I Letnia Szkoła Mikromechaniki

Komentarze

Transkrypt

I Letnia Szkoła Mikromechaniki
'dථWK>/d,E/</
28
-10('4'0%,'5;/21<,#5'/+0#4+#
‘Ž‡Œ›…Š Žƒ–ƒ…Š ‘ˆ‡”‡…Œ‡ ‘”‰ƒ‹œ‘™ƒ‘ ™ …›Ž— †™—Ž‡–‹Ǥ ‡‰‘”‘…œ‡ ™›†ƒ”œ‡‹‡ „›Ï‘ Œ—Ă •‹×†›
’”œ‡†•‹¸™œ‹¸…‹‡Ǥ ”œ‡œ Žƒ–ƒ ˆ‘”—σ
‘ˆ‡”‡…Œ‹‡™‘Ž—‘™ƒÏƒǦ–ƒǡŒƒœ‹‡‹ƒÏƒ•‹¸’‘Ž•ƒ‰‘•’‘†ƒ”ƒǤƒ•–¦’‹Ïƒ
•’‡…ŒƒŽ‹œƒ…Œƒ ™›†ƒ”œ‡‹ƒ Ǧ ‘† œƒ‰ƒ†‹‡Ñ ‘‰×Ž‘‰‘•’‘†ƒ”…œ›…Š ƒ•–¦’‹Ï‘
’”œ‡Œä…‹‡ †‘ ™‡•–‹‹ •œ…œ‡‰×ϑ™›…Šǡ
’‘䙋¸…‘›…Š ƒ–›™‘ä…‹ ƒ”‡–‹‰‘™‡Œ™•’×υœ‡•›…Š’‘†‹‘–×™”›‘™›…ŠǤ ‘ƒ†–‘ ’‘™‹¦œƒ‹ƒ ‹¸†œ›-
ƒ”‘†‘™‡ œƒ…œ¸Ï› „›© …‘”ƒœ „ƒ”†œ‹‡Œ
”‘œŽ‡‰Ï‡ǡ …œ‡‰‘ †‘™‘†‡ Œ‡•– ™‹œ›–ƒ
‰‘ä…‹ œ —•–”ƒŽ‹‹ ‹ ”ƒ‹› ’‘†…œƒ•
‘•–ƒ–‹‡Œ‡†›…Œ‹‘ˆ‡”‡…Œ‹
ƒ”…‹
¸„ƒ”‘™•‹
+.GVPKC5\MQãC/KMTQOGEJCPKMK
$G\OKGEJQYCNKRECT
†‹ƒ…Š͵Ǧͳ͵Ž‹’…ƒʹͲͳͷ”Ǥ™ƒ†‡‹…‹ 䔑†— œ›„‘™…‘™›
‘Ž‹–‡…Š‹‹ œ‡•œ‘™•‹‡Œ ‹Ǥ Ǥ ה›
™ ‡œ‹‡…Š‘™‡Œ ‘†„›Ïƒ •‹¸ ‡–‹ƒ
œ‘󋍔‘‡…Šƒ‹‹Ǥ”‰ƒ‹œƒ–‘”ƒ‹•œ‘Ï›„›Ž‹ǣ’”‘ˆǤ‰‘”‡˜‘•–‹ƒ‘˜
œ ‹™‡”•›–‡–— –ƒ‘™‡‰‘ ‘™‡‰‘
‡•›— ™ ǡ ’”‘ˆǤ ‡ƒ†› ‹•Š—”‹•œ‹™‡”•›–‡–—™„‡”›•–™›–Š
™ ƒŽ‹‹ ‘”ƒœ ’”‘ˆǤ ‡Ž‹• –ƒ…Š‘™‹…œ
œ ‘Ž‹–‡…Š‹‹ œ‡•œ‘™•‹‡ŒǤ …œ‡•–‹ƒ‹ —”•— „›Ž‹ Ï‘†œ‹ ƒ—‘™…›
™‹‡†‹—‘”ƒœƒ”‘•Žƒ˜‘˜ƒ…‹œ‡Ï‘™ƒ…‹‡Œƒ†‡‹‹ƒ—™”ƒ–›•Ïƒ™‹‡Ǥ
‘†œ‹‡‡™›Ïƒ†›†‘–›…œ›Ï›ƒŒ‹•–‘–‹‡Œ•œ›…Š œƒ‰ƒ†‹‡Ñ ‹”‘‡…Šƒ‹‹ǡ –ŒǤ Š‘‘‰‡‹œƒ…Œ‹ ȋ‘”‡äŽƒ‹‡
œƒ•–¸’…œ›…Š ƒ‹œ‘–”‘’‘™›…Š ™Ïƒä…‹™‘ä…‹ ƒ–‡”‹ƒÏי ‹‡Œ‡†‘”‘†›…ŠȌ
‘”ƒœ Ž‘ƒŽ‹œƒ…Œ‹ ȋ‘”‡äŽƒ‹‡ Ž‘ƒŽ›…Š
”‘œÏƒ†×™ ƒ’”¸Ă‡ÑȌǤ ‹”‘‡…Šƒ‹ƒ Œ‡•– ‹–‡•›™‹‡ ”‘œ™‹Œƒ¦ ‹–‡”†›•…›’Ž‹ƒ”¦ ‰ƒÏ¸œ‹¦ ƒ—‹ •—’‹ƒŒ¦…¦ •’‡…ŒƒŽ‹•–×™ œ œƒ”‡•— ‡…Šƒ‹‹
