Dokument pobrany ze strony ihlublin.netbip.pl dn. 2013-01

Komentarze

Transkrypt

Dokument pobrany ze strony ihlublin.netbip.pl dn. 2013-01
Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2006-10-23
Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2006-10-23
Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj
Artykuly dla dzieci - III kw. 2006 r.
116
Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa artykułów przeznaczonych dla dzieci
– III kw.2006 r.
Kontrole na powyższe zagadnienie przeprowadzono w zakładzie stolarki meblowej oraz w 8 jednostkach
handlowych prowadzących profesjonalną sprzedaż hurtową i detaliczną artykułów dla dzieci i niemowląt na
terenie Chełma, Białej Podlaskiej, Lublina, Zamościa, Puław i Kraśnika.
Ogółem zbadano 83 partie łóżeczek dziecięcych składanych i kołysek niemowlęcych wartości 45 071,4 zł.
produkcji krajowej i z importu.
W wyniku przeprowadzonej oceny jakościowej i kontroli prawidłowości oznaczeń wyrobów,
zakwestionowano 22 partie wartości 8 643,9 zł (tj. 27 % partii wyrobów), z uwagi na:
a) stwierdzenie, iż istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że nie są one bezpieczne (3 kołyski z drewna
bukowego na kółkach), ogólnej wartości 826 zł.
b) występowanie wad mających wpływ na estetykę i walory funkcjonalno - użytkowe wyrobu (4 partie
drewnianych łóżeczek dziecięcych składanych), ogólnej wartości 1.775 zł,
c) brak nazwy i adresu przedsiębiorcy wprowadzającego wyrób do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (partia łóżeczek dziecięcych składanych podróżnych baby club), wartości 598 zł,
d) brak informacji związanych z bezpiecznym użytkowaniem wyrobu (instrukcji użytkowania, ostrzeżeń (16
partii wyrobów), wartości 6 759,9 zł.
OCENA BEZPIECZEŃSTWA
Oceną jakościową objęto łóżeczka dziecięce składane mieszkaniowe, łóżeczka dziecięce składane podróżne
oraz łóżeczka i kołyski dla niemowląt produkcji krajowej i z importu.
W toku kontroli zwrócono się do producentów lub dostawców objętych kontrolą wyrobów o przesłanie
szczegółowej charakterystyki jakościowej określającej między innymi parametry techniczne towaru oraz jego
zgodność z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.
Ze względu na fakt, iż w określonym terminie nie otrzymano żądanych dokumentów, oceny bezpieczeństwa
łóżeczek dziecięcych i kołysek dokonano w oparciu o postanowienia nieobligatoryjnych norm
przedmiotowych.
ZAKŁADY PRODUKCYJNE
Podczas kontroli w Zakładzie Stolarki Meblowej w Księżpolu k/ Biłgoraja w magazynie zakładu znajdowały
się jedynie kołyski olchowe na kółkach przeznaczone dla niemieckiego kontrahenta, wykonane wg wzoru i
wymagań odbiorcy.
1/6
Dokument pobrany ze strony ihlublin.netbip.pl dn. 2013-01-12 22:22
Właściciel kontrolowanej jednostki oświadczył, iż w 2005r i 2006r nie wykonywał łóżeczek ani kołysek
dziecięcych na rynek krajowy.
JEDNOSTKI HANDLOWE
1. W toku kontroli przeprowadzonej w sklepie w Lublinie, stwierdzono 3 kołyski bukowe na kółkach, w
których stwierdzono znaczne prawdopodobieństwo, iż nie są one bezpieczne.
Zastosowany sposób unieruchamiania układu kołysania kołyski nie jest bezpieczny, gdyż przy kilkakrotnym
poruszeniu korpusem kołyski następuje samoczynne wysunięcie blokady w postaci zatyczki wykonanej z
drewna bukowego (zatyczka w kształcie walca posiadała mniejszą średnicę od nawierconego w ramie stojaka
otworu w kształcie elipsy).
W przypadku wysunięcia blokady unieruchamiającej układ kołysania kołyski z ramy stojaka może nastąpić
wypadnięcie niemowlęcia na podłoże, które może skutkować obrażeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
Nadmienia się, iż wypadnięcie blokady z ramy stojaka może nastąpić również wskutek np poruszenia się
dziecka w kołysce pozostającego bez opieki osób dorosłych lub swobodne usunięcie blokady przez inne
dziecko przebywające w pobliżu kołyski.
