CHRYSO Deco Lav P

Komentarze

Transkrypt

CHRYSO Deco Lav P
CHRYSO®Deco Lav P
Powierzchniowe środki opóźniające wiązanie
Dezaktywatory powierzchniowe na bazie wody
Opis
CHRYSO®Deco Lav P to gama 8 powierzchniowych
środków opóźniających wiązanie na bazie wody. Z
racji aplikacji na powierzchnię mieszanki betonowej
nazywamy je środkami lub dezaktywatorami
„pozytywnymi”.
CHRYSO®Deco Lav P są produktami przyjaznymi dla
środowiska i użytkowników.
CHRYSO®Deco Lav P umożliwiają opóźnienie
wiązania mieszanki betonowej na eksponowanej
powierzchni elementu. Rodzaj środka można
precyzyjnie dobrać dla planowanej grubości
wypłukanego zaczynu, w zależności od wymiaru
ziaren kruszywa. Po wypłukaniu wodą zaczynu
uzyskuje się powierzchnię z eksponowanym
(odsłoniętym) kruszywem.
CHRYSO®Deco
Lav
P
nie
zawierają
rozpuszczalników, co znacznie zwiększa wygodę ich
stosowania : nie trzeba stosować środków
ochronnych na sąsiednich powierzchniach, z
wyjątkiem powierzchni malowanych lub porowatych.
Po użyciu CHRYSO®Deco Lav P sprzęt do
natryskiwania można czyścić wodą.
Charakterystyka ogólna

Postać : jednorodna ciecz
Rodzaj dezaktywatora
®
CHRYSO Deco Lav P01
®
Kolor (barwa)
Różowy
CHRYSO Deco Lav P02
Zielony
CHRYSO®Deco Lav P03
Niebieski
CHRYSO®Deco Lav P04
Pomarańczowy
CHRYSO®Deco Lav P05
Brzoskwiniowy
CHRYSO®Deco Lav P06
Żółty
®
CHRYSO Deco Lav P07
Fioletowy
CHRYSO®Deco Lav P08
Czerwony

Lepkość kinematyczna : < 500 mPa·s
Opakowanie
Karnistry po 18 L
®
Zastosowanie
Zakres stosowania





