Piekarnik do zabudowy

Komentarze

Transkrypt

Piekarnik do zabudowy
Piekarnik do zabudowy
HS658GX.1
VLHPHQVKRPHFRPZHOFRPH
pl Instrukcja obsługi
5HJLVWHU
\RXU
SURGXFW
RQOLQH
pl
Spis treści
a j ckur t snplI
8 Używanie zgodne z przeznaczeniem . . . . . . . . . 4
( Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa . 5
Informacje ogólne . . . . . .
Para . . . . . . . . . . . . . . . . .
Termosonda . . . . . . . . . . .
Funkcja samoczyszczenia
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.5
.6
.6
.6
] Przyczyny uszkodzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Para . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
7 Ochrona środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Oszczędność energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie
środowiska naturalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
* Informacje na temat urządzenia . . . . . . . . . . . . . 8
Pulpit obsługi . . . . . . . . . . .
Elementy obsługi . . . . . . . .
Wyświetlacz . . . . . . . . . . . .
Menu trybów pracy. . . . . . .
Rodzaje grzania . . . . . . . . .
Para . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pozostałe informacje . . . . .
Funkcje komory piekarnika
Zbiornik na wodę . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .8
. .8
. .9
. .9
. .9
. 10
. 11
. 11
. 11
_ Wyposażenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Dołączone wyposażenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Wsuwanie wyposażenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Wyposażenie dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
K Przed pierwszym użyciem. . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Przed uruchomieniem: . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pierwsze uruchomienie . . . . . . . . . . . . . . . .
Kalibracja urządzenia i czyszczenie komory
piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czyszczenie wyposażenia . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 14
. . . . . . . 14
. . . . . . . 15
. . . . . . . 15
1 Obsługa urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Włączanie i wyłączanie urządzenia. . . . . .
Włączenie lub przerwanie trybu pracy . . .
Wprowadzanie ustawień trybu pracy . . . .
Ustawianie rodzaju grzania i temperatury.
Szybkie nagrzewanie . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 16
. 16
. 16
. 16
. 17
` Para . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Odgłosy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FullSteam - gotowanie na parze . . . . .
Gotowanie z zastosowaniem pary . . .
Odgrzewanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyrastanie ciasta . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozmrażanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napełnianie zbiornika na wodę. . . . . .
Po zakończeniu trybu z użyciem pary.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.17
.17
.18
.18
.19
.19
.19
.20
O Funkcje zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Minutnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Czas trwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Czas zakończenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
A Zabezpieczenie przed dziećmi . . . . . . . . . . . . . 23
Aktywacja i dezaktywacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Q Ustawienia podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Zmiana ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Lista ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Zmiana ustawionej godziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
F Ustawienie szabasowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Włączanie ustawienia szabasowego. . . . . . . . . . . . . .25
@ Termometr do pieczeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Rodzaje grzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wkładanie termosondy w potrawę . . . . . . .
Ustawianie temperatury wewnątrz potrawy .
Temperatury wewnątrz różnych potraw. . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.25
.25
.26
.27
. Funkcja czyszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Funkcja czyszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Odkamienianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
D Środki czyszczące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Odpowiednie środki czyszczące. . . . . . . . . . . . . . . . .30
Powierzchnie komory piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . .31
Utrzymywanie urządzenia w czystości . . . . . . . . . . . .31
p Prowadnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Zdejmowanie i zawieszanie prowadnic . . . . . . . . . . . .32
q Drzwi urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Zdejmowanie i zakładanie drzwi urządzenia . . . . . . . .32
Zdejmowanie nakładki drzwi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Montaż i demontaż szyb w drzwiach . . . . . . . . . . . . .34
3 Co robić w razie usterki?. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Tabela usterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Przekroczony został maksymalny czas pracy . . . . . . .36
Żarówki w komorze piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
3
i gu ł s bo
pl
Używanie zgodne z przeznaczeniem
4 Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Symbol produktu (nr E) i numer fabryczny (nr FD). . . 37
P Potrawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Wskazówki dotyczące ustawień . .
Wybór potrawy . . . . . . . . . . . . . . .
Czujnik pieczenia . . . . . . . . . . . . .
Wprowadzanie ustawień potrawy .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 37
. 38
. 38
. 39
J Przetestowane w naszym studiu gotowania . . 40
Nie używać form silikonowych . . . . . . .
Ciasta i drobne wypieki . . . . . . . . . . . .
Chleb i bułki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pizza, quiche i ciasta pikantne . . . . . . .
Zapiekanka i suflet . . . . . . . . . . . . . . . .
Drób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mięso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warzywa, dodatki i jaja. . . . . . . . . . . . .
Deser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gotowanie całego menu . . . . . . . . . . .
Rodzaje grzania-Eco . . . . . . . . . . . . . .
Akrylamid w produktach spożywczych .
Delikatne pieczenie . . . . . . . . . . . . . . .
Suszenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wekowanie i wyciskanie soku . . . . . . .
Dezynfekcja butelek i higiena. . . . . . . .
Wyrastanie ciasta . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozmrażanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odgrzewanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utrzymywanie temperatury potraw . . . .
