zakres bran¿owy

Komentarze

Transkrypt

zakres bran¿owy
ZAKRES BRANŻOWY
MATERIAŁY BUDOWLANE
1.1 Stal, konstrukcje stalowe
1.2 Szkło
1.3 Drewno
1.4 Cement, wapno, gips
1.5 Kamienie naturalne i kruszywa
1.6 Elementy izolacyjne
1.7 Elementy prefabrykowane
1.8 Cegła i inne materiały ścienne
1.9 Dachówki, pokrycia dachowe
1.10 Pozostałe materiały
CHEMIA BUDOWLANA
2.1 farby, lakiery, kleje, emalie, bejce
2.2 Kleje i uszczelnienia
2.3 Tworzywa sztuczne
2.4 Wyroby gumowe
2.5 Pozostałe wyroby chemii budowlanej
MASZYNY I NARZĘDZIA BUDOWLANE
3.1 Dźwigi, żurawie i podnośniki
3.2 Maszyny i urządzenia do produkcji
materiałów budowlanych
3.3 Narzędzia i drobny sprzęt budowlany
3.4 Inne maszyny budowlane
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE DLA
BUDOWNICTWA I WYPOSAŻENIA
WNĘTRZ
4.1 Stolarka otworowa
4.2 Urządzenia sanitarne
4.3 Urządzenia wentylacyjne i
klimatyzacyjne
4.4 Instalacje i systemy odgromowe
4.5 Instalacje i systemy wodnokanalizacyjne
4.6 Materiały wykończeniowe
4.7 Windy, schody
4.8 Akcesoria
4.9 Artykuły wyposażenia mieszkań
4.10 Oświetlenie
PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANE
5.1 Wielobranzowe
5.2 Robót instalacyjnych
5.3 Ogólnobudowlane
USłUGI BUDOWLANE
Energetyczne sieci przesyłowe
3.1. energii cieplnej
3.2. energii elektrycznej
Sprzedaż i dystrybucja
4.1. zakłady energetyczne
4.2. kopalnie
4.3. wytwórcy biomasy
4.4. wytwórcy pelet
4.5 kopalnie
4.6 rafinerie
4.7 gazownie
Urządzenia do produkcji i przesyłu
Pojazdy na biopaliwo
Budownictwo energetyczne
Elektrotechnika
elektroenergetyka,
2. aparaty elektryczne,
3. urządzenia elektryczne,
4. instalacje elektryczne,
5. zabezpieczenia elektryczne,
6. maszyny elektryczne,
7. miernictwo elektryczne,
8. automatyka,
9. robotyka,
10. mechatronika,
11. energoelektronika,
12. elektronika,
13. technika świetlna,
14. elektrotermia,
15. elektrotechnologie
Gazownictwo
16.1. technologie
16.2. urządzenia
16.3. armatura
16.4. wykrywacze gazu
Energia cieplna
1. Ciepłownie
1.1. technologie ciepłownicze
1.2. ciepłownie
1.2.1. firmy ciepłownicze
1.2.2. firmy produkujące urządzenia
wentylacyjne
1.2.3. piece na paliwo stałe
www.een.org.pl
www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu
Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w
ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i
innowacji na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa
6.1 Projektowanie
6.2 Sprzedaż i wykonawstwo gotowych
projektów
6.3 Wykonawstwo
6.4 Geodezja-kartografia
6.5 Inne usługi dla budownictwa
ENERGETYKA
Energia elektryczna:
1.1. technologie
1.2.informatyka w energetyce
1.3. modernizacje
1.4. inwestycje
1.5. finansowanie
Elektrownie
2.1. elektrownie konwencjonalne
2.2. elektrownie jądrowe
2.3. elektrownie wytwarzające energie
odnawialną
2.3.1. energia z biomasy
2.3.2. energia wiatrowa
2.3.3. energia wodna
2.3.4. energia słoneczna
2.3.5. energia geotermalna
2.3.6. technologie pozyskiwania energii
odnawialnej
2.4. urządzenia do produkcji energii
odnawialnej
2.4.1. urządzenia do produkcji
energii z wiatru
2.4.2. kolektory słoneczne
2.4.3. kotły na biomasę
2.4.4. urządzenia do produkcji energii z
wody
2.4.5. pompy ciepła
2.5. usługi z zakresu budowy urządzeń
- opalane maiłem
- piece opalane drewnem
- piece opalane węglem
- piece na pelet i biomasę
1.2.4. kotłownie
1.2.5. promienniki ciepła
1.2.6. akumulatory ciepła
1.2.7 kotłownie gazowe
1.2.8. kotłownie olejowe
Urządzenia ciepłownicze
2.1. systemy grzewcze
2.1.1. tradycyjne
2.1.2. sufitowe
2.1.3. podłogowe
2.1.4. nawiewne
2.2. wkłady i przewody kominowe ,
kominki
2.3. wentylacja i wywietrzniki
2.4. kotłownie
Usługi ciepłownicze
3.1. Indeks energetyczny
3.2.Modernizacje
Elektrociepłownie
Oszczędzanie energii
Technologie energooszczędne
1.1 dla miast, gmin
1.2 odbiorcy prywatnego
1.3. firm i instytucji
Energooszczędność w budownictwie
2.1 materiały
2.2. technologie
2.3. systemy i docieplenia
3. Systemy izolacyjne
3.1 sieci przesyłowych
3.2. ogrzewanych pomieszczeń
3.3. chłodni
4. Urządzenia domowe oszczędzające
energie
4.1 świetlne
4.2 AGD i RTV
4.3 urządzenia grzewcze
www.een.org.pl
www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu
Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w
ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i
innowacji na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa

Podobne dokumenty