Opis przedmiotu zamówienia

Komentarze

Transkrypt

Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym
załącznik nr 2 do zaproszenia oraz niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, remontu dwóch
nieruchomości - lokali mieszkalnych (jeden lokal o powierzchni użytkowej 48 m2, drugi lokal
o powierzchni użytkowej 57 m2) zlokalizowanych w miejscowości Krapkowice, które stanowią
własność Powiatu Krapkowickiego. Remont wykonany zostanie w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny
i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy
zastępczej”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014 -2020,Oś priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 08.01 – Dostęp
do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.
Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do dnia 16 grudnia 2016 r.
Wykaz prac remontowych:
I
Mieszkanie położone na os. XXX-lecia 7/69, 47-303 Krapkowice:
1. Duży pokój
• Ściany –z jednej ściany usunąć pasy tapet oraz usunąć tynk „piasek pustyni”, nałożyć
nowy tynk „piasek pustyni” taki sam jak na pozostałych ścianach pomieszczenia,
całość zagruntować, pomalować minimum dwukrotnie, farba KABE kolor K 10850 lub
farba równoważna o równoważnym kolorze,
•
Sufit - całość zagruntować, pomalować minimum jednokrotnie, farba KABE kolor biały
lub farba równoważna koloru białego,
•
•
Wypełnienie ubytków w suficie oraz w ścianach,
Przerobienie otworu wejściowego do pokoju na drzwi prostokątne oraz wstawienie
drzwi jednoskrzydłowych z ościeżnicą,
2. Pokój średni
• Ściany –całość zagruntować, pomalować minimum dwukrotnie, farba KABE kolor
K 10810 lub farba równoważna o równoważnym kolorze,
•
Sufit - całość zagruntować, pomalować minimum jednokrotnie, farba KABE kolor biały
lub farba równoważna koloru białego,
• Wypełnienie ubytków w suficie oraz w ścianach,
3. Pokój mały
• Ściany –z jednej ściany usunąć pasy tapet oraz usunąć tynk „piasek pustyni”, nałożyć
nowy tynk „piasek pustyni” taki sam jak na pozostałych ścianach pomieszczenia,
całość zagruntować, pomalować minimum dwukrotnie, farba KABE kolor K 10610 lub
farba równoważna o równoważnym kolorze,
•
Sufit - całość zagruntować, pomalować minimum jednokrotnie, farba KABE kolor biały
lub farba równoważna koloru białego,
• Wypełnienie ubytków w suficie oraz w ścianach,
• Wymiana skrzydła drzwi wewnętrznych,
4. Kuchnia
www.mapadotacji.gov.pl
Projekt Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy
zastępczej realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020,
Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
•
Ściany – całość zagruntować, pomalować minimum dwukrotnie bez demontażu
mebli, farba KABE kolor K 10370 lub farba równoważna o równoważnym kolorze,
•
Sufit - całość zagruntować, pomalować minimum jednokrotnie, farba KABE kolor biały
lub farba równoważna koloru białego,
•
Wypełnienie ubytków w suficie oraz w ścianach,
5. Przedpokój
•
•
Ściany – całość zagruntować, pomalować minimum dwukrotnie, farba KABE kolor
K 10370 lub farba równoważna o równoważnym kolorze,
Sufit - całość zagruntować, pomalować minimum jednokrotnie, farba KABE kolor biały
lub farba równoważna koloru białego,
•
•
Wypełnienie ubytków w suficie oraz w ścianach,
Naprawa drzwi wejściowych (drzwi ocierają o podłogę),
•
Sufit - całość zagruntować, pomalować minimum jednokrotnie, farba KABE kolor biały
lub farba równoważna koloru białego
6. WC
II
Mieszkanie położone na os. 1000-lecia 4/11, 47-300 Krapkowice:
1. Duży pokój
•
Ściany –całość zagruntować, pomalować minimum dwukrotnie, farba KABE kolor