Ponadto pomiędzy brzegowymi szczeblinami dna a szczytami korpusu kołyski stwierdzono szczeliny o wym.
30–35 mm, które stwarzają niebezpieczeństwo zakleszczenia dłoni lub nogi niemowlęcia mogące
spowodować otarcie naskórka lub złamanie kończyn.
W dołączonej do kołysek instrukcji montażu nie zamieszczono informacji i ostrzeżeń istotnych dla
bezpiecznego użytkowania wyrobu.
Biorąc pod uwagę szczególną grupę użytkowników ocenianych kołysek (dzieci w wieku niemowlęcym) oraz
stwierdzone nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu, wydano decyzję:
- zakazującą dostarczania, oferowania lub prezentowania do dnia 11 sierpnia 2006r 3 kołysek bukowych na
kółkach produkcji firmy Gluck,
- nakazującą usunięcie nieprawidłowości polegającej na braku dołączenia do w/w wyrobów informacji i
ostrzeżeń niezbędnych dla bezpiecznego użytkowania wyrobu.
2. Podczas kontroli przeprowadzonej w sklepie z artykułami dla dzieci w Białej Podlaskiej, stwierdzono w
sprzedaży łóżeczko dla dzieci do lat 3 (drewno brzoza), co do którego istnieje znaczne prawdopodobieństwo,
iż nie jest ono bezpieczne.
W w/w łóżeczku stwierdzono brak spoiny klejowej w miejscu prostopadłych połączeń kołkowych
podzespołów szczytów oraz w miejscu klejenia elementów ramiaka górnego boku na jego długości, na złącza
klinowe.
Na ramiakach wzdłużnych i szczeblu dna łóżeczka stwierdzono niedopuszczalne wady drewna w postaci
m.in. kory oraz dodatkowo nieszczelności w miejscu klejenia elementów ramiaka wzdłużnego dna na jego
długości, na złącza klinowe.
Powyższe wady obniżają wytrzymałość konstrukcji wyrobu. W trakcie użytkowania może nastąpić
rozpadnięcie się łóżeczka, złamanie elementów nośnych dna lub ramiaka górnego boku, co w konsekwencji
może spowodować wypadnięcie dziecka na podłogę.
2/6
Dokument pobrany ze strony ihlublin.netbip.pl dn. 2013-01-12 22:22
Ponadto pomiędzy brzegowymi szczeblami dna, a szczytami łóżeczka występowały szczeliny o wymiarach
40–44 mm, natomiast między poszczególnymi szczeblami dna szczeliny o wymiarach 67-70 mm. Powyższa
nieprawidłowość może stwarzać niebezpieczeństwo zakleszczenia dłoni lub nogi dziecka.
Biorąc pod uwagę szczególną grupę użytkowników ocenianego produktu (wyrób przeznaczony dla dzieci do
lat 3) oraz stwierdzone nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu, wydano
decyzję zakazującą dostarczania, oferowania lub prezentowania łóżeczka dla dzieci do lat 3.
INNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE JAKOŚCI MEBLI
Podczas kontroli w Firmie Handlowej w Białej Podlaskiej zakwestionowano 2 partie łóżeczek dziecięcych
RADEK II z kołyską i szufladą, z uwagi na występowanie wad mających wpływ na estetykę i walory
funkcjonalno - użytkowe wyrobu, a mianowicie:
- brak trwałego wklejenia szczeblin do ramiaków wzdłużnych. Ponadto w jednym szczycie na zewnętrznej
górnej płaszczyźnie występowało spękanie lakieru spowodowane rozsychaniem drewna,
- oderwane listwy nośne dna. W części listew wykonanych z ciętych poprzecznie pasków sklejki,
występowały niedopuszczalne wady drewna w postaci wypadających sęków na krawędzi i płaszczyźnie
listew.
Wadliwe łóżeczka wycofano ze sprzedaży celem zwrotu do dostawcy.
