KL. I Rok szkolny: 2014/2015 Nr programu: TI/PZS1/PG/2012 Okres

Komentarze

Transkrypt

KL. I Rok szkolny: 2014/2015 Nr programu: TI/PZS1/PG/2012 Okres
Diagnostyka i naprawa urządzeń komputerowych
KL. I
DZIAŁ
Temat
Czas
Rok szkolny: 2014/2015
Nr programu: TI/PZS1/PG/2012
Okres kształcenia: łącznie ok. 120 godz. lekcyjnych (4 godz./tydz.)
1-2. Zapoznanie z programem, celami i wymaganiami
oraz regulaminem pracowni
2
3-4. Identyfikowanie i charakteryzowanie
podstawowych elementów zestawu komputerowego
2
5-6. Podstawowe podzespoły komputera typu PC –
identyfikacja i charakterystyka
2
7-8. Komputerowe stanowisko pracy –zasady BHP
2
9-10. Identyfikowanie interfejsów płyty głównej
11-12. Najważniejsze elementy współczesnej płyty
głównej
2
2
2. Układy cyfrowe
13-14. Pozycyjne systemy liczbowe
15-16. Operacje na liczbach binarnych
2
17-18. Liczby binarne ze znakiem oraz reprezentacja
stało i zmiennoprzecinkowa
19-20. Informacja cyfrowa
2
21-22 Funktory logiczne
(bramki logiczne)
2
23-24. Chipset – architektury współczesnych układów
2
25-26. Podstawowe opcje programu BIOS Setup
2
27-28. Identyfikowanie oraz montaż procesorów.
2
29-30. Identyfikacja oraz montowanie poszczególnych
typów pamięci RAM
2
31-32. Interfejsy pamięci masowych.
2
33-34. Montaż i konfiguracja dysków twardych
2
2
2
Zakres treści
- zapoznanie uczniów z materiałem nauczania,
podręcznikiem, wymaganiami nauczyciela,
kryteriami oceniania,
- zapoznanie z regulaminem pracowni
komputerowej, przepisami BHP
Skład zestawu komputerowego.
Elementy wchodzące w skład zestawu
komputerowego
Podzespoły wchodzące w skład jednostki centralnej
(płyta główna, procesor, karty, pamięć RAM, dysk
twardy, stacje dysków,
Ergonomią stanowiska pracy z komputerem.
Zapoznanie uczniów z zasadami BHP podczas
użytkowania urządzeń elektrycznych.. zastosować
środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas
wykonywania zadań zawodowych;
Elementy wchodzące w skład budowy płyty głównej
Definicja płyty głównej oraz jej podstawowe
elementy. Zapoznają się z popularnymi formatami
płyt głównych: AT, ATX, NLX, BTX, WTX itd..
Podstawowe systemy liczbowe tj. dziesiętny,
binarny, ósemkowy, szesnastkowy.
Operacje liczbowe na liczbach binarnychdodawanie, mnożenie, odejmowanie
sposoby zapisu liczb binarnych ze znakiem oraz
liczb ułamkowych.
Pojęcie jednostki informacji, sygnału cyfrowego,
mnożników binarnych.
Najważniejsze aksjomaty algebry Boole’a. symbole
oraz tablice prawdy dla podstawowych funktorów
logicznych.
Architektura chipsetów w klasycznym ujęciu North
and South Bridge. Architektury współczesnych
układów w zależności od koncepcji poszczególnych
producentów.
Zastosowanie BIOS-u. Zapoznanie się ze
składnikami BIOS-u. Podstawowe opcje programu
BIOS Setup.
Budowę mikroprocesora. Typy obudów układów
mikroprocesorowych oraz ich gniazd. Koncepcję
pamięci cache oraz mikroprocesorów
wielordzeniowych.
Koncepcje pamięci operacyjnej oraz zapoznają się
typami pamięci RAM (FPM, EDO, SDRAM, DDR
SDRAM, RDRAM, XDR).
