857-811, JUMPFLEX® - przetworniki pomiarowe

Komentarze

Transkrypt

857-811, JUMPFLEX® - przetworniki pomiarowe
857-811
przetwornik pomiarowy do termopar typu J, K
Konfiguracja przy pomocy:
mikroprzełączniki
DIP
<_________ 96 mm/3.76 in _________>
244
JUMPFLEX® - przetworniki pomiarowe
____________
<_________ 94 mm/3.68 in _________>
Krótki opis:
Przetwornik pomiarowy temperatury służy do odczytywania wartości z termopar typu J i K (E, R, N, S, T, B, C)
oraz przetwarza sygnał temperaturowy na analogowy sygnał standardowy po stronie wyjścia.
Cechy:
• oprogramowanie konfiguracyjne FDT/DTM
• do termopar typu J i K (E, R, N, S, T, B, C)
• załączenie / wyłączenie kompensacji zimnych końców
• kalibrowane przełączanie zakresu pomiarowego
• sygnalizacja przerwania przewodu czujnika
• sygnalizacja poniżej zakresu pomiarowego / przekroczenia zakresu pomiarowego
• załączalny clipping
ograniczenie analogowego sygnału standardowego do wartości końcowej zakresu pomiarowego
• pewna 3-torowa separacja napięciem probierczym 2,5 kV zgodnie z EN 61140
Dane techniczne
konfiguracja:
konfiguracja
wejście:
sygnał wejściowy
rodzaje czujników
zakres temperatur
wyjście:
sygnał wyjściowy
impedancja obciążenia
kompensacja zimnych końców
błąd kompensacji zimnych końców
odpowiedź skokowa
dane ogólne
napięcie zasilania UN
zakres napięcia zasilania
pobór prądu przy 24 V DC
min. zakres pomiarowy
błąd przetwarzania
błąd przetwarzania przy ustawionym
zakresie pomiarowym
współczynnik temperaturowy
narzędzie
konfiguracyjne
TC+ 1
5 OUT+
OUT 1
TC– 2
6 GND 1
IN
3
_>
4
_>
3
7 Us+
POWER
8 GND 2
6 mm/0.23 in
Opis
szt./
opak.
nr katalogowy
przetwornik pomiarowy JUMPFLEX®,
857-811
na szynę TS 35
przetwornik pomiarowy do termopar typu J, K *
1
Dane techniczne
mikroprzełączniki DIP lub oprogramowanie
konfiguracyjne
termopary
termopara J, K *
J: -150 °C ... +1200 °C /
K: -150 °C ... +1350°C
0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA,
0 ... 10 V, 2 ... 10 V,
0 ... 5 V, 1 ... 5 V,
0 ... 10 mA, 2 ... 10 mA
≤ 600 Ω (wyjście I)
≥ 2 kΩ (wyjście U)
załącz / wyłącz (domyślnie: załącz)
3 K (typ. 2 K)
60 ms / 120 ms z kompensacją zimnych
końców
DC 24 V
16,8 V ... 31,2 V
≤ 40 mA
100 K (do konfiguracji)
< 0,1 % przy pełnym zakresie (J, K)
(150 K / ustawiony zakres [K]) %)
≤ 0,04 % /K
warunki środowiskowe:
temperatura otoczenia
temperatura składowania
bezpieczeństwo i ochrona
napięcie probiercze
(wejście / wyjście / zasilanie)
podłączanie przewodów i mocowanie:
technika podłączania przewodu
przekrój przewodu
dł. odizolowania przewodu
wymiary i ciężar:
wymiary (mm) S x H x G
ciężar
normy i aprobaty
znak zgodności
r UL 508
r ANSI/ISA 12.12.01
przemysł morski
akcesoria
-25 °C ... +70 °C
-40 °C ... +85 °C
2,5 kV AC, 50 Hz, 1 min
jednodrutowy:
0.08 mm² ... 2.5 mm² / AWG 28 ... 14
linkowy:
0.34 mm² ... 2.5 mm² / AWG 22 ... 14
9 ... 10 mm / 0.37 in
6 x 96 x 94
wys. od górnej krawędzi szyny
49.2 g
1
Class I Div2 ABCD T4
g (w przygotowaniu)
patrz strona 268 ... 271