Potrawy testowe . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 40
. 40
. 44
. 47
. 48
. 50
. 52
. 55
. 57
. 60
. 61
. 61
. 63
. 63
. 64
. 65
. 66
. 67
. 68
. 68
. 69
. 69
Produktinfo
Więcej informacji na temat naszych produktów,
wyposażenia, części zamiennych oraz serwisu można
znaleźć na stronie internetowej: www.siemenshome.com oraz w sklepie internetowym:
www.siemens-eshop.com
4
8Używanie zgodne
z przeznaczeniem
Należy dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję. Zapoznanie się z nią pozwoli na
bezpieczne i właściwe użytkowanie
urządzenia. Instrukcję obsługi i montażu
należy zachować do późniejszego wglądu lub
dla kolejnego użytkownika.
Niniejsze urządzenie przeznaczone jest
wyłącznie do zabudowy. Należy przestrzegać
specjalnej instrukcji montażu.
Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan
urządzenia. Nie podłączać, jeśli urządzenie
zostało uszkodzone podczas transportu.
Urządzenie bez wtyczki może podłączyć
wyłącznie specjalista z odpowiednimi
uprawnieniami elektrycznymi. Gwarancja nie
obejmuje szkód wynikających z niewłaściwego
podłączenia.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
użytku domowego. Urządzenia należy używać
wyłącznie do przygotowywania potraw i
napojów. Nie zostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru. Urządzenia używać
wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku na
wysokości do 2000 metrów nad poziomem
morza.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku
powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, a także osoby nie posiadające
wystarczającego doświadczenia lub wiedzy,
jeśli pozostają pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub
zostały pouczone, jak właściwie obsługiwać
urządzenie i są świadome związanych z tym
zagrożeń.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie
mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że
mają one ukończone 8 lat i są nadzorowane
przez osobę dorosłą.
Dzieciom poniżej 8 roku życia nie należy
pozwalać na zbliżanie się do urządzenia ani
przewodu przyłączeniowego.
Zawsze prawidłowo wsuwać wyposażenie do
komory piekarnika. ~ "Wyposażenie"
na stronie 12
me i nezcanzez rp z endogz e i nawyżU
Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
(Ważne wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa
Informacje ogólne
awt sńezce i pzeb ecązcy t od i kwózaksw enżaW
: Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo pożaru!
Przechowywane w komorze gotowania
łatwopalne przedmioty mogą się zapalić.
Nigdy nie przechowywać przedmiotów
łatwopalnych w komorze gotowania. Nigdy
nie otwierać drzwiczek urządzenia, gdy
wydobywa się z niego dym. Wyłączyć
urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazda
lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce
bezpiecznikowej.
Niebezpieczeństwo
pożaru! drzwiczek powstaje
■
W przypadku otwarcia
przeciąg. Papier do pieczenia może
dotknąć elementów grzejnych i zapalić się.
Podczas podgrzewania piekarnika nigdy nie
kłaść papieru do pieczenia na wyposażenie
nie przymocowując go. Papier do pieczenia
należy zawsze obciążać naczyniem lub
formą do pieczenia. Papierem do pieczenia
wyłożyć wyłącznie konieczną powierzchnię.
Papier do pieczenia nie może wystawać
poza wyposażenie.
■
: Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo
poparzenia!
Urządzenie bardzo się nagrzewa. Nigdy nie
dotykać gorących powierzchni wewnątrz
komory gotowania ani elementów
grzejnych. Zawsze odczekać, aż urządzenie
ostygnie. Nie zezwalać dzieciom na
zbliżanie się!
Niebezpieczeństwo
poparzenia!
■
Akcesoria i naczynia
bardzo się
nagrzewają. Do wyjmowania gorącego
wyposażenia lub naczyń z komory
gotowania zawsze używać łapek
kuchennych.
Niebezpieczeństwo
poparzenia!
■
Opary alkoholowe
mogą zapalić się w
gorącej komorze gotowania. Nigdy nie
przygotowywać potraw z dużą ilością
wysokoprocentowych napojów
alkoholowych. Używać wyłącznie
niewielkich ilości wysokoprocentowych
napojów. Ostrożnie otwierać drzwiczki
urządzenia.
■
pl
: Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo
poparzenia!
■
Dostępne elementy nagrzewają się podczas
eksploatacji. Nie dotykać gorących
elementów. Nie zezwalać dzieciom na
zbliżanie się.
Niebezpieczeństwo
poparzenia!
■
Podczas otwierania
drzwiczek urządzenia
może wydostawać się gorąca para. W
zależności od temperatury para może być
niewidoczna. Podczas otwierania nie stać
zbyt blisko urządzenia. Ostrożnie otworzyć
drzwiczki urządzenia. Nie zezwalać
dzieciom na zbliżanie się.
Niebezpieczeństwo
poparzenia!
■
Woda w gorącej
komorze gotowania może
prowadzić do powstania gorącej pary
wodnej. Nigdy nie wlewać wody do gorącej
komory gotowania.
: Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo
obrażeń!
