Sukces Klastra Obróbki Metali na targach MIDEST 2016 w Paryżu

Komentarze

Transkrypt

Sukces Klastra Obróbki Metali na targach MIDEST 2016 w Paryżu
Sukces Klastra Obróbki Metali na
targach MIDEST 2016 w Paryżu
2017-02-23 11:57:34
2
W dniach 6-9 grudnia odbyła się w Paryżu kolejna edycja międzynardowych targów podwykonawstwa
przemysłowego MIDEST 2016, na których wystawiło się 17 polskich firm. WPHI był obecny na własnym stoisku
organizowanym w ramach polskiego pawilonu narodowego wspólnie z Klastrem Obróbki Metali. Zapraszamy do
zapoznania się z podsumowaniem wydarzenia przygotowanym przez portal BIA24.
Ambasador Podlaskiej Gospodarki - Klaster Obróbki Metali - godnie reprezentował podlaski biznes podczas
międzynarodowej, prestiżowej imprezy we Francji, jaką były targi MIDEST. Do Paryża poleciała silna
reprezentacja, w skład której weszli przedstawiciele podlaskich firm - członków Klastra. Cztery dni upłynęły pod
znakiem nawiązywania kontaktów biznesowych i promowania naszego województwa oraz samego miasta
Białystok jako regionu, gdzie funkcjonują firmy innowacyjne, które są liderami w swoich branżach.
S
t
o
i
s
k
o
K
l
a
s
t
r
a
O
b
r
ó
b
k
i
M
e
t
ali zorganizowane w ramach polskiego pawilonu podczas MIDEST
Targi MIDEST 2016 trwały od 6 do 9 grudnia. Teraz przyszedł czas na pierwsze podsumowania, wyciągnięcie
wniosków i refleksję. Nieocenioną pomoc okazała Ambasada RP w Paryżu, wspierając Klaster w zakresie promocji
stoiska oraz współdzieląc je. Podniosło to rangę i zauważalność oferty, ale i lekką zazdrość innych polskich firm
rozproszonych w halach.
- Odwiedzali nas przedstawiciele biznesu z całego świata. W ciągu czterech dni przeprowadziliśmy dziesiątki
rozmów z potencjalnymi kontrahentami, zainteresowanymi współpracą z podlaskimi przedsiębiorstwami. Co
istotne, odwiedzający konkretnie szukali właśnie nas, podchodzili nieprzypadkowo, mieli sprecyzowane pytania mówi Sebastian Rynkiewicz, koordynator-członek zarządu Klastra Obróbki Metali. - Byliśmy w silnym składzie, bo
oprócz pracowników biura Klastra, towarzyszyły nam firmy: Promotech, Promotech KM, Jazon czy ChM. W Europie
Zachodniej są wyraźne tendencje w poszukiwaniu kooperantów w środkowej i wschodniej części kontynentu.
Firmy z Europy Środkowej dorównują już jakością wyrobom zachodnim, a nadal są atrakcyjne cenowo. Trzeba to
wykorzystywać i ugruntowywać swoją pozycją i specjalizację. To szansa na wzmocnienie pozycji wielu firm, jak
też na zaistnienie podmiotów rozpoczynających przygodę z eksportem - dodaje.
3
Należy podkreślić, że paryskie targi to druga co do wielkości wystawa branży przemysłowej i kooperacyjnej w
Europie. Przy zaangażowaniu i wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Urzędu Miejskiego
w Białymstoku Klastrowi udało się zorganizować zauważalną prezentację regionalnego przemysłu metalowomaszynowego. Tradycyjnie już na targach kooperacji Klaster Obróbki Metali występował ramię w ramię z
prezentacjami firm z Litwy, Czech, Węgier, Bułgarii, Portugalii. Choć są to mniejsze od Polski państwa, to wypada
zauważyć, że bardzo aktywne, walczą o swoją pozycję na rynkach międzynarodowych.
- Nie możemy ustępować im pola. Tym bardziej, że posiadamy o wiele większy potencjał. Skłania to tym bardziej
do zacieśniania współpracy i integrowania branży. Nie na próżno ktoś wymyślił tezę, że razem można więcej tłumaczą przedstawiciele Klastra.
- Międzynarodowe targi kooperacyjne pozwalają dotrzeć bezpośrednio z ofertą do Klienta i umocnić pozycję
polskich przedsiębiorstw jako zaufanych dostawców - wyjaśnia Anna Zadykowicz, Wiceprezes Spółki JAZON
świadczącej usługi podwykonawstwa od ponad 30-tu lat.
Według Sebastiana Rynkiewicza trudno jeszcze całościowo ocenić efekty uczestnictwa w targach MIDEST. Te
pewnie będą widoczne dopiero za kilka miesięcy. - Zdarza się, że potencjalni kontrahenci odnawiają kontakt i po
pół roku - wyjaśnia Janusz Poulakowski, dyrektor Biura Klastra, odpowiedzialny m.in. za internacjonalizację. - W
każdym razie te kontakty, które udało nam się w Paryżu nawiązać, już teraz mogę wysoko ocenić. Firmy
członkowskie otrzymały sporo bezpośrednich zapytań ofertowych. Poza tym sama obecność przedstawicieli
Klastra na takich imprezach wypełnia misję, jaką jest promowanie branży i pozyskiwanie nowych członków, a w
konsekwencji wzrost potencjału takiego zrzeszenia. Stało się już tradycją, że po wystąpieniu na jakichkolwiek
targach, nasz Klaster poszerza swoje grono o kolejne firmy z Polski.
Warto przy tym wspomnieć, że na zachodnich rynkach rośnie świadomość współpracy kooperacyjnej i funkcji,
jakie spełniają organizacje klastrowe, gdzie mają o wiele większe tradycje niż w Polsce. Klaster i firmy w nich
skupione niejako na dzień dobry zyskują w oczach klienta, mają większą wiarygodność, uznanie i - zazwyczaj możliwości szerszej konkurencyjnej oferty. Do klastrów działających w Europie Zachodniej trafia wiele pytań o
możliwość wykonania konkretnych zleceń. Rolą tych organizacji jest pozyskiwanie ich i przesyłanie otrzymanych
ofert do swoich członków.
Po intensywnej wystawienniczej jesieni, kiedy to Klaster Obróbki Metali wraz z uczestniczącymi w nim firmami
prezentował się na imprezach branżowych w Krakowie, Lublinie, Warszawie, Paryżu zapowiada się jeszcze
bardziej intensywna wiosna. Grupa przygotowuje się do aplikowania o fundusze na rozwój eksportu w ramach
konkursu internacjonalizacji Krajowych Klastrów Kluczowych.Zapewne na jednym z wielu wydarzeń, gdzie będzie
można spotkać prezentację Klastra, są kwietniowe targi Hanover Messe 2017, na których Polska będzie
honorowym patronem. W planach na przyszły rok są także targi w Japonii. Tam do tej pory sporadycznie
pojawiały się firmy z Europy i innych kontynentów niż Azja. Z pewnością Klaster Obróbki Metali ma duży,
niewykorzystany jeszcze potencjał, by zaistnieć znacznie mocniej w świadomości partnerów biznesowych na
całym świecie.
Źródło: Portal BIA24
4