Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu Instytucja Kultury Samorządu

Komentarze

Transkrypt

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu Instytucja Kultury Samorządu
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Premiera telewizyjna reportażu „TAJEMNICA GÓRY SOBOŃ”
1 marca 2013, godz. 18.10,
na antenie TVP Wrocław
Pierwszego marca na antenie TVP Wrocław będą mieli Państwo okazję
zobaczyć premierową emisję pierwszej, od zakończenia drugiej wojny
światowej, udanej akcji odkopywania pohitlerowskiej sztolni w kompleksie
„Riese”. Razem z kamerą zjedziemy 20-metrowym wydrążonym pionowym
szybem do sztolni w Górze Soboń. Do miejsca w którym ludzka stopa nie
stanęła od siedemdziesięciu lat. Reportaż powstał w koprodukcji Ośrodka
Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz TVP Wrocław, autorem jest Maciej Kieres.
Więcej
Wernisaż wystawy fotografii PIOTRA TOPPERZERA pt. „Twarzą w twarz”
7 - 29 marca 2013, Wrocław,
Dolnośląskie Centrum Fotografii „Domek Romański" Galeria OKiS, pl. bpa Nankiera 8
Wernisaż 7 marca o godz. 17.00
Choć Piotr Topperzer zajmuje się różnymi dziedzinami fotografii: od pejzaży, poprzez
architekturę, design, zdjęcia reklamowe, to portret jest tematem, który towarzyszy
mu od początku działalności fotograficznej. Ponad siedemdziesiąt portretów, które
można będzie zobaczyć na wystawie „Twarzą w twarz”, powstawało od połowy lat
siedemdziesiątych XX w. do 2012 roku. Chociaż temat ten sam, podejście do niego
ewoluowało. Fotografik zaczynał swoją karierę tworząc portrety na zamówienie.
Z czasem uwieczniał na swoich fotografiach znajomych, przyjaciół, artystów, których
podziwiał. Portretuje przede wszystkim ważne postaci z duńskich środowisk twórczych
i artystycznych. Na wystawie znajdzie się również akcent polski – znakomite fotografie
Ewy Lipskiej i Leszka Możdżera. Więcej
COLLEGIUM MUSICUM. Wykład Marka Dyżewskiego
pt. „Gustav Mahler: Symfonia tysiąca”
2 marca 2013 r., godz 16.00, Wrocław,
Klub Muzyki i Literatury, pl. Kościuszki 9
COLLEGIUM MUSICUM - taką nazwę miały działające w czasach Jana Sebastiana Bacha
stowarzyszenia melomanów, muzyków oraz ludzi zainteresowanych poznawaniem
muzyki od strony teoretycznej. Tym razem owa nazwa określa cykl wykładów o muzyce,
prowadzonych przez Marka Dyżewskiego, na które zaprasza organizator – Ośrodek
Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Więcej
Kłodzka odsłona wystawy fotografii Tomasza Wolaka „DAISY. DOLNY ŚLĄSK PEŁEN HISTORII”
1 – 28 marca 2013, Kłodzko,
Muzeum Ziemi Kłodzkiej, ul. Łukasiewicza 4
Ekspozycja jest autorskim zbiorem fotosów, kadrów i impresji
fotograficznych uchwyconych na pięciu planach filmowych.
Zdecydowana większość prezentowanych obrazów powstała przy
największej produkcji pt. „Daisy. Wspomnienie minionego świata”.
Autor poza rzemieślniczą pracą fotosisty podejmuje próbę
odnalezienia w postaciach pozafilmowego wymiaru, skupia jak w
soczewce kilkumiesięczne działania ekipy filmowej TVP Wrocław
i Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu podczas realizacji cyklu
dokumentalno-fabularyzowanego pt. „Dolny Śląsk Pełen Historii”,
który realizowany był we Wrocławiu, Kłodzku, Wałbrzychu,
Bystrzycy Kłodzkiej, Lądku Zdroju, Trzebieszowicach oraz w innych
inspirujących plenerach, a także miejscach które nieuchronnie
dyktował scenariusz dokumentu. Więcej
„KOLORY TOKIO”. Wystawa fotografii Henryka Dumina
6 marca – 3 kwietnia 2013, Czechy, Jablonec nad Nysą,
Eurocentrum w Jabloncu, ul. Jiraskova 9
„KOLORY TOKIO” – fotografie powstałe podczas kilkutygodniowego
pobytu studyjnego w listopadzie i grudniu 2011 roku na terenie
aglomeracji miejskiej Tokio. Ekspozycja 38 fotogramów przedstawia
architekturę współczesną i tradycyjną, życie społeczne i duchowe
mieszkańców stolicy Japonii. Jedno z najnowocześniejszych
społeczeństw świata w stechnicyzowanej przestrzeni kultywuje
tradycje tworzące zrąb tożsamości kulturowej mieszkańców tego