■
Porysowane szkło lub drzwiczki urządzenia
mogą pęknąć. Nie używać skrobaczki do
szkła, żrących ani szorujących środków
czyszczący.
Niebezpieczeństwo
obrażeń!
■
Zawiasy drzwi urządzenia
poruszają się
podczas otwierania i zamykania drzwi, w
związku z tym istnieje ryzyko przytrzaśnięcia
się. Nie dotykać zawiasów.
: Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo
porażenia prądem!
■
Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy
stanowią poważne zagrożenie. Wyłącznie
przeszkoleni technicy serwisu mogą
przeprowadzać naprawy i wymieniać
uszkodzone przewody przyłączeniowe. Jeśli
urządzenie jest uszkodzone, należy
wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub wyłączyć
bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
Wezwać serwis.
Niebezpieczeństwo
porażenia
prądem!
■
Izolacja przewodu
urządzenia
elektrycznego
może się stopić na gorących częściach
urządzenia. W żadnym wypadku nie może
dojść do kontaktu przewodu
przyłączeniowego z gorącymi częściami
urządzenia.
Niebezpieczeństwo
porażenia
■
Wnikająca wilgoć
może prądem!
spowodować
porażenie prądem. Nie używać myjek
wysokociśnieniowych ani parowych.
Niebezpieczeństwo
porażenia prądem!
■
Uszkodzone urządzenie
może prowadzić do
porażenia prądem. Nigdy nie włączać
uszkodzonego urządzenia. Wyciągnąć
wtyczkę z gniazda lub wyłączyć bezpiecznik
w skrzynce bezpiecznikowej. Wezwać
serwis.
5
pl
Przyczyny uszkodzeń
: Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo na
skutek magnetyzmu!
Na pulpicie obsługi lub elementach obsługi
umieszczone są magnesy trwałe. Mogą one
mieć wpływ na działanie implantów
elektronicznych, np. rozruszników serca lub
pomp insulinowych. Użytkownicy implantów
elektronicznych muszą zachować odległość
co najmniej 10 cm od pulpitu obsługi.
Para
: Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo
oparzenia!
■
Podczas pracy urządzenia woda w
zbiorniku może się mocno podgrzać. Po
każdym korzystaniu z urządzenia z
zastosowaniem pary opróżnić zbiornik na
wodę.
Niebezpieczeństwo
oparzenia!
■
W komorze piekarnika
powstaje gorąca
para. Podczas korzystania z urządzenia z
zastosowaniem pary nie wkładać rąk do
komory piekarnika.
Niebezpieczeństwo
poparzenia!
■
Podczas wyjmowania
wyposażenia może
się z niego wylewać gorący płyn. Gorące
elementy wyposażenia wyjmować ostrożnie,
używając rękawic kuchennych.
: Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo pożaru
i obrażeń!
Łatwopalne płyny mogą zapalić się w gorącej
komorze piekarnika (wybuch). Do zbiornika na
wodę nie wlewać żadnych łatwopalnych
płynów (np. napojów alkoholowych). Do
zbiornika wlewać wyłącznie wodę lub zalecany
przez nas roztwór do odkamieniania.
Termosonda
: Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo
porażenia prądem!
W przypadku zastosowania nieodpowiedniej
termosondy może dojść do uszkodzenia
izolacji. Używać wyłącznie termosondy
przeznaczonej do danego typu urządzenia.
Funkcja samoczyszczenia
: Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo
poparzenia!
; Podczas samoczyszczenia zewnętrzna
powierzchnia urządzenia jest bardzo gorąca.
Nigdy nie dotykać drzwi urządzenia.
Poczekać, aż urządzenie ostygnie. Nie
zezwalać dzieciom na zbliżanie się.
6
]Przyczyny uszkodzeń
Informacje ogólne
ńe z do k z s u y n y z c y z r P
Uwaga!
■
Wyposażenie, folia, papier do pieczenia lub naczynia
na dnie komory piekarnika: nie stawiać wyposażenia
na dnie piekarnika. Nie wykładać dna piekarnika
folią, obojętnie jakiego rodzaju, ani papierem do
pieczenia. Nie stawiać na dnie piekarnika żadnych
naczyń, jeśli ustawiona temperatura jest wyższa niż
50 ºC. Dochodzi do przegrzania. Czas pieczenia i
smażenia ulega zmianie, a emalia zostaje
uszkodzona.
■
Folia aluminiowa: Folia aluminiowa w komorze
piekarnika nie może stykać się z szybą w
drzwiczkach. Może to spowodować powstanie
trwałych przebarwień na szybie.
■
Formy silikonowe: Nie używać form silikonowych, jak
również folii, przykryć i elementów wyposażenia
wykonanych z materiałów zawierających silikon.
Czujnik pieczenia może ulec uszkodzeniu.
■
Woda w gorącej komorze piekarnika: nigdy nie
wlewać wody do gorącej komory piekarnika.
Powstaje para wodna. Nagła zmiana temperatury
może prowadzić do uszkodzenia emalii.
