Zadanie grupowe „STATEK KOSMICZNY TKS”

Komentarze

Transkrypt

Zadanie grupowe „STATEK KOSMICZNY TKS”
Zadanie grupowe
„STATEK KOSMICZNY TKS”
Rodzaj ćwiczenia:
zadanie grupowe konstrukcyjne
Opis sytuacji:
Jesteś członkiem grupy badawczej firmy Exalibur Almaz Unlimited, która współpracuje z
NASA w realizacji złożonych projektów na potrzeby przemysłu kosmicznego.
NASA zleciło EAU zbudowanie załogowego statku kosmicznego opartego na radzieckiej
jeszcze konstrukcji TKS. Chodzi o statek kosmiczny TKS, nad którym od 1965 pracował w
Związku Radzieckim zespół Czełomieja, gdzie powstały również Ałmazy – wojskowe stacje
orbitalne. TKS miał stanowić statek transportowy załogi do Ałmazów. Nigdy jednak nie
poleciał w Kosmos w wersji załogowej. Program Ałmaz, w którym umieszczono na orbicie
stacje ukryte pod kryptonimami Salut 2, 3 i 5, właściwie nie przyniósł oczekiwanych
sukcesów dla wojska i został wstrzymany, zanim ukończono testy TKS-u. Statek składał się
z dwóch niezależnych części: kapsuły powrotnej WA i modułu orbitalnego FGB. Kapsuła WA
to stożkowy element z przodu statku. Była ona w odróżnieniu od Sojuzów i Wostoków
stożkowa, jak w Apollo, ale mniejsza. Kapsuła miała być również bezpośrednio zamocowana
do Ałmaza, a załoga miała udawać się na orbitę wraz ze stacją podczas jej wynoszenia
rakietą. W odróżnieniu od Sojuzów i wszystkich innych dotychczasowych kapsuł załogowych,
właz był umieszczony w osłonie termicznej kapsuły. Po odłączeniu od FGB możliwość
autonomicznego lotu była ograniczona do 31 godzin. Natomiast moduł FGB po zadokowaniu
stawał się w zasadzie częścią stacji, na wzór obecnych europejskich statków transportowych
ATV. Zmodernizowany statek TKS, nazwany teraz Ałmaz, będzie budowany przez EUA na
podstawie uzyskanych wskazówek od specjalistów firmy NPO Masinopower. NPO
Masinopower ma niezbędnych specjalistów od prawa kosmicznego, którzy pracowali przy
prototypie statku TKS, jednak nie chce ich
wypożyczyć na czas projektu firmie EUA, stąd następujące posunięcia.
Waszym zadaniem będzie zbudowanie statku kosmicznego, który będzie identyczny jak
aktualny produkt wyprodukowany przez specjalistów NPO Masinopower.
Statek będziecie budować z dostępnych materiałów, z podziałem ról między Was. Dwie –
trzy z wyznaczonych osób będą brygadą budowniczych firmy EAU i będą fizycznie
wykonywać statek kosmiczny. Jedna z osób będzie pełniła rolę szefa robót, który
będzie uzyskiwał niezbędne informacje o tym jak statek wygląda od specjalisty NPO
Masinopower. Podziału ról dokona asesor.
Kryterium wykonania zadania jest zmieszczenie się w wyznaczonym czasie oraz wykonanie
statku identycznego z tym, jaki będzie posiadał specjalista NPO Mosinopower.
1
Zadania dla poszczególnych ról:
- brygada budowniczych wie, jakie są dostępne materiały i
może z nich dowolnie korzystać
- brygada pracuje w sali A, zaś specjalista w sali B
- zadaniem brygady jest zbudowanie statku według
instrukcji, jakie będzie dawał szef robót
- zadaniem szefa robót jest przekazywanie informacji, które
uzyska od specjalisty NPO M, osobie wykonującej prace
budowlane
- szef robót może zadawać pytania, w jaki sposób
wykonany jest statek; ilość informacji jest nieograniczona
- ważne, aby szef robót zebrał i przekazał tak informacje,
aby osoba wykonująca prace budowlane mogła zbudować
identyczny produkt
- specjalista zapoznaje się z aktualnym prototypem, a
następnie przekazuje informacje szefowi robót tak, by ten
mógł przekazać je brygadzie (osobie budującej).
Zasady pracy:
- szef robót nie widzi materiałów, ani produktu końcowego
- brygada kieruje się tylko wskazówkami szefa robót
- szef robót zbiera informacje od specjalisty, jak wygląda
statek
- żaden z nich nie może zapisywać tych informacji
- szef robót zbiera informacje na korytarzu
- brygada pracuje w sali A
- spotkania między szefem robót a specjalistą mogą się
odbyć dowolną ilość razy, w odpowiedzi na potrzebę
każdej ze stron
- szef robót widzi produkt i wytwory brygady (osoby
budującej). Specjalista nie widzi wytworu brygady aż do
czasu zakończenia pracy.
Cele działania:
Waszym celem jest zbudowanie statku w czasie 30 minut, który
będzie zgodny z prototypem posiadanym przez specjalistę NPO.
Zasoby do
wykorzystania:
Opis zadania
Materiały do budowy: blok techniczny, taśma klejąca, sznurek,
cztery słomki, pisaki
Czas: 10 minut na przygotowanie
2