ƒ”†œ‘ ’‘œ›–›™‡ ™”ƒĂ‡‹ƒ œƒ”×™‘ —…œ‡•–‹×™ǡ Œƒ ‹ ’”‘™ƒ†œ¦…›…Š ‡–‹¦ œ‘ϸ ‹”‘‡…Šƒ‹‹
‘䔑†×™…‹¦‰Ï›…Šǡƒ–‡ƒ–›‹•–‘•‘- œƒ‘™‘…‘™ƒÏ› ’Žƒƒ‹ œ‘”‰ƒ‹œ‘™ƒ™ƒ‡Œ‘”ƒœƒ–‡”‹ƒÏ‘œƒ™•–™ƒǤ‘†‡- ‹ƒ’‘†‘„‡Œ‹‹…Œƒ–›™›™’”œ›•œÏ›
Ž‡ ƒ–‡”‹ƒÏי ƒƒŽ‹œ‘™ƒ‡ ™ ‹”‘- ”‘—Ǥ ‡Œ –‡ƒ–›¦ „¸†¦ ‡–‘†› —‡…Šƒ‹…‡œƒ™‹‡”ƒŒ¦ ”×Ї‰‘”‘†œƒŒ— meryczne stosowane w mikromecha‹‡Š‘‘‰‡‹…œ‘ä…‹Œƒ’Ǥǣ’‘”›ǡ‹- ‹…‡Ǥ
”‘’¸‹¸…‹ƒǡ™Ï׍ƒǡ…œ¦•–‡…œ‹Ǥ
†”œ‡Œ”œƒ–
…œ‡•–‹…›‡–‹‡Œœ‘Ï›‹”‘‡…Šƒ‹‹™‡œ‹‡…Š‘™‡ŒǤ
‘”ƒœ •–—†‡…‹ •–—†‹×™ †‘–‘”ƒ…‹…Š
œ ‹‡Ž‹‡Œ ”›–ƒ‹‹ǡ ”ƒ…Œ‹ǡ ϑ…Šǡ
‘•Œ‹ǡ”ƒ‹›‘”ƒœ‘Ž•‹Ǥ›Ïƒ†‘™…ƒ‹ ™ •œ‘Ž‡ „›Ž‹ǣ ‰‘” ‡˜‘•–‹ƒ‘˜
œ™ƒ•”—…‡•™ǡ‡Ž—–
‘‡Š œ ‹™‡”•›–‡–— ‡…Š‹…œ‡‰‘
”ƒƒ…Š•œ‘Ï›„›Ï›†‘†ƒ–‘™‘
’”‘™ƒ†œ‘‡ ™ƒ”•œ–ƒ–› —…œ¦…‡ ’”ƒ™‹†Ï‘™‡‰‘ ’‹•ƒ‹ƒ ƒ”–›—Ïי ƒ—‘™›…Š ‘”ƒœ ’”‡œ‡–‘™ƒ‹ƒ ™›‹×™
•™‘‹…Š ’”ƒ… ƒ ‘ˆ‡”‡…Œƒ…Š ƒ—‘™›…ŠǤ ‘†‡”ƒ–‘”ƒ‹ ’”‘™ƒ†œ¦…›‹
™ƒ”•œ–ƒ–› „›Ž‹ Ž‡ƒ ‹Ž…Š‡˜•ƒ›ƒ
œ ‹™‡”•›–‡–— –ƒ‘™‡‰‘ ™ ƒ–
‡–‡”•„—”‰—ǡ ‘Ž‘†››” —•Š…Š œ •–›–—–— —’‡”–™ƒ”†›…Š ƒ–‡”‹ƒÏי
™ ‹Œ‘™‹‡ ‘”ƒœ ‰‘” ‡˜‘•–‹ƒ‘˜Ǥ
…œ‡•–‹…› —”•— ‹‡Ž‹ œƒ œƒ†ƒ‹‡
—†‘•‘ƒŽƒ‹‡’”œ›‰‘–‘™ƒ›…Š™…œ‡ä‹‡Œ™Ïƒ•›…Šƒ”–›—Ïי‹’”‡œ‡–ƒ…Œ‹
ƒ—‘™›…ŠǤ…Š™›•–¦’‹‡‹ƒƒœƒ‘Ñ…œ‡‹‡•œ‘Ï›‹ƒÏ›…Šƒ”ƒ–‡”‘—”•—Ǥ ƒ ƒŒŽ‡’•œ¦ ’—„Ž‹ƒ…Œ¸ ƒ—‘™¦
œ‘•–ƒÏƒ —œƒƒ ’”ƒ…ƒ ƒ‹‡Žƒ ‡…ƒ
œ ‹™‡”•›–‡–— „‡”›•–™›–Š ™ ƒŽ‹‹Ǥ
’”œ›Œ‡‘ä…‹¦ ‹ˆ‘”—Œ‡›ǡ Ç œƒ
ƒŒŽ‡’•œ‡™›•–¦’‹‡‹‡—œƒ‘’”‡œ‡–ƒ…Œ¸O—ƒ•œƒ¦ƒǦ•–—†‡–ƒ•–—†‹×™
†‘–‘”ƒ…‹…Š ƒ ›†œ‹ƒŽ‡ —†‘™›
ƒ•œ› ‹ ‘–‹…–™ƒ ‘Ž‹–‡…Š‹‹ œ‡•œ‘™•‹‡ŒǤ
’”×…œ™›–¸Ă‘‡Œ’”ƒ…›ƒ—…œ‡•–‹×™ •œ‘Ï› …œ‡ƒÏ› Ž‹…œ‡ ƒ–”ƒ…Œ‡ǡ
ƒ™ä”׆‹…ŠŽ‘–›•œ›„‘™…‡ǡ‘‰‹•‘
‹™›…‹‡…œƒ™‹‡•œ…œƒ†›Ǥ
‘–ǤǤ”œƒ–

Podobne dokumenty