tabela opłat za usługi

Komentarze

Transkrypt

tabela opłat za usługi
Niepubliczne Przedszkole „Alladyn” 43-600 Jaworzno ul. Olszewskiego 40, tel. 785203201
Załącznik Nr 1 do Umowy nr ………………………..
TABELA OPŁAT ZA USŁUGI
w Niepublicznym Przedszkolu - Alladyn
w Jaworznie
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
OPŁATY ROCZNE
Opłata wpisowa - przy zapisywaniu dziecka do przedszkola na dany
rok szkolny
Opłata wpisowa - przy zapisywaniu dziecka do przedszkola w trakcie
trwania roku szkolnego
Opłata za wyprawkę dla dziecka
Ubezpieczenie NNW – na życzenie rodziców/prawnych opiekunów
250 zł.
250 zł.
brak
wg aktualnych stawek
ubezpieczyciela
OPŁATY MIESIĘCZNE – CZESNE (opłata stała niezależna od osobodni w miesiącu)
250 zł./miesiąc
pobyt dziecka w godzinach pracy – 19 dni
20 zł/godz.
pobyt dziecka poza godzinami pracy przedszkola
50% zniżki na czesne
przy zapisie kolejnego dziecka z tego samego gospodarstwa
w klubie dla kolejnego
domowego do Klubu dziecięcego „Alladyn” w Jaworznie
dziecka
100 % zniżki na
przy zapisie kolejnego dziecka z tego samego gospodarstwa
czesne dla dziecka w
domowego do Niepublicznego Przedszkola „Alladyn” w Jaworznie
przedszkolu
DZIENNA STAWKA ZA WYŻYWIENIE
dzienną stawkę żywieniową mnożymy przez ilość roboczych dni w miesiącu
(płatne z góry – nieobecność dziecka odliczana przy należności za kolejny miesiąc)
1,50 zł.
I śniadanie (900)
00
1,00 zł.
II śniadanie (11 )
5,50 zł.
obiad (1300)
1,00 zł.
podwieczorek (1500)
SUMA:
9,00 zł.
OPŁATY DODATKOWE
30 zł
Opłata za dodatkowy dyżur po godzinach pracy przedszkola lub w dni
wolne od pracy (po wcześniejszym uzgodnieniu) - opłata za godzinę
wg indywidualnych
inne opłaty wg usług na życzenie rodziców/prawnych opiekunów
ustaleń
INFORMACJE DODATKOWE
Wpłaty za usługi w Niepublicznym Przedszkolu „Alladyn” (czesne + wyżywienie) należy dokonać
do 10 dnia danego miesiąca na konto nr:
27 1050 1302 1000 0092 1919 4363
W przypadku nieobecności dziecka w klubie w danym miesiącu - odpisy za wyżywienie nie
dotyczą pierwszego dnia nieobecności dziecka, jeśli nieobecność nie została zgłoszona do
00
godziny 8 danego dnia nieobecności.
W przypadku umowy zawieranej w trakcie miesiąca - opłatę za jeden dzień czesnego w danym
miesiącu oblicza się proporcjonalnie - dzieląc opłatę miesięczną przez ilość osobodni (dni
robocze) w miesiącu.
Wysokość opłat może się zmienić w trakcie trwania roku szkolnego po powiadomieniu rodziców
z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem.
Ilość osobodni do naliczeń odpłatności za usługi w roku szkolnym 2015/2016
styczeń’2016 – 19 dni
luty’2016 – 21 dni
marzec’2016 – 22 dni
kwiecień’2016 – 21 dni
maj’2016 – 20 dni
czerwiec’2016 – 22 dni
lipiec’2016 – 21 dni
sierpień’2016 – 22 dni
Jaworzno dnia ……………………………………
……………………………………………………
Podpis przedstawiciela podmiotu prowadzącego
Niepubliczne Przedszkole – Alladyn w Jaworznie
1