konspekt katechezy do II klasy gimnazjalnej (plik PDF

Komentarze

Transkrypt

konspekt katechezy do II klasy gimnazjalnej (plik PDF
Konspekt katechezy do II klasy gimnazjalnej
TEMAT: CZY KOCHAM SWOJE ŻYCIE?
Cel ogólny: Ukazanie konieczności troski o zdrowie i życie. Zrozumienie sensu swojego życia.
Cele szczegółowe: Uczeń:
• wyjaśnia, dlaczego życie jest darem Bożym;
• wyjaśnia pojęcia zabójstwo, aborcja, eutanazja, samobójstwo;
• kształtuje postawę odpowiedzialności za własne życie.
Metody i formy pracy: ankieta, prezentacja zdjęć, praca w grupach, praca indywidualna, praca z podręcznikiem, dyskusja
Pomoce i środki dydaktyczne: zdjęcia osoby wesołej /1/ i smutnej /2/, kartki z pytaniami, czyste kartki, kartki z tekstem do pracy
w grupach, podręcznik ks. P. Tomasika, Dom na skale, Warszawa 2000.
Czynności katechety, czynności ucznia, przebieg katechezy
Metody
formy pracy
Modlitwa – Dekalog.
I. WPROWADZENIE
Katecheta prezentuje zdjęcie 1 (osoby wesołej) i zdjęcie 2 (osoby smutnej)
Zadaje pytanie: Co sądzicie o osobach przedstawionych na zdjęciach?
Uczniowie wypowiadają się na temat osób przedstawionych na zdjęciach. Katecheta podsumowuje dyskusję
stwierdzając, że sens życia, trudności i niepowodzenia, ale także radości wpływają na ogólną ocenę naszego stosunku
do życia.
Katecheta prosi uczniów o zastanowienie się, jaki sens ma ich życie?
Uczniowie wypełniają anonimowo ankiety z pytaniami:
•
Z czego cieszyłeś się w ostatnim tygodniu?
•
Jakie wydarzenie w ostatnim roku sprawiło Ci wielką radość?
•
Z kim rozmawiasz o swoich radościach?
•
Co jest Twoją życiową pasją, hobby?
•
Co najchętniej robisz w wolnym czasie?
Katecheta odczytuje wybrane losowo wybrane ankiety i podsumowuje wypowiedzi uczniów.
II. ROZWINIĘCIE
Katecheta krótko wprowadza w V Przykazanie Boże. Zadaje pytanie: Jakie uczynki są grzechem przeciw
V Przykazaniu?
Katecheta prosi uczniów o otwarcie podręcznika na s. 164.
Katecheta zapoznaje uczniów z pojęciami : zabójstwo, aborcja, eutanazja, samobójstwo, niepotrzebne narażanie życia,
nałogi. Dzieli klasę na 6 grup, rozdaje kartki z tekstem do pracy w grupach:
Grupa I: Zabójstwo
Twój kolega jechał samochodem i potrącił pieszego przechodzącego jezdnię
na pasach. Pieszy zmarł. Co poradzisz temu koledze?
Grupa II: Aborcja
Twoja koleżanka ze szkoły średniej dowiedziała się, że jest w ciąży. Chce dokonać aborcji. Co jej poradzisz?
Grupa III: Eutanazja
Dziadek Twojego kolegi jest ciężko chory. Rodzina rozważa, czy nie zakończyć jego cierpień. Co poradzisz tej
rodzinie?
Grupa IV: Samobójstwo
Twój kolega zwierzył się, że chce odebrać sobie życie. Co mu poradzisz?
Grupa V: Niepotrzebne narażanie życia
Jechałem z kolegą samochodem. Zauważyłem, że kilka razy przekroczył dozwoloną prędkość, raz o mało nie doszło do
wypadku. Co mogę mu poradzić?
Grupa VI: Nałogi
Mój kolega na dyskotece po raz pierwszy pił alkohol, od roku pali papierosy. Co mogę mu poradzić?
Liderzy grup odczytują porady, jakich udzielili na zadane pytania. Uczniowie wypowiadają się, co sądzą o poradach,
jakich udzielili uczniowie w innych grupach.
Katecheta omawia i podsumowuje pracę uczniów.
III. PODSUMOWANIE
Uczniowie odczytują z podręcznika s.165 – 166 wypowiedź Jana Pawła II z Radomia 1991 r., w której Papież wskazuje
na pozytywny wydźwięk V Przykazania Bożego.
Katecheta podsumowuje katechezę biorąc pod uwagę wypowiedzi uczniów.
Uczniowie zapisują do zeszytu notatkę z podręcznika s.167
Katecheta zadaje prace domową:
- Dlaczego hobby ułatwia odnalezienie sensu życia?
- Napisz list do osoby, która często niepotrzebnie naraża swoje życie?
Modlitwa: Psalm 23
modlitwa
prezentacja zdjęć
frontalna
ankieta
indywidualna
praca z podręcznikiem
praca w grupach
frontalna
dyskusja
indywidualna
praca z podręcznikiem
wykład
modlitwa
Opr. Agnieszka Bosiacka

Podobne dokumenty