Październik - Grupa Polwell

Komentarze

Transkrypt

Październik - Grupa Polwell
• NAJNIŻSZE CENY • PROFESJONALNA OBSŁUGA
N A J W I ĘK S Z Y W Y B Ó R
Październik
miesiącem oszczędzania
35,01
35,01
zł
zł
35,01
A
ALER
zor V
0 zł
219,0brutto
zł
or
Dyfuz A
R
E
VAL
T
LIGH
Dyfu
NANO
or
Dyfuz A TURBO
R
VALE
Ceny dotyczą wyłącznie salonów fryzjerskich. Obowiązują od 01.10.2011 r. do
o 31.10.2011
3
31
lub do wyczerpania zapasów. Cena za 1 sztukę.
az do
do limitowania wielkości sprzedaży poszczególnych towarów.
Grupa Polwell zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych produktów oraz
zł
29,0b0rutto
zł
29,0b0rutto
zł
29,0b0rutto
0 zł
159,0brutto
0
185,0
0 zł
199,0brutto
0 zł
259,0brutto
0 zł
0 zł
A
ALER cT
rka V
ISusza 5300 AV
T
LIGH
W
1800
285,0
A
ALER
rka V AVANT
a
z
s
u
S
00
O 71
TURB
W
0
180
A
ALER
rka V PRO
a
z
s
u
S
0
T 300
LIGH
W
0
160
235,0
0 zł
255,0
zł
A
ALER IC T
rka V
N
Susza 7200 IO
O
B
R
U
T
W
1800
-15%
0 zł
279,0brutto
0 zł
325,0
A
ALER IC T
rka V
N
Susza 8200 IO
O
B
R
TU
W
2000
0 zł
289,0brutto
,00 zł
305
A
ALER
rka V
Susza rd* 9000
o
RotoC
W
0
0
0
2
NANO
*urządzenie zapobiegające skręcaniu się kabla
0 zł
169,0brutto
0 zł
239,0 utto
0 zł
285,0
br
0 zł
205,0
A
ALER
rka V
a
z
s
u
S
0
T 300
LIGH rd*
o
C
Roto
W
1600
NO
A NA
ALER
rka V
Susza ONIC T
I
6200
W
0
0
18
0 zł
299,0brutto
5
375,3
zł
ANO
ERA N
a VAL
k
r
a
z
IC
Sus
T ION
9200 rd*
o
RotoC
W
2000
0 zł
289,0brutto
0 zł
325,0
A
ALER
rka V
Susza IGHT
L
6200 rd* T
o
C
o
t
o
R
W
0
0
18
NANO
0 zł
229,0brutto
0
275,0
zł
NO
A NA
ALER Cord*
V
a
k
r
o
Susza IGHT Rot
L
6000
W
1800
• NAJNIŻSZE CENY • PROFESJONALNA OBSŁUGA
N A J W I ĘK S Z Y W Y B Ó R
Październik
miesiącem oszczędzania
zł
3,00utto
zł
4,0b0rutto
br
zł
5,01
Ceny dotyczą wyłącznie salonów fryzjerskich. Obowiązują od 01.10.2011 r. do 31.10.2011 lub do wyczerpania zapasów. Cena za 1 sztukę.
Grupa Polwell zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych produktów oraz do limitowania wielkości sprzedaży poszczególnych towarów.
b
o far
lek d
Pędze R GL ASS
AI
COM lny
a
m
r
no
7,00
b
o far LUE
lek d
B
Pędze R GL ASS
AI
COM lny
a
norm
zł
4,0b0rutto
6,00
zł
3,0b0rutto
zł
b
o far
lek d
Pędze R GL ASS
AI
COM ieniem
eb
z
r
g
z
4,00
rb
zł
9,0b0rutto
br
zł
11,00
AIR
m
i COM
Wałk ałej 17 m
w
do tr
e
czarn
AIR
i
rkam
i COM
Wałk ałej z dziu e
n
w
do tr biało-zielo
6 mm
,00 zł
,00 zł
o
brutt
ł
3,51 z
zł
b
o far
lek d SS
e
z
d
ę
A
P
L
AIR G
COM ki
o
r
e
- sz
zł
3,00 tto
bru
j
a fr yz
Gąbk
as
- zap
erska
farb
8,00
b
o far
zka d
Misec R GL ASS
AI
COM
,00 zł
8
b
o far
lek d
Pędze R GL ASS
AI
COM
U
L
B E i
k
szero
19
tka
Szczo RNEW
I
A
COM
tr
dwus
na
-czar
zł
6,0b0rutto
8,00
wka
Karkó R SILVER
AI
COM
a
ż
du
AIR
i
rkam
i COM
Wałk ałej z dziu e
w
w
do tr biało-różo
7 mm
zł
9,0b0rutto
brut
zł
ałej
o tr w
AIR d ,
M
O
ie
iC
Wałk niebiesk
m
e
11 m czer won
m
m
0
1
zł
7,0b0rutto
o
AIR d
i COM m
k
ł
a
W
m
ej 8
tr wał
żółte
zł
8,0b0rutto
zł
ej
tr wał
R do er wone,
I
A
M
z
o-c
i CO
Wałk niebiesk ółte
m
-ż
11 m czer wono
m
m
9
zł
7,0b0rutto
8,00
zł
o
AIR d
i COM
Wałk krótkie z ach
r
ej
tr wał w rozmia m
m
ką
r
3
u
i
1
z
d
o
mm d
od 6
zł
9,0b0rutto
zł
10,00
R
OMAI
tka C
o
z
c
z
S
a
tronn
dwus
a
n
czar
AIR
i
rkam
i COM
Wałk ałej z dziu e
w
w
o
r
do t żółto-róż
8 mm
9,00
MAIR
ek CO
Czep y wiązany
rb
do fa
k
z
s
a
d e
9,00
zł
13,51
8
zł
8,0b0rutto
zł
11,00
8,00
zł
9,9b0rutto
zł
7,00 to
,00 zł
zł
AIR
i COM
Wałk ałej
w
do tr białe
m
m
e
6
różow
7 mm
zł
br
zł
19,0b0rutto
,50 zł
1
105,0
zł
7,00utto
zł
8,00
b
o far
zka d SS BLUE
c
e
s
i
M
LA
AIR G
COM
zł
99,0b0rutto
brut
zł
15,01
zł
AIR
i COM
Wałk ałej
w
do tr bordowe
m
m
e
3
zielon
5mm
zł
5,00 to
zł
3,0b0rutto
o
lek d
Pędze R
I
A
COM lny
a
-norm
6
ł
3,51 z
R
MAI
ka CO
w
Karkó
zł
6,00utto
5
brut
zł
55,01
o fa
lek d
Pędze R
AI
COM i
k
szero
zł
15,01
zł
39,00 to
bru
zł
6,00
zł
b
o far
lek d
Pędze R
AI
COM ieniem
eb
z
r
g
z
zł
4,00 tto
8,00
zł
zł
9,0b0rutto
zł
5,0b0rutto
zł
9,0b0rutto
zł
AIR
m
i COM
Wałk ałej 13 m
w
do tr
siwe
zł
29,0b0rutto
35,01
zł
M.
zowy
ch CO
Fartu rb jednora
a
f
- do
t
25 sz

Podobne dokumenty