KALENDARIUM PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH XIV PODLASKICH

Komentarze

Transkrypt

KALENDARIUM PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH XIV PODLASKICH
KALENDARIUM PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH XIV PODLASKICH DNI RODZINY 2016 rok
Reg i o n aln y Oś rode k Pol i tyki Sp ołe czne j w Bia łym stoku u l. Kom b atantó w 7 15 - 1 10 Bi ały stok
tel. 85 744 7 2 7 2 fa x. 85 744 71 37 e - m a il: rop s @ r ops - bia lyst ok.p l
L.p.
Nazwa organizatora
Przedsięwzięcie
Miejsce realizacji
Powiat
Białystok
Białystok
Zajęcia edukacyjne skierowane do rodziców pt.: „Być mądrym
rodzicem”
Białystok
Białystok
Zajęcia skierowane do dzieci i ich rodziców (ruch rozwijający
metodą W. Sherbone)
Białystok
Białystok
Warsztaty pt.: „Naucz mnie sztuki małych rzeczy” prowadzone
przez rodziców dla dzieci
Białystok
Białystok
5
Przedszkole w Czarnej Białostockiej
„Kraina Marzeń”
ul.Torowa 26,
16-020 Czarna Białostocka
Międzynarodowy Dzień Rodziny – piknik rodzinny
Przedszkole w Czarnej
Białostockiej „Kraina
Marzeń”
ul.Torowa 26,
16-020 Czarna
Białostocka
białostocki
6
Urząd Miasta Kolno
Piknik rowerowy Seniorów
Plener
kolneński
7
Urząd Miasta Kolno
Konkurs plastyczny „W rodzinie siła”
SP Nr 1
SP Nr 2
kolneński
maj 2016
1
2
3
4
ELEOS Prawosławny Ośrodek
Miłosierdzia, ul. Św. Mikołaja 5,
15-420 Białystok
ELEOS Prawosławny Osrodek
Miłosierdzia, ul. Św. Mikołaja 5,
15-420 Białystok
ELEOS Prawosławny Ośrodek
Miłosierdzia, ul. Św. Mikołaja 5,
15-420 Białystok
ELEOS Prawosławny Ośrodek
Miłosierdzia, ul.Św. Mikołaja 5,
15-420 Białystok
PATRONAT HONOROWY
Konkurs na hasło / sentencję/ slogan o rodzinie skierowany do
podopiecznych Placówki
PATRONAT MEDIALNY
KALENDARIUM PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH XIV PODLASKICH DNI RODZINY 2016 rok
Reg i o n aln y Oś rode k Pol i tyki Sp ołe czne j w Bia łym stoku u l. Kom b atantó w 7 15 - 1 10 Bi ały stok
tel. 85 744 7 2 7 2 fa x. 85 744 71 37 e - m a il: rop s @ r ops - bia lyst ok.p l
8
Urząd Miasta Kolno
Happening rodzinny „W rodzinie siła”
9
Urząd Miasta Kolno
Warsztaty dot. Profilaktyki uzależnień
10
Urząd Miasta Kolno
Spektakl teatralny dla rodziców dzieci ze Świetlicy Środowiskowej
„Stokrotka”
11
Urząd Miasta Kolno
Spektakl teatralny dla przedszkolaków i uczniów szkół
podstawowych I-III
12
13
14
15
16
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wiżajnach
Osiedle Wistuj 3/1
16-407 Wiżajny
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wiżajnach
Osiedle Wistuj 3/1
16-407 Wiżajny
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wiżajnach
Osiedle Wistuj 3/1
16-407 Wiżajny
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wiżajnach
Osiedle Wistuj 3/1
16-407 Wiżajny
Przedszkole Nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi w Hajnówce
PATRONAT HONOROWY
Teren szkoły
gimnazjalnej
SP Nr 1
SP Nr 2
Gimnazjum
Świetlica Środowiskowa
„Stokrotka”
SP Nr 1
SP Nr 2
Gimnazjum
kolneński
kolneński
kolneński
kolneński
Dzień Matki
Publiczne gimnazjum w
Wiżajnach
suwalski
Festyn Rodzinny – rozgrywki sportowe, konkursy
Hala sportowa, boisko i
plac przy Szkole
Podstawowej w
Wiżajnach
suwalski
Rajd rodzinny połączony z ogólnopolską akcją „Odjazdowy
bibliotekarz”
Teren gminy Wiżajny
suwalski
Dzień Matki
Świetlica Gminna
w Wiżajnach
suwalski
Uroczystość z okazji Święta Konstytucji 3 maja z udziałem
wszystkich grup przedszkolnych i zaproszonych rodziców
Przedszkole Nr 3
w Hajnówce
hajnowski
PATRONAT MEDIALNY
KALENDARIUM PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH XIV PODLASKICH DNI RODZINY 2016 rok
Reg i o n aln y Oś rode k Pol i tyki Sp ołe czne j w Bia łym stoku u l. Kom b atantó w 7 15 - 1 10 Bi ały stok
tel. 85 744 7 2 7 2 fa x. 85 744 71 37 e - m a il: rop s @ r ops - bia lyst ok.p l
17
PCPR w Kolnie
Szkolenie dla rodzin zastępczych
Sala konferencyjna
Starostwa Powiatowego
w Kolnie (I piętro)
kolneński
maj - czerwiec 2016
18
Przedszkole Nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi w Hajnówce
Wycieczka rowerowa dla chętnych rodziców z dziećmi połączona
z ogniskiem i zabawami z okazji Dni Rodziny
19
Przedszkole Nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi w Hajnówce
Przedszkole Nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi w Hajnówce
„W przedszkolu jak w domu” – FESTYN RODZINNY z okazji
podsumowania innowacji w przedszkolu
Festiwal baniek Mydlanych z udziałem rodzin na placu
przedszkolnym z okazji Dnia Dziecka i Rodziny
20
Przedszkole Nr 3
i Nadleśnictwo
Hajnówka
Przedszkole Nr 3
w Hajnówce
Przedszkole Nr 3
w Hajnówce
hajnowski
hajnowski
hajnowski
maj - sierpień 2016
21
22
23
Urząd Miasta Kolno
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wiżajnach
Osiedle Wistuj 3/1
16-407 Wiżajny
Stowarzyszenie Europartner
Akademicki Klub Integracji
Europejskiej
ul. Warszawska 44/1 III piętro,
Białystok
Europejska fundacja Odnowy i
Rozwoju terytorialnego
ul. Zambrowska 18,
16-001 Kleosin
PATRONAT HONOROWY
„Piękno wokół nas” konkurs
KOKiS
kolneński
Wystawa książek o rodzinie
Gminna Biblioteka
Publiczna
w Wiżajnach
suwalski
Wysyłka wiadomości droga elektroniczną do organizacji
pozarządowych zajmujących się tematyką rodzin na temat
prowadzonych działań prorodzinnych w regionie i regulacji
prawnych dotyczących rodziny.