Posadzki, ścieżki dla pieszych i rowerowe, place i inne
nawierzchnie z betonu z eksponowanym kruszywem
Elementy małej architektury
Elementy ogrodowe
Elementy wyposażenia wolnych przestrzeni : ławki,
siedziska, stoły, wyposażenie placów zabaw, fontanny,
itp.
Drogowe bariery energochłonne
Sposób użycia
Wydajność środków : 4 do 5 m2 / litr.
Zalecenia dla składu mieszanki betonowej i formowania
elementów :
Mieszanka betonowa powinna być jednorodna. Po ułożeniu w
formie powierzchnię mieszanki należy ostrożnie zatrzeć.
Mieszankę przed zatarciem można zagęścić przez
krótkotrwałą wibrację. Zbyt intensywne wibrowanie może
prowadzić do segregacji składników i wystąpienia dużej ilości
drobnych frakcji na eksponowanej powierzchni.
Rodzaj oraz ilość cementu ma istotny wpływ na czas
wiązania mieszanki betonowej. Cement o krótszym czasie
wiązania i/lub w wysokim dozowaniu będzie powodował
zmniejszenie głębokości penetracji środka opóźniającego.
Stosowanie biernych dodatków mineralnych (np. mączek
skalnych) wpływa na końcowy efekt wykończenia powierzchni
(powierzchnie „zamknięte” lub „otwarte”).
Zalecamy
stosowanie
mikrowłókien
syntetycznych,
pojedynczych (klasy Ia), np. FIBRIN 23D dla zwiększenia
spoistości mieszanki betonowej i stabilizacji położenia ziaren
kruszywa w jej strukturze.
Podobnie zastosowanie CHRYSO Fluid Optima 100
ułatwia wbudowanie mieszanki betonowej, zapewniając jej
jednorodność
nawet
przy
długim
transporcie
betonomieszarką.
Przed rozpoczęciem docelowej produkcji elementów z
betonu
z
eksponowanym
kruszywem,
zalecamy
wykonanie próbnych elementów. Należy również
sprawdzić na powierzchniach sąsiadujących z formą z
układaną mieszanką, czy natrysk CHRYSO®Deco Lav P
nie spowoduje trwałego ich zabrudzenia.
Przed naniesieniem CHRYSO®Deco Lav P należy
odczekać do zaniknięcia (odparowania, absorpcji)
zalegającej na powierzchni mieszanki wody lub
rozrzedzonego mleczka cementowego (efekt „bleedingu”)
– typowo do 30 minut od zaformowania elementu.
Bezpośrednio przed użyciem wybrany dezaktywator
należy dokładnie wymieszać, aż do uzyskania jednorodnej
konsystencji. Następnie nanosimy go równomierną
warstwą, najlepiej przez natrysk pod ciśnieniem 2 do 4 bar
z użyciem dyszy o średnicy 0,79 mm.
Uzyskanie określonej struktury - odsłanianie ziaren
kruszywa :
Powierzchnię
eksponowaną
(z
naniesionym
dezaktywatorem) należy spłukać wodą pod ciśnieniem 100
do 150 bar. Operator powinien trzymać końcówkę dyszy w
odległości 20 do 40 cm od wymywanej powierzchni . Kąt
między strumieniem wody a powierzchnią elementu
powinien wynosić ok. 45°.
Operacja wypłukiwania (wymywania) warstwy zaczyny
powinna odbyć się od 4 do 24 godzin od momentu
naniesienia dezaktywatora. W przypadku ekspozycji
powierzchni na działanie wiatru, silnego nasłonecznienia
i/lub niskiej wartości stosunku woda/cement operacja
wypłukiwania może odbywać się po 4 do 12 godzin, jeśli
temperatura nie przekracza +35°C. Przy temperaturze >
+35°C eksponowaną powierzchnię należy wypłukać po 4
do 8 godzin.
CHRYSO POLSKA Sp. z o.o. Wiśniowa 40B/14 02-520 Warszawa Tel. (022) 542 42 45 Fax. (022) 542 42 46/47
CHRYSO®Deco Lav P
Powierzchniowe środki opóźniające wiązanie
Dezaktywatory powierzchniowe na bazie wody
Sposób użycia (c.d.)
Dobór powierzchniowego środka opóźniającego wiązanie :
Głębokość penetracji zależy od wymiaru ziaren kruszywa. Powinna wynosić nie więcej niż 1/3 maksymalnego wymiaru kruszywa. Wybór
®
właściwego dezaktywatora CHRYSO Deco Lav P zależy oczywiście od wielu parametrów (rodzaju i ilości cementu, wartości stosunku
woda/cement, warunki otoczenia). CHRYSO po wykonaniu wielu prób opracowało wstępne wytyczne doboru odpowiedniego środka
®
CHRYSO Deco Lav P. Niemniej zalecamy wykonanie wstępnych prób i określenia optymalnego czasu wypłukiwania.
Próby :
Poniższa tabela przedstawia wstępne wytyczne doboru środka opóźniającego dla założonej głębokości penetracji i maksymalnego wymiaru ziaren
kruszywa.
Rodzaj dezaktywatora
Kolor (barwa)
Głębokość
penetracji [mm]
Maksymalny
wymiar kruszywa
[mm]
CHRYSO®Deco Lav P01
Różowy
Jak kwas
-
Zielony
1
3 do 5
Niebieski
2
5 do 8
CHRYSO Deco Lav P04
Pomarańczowy
3
8 do 10
CHRYSO®Deco Lav P05
Brzoskwiniowy
4
10 do 14
CHRYSO®Deco Lav P06
Żółty
5
14 do 18
Fioletowy
6
18 do 25
Czerwony
7
20 do 30
®
CHRYSO Deco Lav P02
®
CHRYSO Deco Lav P03
®
®
CHRYSO Deco Lav P07
®
CHRYSO Deco Lav P08
Środki ostrożności


Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki Preparatu
Termin przydatności : 12 miesięcy
BEZPIECZEŃSTWO
CHRYSO®Deco Lav P jest gamą produktów bezpiecznych w użyciu. Zalecane jest jednak stosowanie odzieży ochronnej.
Szczegółowe informacje z zakresu higieny i środków bezpieczeństwa znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu.
W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt: (+ 48 22) 542 42 45
Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. Przy jej sporządzaniu korzystaliśmy z naszego wieloletniego doświadczenia
przy produkcji domieszek. Jako producent nie ponosimy jednak odpowiedzialności za stosowanie niezgodne z instrukcją.
Próby przeprowadzone przed każdorazowym zastosowaniem pozwolą na odpowiednie zweryfikowanie sposobu użycia z
konkretnymi warunkami pracy.
CHRYSO POLSKA Sp. z o.o. Wiśniowa 40B/14 02-520 Warszawa Tel. (022) 542 42 45 Fax. (022) 542 42 46/47

Podobne dokumenty