■
Wilgoć w komorze piekarnika: wilgoć, która przez
dłuższy czas utrzymuje się w komorze piekarnika,
może być przyczyną korozji. Po każdym użyciu
osuszyć komorę piekarnika. Wilgotnych produktów
spożywczych nie przechowywać przez dłuższy czas
w zamkniętej komorze piekarnika. Nie
przechowywać potraw w komorze piekarnika.
■
Studzenie przy otwartych drzwiach urządzenia: po
zakończeniu trybu z użyciem wysokiej temperatury,
komora piekarnika powinna być podczas studzenia
zawsze zamknięta. Nie wkładać niczego pomiędzy
drzwi a urządzenie. Nawet jeśli drzwi urządzenia są
tylko uchylone, fronty sąsiadujących mebli mogą z
czasem ulec uszkodzeniu.
Tylko po zakończeniu trybu z użyciem wysokiego
stopnia wilgotności komora piekarnika pozostaje
otwarta podczas osuszania.
■
Sok z owoców: na ciasta pieczone na blasze nie
układać zbyt dużo soczystych owoców. Skapujący z
blachy sok z owoców pozostawia trwałe plamy. W
miarę możliwości używać głębokiej blachy do
pieczenia.
■
Mocno zabrudzona uszczelka: jeśli uszczelka jest
mocno zabrudzona, podczas eksploatacji drzwi
urządzenia nie zamykają się szczelnie. Fronty
sąsiadujących mebli mogą ulec uszkodzeniu.
Utrzymywać uszczelkę w czystości.
■
Drzwiczki urządzenia jako miejsce do siedzenia lub
odkładania przedmiotów: nie stawać, nie siadać ani
nie opierać się na otwartych drzwiczkach urządzenia.
Nie stawiać naczyń i wyposażenia na drzwiczki
urządzenia.
Ochrona środowiska
■
■
Wsuwanie wyposażenia: W zależności od typu
urządzenia wyposażenie może zarysować szybę
drzwiczek podczas ich zamykania. Wyposażenie
należy zawsze wsuwać do oporu do komory
piekarnika.
Transport urządzenia: nie podnosić ani nie przenosić
urządzenia trzymając za uchwyt drzwiczek. Ciężar
urządzenia przekracza wytrzymałość uchwytu, który
może się urwać.
Para
Uwaga!
■
Formy do pieczenia: Naczynia muszą być odporne
na działanie wysokiej temperatury i gorącej pary.
Silikonowe formy do pieczenia nie nadają się do
stosowania w trybie kombi w połączeniu z parą.
■
Naczynia ze śladami rdzy: Nie używać naczyń ze
śladami rdzy. Nawet najmniejsze ślady rdzy mogą
spowodować korozję w komorze piekarnika.
■
Skropliny: W przypadku gotowania na parze w
perforowanym pojemniku zawsze należy wsuwać
pod spód blachę do pieczenia, uniwersalną blachę
do pieczenia lub nieperforowany pojemnik do
gotowania. Umożliwia to wyłapywanie powstających
skroplin.
■
Gorąca woda w zbiorniku na wodę: Gorąca woda
może uszkodzić pompę. Zbiornik należy napełniać
wyłącznie zimną wodą.
■
Uszkodzenia emalii: nie włączać żadnego trybu,
jeżeli na dnie komory piekarnika znajduje się woda.
Przed włączeniem trybu wytrzeć wodę z dna
piekarnika.
■
Roztwór do odkamieniania: Pulpit obsługi oraz inne
wrażliwe powierzchnie nie mogą mieć styczności z
roztworem do odkamieniania. Mogą one ulec
uszkodzeniu. Jeśli jednak roztwór do odkamieniania
dostanie się na powierzchnię, należy natychmiast
zmyć go wodą.
■
Czyszczenie zbiornika na wodę: Zbiornika na wodę
nie czyścić w zmywarce. W przeciwnym razie
zbiornik zostanie uszkodzony. Zbiornik na wodę
czyścić miękką ściereczką i dostępnym w sprzedaży
płynem do mycia naczyń.
pl
7Ochrona środowiska
Urządzenie odznacza się wysoką efektywnością
energetyczną. Niniejszy rozdział zawiera porady
dotyczące eksploatacji urządzenia w sposób
umożliwiający oszczędzanie energii oraz prawidłowej
utylizacji zużytego urządzenia.
aks iwodor ś anorhcO
Oszczędność energii
■
■
■
■
■
Urządzenie podgrzewać tylko wówczas, gdy jest to
zalecane w przepisie lub podane w tabelach w
instrukcji obsługi.
Należy stosować ciemne, lakierowane na czarno lub
emaliowane formy do pieczenia. Bardzo dobrze
nagrzewają się.
W trakcie pracy jak najrzadziej otwierać drzwi
urządzenia.
Większe ilości ciast zaleca się piec jedno po drugim.
Wówczas komora piekarnika jest przez cały czas
gorąca. Dzięki temu skraca się czas pieczenia
następnego ciasta. W komorze piekarnika można
również stawić 2 formy prostokątne obok siebie.
W przypadku dłuższych czasów pieczenia można
wyłączyć urządzenie na 10 minut przed końcem,
wykorzystując do dopieczenia ciepło resztkowe.
Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie
środowiska naturalnego
Opakowanie należy usunąć zgodnie z przepisami o
ochronie środowiska.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z
Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz
polską Ustawą z dnia 11 września 2015. „O
zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym” (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz.
11688) symbolem przekreślonego kontenera
na odpady. Takie oznakowanie informuje, że
sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie
może być umieszczany łącznie z innymi
odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego. Użytkownik jest zobowiązany do
oddania go prowadzącym zbieranie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą
odpowiedni system umożliwiający oddanie tego
sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla
zdrowia ludzi i środowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających z obecności
składników niebezpiecznych oraz
niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
7
pl
Informacje na temat urządzenia
Pulpit obsługi
*Informacje na temat
urządzenia
Pulpit obsługi służy do wprowadzenia ustawień
dotyczących różnych funkcji urządzenia przy użyciu
przycisków i przełącznika obrotowego. Na wyświetlaczu
widoczne są aktualne ustawienia.
W tym rozdziale opisane są wskaźniki oraz elementy
obsługi.Poza tym rozdział zawiera informacje na temat
różnych funkcji urządzenia.
a i nezdąz ru t ame t an e j camro f n I
Wskazówka: W zależności od typu urządzenia możliwe
są niewielkie różnice, dotyczące na przykład koloru.
#
RQRII
PHQX
'RGDZDQLHSDU\
ƒ&
( Przyciski
Przyciski po lewej oraz po prawej stronie
przełącznika obrotowego posiadają punkt oporu.
W celu włączenia danej funkcji należy nacisnąć
odpowiedni przycisk.
0 Przełącznik obrotowy
Przełącznik obrotowy można obracać w lewo oraz
w prawo.
8 Wyświetlacz dotykowy
Na wyświetlaczu dotykowym widoczne są
aktualne wartości ustawień, możliwości wyboru
lub informacje i wskazówki. W celu wprowadzenia
ustawień nacisnąć lekko na właściwe pole
tekstowe. W zależności od dokonanego wyboru
zmieniają się pola tekstowe.
@ Pole dotykowe
Po naciśnięciu tego pola otwiera się front panelu
sterowania. Można wyjąć zbiornik na wodę.
Elementy obsługi
Poszczególne elementy obsługi są dostosowane do
różnych funkcji urządzenia. Dzięki temu wprowadzanie
ustawień i obsługa urządzenia nie sprawiają żadnych
trudności.
8
ƒ&
'JRUĉFH
SRZLHWU]H
VWDUWVWRS
Przyciski
Poniżej opisane jest krótko znaczenie różnych
przycisków.
Przyciski
on/off
menu
l/
0
c
X
start/stop
Znaczenie
Włączanie i wyłączanie urządzenia
Menu
Otwieranie menu trybów pracy
Informacja
Wyświetlanie informacji i wskazówek
Zabezpieczenie
przed dziećmi
Aktywacja i dezaktywacja zabezpieczenia przed dziećmi
Funkcje zegara
Otwieranie menu funkcji zegara
Szybkie nagrzewa- Włączanie i wyłączanie szybkiego
nie
nagrzewania
Otwieranie przeNapełnianie lub opróżnianie zbiorsłony
nika na wodę ~ "Napełnianie
zbiornika na wodę" na stronie 19
Włączenie, wstrzymanie lub przerwanie trybu pracy
--------
Przełącznik obrotowy
Przełącznik obrotowy umożliwia zmianę wartości
ustawień widocznych na wyświetlaczu.
W przypadku większości list wyboru, np. listy rodzajów
grzania, po przewinięciu do ostatniego punktu pojawia
się ponownie punkt pierwszy. Jeżeli ustawiona została
minimalna lub maksymalna temperatura, w celu zmiany
ustawionej wartości należy obracać przełącznik
obrotowy w przeciwnym kierunku.
Informacje na temat urządzenia
Wyświetlacz
Wyświetlacz jest zbudowany w taki sposób, aby
umożliwić jednoczesny odczyt wszystkich danych.
Wartość, której ustawienie można w danym momencie
zmienić, jest wyróżniona. Ma postać białych znaków
umieszczonych na ciemnym tle.
Pasek stanu
Pasek stanu znajduje się na górze wyświetlacza. Na
pasku stanu wyświetlana jest godzina, ustawione
funkcje zegara.
Linia stopnia zaawansowania
Linia ta wskazuje stopień zaawansowania procesu, np.
stopień nagrzania piekarnika lub upływ czasu trwania.
Linia prosta pod zaznaczoną wartością wypełnia się od
lewej do prawej strony, proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania aktualnego procesu.
Odliczanie czasu
W przypadku włączenia urządzenia bez nastawienia
czasu trwania, dotychczasowy czas pracy można
odczytać po prawej stronie na górze paska stanu.
W przypadku ustawienia, a następnie skasowania czasu
trwania, odliczanie czasu uwzględnia dotychczasowy
upływ czasu trwania i jest kontynuowane od tego
momentu. Dzięki temu można kontrolować
dotychczasowy czas pracy urządzenia.
