MEALINE S Dane techniczne

Komentarze

Transkrypt

MEALINE S Dane techniczne
MEALINE S
Dane techniczne
120
1000
100
75
Właściwości materiału
Korpus korytka
Polimerobeton na bazie żywicy poliestrowej
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 90 N/mm2
Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 22 N/mm2
Nasiąkliwość:
poniżej 0,05%
Gęstość:
2,1-2,3 kg/dm2
Moduł sprężystości:
25-35 kN/mm2
Głębokość wnikania wody: 0 mm
bez naczyń
♦ Struktura materiału:
włosowatych
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Opis i wymiary
♦ Ochrona krawędzi poprzez przykrycie rusztem
♦ Uformowany odpływ pionowy DN 100
♦ System łączenia korytek pióro / wpust
♦ Rodzaj spadku:
♦
♦
♦
♦
Klasa obciążenia:
Wysokość budowlana:
Szerokość budowlana:
Długość:
spadek lustra wody
przejezdne dla samochodów osobowych
78 mm (włącznie z rusztem)
120 mm
1000 mm
Ruszt przykrywający
♦ Stal ocynkowana
Skrzynka odpływowa MEALINE S.EK
500
208
288 285
80
Opis i wymiary
♦
♦
♦
♦
Skrzynka odpływowa z polimerobetonu
Z rusztem ocynkowanym i koszem osadczym
Klasa obciążenia - przejezdne dla samochodów osobowych
Możliwość podłączenia odpływu DN 100
♦
♦
♦
♦
Indeks:
Wysokość budowlana:
Szerokość budowlana:
Waga:
010 150779
288 mm
120 mm
13,3 kg
1
Przegląd produktów
Korpus korytka
Możliwość podłączenia do skrzynki odpływowej lub pionowego odpływu DN 100
Nazwa
Długość
MEALINE S
Szerokość
Wysokość
Waga
Przekrój
Indeks
poprzeczny
cm2
010...
mm
mm
mm
kg
1000
120
78
7,1
48
150763
Akcesoria
Nazwa
Opis
MEALINE S EK
Skrzynka odpływowa
z rusztem ocynkowynym i koszem osadczym
MEALINE S SE
Przyłącze odpływowe
Waga
Indeks
kg
010...
13,3
150779
Ścianka zamykająca z polipropylenu (PP)
na początek i koniec korytka
0,2
150191
Przyłącze odpływowe pionowe DN 100
z sitkiem i syfonem
0,2
150730
Przykłady zabudowy
♦ dla ruchu pieszego
♦ dla ruchu samochodów osobowych
8
4
10
8
10
1
2
2
3
C12/15
min. 1 rząd kostki betonowej zatopionej
w betonowej otulinie, tworzące monolit
z opaską betonową
1
4
10
8
C20/25
5
3
5
♦ okazjonalnie dla ruchu samochodów dostawczych
15
15
min. 2 rządy kostki betonowej zatopionej
w betonowej otulinie, tworzące monolit
z opaską betonową
1
kostka betonowa
2
podsypka
2
3
podbudowa
3
4
opaska betonowa korytka
5
5
grunt rodzimy
4
15
1
C20/25
Powyższych przykładów zabudowy nie stosować na zjazdach i pochylniach,
gdzie występują ekstremalne siły przesuwne - w tym przypadku należy
skonsultować sposób zabudowy z producentem.
MEA Meisinger Polska Sp. z o.o.
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13
05-530 Góra Kalwaria
Tel.:022 717 71 11
fax: 022 717 71 10
www.mea.com.pl
www.mea-group.com
2