Metro Ethernet – informacje techniczne

Komentarze

Transkrypt

Metro Ethernet – informacje techniczne
Metro Ethernet – informacje techniczne
Możliwe konfiguracje usługowe
1. Mapowanie połączeń
a. Port mapping
b. VLAN mapping
2. Typy połączeń
a. port mapping – port mapping
b. VLAN mapping – VLAN mapping (translation)
Materiały Orange Polska ‐ Hurt c. VLAN mapping – VLAN mapping (transparent)
d. port mapping – VLAN mapping
Łącza zapasowe
W przypadku awarii sieci, połączenie jest przełączane na wstępnie skonfigurowaną trasę
awaryjną. Łącze zapasowe zapewnia identyczne parametry jakościowe usługi, co łącze
podstawowe, załącza się jednak tylko w przypadku awarii łącza podstawowego.
Dzięki łączom zapasowym Operatorzy mają gwarancję utrzymania ciągłości pracy łączy.
Certyfikat jakości SLA
OPL oferuje możliwość podwyższenia poziomu serwisu usługi Metro Ethernet w ramach
usługi dodatkowej „Certyfikat jakości SLA”, który gwarantuje m.in. usunięcie awarii
w określonym czasie.
Usługa oferowana jest w dwóch opcjach:

SLA Progres – usunięcie Awarii w czasie 8 godzin

SLA Premium – usunięcie Awarii w czasie 4 godzin
Materiały Orange Polska ‐ Hurt Urządzenia klienckie w sieci Metro Ethernet:
1. Urządzenia klienckie – seria RAD ETX-201A i RAD ETX-202A:

ETX-201A: Fast Ethernet port użytkownika i Gigabit Ethernet port sieciowy

ETX-202A: Gigabit Ethernet port użytkownika i port sieciowy

MEF-9, MEF-14 certyfikowane porty GbE użytkownika i sieciowe

VLAN - Obsługa standardów 802.1p and 802.1Q, VLAN stacking (Q-in-Q)

Ograniczenie prędkości EVC.COS

Ethernet OAM pomiędzy urządzeniami klienckimi

Ethernet OAM
- link OAM oparty na standardzie IEEE 802.3-2005 ( 802.3ah)
- service OAM oparty standardzie IEEE 802.1ag i ITU-T Y.1731
2. Urządzenia klienckie – RAD LA-210:

LA-210: Fast Ethernet port użytkownika o interfejsie 10/100 BaseT

LA-210: SHDSL.bis porty sieciowe

Porty GbE sieciowe i użytkownika z certyfikatem MEF,

Ethernet OAM oparte na standardzie IEEE 802.3-2005 (802.3ah), IEEE 802.1ag
i ITU-T Y.1731
Materiały Orange Polska ‐ Hurt