Procedura operacyjna dotycząca obsługi gwarancyjnej

Komentarze

Transkrypt

Procedura operacyjna dotycząca obsługi gwarancyjnej
Procedura operacyjna dotycząca obsługi gwarancyjnej
urządzeń Logitech i Labtec
Symbol: FX_LOGITECH _2
Dotyczy: Obsługa gwarancyjna resellerów produktów
Logitech i Labtec
Autor: FixIT
Data modyfikacji: 21.12.2007
PROCEDURA REKLAMACYJNA SPRZĘTU LOGITECH i LABTEC dla RESELLERÓW
1. FixIT realizuje reklamacje sprzętu Logitech i Labtec dostarczane przez firmy resellerskie
zaopatrujące się w ten sprzęt w Polskim kanale dystrybucyjnym, wyłącznie w formie
zbiorczych przesyłek, wysyłanych maksymalnie dwa razy w tygodniu.
2. Przed wysłaniem przesyłki z reklamacjami niezbędne jest dokonanie zgłoszenia RMA na
stronie http://rma.fixit.pl. Reklamacje nie zgłoszone poprzez tą stronę nie będą
przyjmowane. Wydrukowaną po dokonaniu zgłoszenia etykietę RMA należy przykleić
w dobrze widocznym miejscu na paczce, a numer RMA musi się również znaleźć w
dokumentacji wewnątrz paczki, na wypadek uszkodzenia etykiety w transporcie. Jeśli
przesyłka składa się z kilku paczek, każda z nich musi być oznaczona taką samą etykietą.
Przesyłki bez etykiet nie będą przyjmowane.
3. Przesyłki są realizowane na koszt FixIT pod warunkiem przesyłania ich za pośrednictwem
firmy kurierskiej UPS Polska (kuriera zamawia firma składająca reklamację) oraz
wypełnienia listu przewozowego (dowodu nadania) zgodnie z poniższym wzorem. Na
liście przewozowym należy bezwzględnie umieścić numer klienta FixIT: 0V3R04 (w polu
„Numer rozliczeniowy UPS odbiorcy”) oraz zadeklarować wartość przesyłki na kwotę
40000 zł (zaznaczając „X” pole „Wartość zadeklarowana” oraz wpisując kwotę w
odpowiednią rubrykę). Warunkiem odebrania przez FixIT przesyłki jest wypełnienie listu
przewozowego zgodnie z poniższym wzorem. Przesyłki realizowane za pośrednictwem
innych spedytorów bądź z listami przewozowymi wypełnionymi niezgodnie z poniższym
wzorem nie będą przyjmowane.
Procedura operacyjna dotycząca obsługi gwarancyjnej
urządzeń Logitech i Labtec
Symbol: FX_LOGITECH _2
Dotyczy: Obsługa gwarancyjna resellerów produktów
Logitech i Labtec
Autor: FixIT
Data modyfikacji: 21.12.2007
Rysunek: Wzór prawidłowo wypełnionego listu przewozowego firmy UPS
Procedura operacyjna dotycząca obsługi gwarancyjnej
urządzeń Logitech i Labtec
Symbol: FX_LOGITECH _2
Dotyczy: Obsługa gwarancyjna resellerów produktów
Logitech i Labtec
Autor: FixIT
Data modyfikacji: 21.12.2007
4. Produkt przesyłany w ramach pojedynczej reklamacji musi być kompletny (przykład: jeśli
reklamowany produkt jest częścią zestawu głośników lub zestawu mysz plus klawiatura,
niezbędne jest przesłanie wszystkich elementów zestawu). Niespełnienie tego warunku
będzie skutkowało odmową FixIT przyjęcia produktu w ramach obsługi gwarancyjnej.
5. Każda zbiorcza przesyłka z reklamacjami musi być uzupełniona o dokument zawierający:
5.1. Numer RMA
5.2. Dokładne dane kontaktowe do firmy przysyłającej dane reklamacje (niezbędny
numer telefonu)
5.3. Dane kontaktowe właściciela sprzętu
5.4. Dokładny opis usterki
5.5. Wskazanie dokumentu zakupu (numer faktury) wraz z datą jego wystawienia.
Niezbędne jest również dołączenie do przesyłki kopii faktury zakupu produktu od
dystrybutora.
6. FixIT dokonuje weryfikacji opisanych usterek i w przypadku potwierdzenia wadliwości
produktu dokonuje jego naprawy lub wymiany w czasie nie dłuższym niż 10 dni od dnia
dostawy przesyłki przez kuriera, po czym odsyła sprzęt do firmy reklamującej na swój
koszt za pośrednictwem UPS Polska.
6.1. Każda przesyłka wysyłana przez FixIT jest ubezpieczona. Po otrzymaniu przesyłki
należy dokładnie sprawdzić zawartość i stan przesyłki w obecności kuriera. W razie
jakichkolwiek zastrzeżeń należy zaznaczyć ten fakt w uwagach listu przewozowego.
W przypadku uszkodzeń lub braków należy wraz z kurierem spisać protokół
reklamacyjny. Wykonanie powyższych kroków daje możliwość ubiegania się o
odszkodowanie za zniszczony lub zagubiony sprzęt.
Dane adresowe i kontaktowe dla reklamacji sprzętu Logitech:
FixIT sp. z o.o.
ul. Czerwone Maki 65
30-392 Kraków
System RMA: http://rma.fixit.pl
e-mail: [email protected]
fax: (012) 25 44 039

Podobne dokumenty