Podczas kontroli przeprowadzonej w hurtowni w Chełmie, zakwestionowano jakość wykonania 2 partii
drewnianych łóżeczek dziecięcych składanych w których stwierdzono występowanie wad mających wpływ na
estetykę i walory funkcjonalno - użytkowe wyrobu, a mianowicie:
- szczeliny na połączeniu elementów konstrukcyjnych szczytu, niedopuszczalne wady drewna w postaci
wypadających sęków na płaszczyźnie pionowej ramy nośnej dna,
- brak trwałego zamocowania obłożyny krawędziowej z PCV na czole szuflady, wykonanym z płyty wiórowej
laminowanej,
- rozwarstwienie wzdłużne listwy nośnej dna łóżeczka, wykonanej z tarcicy sosnowej.
Łóżeczka wycofano z obrotu i zwrócono do dostawcy.
W toku kontroli przeprowadzonej w sklepie z artykułami dla dzieci w Białej Podlaskiej zakwestionowano
łóżeczko dziecięce składane BARTEK ze względu na brak trwałego zamocowania obłożyny krawędziowej z
PCV na wykonanym z płyty wiórowej laminowanej czole szuflady i szczycie łóżeczka.
Ponadto na wewnętrznej płaszczyźnie boku szuflady stwierdzono rażące wyrwy powłoki laminowanej, które
powstały podczas cięcia płyty tępym narzędziem tnącym. Łóżeczko wycofano z obrotu - zwrot do dostawcy.
O stwierdzonych nieprawidłowościach poinformowano producentów wyrobów.
OZNAKOWANIE
Prawidłowość oznakowania drewnianych łóżeczek dziecięcych składanych, łóżeczek dziecięcych składanych
podróżnych oraz łóżeczek i kołysek dla niemowląt zbadano w oparciu o przepisy ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej, ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów i ustawy o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
3/6
Dokument pobrany ze strony ihlublin.netbip.pl dn. 2013-01-12 22:22
Podczas kontroli w sklepie w Białej Podlaskiej w łóżeczkach składanych podróżnych Baby club (z funkcją
kołyski i kojca) stwierdzono brak nazwy i adresu przedsiębiorcy wprowadzającego wyrób do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Właściciele kontrolowanej jednostki uzupełnili brakujące oznakowanie
wyrobu.
Ponadto stwierdzono:
a) brak dołączenia instrukcji montażu i użytkowania do łóżeczek dziecięcych TOMI IV z opuszczanym
bokiem,
b) w instrukcji dołączonej do łóżeczka dziecięcego LAURA MAHOŃ, łóżeczka dziecięcego podróżnego
składanego DOLCE NANA PLUS oraz łóżeczka dziecięcego podróżnego OLEK FW z funkcją kołyski,
informacje i ostrzeżenia niezbędne do bezpiecznego użytkowania wyrobu podano w języku obcym, bez
polskiej wersji językowej.
Nadmienia się, że w instrukcjach dołączonych do kołysek bukowych na kółkach i do kołysek z drewna
bukowego i sosnowego oraz w instrukcji użytkowania do łóżeczka dziecięcego podróżnego OLEK FW z
funkcją kołyski, nie zamieszczono instrukcji użytkowania zawierającej ostrzeżenia i niezbędne informacje dla
bezpiecznego użytkowania wyrobu, instrukcji montażu, a w w instrukcji dołączonej do łóżeczek dziecięcych
podróżnych baby club (z funkcją kołyski i kojca), informacje i ostrzeżenia niezbędne do bezpiecznego
użytkowania wyrobu podano w języku obcym, bez polskiej wersji językowej,
W toku kontroli uzupełniono brakujące instrukcje użytkowania i ostrzeżenia.
Ustalono ponadto, iż przedsiębiorcy stosowali niewłaściwe nazewnictwo dla oferowanych do sprzedaży
wyrobów, np. na etykietach lub w instrukcjach użytkowania wyrobu podawano nazwę kojec, podczas gdy
faktycznie wyrób (uwzględniając jego konstrukcję - wyjmowany materacyk, 2 poziome dno, przewijak),
spełniał wymagania dla łóżeczka dziecięcego do spania do lat 3.
