycieczkę.
Powyższy plan proszę zaprezentować klasie.
Zadanie 2
Przygotujcie scenkę przedstawiającą grupę dobrze zorganizowaną w pracy. Warunek: wszyscy członkowie zespołu biorą w niej czynny udział. /może to
być scenka „z poczuciem humoru”/
Zadanie 3
Zaplanujcie jeden dzień dla delegacji uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły zagranicznej (15 uczniów i 2 opiekunów), którą będziecie gościć przez 2
Powyższy plan proszę zaprezentować klasie.
Zadanie 4
Wyobraźcie sobie, że tworzycie zespół pracowników hotelu. Zaplanujcie pobyt małżeństwa z dwojgiem dzieci przez 3 dni w waszym hotelu. Stwórzcie
ofertę, którą prześlecie zainteresowanym pobytem. Powinny znaleźć się tam rodzaje dodatkach usług świadczonych gościom takich jak np. opieka nad
dziećmi, basen, sauna, itp. Waszym zadaniem jest zachęcić to małżeństwo do skorzystania z waszej oferty.
Powyższą ofertę proszę zaprezentować klasie.
Zadanie 5
Przedstaw w formie pantomimy pracę jakiegoś urządzenia, maszyny. Warunek: każdy członek zespołu staje się częścią tej maszyny, urządzenia.
Należy przedstawić to w taki sposób, aby inne zespoły odgadły, co prezentujecie.
LASER-WAR w Legionowie prze ul. Siwińskiego 2 w lochach DH Maxim,
tel 22 732 13 83 www.laser-war.pl
[email protected]
Laserowe Centrum Rozrywki LASER-WAR
Zadanie 6
Strategia walki w druzynie
SUKCES = trafiaj częściej aniżeli zostaniesz trafiony
1. Komunikacja w drużynie:
a. Znaki dłonią:
i. Ustalona osoba (będąca z przodu) – odlicza poniesiona dłonią czas do Natarcia,
ii. Palcem wskazującym pokazujemy swoim skradającego się przeciwnika
iii. Pięć w górze – szukam swojego, który mnie ubezpieczy
iv. Kciuk w górze - akceptacja
b. Gwizdy,
i. Jeden długi gwizd – za 15 sek. NATARCIE,
ii. Powtarzane krótkie gwizdy – wszyscy do bazy,
iii. Trzy gwizdy - czekamy w ukryciu i wystrzeliwujemy przeciwników.
c. Dziwne dźwięki,
i. Szczekanie psa – zachować całkowitą ciszę przez 5 sek.
ii. Wycie wilka – Wszyscy strzelamy za 5 sek.
2. Role w drużynie:
a. Dowódca/Lider – 1 os
i. Dobrze ukryty na tyłach, ale w miejscu z dobrą widocznością,
ii. Decyduje o przyjmowaniu formacji i działań,
iii. Wydaje komendy – głównie dziwne dźwięki
b. Zwiad/Atak – 1-2 os,
i. Przebywają z przodu formacji, stanowią tez pierwsza linię uderzeniowa c. Zadania specjalne – 1-2 os,
i. poświęć życie i zajdź przeciwników od tyłu,
ii. wejdź do bunkra i nie wychodź– ciągle strzelaj, do wyczerpania żyć lub amunicji,
iii. zaczaj się w miejscu X i pełnij role snajpera lub odpalaj granaty,
d. Snajper 1-2 os
i. Zawsze ukryty w bezpiecznych miejscach,
ii. Eliminuje przeciwników idących do przodu,
iii. Zmienia lokalizacje nie częściej niż co 1 min,
e. Grupa uderzeniowa –wszystkie siły – szczegóły w Natarciu poniżej.
3. Rozwiązania taktyczne w uderzeniu:
a. Ubezpieczaj mnie,
b. Ogień ciągły dla Czujki / Snajpera
c. Ochrona tyłów (nie pozwalamy zajść się od tyłu),
d. Atak i wycofanie,
e. „Zagoń owieczki” (bardzo skuteczne – zagonienie przeciwników do ich bazy i celne punktowanie),
f. Snajper,
g. Zasadzka (symulowane wycofanie się, a 1 Zwiad po przejściu przeciwników skutecznie punktuje).
