XI WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO

Komentarze

Transkrypt

XI WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO
XI WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE SSMM
Koledzy, Oficerowie Starsi Mechanicy Morscy, Wykladowcy Akademii Morskiej,
Managerowie Firm Żeglugowych!
Z prawdziwą troską o przyszłość Stowarzyszenia Oficerów Starszych Mechaników Morskich
zwracam się z do Wszystkich aktualnych i potencjalnych jego członków.
Mija kadencja mojego przewodnictwa jako Przewodniczącego Rady Głównej, oraz druga
kadencja jako Przewodniczącego O/Gdynia.
24 Października 2015 roku o godz. 11.00 w Auli Prof. Bielskiego Akademii Morskiej w Gdyni
odbędzie się XI Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze. Dokonamy podsumowania
minionego okresu i wybierzemy Władze Stowarzyszenia na następną cztero-letnią kadencję.
Zwyczajowo zapraszamy na wspólną fotografię i uroczysty obiad.
Przewidujemy wręczenie Medali XXXV lecia SSMM oraz krawatów z logo Stowarzyszenia,
tym którzy wspierają czynnie naszą działalność poprzez standardowe regulowanie składek,
jak i tym co w ramach swoich możliwości wnoszą finansowe wsparcie.
Jak bezdyskusyjnie wiadomo praca najlepiej nawet wykonywana bez czynnego poparcia i
akceptacji ze strony współuczestników przedsięwzięcia nie może być permanentna. Dziękuję
tym Wszystkim zacnym Kolegom aktywnie wspierającym moje przewodnictwo i związane z
tym wydarzenia które razem tworzyliśmy, lub w których współuczestniczyliśmy.
Walne Zebranie to kolejna i szczegolna szansa aby szeregi Stowarzyszenia poszerzyc o tak
zacnych i prestizowych czlonkow, jakimi sa nauczyciele akademiccy – starsi mechanicy
morscy. Raz jeszcze serdecznie zapraszam do wstąpienia do naszego Stowarzyszenia tych
wszystkich Kolegów, którzy obiecali to uczynić i tych, którzy mam nadzieję przekroczą cienką
linię decyzji na przyszłość. Każdy nowo wstępujący po złożeniu deklaracji i opłaceniu rocznej
składki członkowskiej 120,oo zł. dla pracujących i 80,oo zł. dla emerytów, otrzyma znaczek
członkowski. Możliwość reprezentowania Stowarzyszenia w oficjalnych uroczystościach i
uczestnictwo w innych jakże istotnych spotkaniach zawodowych. Spotkania SSMM odbywaja
sie w Gmachu AM Gdynia i Klubie Stella Maris dwa razy w miesiacu, w pierwszy i trzeci
czwartek kazdego miesiaca z wylaczeniem przerw wakacyjnych.
Prestiż SSMM i utrzymanie dalszej jego działalności to nasza decyzja. Swój udział w
Walnym Zebraniu potwierdził już Senior Profesor Starszy Mechanik Andrzej Perepeczko.
Pozdrawiam i Zapraszam
Adam Ludwik Stróżyk - Przewodniczący Rady Głównej SSMM
mob. 602 593 692 lub 665 603 600
email: [email protected] lub [email protected]