Białystok
M. Białystok
powiat białostocki
PATRONAT MEDIALNY
KALENDARIUM PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH XIV PODLASKICH DNI RODZINY 2016 rok
Reg i o n aln y Oś rode k Pol i tyki Sp ołe czne j w Bia łym stoku u l. Kom b atantó w 7 15 - 1 10 Bi ały stok
tel. 85 744 7 2 7 2 fa x. 85 744 71 37 e - m a il: rop s @ r ops - bia lyst ok.p l
- Podlaski Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej - POWES
24
PCPR w Kolnie
Specjalistyczny Ośrodek
Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie w
Kolnie
kolneński
Majowy Piknik Rodzinny – rajd rowerowy
Okolice Piątnicy
łomżyński
Majówka
Żabikowo Rządowe
zambrowski
Piknik rodzinny
Kowalewo
kolneński
Majówka na sportowo
Boiska przy hali
kolneński
Jabłoń Kościelna
wysokomazowiecki
Zajęcia grupowo – edukacyjne dla osób dorosłych uwikłanych w
przemoc w rodzinie
1 maja 2016
25
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy
Piątnica,
ul. Krótka 2
18-421 Piątnica
26
Urząd Gminy Szumowo
ul. 1 Maja 50
18 – 305 Szumowo
2 maja 2016
27
28
Centrum kultury Gminy Kolno
w Koźle
Urząd Miasta Kolno
3 maja 2016
29
Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Jabłoni Kościelnej,
Urząd Gminy Nowe Piekuty,
PATRONAT HONOROWY
XIX Festyn Rodzinny z okazji 225 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji
3 Maja
PATRONAT MEDIALNY
KALENDARIUM PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH XIV PODLASKICH DNI RODZINY 2016 rok
Reg i o n aln y Oś rode k Pol i tyki Sp ołe czne j w Bia łym stoku u l. Kom b atantó w 7 15 - 1 10 Bi ały stok
tel. 85 744 7 2 7 2 fa x. 85 744 71 37 e - m a il: rop s @ r ops - bia lyst ok.p l
Gminny Ośrodek Kultury w Nowych
Piekutach
4 maja 2016
30
Urząd Miasta Kolno
IV Marsz Nordic Walking Studentów UTW 2016
Teren wokół Kolna
kolneński
KOKiS
kolneński
Spotkanie w placówce ze wszystkimi dziećmi świetlicy oraz ich
rodzinami. W programie przewidziane są wspólne gry i zabawy,
warsztaty z decupagu, obejrzenie bajki nagranej przez
podopiecznych oraz poczęstunek.
Specjalistyczna
Placówka Wsparcia
Dziennego Eleos ul. Św.
Pr. Eliasza 3
Białystok
„Dzień z koniem”
Stanica Kresowa
w Poczopku
sokólski
Mini Olimpiada Przedszkolna
Hala sportowa
kolneński
Hajnówka , ul.
Nowowarszawska 20
hajnowski
5 maja 2016
31
Urząd Miasta Kolno
„Mama tata i ja” eliminacje Festiwalu piosenki przedszkolnej
12 maja 2016
32
33
34
ELEOS Prawosławny Ośrodek
Miłosierdzia Diecezji Białostocko –
Gdańskiej
Ul. Św. Pr. Eliasza 3 w Białymstoku
Specjalistyczna Placówka Wsparcia
Dziennego
Gminny Ośrodek Animacji Kultury
i Rekreacji
ul. Szkolna 2
16-113 Szudziałowo
Urząd Miasta Kolno
13 maja 2016
35
Zespół Szkół nr 3 w Hajnówce
„My siabrujem, my hulajem” – impreza integracyjna uczniów klas
IV-VI
15 maja 2016
PATRONAT HONOROWY
PATRONAT MEDIALNY
KALENDARIUM PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH XIV PODLASKICH DNI RODZINY 2016 rok
Reg i o n aln y Oś rode k Pol i tyki Sp ołe czne j w Bia łym stoku u l. Kom b atantó w 7 15 - 1 10 Bi ały stok
tel. 85 744 7 2 7 2 fa x. 85 744 71 37 e - m a il: rop s @ r ops - bia lyst ok.p l
36
Gminny Ośrodek Animacji Kultury
i Rekreacji
ul. Szkolna 2
16-113 Szudziałowo
Rodzinne Turnieje Sportowe
Boisko Orlik
w Szudziałowie
sokólski
Mazury
-
18 maja 2016
37
Urząd Miasta Kolno
Piknik sportowy na mazurach - Seniorów
38
Zespół Szkół nr 3 w Hajnówce
„Bezpiecznie, zdrowo i kolorowo” – impreza integracyjna uczniów,
rodziców klas IV- VI
Hajnówka , ul.
Nowowarszawska 20
hajnowski
39
Fundacja Nowa Wola
Nowa Wola 89
16-050 Michałowo
Spotkanie Integracyjne Dobra Wola
Nowa Wola – siedziba
Fundacji
białostocki
40
Gimnazjum nr 1 w Łapach
Wywiadówka z koszykówki
Gimnazjum nr 1 w
Łapach
białostocki
41
Gminny Ośrodek Upowszechniania
Kultury w Nurcu - Stacji
Boisko „Orlik”
siemiatycki
Piknik rodzinny przy Kościele /gry i zabawy dla dzieci, występy
teatralne i muzyczne/
Plac przy Kościele
w Sidrze
sokólski
Rodzinne Turnieje Sportowe
Boisko Orlik
w Szudziałowie
sokólski
20 maja 2016
21 maja 2016
Turniej piłki nożnej drużyn młodzików
22 maja 2016
42
43
Sidrzański Ośrodek Kultury,
ul. Rynek 5
16-124 Sidra
Gminny Ośrodek Animacji Kultury
i Rekreacji
PATRONAT HONOROWY
PATRONAT MEDIALNY
KALENDARIUM PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH XIV PODLASKICH DNI RODZINY 2016 rok
Reg i o n aln y Oś rode k Pol i tyki Sp ołe czne j w Bia łym stoku u l. Kom b atantó w 7 15 - 1 10 Bi ały stok
tel. 85 744 7 2 7 2 fa x. 85 744 71 37 e - m a il: rop s @ r ops - bia lyst ok.p l
44
ul. Szkolna 2
16-113 Szudziałowo
Centrum kultury Gminy Kolno
w Koźle
Festyn rodzinny
Kowalewo
kolneński
SP w Rydzewie
grajewski
Choroszcz
białostocki
Gimnazjum nr 1 w
Łapach
białostocki
Uroczyste spotkanie Zarządu TPD pod hasłem „w rodzinie siła”
Łomża
Łomża
Spotkanie dzieci z placówek wsparcia dziennego z okazji Dnia
Matki i Dnia Dziecka
Łomża
Łomża
23 maja 2016
45
Zespół Szkolno – Przedszkolny w
Rydzewie
Święto Rodziny
23-25 maja 2016
46
Zespół Szkół w Choroszczy




Wiosenny tydzień zdrowia i bezpieczeństwa
Gra miejska „Mała ojczyzna – wspólna sprawa”
Piknik na terenie zielonym przed szkołą pn. „Zdrowo,
kolorowo, sportowo”
Konkurs sprawnościowy ruchu drogowego
Pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
24 maja 2016
47
Gimnazjum nr 1 w Łapach
Dzień Matki - wieczornica
25 maja 2016
48
49
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy w Łomży
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy w Łomży
PATRONAT HONOROWY
PATRONAT MEDIALNY
KALENDARIUM PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH XIV PODLASKICH DNI RODZINY 2016 rok
Reg i o n aln y Oś rode k Pol i tyki Sp ołe czne j w Bia łym stoku u l. Kom b atantó w 7 15 - 1 10 Bi ały stok
tel. 85 744 7 2 7 2 fa x. 85 744 71 37 e - m a il: rop s @ r ops - bia lyst ok.p l
50
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy w Łomży, Gminny
Ośrodek Kultury w Piątnicy
51
Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Czeremsze
ul. Szkolna 2
17-240 Czeremcha
52
Urząd Miasta Kolno
53
54
Zespół Szkół w Trzciannem
ul. 3 Maja 9
19-104 Trzcianne
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Lipniaku
Lipniak 3
16-402 Suwałki
Przedstawienie teatralne „Tobie mamo, Tobie tato” z okazji Dnia
Matki oraz Dnia Ojca w wykonaniu dzieci uczęszczających do ŚDS
TPD oraz kółka teatralnego GOK w Piątnicy
Dzień Rodziny z elementami profilaktyki:
 Zabawy z profesjonalnym dj-em zachęcające do grzecznej
zabawy
 Obecność animatorów oraz maskotek
(Pszczółka Maja i Filip)
 Konkursy tematyczne negujące agresywne zachowania
 Malowanie twarzy
 Skręcanie balonów
 Puszczanie baniek
GOK Piątnica
łomżyński
Plac szkolny przy
Zespole SzkolnoPrzedszkolnym Szkoły
Podstawowej i
Przedszkola w
Czeremsze
hajnowski
Rajd rowerowy
Miasto Kolno i okolice
kolneński
„Z rodziną na wesoło”
Zespół Szkół
moniecki
Piknik rodzinny (Dzień Matki/ Dzień Ojca/ dzień dziecka)
w Lipniaku
Lipniak
suwalski
„Majówka z rodziną” - festyn
Park Nurzec Stacja
siemiatycki
Piknik rodzinny
Pensjonat Biesiadny Bor
Łomża
28 maja 2016
55
56
Gminny Ośrodek Upowszechniania
Kultury w Nurcu - Stacji
Centrum Pieczy Zastępczej w
Łomży, ul. M. Skłodowskiej c 5,
18- 400 Łomża
PATRONAT HONOROWY
PATRONAT MEDIALNY
KALENDARIUM PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH XIV PODLASKICH DNI RODZINY 2016 rok
Reg i o n aln y Oś rode k Pol i tyki Sp ołe czne j w Bia łym stoku u l. Kom b atantó w 7 15 - 1 10 Bi ały stok
tel. 85 744 7 2 7 2 fa x. 85 744 71 37 e - m a il: rop s @ r ops - bia lyst ok.p l
57
58
59
60
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Ludowa 19
18-200 Wysokie Mazowieckie
Ośrodek Kultury w Gminie
Juchnowiec Kościelny
ul. Plac Królowej Rodzin 1
16-061 Juchnowiec Kościelny
Miejski Ośrodek Animacji Kultury
w Zabłudowie
Urząd Gminy Zambrów
Dzień Dziecka i Rodziny - piknik
Plac Miejskiego Ośrodka
Kultury w Wysokiem
Mazowieckiem
wysokomazowiecki
Bieg Familijny podczas „IV Biegu Konopielki”
Juchnowiec Dolny
białostocki
Majówka Mama Tata i Ja
Halickie
białostocki
Gminne Obchody Dnia Strażaka – festyn rodzinny
Długobórz Pierwszy
zambrowski
Dzień Matki i Dziecka
Stadion Miejski w
Ciechanowcu
wysokomazowiecki
Festyn Rodzinny „Bądźmy razem”
Siemiatycze
siemiatycki
Piknik Rodzinny
Plac przy Domu
Parafialnym w Krypnie
moniecki
Spotkanie grup pielgrzymkowych „Do Matki Bożej Krypniańskiej z
pieśnią pielgrzymkową”
Plac przy Domu
Parafialnym w Krypnie
moniecki
29 maja 2016
61
62
63
64
Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i
Sportu, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Ciechanowcu
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie,
Parafia pw. Narodzenia NMP w
Krypnie – Sanktuarium matki Bozej
Pocieszenia
Wspólnota „Przyjaciele Oblubieńca”
Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie,
Parafia pw. Narodzenia NMP w
Krypnie – Sanktuarium matki Bożej
Pocieszenia
Wspólnota „Przyjaciele Oblubieńca”
PATRONAT HONOROWY
PATRONAT MEDIALNY
KALENDARIUM PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH XIV PODLASKICH DNI RODZINY 2016 rok
Reg i o n aln y Oś rode k Pol i tyki Sp ołe czne j w Bia łym stoku u l. Kom b atantó w 7 15 - 1 10 Bi ały stok
tel. 85 744 7 2 7 2 fa x. 85 744 71 37 e - m a il: rop s @ r ops - bia lyst ok.p l
65
Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie,
Parafia pw. Narodzenia NMP w
Krypnie – Sanktuarium matki Bozej
Pocieszenia
Wspólnota „Przyjaciele Oblubieńca”
Konkurs plastyczny „Laurka z okazji Dnia Matki”
66
Gminny Ośrodek Kultury w Sokołach
Biblioteka Publiczna w Sokołach
„Rodzinne popołudnie”
67
Urząd Gminy Zambrów
Moto Show z zorganizowaną strefą familijną
68
69
70
Komitet Organizacyjny Marszu dla
Życia i Rodziny w Augustowie,
Stowarzyszenie inicjatyw SpołecznoGospodarczych w Augustowie
Komitet Organizacyjny Marszu dla
Życia i Rodziny w Augustowie,
Stowarzyszenie inicjatyw SpołecznoGospodarczych w Augustowie
Urząd Gminy Szumowo
ul. 1 Maja 50
18 – 305 Szumowo
Plac przy Domu
Parafialnym w Krypnie
Plac rekreacyjny
ul. Kolejowa 3
18-218 Sokoły
Czerwony Bór,
Ośrodek Szkolenia
Poligonowego GROM
moniecki
wysokomazowiecki
zambrowski
Marsz dla Życia i Rodziny
Augustów
augustowski
Piknik rodzinny nad Neckiem
Augustów
augustowski
Festyn Rodzinny
Pęchratka Polska
zambrowski
SP Szczodruchy
-
30 maja 2016
71
Publiczna Szkoła Podstawowa w
Szczodruchach
18-315 Kołaki Kościelne
PATRONAT HONOROWY
„Tydzień z rodziną” – rodzice i nauczyciele dzieciom – występy
dorosłych
PATRONAT MEDIALNY
KALENDARIUM PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH XIV PODLASKICH DNI RODZINY 2016 rok
Reg i o n aln y Oś rode k Pol i tyki Sp ołe czne j w Bia łym stoku u l. Kom b atantó w 7 15 - 1 10 Bi ały stok
tel. 85 744 7 2 7 2 fa x. 85 744 71 37 e - m a il: rop s @ r ops - bia lyst ok.p l
72
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M.
Kopernika w Łapach
ul. Piękna 17
18-100 Łapy
73
PCPR w Kolnie
Piknik rodzinny na sportowo kl. I-III
Boisko szkolne
białostocki
Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Sala konferencyjna
Starostwa Powiatowego
w Kolnie (I piętro)
kolneński
31 maja 2016
74
Centrum Pieczy Zastępczej w
Łomży, ul. M. Skłodowskiej c 5,
18- 400 Łomża
Piknik z okazji Dnia Dziecka /rodziny pod opieką asystenta/
Bulwary Łomżyńskie
Łomża
75
Urząd Miasta Kolno
Konkurs literacki dot. Światowych Dni bez Papierosa
SP Nr 1
SP Nr 2
Gimnazjum
kolneński
„Rodzinne zwiedzanie”
Augustów
augustowski
„Tydzień z rodziną” – wyjazd do kina na przedstawienie
„Tajemnicza Kraina Krasnali”
MOK Zambrów
-
Święto Rodziny
Zespół Szkół
zambrowski
Dzień Rodziny
SP w Rydzewie
grajewski
76
77
78
79
Zespół Szkół w Trzciannem
ul. 3 Maja 9
19-104 Trzcianne
Publiczna Szkoła Podstawowa w
Szczodruchach
18-315 Kołaki Kościelne
Zespół Szkół im. ubp. Romualda
Jałbrzykowskiego
ul. Kościelna 26
18-315 Kołaki Kościelne
Szkoła Podstawowa w Rydzewie
PATRONAT HONOROWY
PATRONAT MEDIALNY
KALENDARIUM PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH XIV PODLASKICH DNI RODZINY 2016 rok
Reg i o n aln y Oś rode k Pol i tyki Sp ołe czne j w Bia łym stoku u l. Kom b atantó w 7 15 - 1 10 Bi ały stok
tel. 85 744 7 2 7 2 fa x. 85 744 71 37 e - m a il: rop s @ r ops - bia lyst ok.p l
czerwiec 2016
80
81
82
83
84
85
86
ELEOS Prawosławny Ośrodek
Miłosierdzia, ul. Św. Mikołaja 5,
15-420 Białystok
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wiżajnach
Osiedle Wistuj 3/1
16-407 Wiżajny
Przedszkole Nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi w Hajnówce
Specjalistyczna Placówka Wsparcia
Dziennego ELEOS
przy ul. Pietkiewicza 2c/2
w Białymstoku
Specjalistyczna Placówka Wsparcia
Dziennego ELEOS
przy ul. Pietkiewicza 2c/2
w Białymstoku
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w
Łomży
ul. Wojska Polskiego 161
Łomża
PCPR w Kolnie
Piknik rodzinny
Białystok
Białystok
Rodzinny Dzień Sportu i Zabawy – Dzień Dziecka – dniem kultury
fizycznej
Publiczne Gimnazjum
w Wiżajnach,
hala sportowa
suwalski
„Żegnamy przedszkole”- rodzinne grupowe zakończenie roku
szkolnego i Dnia Taty
Przedszkole Nr 3
w Hajnówce
hajnowski
Zajęcia ruchowe prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego
Weroniki Sherborne, pt.: „Jak poprzez ruch wzmocnić więź
z dzieckiem”
SPWD przy ul.
Pietkiewicza 2c
Białystok
Zajęcia manualne pt.: „kroniki rodzinne”
SPWD przy ul.
Pietkiewicza 2c
Białystok
„W rodzinie siła” (kampania informacyjno – edukacyjna, punkt
konsultacyjny, warsztaty profilaktyczne)
„Domek Pastora”
ul. Krzywe Koło 1
Łomża
Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka i Święta Rodzicielstwa
Zastępczego
-
kolneński
czerwiec – lipiec 2016
PATRONAT HONOROWY
PATRONAT MEDIALNY
KALENDARIUM PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH XIV PODLASKICH DNI RODZINY 2016 rok
Reg i o n aln y Oś rode k Pol i tyki Sp ołe czne j w Bia łym stoku u l. Kom b atantó w 7 15 - 1 10 Bi ały stok
tel. 85 744 7 2 7 2 fa x. 85 744 71 37 e - m a il: rop s @ r ops - bia lyst ok.p l
87
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy
Piątnica,
ul. Krótka 2
18-421 Piątnica
Białystok- Czarna Wieś
Kościelna – Zamczysko
– Janów - Sokółka
-
Integracyjny Piknik Rodzinny „W rodzinie siła”
Plac zabaw Piątnica
łomżyński
Piknik rodzinny (dzieci, rodzice, wychowawcy POW)
POW w Łomży
Łomża
Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka
Szkoła Podstawowa
w Rudzie
grajewski
Wycieczka integracyjna rodziców z dziećmi /Szlak rękodzieła
ludowego
1 czerwca 2016
88
89
90
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy
Piątnica,
ul. Krótka 2
18-421 Piątnica
Placówka Opiekuńczo –
Wychowawcza w Łomży
ul. Rybaki 14
18-400 Łomża
Szkoła Podstawowa w Rudzie
ul. Szkolna 8
19-200 Grajewo
91
Urząd Miasta Kolno
Dzień Dziecka na sportowo
Obiekty sportowe
kolneński
92
Urząd Miasta Kolno
Turniej piłki nożnej kategorii „Żak”
Stadion
kolneński
93
Urząd Gminy Zambrów
XVII Gminny Festiwal Profilaktyki – festyn rodzinny
Czerwony Bór
zambrowski
94
Zespół Szkół w Trzciannem
ul. 3 Maja 9
19-104 Trzcianne
„Z rodziną na sportowo”
Zespół Szkół
moniecki
PATRONAT HONOROWY
PATRONAT MEDIALNY
KALENDARIUM PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH XIV PODLASKICH DNI RODZINY 2016 rok
Reg i o n aln y Oś rode k Pol i tyki Sp ołe czne j w Bia łym stoku u l. Kom b atantó w 7 15 - 1 10 Bi ały stok
tel. 85 744 7 2 7 2 fa x. 85 744 71 37 e - m a il: rop s @ r ops - bia lyst ok.p l
95
Urząd Miejski w Szepietowie
ul. Główna 6
18-210 Szepietowo
Obchody Dnia Dziecka
Szepietowo
ul. Sienkiewicza
wysokomazowiecki
96
Publiczna Szkoła Podstawowa w
Szczodruchach
18-315 Kołaki Kościelne
„Tydzień z rodziną” – gry i zabawy edukacyjne np. kalambury
SP Szczodruchy
-
97
Urząd Gminy Szumowo
ul. 1 Maja 50
18 – 305 Szumowo
Dzień Dziecka
Szumowo
zambrowski
98
Gimnazjum nr 1 w Łapach
Święto Szkoły
Gimnazjum nr 1 w
Łapach
białostocki
Zespół Szkół nr 3 w Hajnówce
Integracyjny wyjazd kolejką wąskotorową – uczniowie i rodzice
uczniów klas I-III SP
Nadleśnictwo Hajnówka
hajnowski
SP Szczodruchy
-
Park wokół Domu
Pomocy Społecznej
„Kalina”
Suwałki
1-2 czerwca 2016
99
2 czerwca 2016
100
Publiczna Szkoła Podstawowa w
Szczodruchach
18-315 Kołaki Kościelne
„Tydzień z rodziną” – zawody sportowe – integracja rodzinna
3 czerwca 2016
101
Dom Pomocy Społecznej „Kalina”
ul. Pułaskiego 66
16-400 Suwałki
PATRONAT HONOROWY
Festyn – pn. „XIV Spotkanie Rodzinne”
PATRONAT MEDIALNY
KALENDARIUM PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH XIV PODLASKICH DNI RODZINY 2016 rok
Reg i o n aln y Oś rode k Pol i tyki Sp ołe czne j w Bia łym stoku u l. Kom b atantó w 7 15 - 1 10 Bi ały stok
tel. 85 744 7 2 7 2 fa x. 85 744 71 37 e - m a il: rop s @ r ops - bia lyst ok.p l
102
Publiczna Szkoła Podstawowa w
Szczodruchach
18-315 Kołaki Kościelne
„Tydzień z rodziną” – rodzinne biesiadowanie przy ognisku
SP Szczodruchy
-
103
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M.
Kopernika w Łapach
ul. Piękna 17
18-100 Łapy
Ognisko z piłką siatkową kl. IV - VI
Boisko szkolne
białostocki
104
SPWD Eleos
ul. Dojnowska 80D Białystok
Spotkanie rodzinne podopiecznych i ich rodzin „Rodzinka.pl”
Siedziba Eleos
Białystok
105
Zespół Szkół w Piątnicy
Piknik rodzinny
Zespół Szkół w Piątnicy
łomżyński
4 czerwca 2016
106
107
108
109
Caritas Diecezji Łomżyńskiej
ul. Rybaki 1, 18-400 Łomża
Olimpiada sportowa dzieci, młodzieży niepełnosprawnej i ich
rodzin: „Rodzina w komplecie bo w zgranym duecie”
Ośrodek „Caritas
Bliźnim” , Ptaki 121,
18-421 Nowogród
Łomża
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy w Łomży
Krajowe Towarzystwo Autyzmu
Oddział w Białymstoku
Ul. Pułaskiego 96
15-338 Białystok
Urząd Miasta Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski
Wycieczka do warszawy – zwiedzanie i teatr/ dzieci z ŚOW w
Piątnicy
Piątnica Poduchowna
łomżyński
„Dzień Rodziny pod hasłem „Silna rodzina – świadoma rodzina”
Folwark Nadawki
(Wasilków)
Białystok
Festyn Rodzinny (Klanzobus, Wioska Indiańska)
Bielsk Podlaski
bielski
PATRONAT HONOROWY
PATRONAT MEDIALNY
KALENDARIUM PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH XIV PODLASKICH DNI RODZINY 2016 rok
Reg i o n aln y Oś rode k Pol i tyki Sp ołe czne j w Bia łym stoku u l. Kom b atantó w 7 15 - 1 10 Bi ały stok
tel. 85 744 7 2 7 2 fa x. 85 744 71 37 e - m a il: rop s @ r ops - bia lyst ok.p l
110
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łomży
Caritas Diecezji Łomżyńskiej
Integracyjna Olimpiada sportowa i piknik „Zwyciężę bo pokonam
samego siebie” zawody sportowe, gry i zabawy dla dzieci, rodziców
i seniorów
Ośrodek „Caritas
Bliźnim” , Ptaki 121,
18-421 Nowogród
Łomża
5 czerwca 2016
111
Urząd Gminy Orla, Gminny Ośrodek
Kultury w Orli
IV Piknik Rodzinny
Plac przy ZS w Orli
bielski
112
Urząd Miejski w Knyszynie
Otwarcie wystawy starych odbiorników radiowych kolekcji p.
Jeleniewskiego
Knyszyn ul. Kościelna 6
moniecki
113
Urząd Miejski w Knyszynie
Konkurs kulinarny
Knyszyn ul. Kościelna 6
moniecki
114
Urząd Miejski w Knyszynie
Gry i zabawy dla dzieci, malowanie twarzy, animacje z chustą,
balony, bańki mydlane, konkursy, konkurencje rodzinne
Knyszyn ul. Kościelna 6
moniecki
115
Urząd Miejski w Knyszynie
Występ zespołu KNYSZYNIAKI
Knyszyn ul. Kościelna 6
moniecki
116
Miejski Ośrodek Animacji Kultury
w Zabłudowie
Festyn Rodzinny
Zabłudów
białostocki
117
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach we współpracy
ze Stowarzyszeniem „FAMILIA”
Zorganizowanie spotkania integracyjno – edukacyjnego dla dzieci z
rodzin zastępczych. W programie zajęcia integracyjno –
edukacyjne dla całych rodzin z animatorami, zmagania sportowe,
konkursy, gry i zabawy, ognisko z kiełbaskami)
„Wiata” na terenie
szkółek leśnych w
Nadleśnictwie Pomorze
sejneński
118
Gminny Ośrodek Kultury w Turośni
Kościelnej
Dzień Dziecka
SP Turośń Dolna
białostocki
119
Park Wodny w Hajnówce
Zabawy rodzinne w wodzie na Dzień dziecka
Park Wodny w Hajnówce
hajnowski
120
Urząd Miejski w Rajgrodzie
Piknik rodzinny
Urząd Miejski w
Rajgrodzie
grajewski
PATRONAT HONOROWY
PATRONAT MEDIALNY
KALENDARIUM PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH XIV PODLASKICH DNI RODZINY 2016 rok
Reg i o n aln y Oś rode k Pol i tyki Sp ołe czne j w Bia łym stoku u l. Kom b atantó w 7 15 - 1 10 Bi ały stok
tel. 85 744 7 2 7 2 fa x. 85 744 71 37 e - m a il: rop s @ r ops - bia lyst ok.p l
7 czerwca 2016
121
Gminny Ośrodek Animacji Kultury
i Rekreacji
ul. Szkolna 2
16-113 Szudziałowo
„Baw się razem z nami”
Kompleks sportowo
– rekreacyjny Orlik
sokólski
8 czerwca 2016
122
Urząd Miasta Kolno
Koncert w wykonaniu dziecięcych zespołów KOKiS
KOKiS
kolneński
123
Urząd Miasta Kolno
„Świat się śmieje” – popołudnie z humorem – spotkanie seniorów
KOKiS
kolneński
124
Urząd Miasta Kolno
Poradnictwo w zakresu profilaktyki uzależnień
KOKiS
kolneński
125
Urząd Miasta Kolno
Poradnictwo w zakresu promocji zdrowia
KOKiS
kolneński
126
Urząd Miasta Kolno
Poradnictwo w zakresu wspomagania rodziny
KOKiS
kolneński
127
Urząd Miasta Kolno
Poradnictwo informacyjno - konsultacyjne
KOKiS
kolneński
Choroszcz
białostocki
10 czerwca 2016
128
Zespół Szkół w Choroszczy
PATRONAT HONOROWY




Festyn rodzinny
Rodzinne zmagania sportowe
Zabawy z chustą animacyjną
Podwórkowa gra planszowa
Balonowe zwierzaki – rodzinna twórczość
PATRONAT MEDIALNY
KALENDARIUM PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH XIV PODLASKICH DNI RODZINY 2016 rok
Reg i o n aln y Oś rode k Pol i tyki Sp ołe czne j w Bia łym stoku u l. Kom b atantó w 7 15 - 1 10 Bi ały stok
tel. 85 744 7 2 7 2 fa x. 85 744 71 37 e - m a il: rop s @ r ops - bia lyst ok.p l


Malowanie twarzy
Rodzinny quiz wiedzy o zdrowiu
11 czerwca 2016
129
Urząd Miasta Kolno
Ścianka wspinaczkowa
KOKiS
kolneński
130
Parafia św. Faustyny w Białymstoku
Festyn rodzinny „Powitanie lata”
Osiedle Bacieczki, ul.
Mikołajczyka 7
Białystok
Piknik Rodzinny 2016
Hajnówka
hajnowski
Festyn Rodzinny – „Rodzinnie, zdrowo i na sportowo”
Szkoła Podstawowa im.
Henryka Sienkiewicza w
Wąsoszu
grajewski
„Rajd rowerowy Szlakiem Odelskim”
Wojnowce
sokólski
Festyn „Z Mamą i Tatą na sportowo”
Szkoła w Białaszewie
grajewski
Dzień rodziny
Kowalewo
kolneński
Festyn Rodzinny w Ostrożnem
Ostrożne
zambrowski
12 czerwca 2016
131
132
133
134
135
136
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Podwyższenia Krzyża Świętego w
Hajnówce
Szkoła Podstawowa im. Henryka
Sienkiewicza, ul. Piaskowa 31, 19222 Wąsosz
Gminny Ośrodek Animacji Kultury
i Rekreacji
ul. Szkolna 2
16-113 Szudziałowo
Gminna Biblioteka publiczna Gminy
Grajewo z siedzibą w Rudzie
Ruda ul. Szkolna 1
19-200 Grajewo
Centrum kultury Gminy Kolno
w Koźle
Urząd Gminy Szumowo
ul. 1 Maja 50
PATRONAT HONOROWY
PATRONAT MEDIALNY
KALENDARIUM PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH XIV PODLASKICH DNI RODZINY 2016 rok
Reg i o n aln y Oś rode k Pol i tyki Sp ołe czne j w Bia łym stoku u l. Kom b atantó w 7 15 - 1 10 Bi ały stok
tel. 85 744 7 2 7 2 fa x. 85 744 71 37 e - m a il: rop s @ r ops - bia lyst ok.p l
18 – 305 Szumowo
15 czerwca 2016
137
Urząd Miasta Kolno
„Wieczór tajemnic” – młodzi kontra seniorzy – impreza rozrywkowa
KOKiS
kolneński
Ośrodek Ptaki Caritas
Łomża
Stadion miejski
kolneński
Dni otwarte placówki
14.00 – 16.00
ul. 23 – go Października
20 A
Suwałki
Porady i konsultacje psychologa i pedagoga
(po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym)
ul. 23 – go Października
20 A
Suwałki
17-19 czerwca 2016
138
Centrum Pieczy Zastępczej w
Łomży, ul. M. Skłodowskiej c 5,
18- 400 Łomża
Weekendowa szkoła dla rodziców
20 - 21 czerwca 2016
139
Urząd Miasta Kolno
Otwarty turniej piłki plażowej
20 - 23 czerwca 2016
140
141
Placówka Opiekuńczo –
Wychowawcza
ul. 23-go Października 20 A
16-400 Suwałki
Placówka Opiekuńczo –
Wychowawcza
ul. 23-go Października 20 A
16-400 Suwałki
21 czerwca 2016
PATRONAT HONOROWY
PATRONAT MEDIALNY
KALENDARIUM PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH XIV PODLASKICH DNI RODZINY 2016 rok
Reg i o n aln y Oś rode k Pol i tyki Sp ołe czne j w Bia łym stoku u l. Kom b atantó w 7 15 - 1 10 Bi ały stok
tel. 85 744 7 2 7 2 fa x. 85 744 71 37 e - m a il: rop s @ r ops - bia lyst ok.p l
142
Komenda Wojewódzka Policji
w Białymstoku
Ośrodek Sportów
Wodnych „Dojlidy” w
Białymstoku
Białystok
ul. 23 – go Października
20 A
Suwałki
Festyn „Imieniny Jana z Kolna”
Stadion miejski
kolneński
Noc Świętojańska
Wizna