PRZESTRZEGANIE USTAWY O JĘZYKU POLSKIM
Podczas przeprowadzonych kontroli zbadano również przestrzeganie przepisów ustawy o języku polskim i
stwierdzono brak instrukcji obsługi oraz niezbędnych informacji i ostrzeżeń związanych z bezpiecznym
użytkowaniem wyrobu w polskiej wersji językowej w n/w wyrobach:
- łóżeczku dziecięcym LAURA MAHOŃ,
- łóżeczku dziecięcym podróżnym DOLCE NANA PLUS,
- łóżeczku dziecięcym podróżnym OLEK FW z funkcją kołyski,
- łóżeczku dziecięcym podróżnym z daszkiem OLEK,
- łóżeczkach dziecięcych podróżnych baby club (z funkcją kołyski i kojca).
W toku kontroli do wyrobów dołączono instrukcje w języku polskim.
LEGALNOŚĆ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. OZNACZENIE SZYLDEM
Niezgodności w prowadzonej działalności gospodarczej nie stwierdzono. Kontrolowane jednostki posiadały
aktualne dokumenty potwierdzające legalność prowadzonej działalności - odpisy z rejestru handlowego KRS
lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz były oznaczone na zewnątrz szyldem.
4/6
Dokument pobrany ze strony ihlublin.netbip.pl dn. 2013-01-12 22:22
OZNACZENIE TOWARU CENĄ DETALICZNĄ
W toku kontroli przeprowadzanych w jednostkach handlu detalicznego sprawdzono również prawidłowość
oznaczenia wyrobów ceną w oparciu o przepisy ustawy o cenach oraz rozporządzenia Ministra Finansów w
sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów
przeznaczonych do sprzedaży detalicznej. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
PRAWIDŁOWOŚĆ ZAPISÓW W KARTACH GWARANCYJNYCH
W kartach gwarancyjnych dołączanych do łóżeczek dziecięcych podróżnych OLEK oraz łóżeczek
dziecięcych podróżnych składanych „BabyOno”, nie zamieszczono określenia terytorialnego zasięgu ochrony
gwarancyjnej i stwierdzenia „gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową”.
Natomiast w kartach gwarancyjnych dołączanych do łóżeczek dziecięcych podróżnych składanych
EURObaby, nie zamieszczono stwierdzenia „gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową”.
WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI
Do jednostek kontrolowanych, jednostek nadrzędnych oraz producentów i importerów zakwestionowanych
wyrobów skierowano wystąpienia pokontrolne, w których wnioskowano o wyeliminowanie stwierdzonych
nieprawidłowości i przestrzeganie regulacji prawnych związanych z obrotem handlowym.
Ponadto do producentów lub dystrybutorów wyrobów do których nie dołączono informacji związanych z
bezpiecznym użytkowaniem wyrobu skierowano wystąpienia w których wnioskowano o podjęcie działań
wobec wszystkich wyrobów wprowadzonych do obrotu na terytorium kraju.
Z udzielonych odpowiedzi wynika, iż większość stwierdzonych nieprawidłowości spowodowana była
niedopatrzeniem pracowników.
Przedsiębiorcy zobowiązali się do zwiększenia nadzoru na wyrobami wprowadzanymi do obrotu oraz
poinformowali o przesłaniu do wszystkich swoich kontrahentów brakujących informacji i ostrzeżeń
związanych z bezpiecznym użytkowaniem wyrobu.
UWAGI I WNIOSKI
Główną przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości jest nieprzestrzeganie w fazie projektowania i produkcji
wymagań związanych z prawidłowym i bezpiecznym użytkowaniem wyrobów, a także stosowanie do
produkcji niewłaściwej jakości materiałów lub surowców.
Ponadto przedsiębiorcy wprowadzający wyroby do obrotu na terytorium RP nie respektowali wymagań norm
deklarowanych na wyrobach lub w instrukcjach użytkowania w zakresie informacji i ostrzeżeń związanych z
bezpiecznym użytkowaniem wyrobu.
Biorąc pod uwagę natychmiastowe podjęcie działań przez przedsiębiorców, nie wydawano decyzji
nakazujących usunięcie w/w nieprawidłowości.
Wersja: .1
5/6
Dokument pobrany ze strony ihlublin.netbip.pl dn. 2013-01-12 22:22
Wprowadził do systemu: Grażyna Pencuła dnia 2006-10-23 13:03
Zatwierdził do publikacji: Joanna Tudruj dnia 2006-11-16 12:04
6/6
Dokument pobrany ze strony ihlublin.netbip.pl dn. 2013-01-12 22:22

Podobne dokumenty