( * inne typy czujników oraz inwersja sygnałów wyjściowych konfigurowalne za pomocą
oprogramowania)
:$*2.RQWDNWWHFKQLN*PE+&R.*
:$*2(/:$*VS]RR
=DVWU]HJDVLĊSUDZRGR]PLDQWHFKQLF]Q\FK
XO3LĊNQDD:URFáDZ
WHO
ZZZZDJRFRP
3
245
Konfiguracja za pomocą mikroprzełączników DIP
857-811
▯ = ON
mikroprzełączniki DIP S1
(kompensacja zimnych
końców)
rodzaj
czujnika
1
2
3
kod OUT
wł.
▯
wył.
sygnał wyjściowy
▯
J
E
K
F
4
5
6
poniżej zakresu
pomiarowego
przekroczenie zakresu
pomiarowego
przerwanie przewodu
początek zakresu
wyjściowego - 5 % *
koniec zakresu
wyjściowego + 2,5 % *
koniec zakresu
wyjściowego + 5 % *
początek zakresu
wyjściowego
koniec zakresu
wyjściowego + 2,5 %
koniec zakresu
wyjściowego + 5 %
▯
początek zakresu
wyjściowego
koniec zakresu
wyjściowego
koniec zakresu
wyjściowego + 5 %
▯ ▯
początek zakresu
wyjściowego
koniec zakresu
wyjściowego
początek zakresu
wyjściowego
7
8
0 … 20 mA
▯
4 … 20 mA
G
▯
0 … 10 mA
H
▯ ▯
2 … 10 mA
J
▯
0 … 10 V
▯
2 … 10 V
L
▯ ▯
0…5V
M
▯ ▯ ▯
1…5V
K
▯
▯
nie wykorzystano DIP 9 i 10
*zgodnie z NAMUR NE 43
3
mikroprzełączniki DIP S2
temperatura początkowa
1
2
3
4
▯
°C
°F
-200 -328
▯
▯ ▯
▯
5
6
▯
-150 -283
▯ ▯
-125 -193
▯
-100 -148
▯ ▯
▯ ▯ ▯
7
▯
-94
7
▯
32
50
▯
▯ ▯
8
9 10 °C
°F
▯
225
437
▯
250
482
▯
275
527
▯
▯ ▯
▯
300
572
▯
▯
325
617
▯
▯
350
662
122
▯ ▯
▯
375
▯ ▯ ▯
86
▯
40
104
50
60
140
▯
70
158
▯
6
7
8
▯
9 10 °C
°F
▯ 625 1157
5
▯ 650 1202
▯
▯
▯ 700 1292
▯ ▯
▯ 725 1337
▯
▯ 750 1382
707
▯ ▯
▯ ▯ ▯
▯
400
752
▯ ▯
425
797
8
9 10 °C °F
▯ ▯ 1025 1877
▯ ▯ 1075 1967
▯ ▯ 1100 2012
▯
▯ ▯ 1125 2057
▯
▯ ▯ 1150 2102
▯ 775 1427
▯ ▯
▯ ▯ 1175 2147
▯ 800 1472
▯ ▯ ▯
▯
▯ 825 1517
▯
▯ ▯ 1200 2192
▯ ▯ ▯ 1225 2237
-60
-76
▯
80
176
▯ ▯
450
842
▯
▯ 850 1562
▯
-50
-58
▯
▯
90
194
▯
▯ ▯
475
887
▯
▯
▯ 875 1607
▯
▯ ▯ ▯ 1275 2327
▯ ▯
▯
-40
-40
▯ ▯
▯
100
212
▯ ▯
▯ ▯
500
932
▯ ▯
▯
▯ 900 1652
▯ ▯
▯ ▯ ▯ 1300 2372
▯ ▯
-30
-22
977
▯ ▯
-20
-4
▯ ▯ ▯
-10
0
▯ ▯ ▯ ▯
▯ ▯
125
257
▯ ▯
150
302
▯ ▯ ▯
525
▯ ▯ ▯
550 1022
14
▯ ▯ ▯
175
32
▯ ▯ ▯ ▯
200
347
▯ ▯ ▯ ▯
392
▯ ▯ ▯ ▯ ▯
▯
▯
7
▯ ▯ 1050 1922
▯ 675 1247
▯
▯
6
▯
▯
▯
5
▯
▯
▯
6
0
68
▯ ▯ ▯
-112
5
10
30
▯ ▯
-70
°F
20
-130
-80
9 10 °C
▯
-90
▯
8
▯
-175 -283
▯
▯
temperatura końcowa
▯ ▯
▯ 925 1697
▯ 950 1742
575 1067
▯ ▯ ▯
▯ 975 1787
▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 1375 2507
600 1112
▯ ▯ ▯ ▯
▯ 1000 1832
▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 1400 2552
Ustawienia domyślne
W dostawie wszystkie mikroprzełączniki DIP są ustawione w pozycji „WYŁ.”
Pozycja ta służy do paramtetryzacji urządzenia przy pomocy oprogramowania konfiguracyjnego FDT/DTM.
wł.
termopara
typ J
temperatura początkowa
0 °C
temperatura końcowa
1000 °C
sygnał wyjściowy
0 … 20 mA
poniżej zakresu pomiarowego
0 mA
przekroczenie zakresu pomiarowego
20,5 mA
przerwanie przewodu
21 mA
▯ ▯ ▯ 1250 2282
▯ ▯
▯
Minimalna różnica między temperaturą początkową a końcową nie może przekraczać 100 stopni Celsjusza (°C) lub 212 stopni Fahrenheita (°F).
(kompensacja zimnych końców)
▯
▯ ▯ ▯ ▯ 1325 2417
▯
▯ ▯ ▯ ▯ 1350 2462