Wskaźnik kontroli temperatury
Słupki na wskaźniku kontroli temperatury wskazują fazy
nagrzewania piekarnika lub ciepło resztkowe w
komorze piekarnika.
Wskaźnik konWskaźnik kontroli nagrzewania wskazuje wzrost
troli nagrzewania temperatury w komorze piekarnika. Moment, gdy
wszystkie słupki są wypełnione, oznacza optymalny czas na wsunięcie potrawy.
Jeśli wybrany został stopień mocy grilla lub stopień czyszczenia, słupki nie pojawiają się.
Wskaźnik ciepła Po wyłączeniu urządzenia wskaźnik kontroli temresztkowego
peratury wskazuje stopień ciepła resztkowego w
komorze piekarnika. Wskazanie gaśnie, gdy temperatura spadnie do ok. 60 °C.
pl
Wskazówka: Inercja termiczna powoduje, że
wskazywana temperatura może nieco odbiegać od
rzeczywistej temperatury w piekarniku. Podczas
nagrzewania można za pomocą przycisku ² sprawdzić
aktualną temperaturę nagrzania.
Menu trybów pracy
Menu jest podzielone na różne tryby pracy. Zapewnia to
szybki dostęp do żądanej funkcji.
Liczba trybów pracy jest zróżnicowana w zależności od
typu urządzenia. Na górze po prawej stronie paska
stanu można odczytać, z ilu stron składa się menu
trybów pracy. Jeżeli na pasku stanu widoczna jest
wartość 1/2, użytkownik znajduje się na pierwszej z
dwóch stron.
Tryb pracy
Rodzaje grzania
Gotowanie na parze ~ "Para"
na stronie 17
Potrawy ~ "Potrawy"
na stronie 37
Funkcja czyszczenia
~ "Funkcja czyszczenia"
na stronie 28
Odkamienianie ~ "Funkcja
czyszczenia" na stronie 28
Suszenie ~ "Para"
na stronie 17
Ustawienia ~ "Ustawienia
podstawowe" na stronie 24
Zastosowanie
Do przyrządzania różnego rodzaju
potraw opracowano wiele odpowiednio dostosowanych rodzajów grzania.
Do przyrządzania różnego rodzaju
potraw opracowano odpowiednio
dostosowane rodzaje grzania z
użyciem pary.
Urządzenie ma już zaprogramowane odpowiednie wartości ustawień dla wielu potraw.
Funkcja czyszczenia umożliwia
uzyskanie efektu zbliżonego do
samoczynnego oczyszczania piekarnika.
Tryb odkamieniania umożliwia
usunięcie osadu z kamienia z
parownika.
Stosować po zakończeniu każdego trybu z użyciem pary.
Ustawienia podstawowe urządzenia można dopasować do indywidualnych potrzeb.
--------
Rodzaje grzania
W celu ułatwienia dopasowania odpowiedniego rodzaju
grzania dla wybranej potrawy, wyjaśniamy poniżej
różnice między nimi oraz zakresy zastosowania.
Rodzaje grzania
4D gorące powietrze *
:
%
Grzanie górne/dolne *
Temperatura
30-250 °C
30-250 °C
Zastosowanie
Do pieczenia ciast i mięs na jednym lub na kilku poziomach.
Wentylator równomiernie rozprowadza w całej komorze piekarnika ciepło wytwarzane
przez znajdującą się na tylnej ściance grzałkę pierścieniową.
Do tradycyjnego pieczenia na jednym poziomie. Rodzaj grzania polecany szczególnie
do pieczenia ciast z soczystymi owocami.
Równomierne grzanie z góry i z dołu.
9
Informacje na temat urządzenia
pl
‘
Gorące powietrze eco
+
Grzanie górne/dolne eco 30-250 °C
4
Grill z cyrkulacją powietrza *
30-250 °C
(
Grill o dużej powierzchni
*
Grill o małej powierzchni
;
Pizza
Stopnie mocy
grilla:
1 = słaby
2 = średni
3 = mocny
Stopnie mocy
grilla:
1 = słaby
2 = średni
3 = mocny
30-250 °C
&
Grzanie intensywne
30-250 °C
.
Powolne gotowanie
70-120 °C
$
Grzanie dolne
30-250 °C
'
R
,
Suszenie
30-150 °C
Do przyrządzania pizzy oraz potraw, które wymagają dużej ilości ciepła od spodu.
Nagrzewa się dolny element grzejny i grzałka pierścieniowa na tylnej ściance.
Do potraw z chrupiącym spodem.
Grzanie z góry i szczególnie mocne z dołu.
Do przyrządzania podsmażonych, delikatnych kawałków mięsa w naczyniu bez przykrycia przy wydłużonym czasie gotowania/pieczenia.
Równomierne grzanie z góry i dołu przy niskiej temperaturze.
Do potraw przyrządzanych w kąpieli wodnej oraz do dopiekania.
Grzanie z dołu.
Do suszenia ziół, owoców i warzyw.
Utrzymywanie ciepła *
60-100 °C
Do utrzymywania temperatury przyrządzonych potraw.