Podstawowymi interfejsy pamięci masowych: ATA,
SATA, SCSI, SAS, macierze RAID.
Budową i zasada działania magnetycznych dysków
twardych.
1
Czas
DZIAŁ
Temat
35-36. Montaż i konfiguracja pamięci optycznych
2
37-38. Podstawowe odmiany pamięci Flash
2
39-40. Identyfikowanie i montaż kart graficznych
2
41-42. Montaż i regulacja monitorów
2
43-44. Karta dźwiękowa, głośniki i mikrofony
2
45-46. Zasilacze komputerowe - dobór i montaż
2
47-48. Zasilacze awaryjne UPS
2
49-50. Chłodzenie i wyciszanie komputera
2
51-52. Identyfikacja portów i magistrale I/O
2
53-54. Interfejsy bezprzewodowe
2
55-56. Obudowy komputerowe
2
57-58. Klawiatury i urządzenia wskazujące
2
59-60. Zewnętrzne urządzenia peryferyjne – drukarki,
skanery
2
61-62. Inne urządzenia peryferyjne
2
63-64. Projektowanie komputerowego stanowiska
pracy
2
65-66. Czynniki wpływające na wybór zestawu
komputerowego
2
67-68. Certyfikacja CE zestawu komputerowego
69-70. Zakup sprzętu komputerowego.
2
2
Zakres treści
Budową i zasada działania pamięci optycznych (CD,
DVD, BD). Koncepcja nośników umożliwiających
zapis danych.
Podstawowe odmiany pamięci Flash (karty pamięci,
pendrive, dyski SSD).
Budową karty graficznej (procesor graficzny,
pamięć RAM, układ RAMDAC, BIOS, magistrale
rozszerzeń, wyjścia Akceleratory grafiki 3D.
Budowa i działaniem monitorów komputerowych
(CRT, LCD).
Struktur dźwięku. Poznanie budowy i funkcji karty
dźwiękowej. Systemy dźwięku przestrzennego.
Budowa zasilacza komputerowego. Typy zasilaczy
komputerowych oraz wtyczki i złącza tożsame dla
konkretnych standardów.
Budowa, działanie i odmiany komputerowych
zasilaczy awaryjnych.
Koncepcja i potrzeba chłodzenia wydajnych
układów scalonych. Odmiany radiatorów oraz
alternatywne metody chłodzenia. Sposoby
wyciszania komputera.
Działanie poszczególnych magistral wejścia/wyjścia
(ISA, MCA, EISA, VESA, PCI, AGP PCI-E, AMR,
CNR, ACR, PCMCIA, EC)
Koncepcja zastosowania niesynchronicznych portów
szeregowych (COM) oraz portu równoległego
(LPT).
Uczniowie poznają interfejsy bezprzewodowe:
optyczny IrDA oraz radiowy Bluetooth.
Odmiany obudów komputerowych. Kryteria wyboru
obudowy.
Budowa, działanie, odmiany klawiatur
komputerowych oraz interfejsy umożliwiające ich
przyłączenie. Podstawowe urządzenia wskazujące
typu: myszy komputerowe, touchpad, trackBall,
trackpoint, tablet graficzny.
Budowa i działanie drukarek laserowych,
atramentowych, igłowych i sublimacyjnych.
Budowa i działanie skanerów CCD i CIS .
Dobieranie i wymiana materiałów eksploatacyjne
urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
Możliwości urządzeń typu: ploter, skanery
biometryczne, Uczniowie poznają budowę matryc
CCD i CMOS. Budowa i zasadęa działania aparatu i
kamery cyfrowej. Nośniki nowoczesnych kamer
cyfrowych.
Elementy komputerowego stanowiska pracy.
Projektowanie pomieszczenia oraz komputerowego
stanowiska pracy. Dokumentacja techniczna
stanowiska.
Zadania przyszłego zestawu komputerowego. Kwota
przeznaczona na zakup sprzętu.
Liczba zestawów komputerowych i czas na
realizację. Okres użytkowania sprzętu a
amortyzacja.