K 12550 lub farba równoważna o równoważnym kolorze,
• Sufit - całość zagruntować, pomalować minimum jednokrotnie, farba KABE kolor biały
lub farba równoważna koloru białego,
• Wypełnienie ubytków w suficie oraz w ścianach,
• Przerobienie otworu wejściowego do pokoju na drzwi prostokątne oraz wstawienie
drzwi jednoskrzydłowych koloru białego z ościeżnicą koloru białego,
2. Pokój średni
• Ściany – całość zagruntować, pomalować minimum dwukrotnie, farba KABE kolor
K 10290 lub farba równoważna o równoważnym kolorze,
• Sufit - całość zagruntować, pomalować minimum jednokrotnie, farba KABE kolor
biały lub farba równoważna koloru białego,
• Wypełnienie ubytków w suficie oraz w ścianach,
3. Pokój mały
• Ściany – całość zagruntować, pomalować minimum dwukrotnie, farba KABE kolor
K 12200 lub farba równoważna o równoważnym kolorze,
• Sufit - całość zagruntować, pomalować minimum jednokrotnie, farba KABE kolor biały
lub farba równoważna koloru białego,
• Wypełnienie ubytków w suficie oraz w ścianach,
• Zabezpieczenie kabli białym kanałem kablowym
4. Kuchnia
• Ściany – całość zagruntować, pomalować minimum dwukrotnie bez demontażu
mebli, farba KABE kolor K 12200 lub farba równoważna o równoważnym kolorze,
• Sufit - całość zagruntować, pomalować minimum jednokrotnie, farba KABE kolor biały
lub farba równoważna koloru białego,
• Wypełnienie ubytków w suficie oraz w ścianach,
www.mapadotacji.gov.pl
Projekt Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy
zastępczej realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020,
Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
5. Przedpokój
• Ściany – całość zagruntować, pomalować minimum dwukrotnie, farba KABE kolor
K 10370 lub farba równoważna o równoważnym kolorze,
• Sufit - całość zagruntować, pomalować minimum jednokrotnie, farba KABE kolor biały
lub farba równoważna koloru białego,
• Wypełnienie ubytków w suficie oraz w ścianach,
Uwagi:
1. Przed wykonaniem prac malarskich w obu mieszkaniach zarówno sufitów jak i ścian,
wykonawca musi odpowiednio przygotować podłoża poczym wszystkie podłoża zagruntować
podkładem AQUALIT lub równoważnym.
2. Sufity wykonawca musi pomalować minimum jednokrotnie farbą akrylową dyspersyjną,
nawierzchniową do wnętrz koloru białego marki KABE lub farbą równoważną koloru białego.
3. Ściany wykonawca musi pomalować minimum dwukrotnie, tak aby nie było widać śladów
poprzedniej farby, farbą akrylową dyspersyjną, nawierzchniową do wnętrz marki KABE lub
farbą równoważną. Kolory farb do poszczególnych pomieszczeń zostały określone powyżej.
4. Do każdych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych (dotyczy również nowych drzwi)
znajdujących się w mieszkaniu należy wstawić nowe zamki z wkładką oraz klamki z szyldami
(do każdych drzwi muszą pasować tylko jedne klucze).
5. Nowe drzwi muszą być tego samego koloru i tego samego lub podobnego wzoru co drzwi
znajdujące się już w mieszkaniach.
6. Wszystkie futryny w mieszkaniu na XXX-lecia 7/69 wykonawca musi pomalować odpowiednią
farbą koloru zbliżonego do koloru drzwi.
7. Wszystkie rury CO w obu mieszkania muszą zostać pomalowane odpowiednią farbą koloru
białego.
8. Wszystkie kaloryfery w mieszkaniu na XXX-lecia 7/69 muszą zostać pomalowane odpowiednią
farbą koloru białego.
9. Przed malowaniem należy odpowiednio zabezpieczyć podłogi, listwy przypodłogowe oraz
meble.
www.mapadotacji.gov.pl
Projekt Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy
zastępczej realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020,
Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty