c: emp IXQM.rap

Komentarze

Transkrypt

c: emp IXQM.rap
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa
Powiatowy Urząd Pracy
Sanok
ZAŁĄCZNIK 1 do sprawozdania MPiPS - 01
Przekazać/wysłać do 8 dnia
roboczego po miesiącu
kończącym kwartał do
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Bezrobotni według wieku,poziomu
wykształcenia, stażu pracy i czasu
pozostawania bez pracy
Numer statystyczny-REGON
370487260
Stan za 01.12.2003-31.12.2003
Gmina: Sanok (181705)
Liczba
bezrobot.
ogółem
Wyszczególnienie
0
Wiek
Wykształcenie
Staż
pracy
ogółem
1
Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach
do 1
1-3
3-6
6-12
2
3
4
5
12-24
6
pow.24
7
Liczba
bezrobot.
kobiet
8
Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach
do 1
9
1-3
10
3-6
11
6-12
12-24
12
13
pow.24
14
15-17 lat
18-24
25-34
35-44
45-54
55-59
60-64 lata
01
02
03
04
05
06
07
0
467
609
406
229
20
0
0
29
42
26
6
0
0
0
61
61
31
14
1
0
0
56
38
34
9
3
0
0
74
98
71
28
2
0
0
114
109
63
44
1
0
0
133
261
181
128
13
0
0
245
339
199
101
5
0
14
11
5
4
0
0
25
21
11
4
0
0
31
15
9
7
0
0
27
49
27
7
0
0
50
59
33
16
1
0
98
184
114
63
4
wyższe
polic. i śr. zaw.
śr. ogólokszt.
zasadnicze zawodowe
gimnazj. i poniżej
08
09
10
11
12
44
384
56
791
456
7
18
4
48
26
8
54
5
73
28
4
41
6
60
29
10
60
7
116
80
7
85
12
157
70
8
126
22
337
223
25
265
47
371
181
4
11
3
12
4
4
34
3
16
4
3
25
3
20
11
5
31
7
42
25
4
53
10
69
23
5
111
21
212
114
do 1 roku
1-5
5-10
10-20
20-30
30 lat i więcej
bez stażu
13
14
15
16
17
18
19
188
422
300
291
132
6
392
7
27
27
17
4
0
21
13
37
30
26
15
1
46
13
25
20
27
14
1
40
27
57
60
51
20
0
58
34
97
49
54
30
1
66
94
179
114
116
49
3
161
124
189
139
140
46
2
249
3
5
7
7
0
0
12
6
7
12
6
5
0
25
9
12
8
7
5
0
21
15
22
22
21
4
0
26
21
41
27
25
13
0
32
70
102
63
74
19
2
133
Ogółem
20
1731
103
168
140
273
331
716
889
34
61
62
110
159
463
PULS: St*R - Strumień wydruku - wyk. Zatwarnicki dn. 04.05.05
Strona 1 z 1

Podobne dokumenty