LASER-WAR w Legionowie prze ul. Siwińskiego 2 w lochach DH Maxim,
tel 22 732 13 83 www.laser-war.pl
[email protected]
Laserowe Centrum Rozrywki LASER-WAR
Natarcie.
Zaczyna się od uformowania ugrupowania bojowego tj. rozmieszczenia graczy w ustawne wcześniej pozycje, tworząc tyralierę – odstępy
miedzy graczami wynoszą ok. 3 kroki.
Po dojściu do miejsca kontaktu z przeciwnikami
– po ustalonej komendzie pierwsze idą w użycie granaty, odpalane w ustalanej kolejności, przy jednoczesnym ubezpieczaniu partnera,
- po ustalonej komendzie – następuje natarcie na przeciwników.
W czasie ataku nie wolno zostawać w tyle. Wszyscy musza mieć w zasięgu przeciwnika, będąc jednocześnie w ukryciu. Gracz będący na
czele powinien cały czas posiadać wsparcie swojej drużyny. Poruszamy się pojedynczo utrudniając przeciwnikom trafienie naszych
graczy. Natarcie trwa max 30 sek. Zawodnik który trafił przeciwnika wycofuje się ubezpieczając swoich. Wycofać się wolno, po uzyskaniu
większej ilości trafień aniżeli samemu było się trafionym.
Obrona
Do obrony przechodzimy wyłącznie na umówiony sygnał dowódcy. W przeciwny razie wycofanie usprawiedliwia jedynie konieczność
doładowania broni lub żyć.
W zależności od sytuacji organizujemy obronę:
1. Bez styczności z przeciwnikiem – jest czas na przegrupowanie,
2. W bezpośredniej styczności z przeciwnikiem – organizujemy się w czasie walki lub wycofujemy celem przegrupowania
Zadaniem obrony jest uporczywa obranych stanowisk obronnych. Po rozpoczęciu natarcia przeciwników, wszyscy gracze drużyny
prowadzą taktyczny – snajperski. Dopiero z chwilą zbliżenia się przeciwników na odległość 3-5 kroków drużyna prowadzi ciągły ogień
zniechęcając przeciwników do zdobywania pola walki. Granaty warto wykorzystać w sytuacji, gdy przeciwnicy nacierają grupami.
Po odparciu ataku sprawdzamy stan amunicji i żyć. Pozostawiamy czujkę tj. Gracza posiadającego największy zasób amunicji i żyć.
Posiadając niewielka ilość amunicji – koniecznie trzeba w takiej chwili wystrzelać i doładować w swojej bazie. Gracze posiadający mało
żyć, powinni rozpatrzyć możliwość przeprowadzenia ataku Kamikadze – samobójczy atak trwający aż do wyczerpania żyć.
Graj mądrze, graj fair, daj z siebie wszystko !
LASER-WAR w Legionowie prze ul. Siwińskiego 2 w lochach DH Maxim,
tel 22 732 13 83 www.laser-war.pl
[email protected]
Laserowe Centrum Rozrywki LASER-WAR
Podział ról i zadań w zespole Formacja Drużyny
Zwiad / Atak
Zadania specjalne
Zadania specjalne
Snajper
Dowódca / Lider
Podział ról i zadań do wykonania w czasie gry.
Lp.
Imię
Rola
Zadania
1
2
3
4
5
6
LASER-WAR w Legionowie prze ul. Siwińskiego 2 w lochach DH Maxim,
tel 22 732 13 83 www.laser-war.pl
[email protected]
Laserowe Centrum Rozrywki LASER-WAR
Procentowy udział czasu zachowań oczekiwanych od zawodnika
Lp.
1
2
3
4
5
6
Wyznaczone Zachowania Zawodnika
Ostrzeliwuje wroga ze swojej strefy obronnej
Czyha w ukryciu na przeciwnika
Ostrzega swoich o zagrożeniach
Ryzykuje wychylając się z ukrycia
Zachowania snajperskie
Atak ... i do przodu
%czasu
Zaw. 1 - 6
%
%
%
%
%
%
100%
Opracował Sławomir Lewandowski
− trener, manager, dyrektor
LASER-WAR - Sponsor programu "Sukces"
LASER-WAR w Legionowie prze ul. Siwińskiego 2 w lochach DH Maxim,
tel 22 732 13 83 www.laser-war.pl
[email protected]

Podobne dokumenty