CHOROBY WIRUSOWE

Komentarze

Transkrypt

CHOROBY WIRUSOWE
Data utworzenia 1998-04-09 09:50 Anna M. Czarnecka
CHOROBY WIRUSOWE
Nazwa choroby
Wrota inwazji
Droga transmisji
Przenoszona drogą pokarmową - wraz z
wodą pitną
Przenoszona drogą kropelkową
Przenoszona drogą kropelkową i pyłową
Przenoszona przez kontakt bezpośredni
Pneumatropowe
układ oddechowy
Dermatotropowe
skóra
Ospa prawdziwa – czarna
Ospa dziecięca – wietrzna
Odra
Febra – opryszczka zwykła
Neurotropowe
układ nerwowy
DNA
RNA
DNA
–
dur
Prątek trądu (leprozoria)
Atakowany układ
Droga transmisji
Wrota inwazji
Skóra
Pasożyty skórne np. wszy
Powierzchnia
skóry
Skóra, tkanka podskórna,
głowa i kończyny, a nawet
układ nerwowy
Skóra
Bezpośredni,
kontakt
Skóra
Kleszcze od psa lub gryzonia
Układ krwionośny
Kropelkowa i pokarmowa (ze
śliną, plwociną chorego, w
mleku chorej krowy, wodzie)
Droga kropelkowa
Bezpośredni kontakt, droga
kropelkowa
Układ
oddechowy
pokarmowy
DNA
RNA
Pałeczka Rikettsia Rickettsi –
Gorączka
plamista
Gór
Skalistych
Grypa
Przenoszona drogą kropelkową
RNA
Prątek Kocha – gruźlica
Tkanka płucna
Zapalenie gardła, krtani i nagłośni
Zapalenie płuc
Przenoszone drogą kropelkową
Przenoszone drogą kropelkową
RNA
DNA
Dwoinka zapalenia płuc
Maczugowiec błonicy – dyfteryt
Zapalenie błony śluzowej nosa –
katar
Przenoszony drogą kropelkową
DNA
Pałeczka dżumy
Tkanka płucna
Błony śluzowe górnych dróg
oddechowych nie leczona
przerzuca się na nerwowy i
krwionośny
Układ oddechowy
Dżuma dynamiczna
Węzły chłonne
Różyczka
Czasami
zwane,
od
miejsca
występowania gorączką okopową,
syberyjską, Gór Skalistych
Wścieklizna
AIDS – zespół
odporności
nabytego
Żółta febra
Świnka
Brodawczaki
Mięsaki
Pewne typy białaczki
braku
Przenoszą
szczurów
długotrwały
ją
pchły
ze
uszkodzonej
i
Układ oddechowy
Układ oddechowy
Skóra
Kropelkowa
Oddechowy
____________
Układ nerwowy
____________
Kropelkowa, a także w wodzie
____________
Układ oddechowy, pokarmowy
Układ nerwowy, stawy
Odzwierzęca
Przewód
pokarmowy
uszkodzona skóra
Dwoinka rzeżączki
Układ rozrodczy
Przenoszony drogą osobniczą
Układ rozrodczy
Krętek blady – kiła, syfilis
Wszystkie układy, w tym CUN
Pałeczki czerwonki, dyzenteria
Jelito grube
Przenoszona drogą płciową
(osobniczą),
może
być
wrodzona
Bezpośredni kontakt, woda
pokarm, muchy
Układ rozrodczy, uszkodzone
błony
śluzowe,
przenika
łożysko
Układ pokarmowy
Dżuma płucna
Żółtaczka
Pantropowe
kluczowy organ
DNA
Nazwa bakterii
I choroby
Rickettsia Prowazeki
plamisty
Zmieniony klinicznie obraz ospy u dorosłych
– droga kropelkowa
Przenoszona drogą kropelkową i przez
łożysko – szczególnie niebezpieczna w
pierwszym trymestrze ciąży, gdyż atakuje
endodermę ~ układ nerwowy
Półpasiec
Heinego – Medina
Zapalenie opon mózgowych
Onko
genne
CHOROBY BAKTERYJNE
Kwas nukleinowy
Atakuje nerwy obwodowe
Przenoszone przez pchły, kleszcze, wszy –
wrota inwazji to skóra i układ krwionośny
RNA
RNA
____________
Dwoinka
zapalenia
mózgowych
Przenoszona przez zwierzęta mięsożerne,
wrota inwazji to skóra (np. rany
po
ugryzieniu) – atakowany CUN
RNA
Pałeczka brucelozy
Przenoszona
drogą
pokarmową
lub
wszczepienna
Atakuje limfocyty T – odpowiedzialne za
wczesne rozpoznawanie antygenów
RNA
RNA
HIV 1 i 2
Przenoszona przez ukłucie moskita (zwykle
występuje w postaci epidemii), atakuje
miąższ wątroby, naczynia włosowate i inne
Przenoszona drogą kropelkową atakuje
węzły chłonne
RNA
opon
i
RNA
UWAGA: laseczka tężca, laseczka jady kiełbasianego i pałeczki z rodzaju Salmonella nie są same chorobotwórcze. W
warunkach normalnych to zwykłe heterotrofy. Szkodliwe są ich toksyny.
Choroby-wir-bakt.doc Strona 1 z 1Data utworzenia 1998-04-09 09:50 Annie

Podobne dokumenty