Funkcja coolStart
30-250 °C
ˆ
Podgrzewanie naczyń
30-70 °C
Do szybkiego przygotowania produktów mrożonych na wysokości 3. Temperatura
ustawiana jest zgodnie z zaleceniami producenta. Stosować maksymalną wartość
temperatury podanej na opakowaniu. Czas gotowania/pieczenia ustawić zgodnie z
zaleceniami lub krótszy.Nie podgrzewać piekarnika.
Do podgrzewania naczyń.
*
--------
30-250 °C
Do delikatnego przyrządzania wybranych potraw na jednym poziomie bez podgrzewania piekarnika.
Wentylator rozprowadza ciepło w całej komorze piekarnika, wytwarzane przez znajdującą się na tylnej ściance grzałkę pierścieniową.
Do delikatnego przyrządzania wybranych potraw.
Grzanie z góry i z dołu.
Do pieczenia drobiu, całych ryb i większych kawałków mięsa.
Grzałka grilla i wentylator na przemian włączają się i wyłączają. Wentylator powoduje
wirowanie gorącego powietrza wokół potrawy.
Do grillowania płaskich produktów, jak np. steków, kiełbasek i tostów oraz do zapiekania.
Nagrzewa się cała powierzchnia grzałki grilla.
Do grillowania małych ilości steków, kiełbasek i tostów oraz do zapiekania.
Nagrzewa się środkowa część pod grzałką grilla.
Ten rodzaj grzania umożliwia zastosowanie funkcji pary (zbiornik na wodę musi być napełniony)
Proponowane wartości
Urządzenie ma zaprogramowane proponowane
wartości temperatury i stopnia mocy dla każdego
rodzaju grzania. Można je zaakceptować lub zmienić w
ramach dozwolonego zakresu wartości.
Para
W celu ułatwienia dopasowania do wybranej potrawy
odpowiedniego rodzaju grzania z użyciem pary,
Rodzaj grzania
Gotowanie na parze
P
W
10
Odgrzewanie
wyjaśniamy poniżej różnice między nimi oraz zakresy
zastosowania.
Temperatura
30-100 °C
Zastosowanie
Do warzyw, ryb i dodatków, do odsączania soku z owoców i blanszowania
80-180 °C
Do delikatnego podgrzewania potraw oraz do odświeżania pieczywa.
Dzięki obecności pary potrawy nie wysychają.
Informacje na temat urządzenia
R
Stopień fermentacji
30-50 °C
?
Rozmrażanie
30-60 °C
--------
pl
Wyrastanie ciasta drożdżowego i zaczynu oraz dojrzewanie jogurtu.
Ciasto wyrasta znacznie szybciej niż w temperaturze pokojowej. Powierzchnia ciasta nie wysycha.
Do warzyw, mięsa, ryb i owoców
Dzięki obecności wilgoci ciepło działa na potrawy delikatnie. Potrawy nie wysychają i zachowują swój kształt
Pozostałe informacje
Zbiornik na wodę
W większości przypadków urządzenie umożliwia
uzyskanie informacji i wskazówek dotyczących
aktualnie wykonywanej czynności. W tym celu nacisnąć
przycisk l. Wskazówka będzie przez kilka sekund
widoczna na wyświetlaczu.
Niektóre wskazówki wyświetlane są automatycznie, np.
informacje o konieczności potwierdzenia ustawień lub
wykonania określonej czynności, jak również
ostrzeżenia.
Urządzenie jest wyposażone w zbiornik na wodę.
Zbiornik na wodę znajduje się za przesłoną. W
przypadku trybów z użyciem pary napełnić zbiornik
wodą. ~ "Para" na stronie 17
Funkcje komory piekarnika
Niektóre funkcje ułatwiają obsługę urządzenia.
Przykładem może być między innymi oświetlenie
komory piekarnika lub zastosowanie wentylatora, który
chroni urządzenie przed przegrzaniem.
Otwieranie drzwi urządzenia
Jeśli podczas pracy urządzenia drzwi zostaną
otworzone, praca zostanie przerwana. Po zamknięciu
drzwi praca urządzenia będzie kontynuowana.
( Pokrywa zbiornika
0 Otwór do napełniania
8 Uchwyt do wyjmowania i wsuwania zbiornika na
wodę
Oświetlenie komory piekarnika
Oświetlenie komory piekarnika włącza się po otwarciu
drzwi urządzenia. Jeżeli drzwi pozostaną otwarte przez
ponad 15 minut, oświetlenie ponownie wyłączy się.
W przypadku większości trybów pracy oświetlenie
komory piekarnika włącza się w momencie
uruchomienia danego trybu. Po zakończeniu trybu
pracy oświetlenie wyłącza się.
Wskazówka: W ustawieniach podstawowych można
również wybrać możliwość, aby oświetlenie komory
piekarnika nie włączało się po uruchomieniu trybu
pracy.
Wentylator
Wentylator włącza się i wyłącza, gdy jest to konieczne.
Gorące powietrze uchodzi przez drzwi.
Uwaga!
Nie zakrywać szczelin wentylacyjnych. W przeciwnym
razie piekarnik ulegnie przegrzaniu.