Rodzaje licencji oprogramowania komputerowego.
Zakup sprzętu komputerowego. Kanały dystrybucji
sprzętu komputerowego. Sporządzanie cenników
2
71-72. Dobór podzespołów i konfiguracja komputera
Czas
DZIAŁ
Temat
2
73-74. Analiza dokumentacji technicznej komponentów 2
komputera osobistego
75-76. Montaż podzespołów komputera osobistego
2
77-78. Aktualizacja oprogramowania
niskopoziomowego BIOS
79-80. Kosztorysy napraw i przeglądów
2
81-82. Sporządzanie harmonogramu konserwacji i
napraw komputera
83-84. Sporządzanie dokumentacji serwisowej
2
85-86. Narzędzia i środki naprawcze
87-88. Testery i sądy logiczne, oscyloskopy
2
2
89-90. Zestawy i środki czyszczące.
2
91-92. Zestawy naprawcze i środki klejące
2
93-94. Określanie usterki na podstawie raportu błędów
procedury BIOS POST
95-96. Kody BIOS POST
97-98. Programy i sprzęt do diagnozowania urządzeń
komputerowych
99-100. Programy do diagnostyki konfiguracji
sprzętowej.
101-102. Sprawdzanie dysku twardego.
2
2
2
2
2
2
Zakres treści
Dobór podzespołów takich jak procesor, płyta
główna pamięć RAM, Dobór mocy zasilacza, dysku
twardego, karty graficznej i monitora
Montaż podzespołów, bezpieczeństwo montażu,
środki ochrony
Narzędzia do montażu i rozbudowy komputera
osobistego
Ustawienia BIOS Setup . pozyskanie odpowiedniej
wersji BIOS-u, Pozyskanie programu, aktualizacja
Sporządzanie harmonogramu konserwacji i napraw
komputera osobistego.
Analiza procesu diagnostyki i naprawy komputera
osobistego
Rewers serwisowy, opis uszkodzenia, karta
naprawy, gwarancja, faktura, paragon
Lutownice, Stacje lutownicze,
Budowa i zastosowanie oscyloskopu i sądy logicznej
oraz zastosowania do sprzętu komputerowego
Środki do czyszczenia elektroniki, zestawy
czyszczące do paneli LCD, sprężone powietrze
Zestawy do uzupełniania tuszów drukujących,
zestawy naprawcze do drukarek laserowych
Procedura testująca zainstalowany sprzęt
Kody BIOS firmy Phoenix, Award,AMI,
Programy wykorzystywane do diagnostyki pamięci
RAM
Programy: CPU-Z, chkdsk, HDDScan, SpeedFan
2
Programy do sprawdzania i lokalizacji uszkodzeń
dysku
103-104. Oprogramowanie monitorujące temperaturę
2
Programy do sprawdzania temperatury pracy
poszczególnych elementów komputera
105-106. Testery płyt głównych
2
Urządzenia testujące płytę główną
107-108. Testery zasilaczy
2
Programy do sprawdzania wartości poszczególnych
napięć zasilacza
109-110. Lokalizowanie usterek i wymiana wadliwych 2
Wykazanie wpływu niewłaściwej obsługi komputera
podzespołów
osobistego na określone uszkodzenia; Sformułować
wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy
komputera osobistego
111-112. Problemy uruchomieniem komputera
2
Ocena możliwości naprawy lub wymiany
podzespołu komputera osobistego;
113-114. Problemy z dyskami twardymi.
2
Ocena możliwości naprawy lub wymiany
podzespołu komputera osobistego;
115-116. Problemy z chłodzeniem komputera
2
Ocena możliwości naprawy lub wymiany
podzespołu komputera osobistego;
117-118. Problemy z podsystemem wideo
2
Ocena możliwości naprawy lub wymiany
podzespołu komputera osobistego;
119-120. Problemy z portami USB
2
ocenić możliwość naprawy lub wymiany podzespołu
komputera osobistego;
Pozostałe godziny będą przeznaczone na powtórki trudniejszego materiału i sprawdziany
3