wyspiarskiego kraju. Więcej
TRWAJĄCE:
XI edycja wystawy „Znad Dunaju, Wełtawy i Wisły. Medalierzy i ich dzieła”
do 31 marca 2013, Słowacja, Kremnica,
Muzeum Monet i Medali, Štefánikovo nám. 11/21
Jedenasta edycja wystawy „Znad Dunaju, Wełtawy i Wisły. Medalierzy i ich dzieła” to
kolejna okazja aby spotkać się z najwybitniejszymi artystami medalierami z Czech, Słowacji
Węgier i Polski. Po prezentacji zbiorów we Wrocławiu, okazję do ich obejrzenia będą mieli
mieszkańcy słowackiej Kremnicy. W wystawie uczestniczy po dwóch artystów z każdego
kraju, twórcy zaprezentują po 25 dzieł z ostatnich lat, zatem na wystawie eksponowanych
będzie około 200 prac medalierskich i małej formy rzeźbiarskiej. Wystawa została
zorganizowana przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu w ramach Spotkań
Wyszehradzkich. Więcej
WYDAJEMY:
Miesięcznik „ODRA”
Miesięcznik wydawany przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu i Bibliotekę Narodową. Ukazuje się od 1961
roku. W latach 70. pismo zaskarbiło sobie uznanie odkrywaniem „białych plam” najnowszej historii (przez m.in. K.
Moczarskiego, H. Krall), tocząc często boje z cenzurą; obecnie kontynuuje zainteresowanie różnymi meandrami
historii XX wieku. Czasopismo patronackie wydawane na zlecenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W MARCOWYM numerze miesięcznika „ODRA”:
BOJARSKI o prawie w Polsce • KRZEMIŃSKI: Trreorystki
BAUMAN-OBIREK (rozmowa): Bóg i człowiek • O ludobójstwie
Poezja lat pierwszych (cd. dyskusji) • TOMKOWSKI o eseju
Portret E. CIOŁKA • ANDRZEJEWSKI: Pewien wątek twórczości
TOKARCZUK: Frank • KARASEK, ŁUKASIEWICZ: Wiersze
Więcej na stronie:
www.facebook.com/MiesiecznikOdra
www.okis.pl
W Dolnośląskim Centrum Informacji Kulturalnej OKiS, RyneK-Ratusz 24 (Wrocław)
ODRĘ można nabyć w promocyjnej cenie 8 zł.
Archiwalne numery miesięcznika w cenie 5 zł
Wydawcy: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Instytut Książki
Kwartalnik „NOTATNIK TEATRALNY”
Pismo poświęcone polskiemu teatrowi współczesnemu. Proponuje spojrzenia na teatr niejako z drugiej strony
rampy – z punktu widzenia jego twórców. Stąd najważniejsze miejsce zajmują w nim teksty teatralnych praktyków.
Poza manifestami, wypowiedziami autorskimi, komentarzami, listami pismo drukuje obszerne wywiady i niezwykle
cenne dokumenty pracy: stenogramy z prób, zdjęcia, notatki, szkice itp. Materiały tego typu Notatnik konfrontuje
z krytycznymi ujęciami dorobku twórców, dziełami którymi się zajmuje. Kolejne numery pisma, często ukazujące
się z podwójną numeracją, przynoszą zwykle monograficzne opracowanie wybranego tematu.
AKTUALNY numer „Notatnika Teatralnego” 68-69/2012/ 2013
Nowy, podwójny numer „Notatnika Teatralnego” 68-69 i 70-71 ukazuje się pod hasłem
„Nowe teksty” i poświęcony jest współczesnym tekstom dramatycznym wykorzystywanym
przez teatr. W tych dwóch obszernych zeszytach znajdziemy wywiady z polskimi
dramatopisarzami, teksty, które napisali specjalnie do tego numeru „Notatnika” oraz
niepublikowane dramaty m.in. Krystiana Lupy, Pawła Demirskiego, Magdy Fertacz i Julii
Holewińskiej.
Więcej na stronie: https://www.facebook.com/Notatnik-Teatralny/
Do nabycia już wkrótce m.in.
w Dolnośląskim Centrum Informacji Kulturalnej OKiS w cenie 36 zł.
Wydawcy: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Instytut Książki
www.dcik.pl
Rynek-Ratusz 24
50-101 Wrocław
tel.: + 48 71 342 22 91
e-mail: [email protected]
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 09:00-17:00
Więcej informacji o wydarzeniach na Dolnym Śląsku na
www.dcik.pl
facebook.com/InformacjaKulturalna
ZAPRASZAMY!
Dołącz do nas na
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław
tel.: +48 71 344 28 64, tel./fax.: +48 71 344 28 65
[email protected], www.okis.pl
facebook.com/OKiSWroclaw
Dyrektor – Piotr Borkowski
Zastępca Dyrektora – Arkadiusz Sikora
Mecenat nad wydarzeniami sprawuje Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Podobne dokumenty