15 czerwca, godzina 16.00, sala kinowa Zdzieszowicach

Komentarze

Transkrypt

15 czerwca, godzina 16.00, sala kinowa Zdzieszowicach
Zdzieszowice 2015
Organizatorzy
PSP nr 3 w Zdzieszowicach
(koordynator: Katarzyna Jajuga)
oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
15
czerwca,
Zdzieszowicach
godzina
16.00,
sala
kinowa
Wyszukaj dowolny utwór z tekstem w języku angielskim i…
zaśpiewaj go sam, w duecie lub zespole, z
akompaniamentem lub podkładem.
Uczestnicy
uczniowie PSP nr 1 , PSP nr 2, PSP nr 3, PSP w
Januszkowicach, PSP w Krępnej, PSP w Żyrowej, Publicznego Gimnazjum,
Zespołu Szkół w Zdzieszowicach oraz przedszkolaki
Zgłoszenie uczestnictwa
do 10 czerwca 2015 przez nauczyciela
opiekuna (np. anglistę, muzyka)
Kategorie wiekowe
przedszkole
szkoła podstawowa klasy 1-3
szkoła podstawowa klasy 4-6
gimnazjum
szkoły ponadgimnazjalne
kategorie wokalne
soliści, duety lub zespoły

Podobne dokumenty