1. Oprogramowanie – System operacyjny Microsoft Windows 10

Komentarze

Transkrypt

1. Oprogramowanie – System operacyjny Microsoft Windows 10
Pytania i odpowiedzi:
Pytanie:
Zadanie I – Zestaw komputerowy typu desktop w standardzie SFF – 30 szt.
Czy Zamawiający dopuści komputery bez portu USB szybkiego ładowania, ponieważ większość
producentów zrezygnowała już z takiego rozwiązania.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści komputery bez portu USB szybkiego ładowania.
Pytanie:
Zadanie II – Oprogramowanie System Operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL 64 Bit BOX
– 4 szt.
Proszę o wyjaśnienie, jaki dokładnie rodzaj systemu operacyjnego ma zostać zaoferowany, w
formularzu ofertowym , ponieważ wersja BOX nie umożliwia down gradu . Taką funkcjonalność
posiada licencja OEM , jednak w tym przypadku nie ma możliwości przenoszenia systemu z jednego
komputera na drugi( o ile stanowi to dla Zamawiającego problem).
W związku z tym , czy Zamawiający dopuści system operacyjne Microsoft Windows 10 Professional
PL 64 Bit w wersji OEM.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymaganie co do systemu operacyjnego w wersji BOX, ale rezygnuje z
wymogu downgrade do niższych wersji.
Pełne brzmienie:
1.
Oprogramowanie – System operacyjny Microsoft Windows 10
Professional PL 64 Bit Box – 4 szt.
Licencja wieczysta na system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64 Bit Box w polskiej
wersji językowej lub równoważny.

Podobne dokumenty