łomżyński
Wojewódzka Inauguracja Wakacji
23 czerwca 2016
143
Placówka Opiekuńczo –
Wychowawcza
ul. 23-go Października 20 A
16-400 Suwałki
Impreza sportowo - rekreacyjna
25 czerwca 2016
144
145
Urząd Miasta Kolno
Urząd Gminy Wizna
26 czerwca 2016
146
Stowarzyszenie Szansa w
Zambrowie
Ul. Wilsona1/10,
18-300 Zambrów
Piknik integracyjny
Zambrów
zambrowski
147
Gmina Piątnica
OSM Piątnica
Półmaraton ogólnopolski z piknikiem rodzinnym
Fort III (przy strzelnicy)
łomżyński
KOKiS
kolneński
29 czerwca 2016
148
Urząd Miasta Kolno
PATRONAT HONOROWY
Zakończenie III roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku
PATRONAT MEDIALNY
KALENDARIUM PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH XIV PODLASKICH DNI RODZINY 2016 rok
Reg i o n aln y Oś rode k Pol i tyki Sp ołe czne j w Bia łym stoku u l. Kom b atantó w 7 15 - 1 10 Bi ały stok
tel. 85 744 7 2 7 2 fa x. 85 744 71 37 e - m a il: rop s @ r ops - bia lyst ok.p l
30 czerwca 2016
149
Fundacja Nowa Wola
Nowa Wola 89
16-050 Michałowo
Przegląd Piosenki Nowoczesnej Mam Talent
GOK w Michałowie
białostocki
Rafałówka
białostocki
Park Wodny w Hajnówce
hajnowski
Nurzec - Stacja
siemiatycki
Halickie
białostocki
3 lipca 2016
150
Miejski Ośrodek Animacji Kultury
w Zabłudowie
Piknik Rodzinny
10 lipca 2016
151
Park Wodny w Hajnówce
„Wyderki” otwarte zajęcia w wodzie dla niemowląt i małych dzieci
16 lipca 2016
152
Gminny Ośrodek Upowszechniania
Kultury w Nurcu - Stacji
„Artystyczne rozmaitości muzyczne” – impreza plenerowa
17 lipca 2016
153
Miejski Ośrodek Animacji Kultury
w Zabłudowie
PATRONAT HONOROWY
Festyn „Co roku w Halickich”
PATRONAT MEDIALNY
KALENDARIUM PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH XIV PODLASKICH DNI RODZINY 2016 rok
Reg i o n aln y Oś rode k Pol i tyki Sp ołe czne j w Bia łym stoku u l. Kom b atantó w 7 15 - 1 10 Bi ały stok
tel. 85 744 7 2 7 2 fa x. 85 744 71 37 e - m a il: rop s @ r ops - bia lyst ok.p l
24 lipca 2016
154
Urząd Gminy Zambrów
I Gminne Wyścigi Kolarskie – turniej rodzinny
Nowy Laskowiec
zambrowski
Krynica Morska
nowodworski
Stadion sportowy w
Szepietowie
ul. Sportowa
wysokomazowiecki
Poryte Jabłoń
zambrowski
Zabłudów
białostocki
Zambrów
zambrowski
12-21 sierpnia 2016
155
Centrum Pieczy Zastępczej w
Łomży, ul. M. Skłodowskiej c 5,
18- 400 Łomża
Wakacyjne warsztaty rodzinne /rodziny zastępcze/
13 sierpnia 2016
156
Urząd Miejski w Szepietowie
ul. Główna 6
18-210 Szepietowo
Obchody Dni Szepietowa pod hasłem „W rodzinie siła”
(turnieje, konkursy, zawody, występy, badania mammograficzne,
poziomu cukru w kierunku osteoporozy, ciśnienia krwi, porady
w zakresie korzystania z pomocy społecznej)
14 sierpnia 2016
157
Urząd Gminy Zambrów
II Święto Gminy Zambrów – Festyn Rodzinny
20 sierpnia 2016
158
Miejski Ośrodek Animacji Kultury
w Zabłudowie
463 Urodziny Zabłudowa
27 sierpnia 2016
159
Stowarzyszenie Szansa w
Zambrowie
PATRONAT HONOROWY
Ogólnopolski Festiwal Barwy folkloru
PATRONAT MEDIALNY
KALENDARIUM PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH XIV PODLASKICH DNI RODZINY 2016 rok
Reg i o n aln y Oś rode k Pol i tyki Sp ołe czne j w Bia łym stoku u l. Kom b atantó w 7 15 - 1 10 Bi ały stok
tel. 85 744 7 2 7 2 fa x. 85 744 71 37 e - m a il: rop s @ r ops - bia lyst ok.p l
Ul. Wilsona1/10,
18-300 Zambrów
28 sierpnia 2016
160
161
162
Gminny Ośrodek Upowszechniania
Kultury w Nurcu - Stacji
Gminny Ośrodek Animacji Kultury
i Rekreacji
ul. Szkolna 2
16-113 Szudziałowo
Urząd Gminy Szumowo
ul. 1 Maja 50
18 – 305 Szumowo
PATRONAT HONOROWY
Wakacyjne rytmy muzyczne
Park Nurzec - Stacja
siemiatycki
„Jarmark na św. Bartłomieja”
Plac przy Kościele
w Szudziałowie
sokólski
Dożynki Gminne
Szumowo
zambrowski
PATRONAT MEDIALNY

Podobne dokumenty