Aby po zakończeniu pieczenia piekarnik szybciej ostygł,
wentylator jest jeszcze włączony przez pewien czas.
Wskazówka: Czas pracy wentylatora po wyłączeniu
urządzenia można zmienić w ustawieniach
podstawowych. ~ "Ustawienia podstawowe"
na stronie 24
11
pl
Wyposażenie
_Wyposażenie
Do urządzenia dołączone są różne elementy
wyposażenia. Poniżej zamieszczone jest zestawienie
dołączonego wyposażenia wraz z przykładami
prawidłowego zastosowania poszczególnych
elementów.
e i neżasopyW
Dołączone wyposażenie
Urządzenie wyposażone jest w:
Ruszt
Do naczyń, form do ciasta i zapiekanek.
Do pieczeni, grillowanych kawałków
mięsa i potraw mrożonych.
Blacha do pieczenia
Do ciast z blachy i drobnych wypieków.
Blacha uniwersalna
Do wilgotnych ciast, wypieków, potraw
mrożonych i dużych pieczeni.
W przypadku grillowania bezpośrednio
na ruszcie można ją stosować jako
naczynie na skapujący tłuszcz. W trybach pracy z użyciem pary może służyć
jako naczynie do zbierania skapującej
wody.
Pojemnik do gotowania na parze,
perforowany, wielkość S
Do gotowania na parze warzyw, odsączania soku z owoców jagodowych i rozmrażania.
Pojemnik do gotowania na parze,
nieperforowany, wielkość S
Do gotowania ryżu, roślin strączkowych i
zbóż.
Pojemnik do gotowania na parze,
perforowany, wielkość XL
Do gotowania na parze dużych ilości
produktów.
Termosonda
Umożliwia bardzo dokładną kontrolę
temperatury mięsa, a dzięki temu uzyskanie optymalnych wyników pieczenia.
Jej zastosowanie opisane jest w odpowiednim rozdziale. ~ "Termometr do
pieczeni" na stronie 25
--------
Używać wyłącznie oryginalnych elementów
wyposażenia. Zostały zaprojektowane specjalnie z
myślą o korzystaniu z tego urządzenia.
Wyposażenie można nabyć w serwisie, w sklepie
specjalistycznym lub przez internet.
12
Wskazówka: Podczas nagrzewania wyposażenie może
ulec deformacji. Nie ma to żadnego wpływu na
funkcjonowanie urządzenia. Po ostygnięciu
wyposażenia deformacja znika.
Wskazówka: Pojemniki do gotowania na parze można
używać bez ograniczeń w połączeniu ze wszystkimi
rodzajami grzania z zastosowaniem pary. W przypadku
stosowania innych rodzajów grzania z użyciem wysokiej
temperatury należy wyjąć pojemniki do gotowania na
parze z komory piekarnika. Wysokie temperatury
powodują trwałe przebarwienie oraz deformację
pojemników do gotowania na parze.
Wsuwanie wyposażenia
Wyposażenie można wsunąć do komory piekarnika na
5 wysokości. Wysokość wsunięcia liczona jest od dołu
do góry.
W niektórych urządzeniach najwyższa wysokość
wsunięcia w komorze piekarnika oznaczona jest
symbolem grilla.
Na wysokości 4 i 5 zawsze wsuwać wyposażenie
między oba drążki prowadzące na danej wysokości.
Wyposażenie można wysunąć do około połowy, bez
ryzyka przechylenia. Wyciągane szyny na wysokości 1,
2 lub 3 pozwalają na dalsze wysunięcie elementów
wyposażenia.
Zwrócić uwagę, aby wyposażenie umieszczone było za
zapadką ‚ na szynie.
Przykład na rysunku: blacha uniwersalna
D
Wyciągane szyny blokują się, gdy zostaną całkowicie
wysunięte. Ułatwia to wkładanie elementów
wyposażenia. W celu odblokowania należy wsunąć
szyny z powrotem do komory piekarnika, lekko je
naciskając.
Wyposażenie
Wskazówki
Należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie
wyposażenia podczas wsuwania go do komory
piekarnika.
■
Wyposażenie zawsze wsuwać całkowicie do komory
piekarnika, aby nie dotykało drzwi urządzenia.
■
Funkcja blokady
Wyposażenie można wysunąć do około połowy, aż się
zablokuje. Funkcja blokady zapobiega przechyleniu się
wyposażenia podczas wyciągania. Aby zabezpieczenie
przed przechyleniem zadziałało, należy prawidłowo
wsunąć wyposażenie do komory piekarnika.
Podczas wsuwania rusztu zwrócić uwagę, aby nosek
zazębiający ‚ znajdował się z tyłu i był zwrócony do
dołu. Otwarta strona musi być skierowana w stronę
drzwi urządzenia, a wygięcie do dołu ¾.
pl
Kombinacja wyposażenia
Ruszt można wsunąć wraz z blachą uniwersalną, co
umożliwi zebranie skroplin.
Przy wkładaniu rusztu zwrócić uwagę, aby oba elementy
dystansowe ‚ znajdowały się na tylnej krawędzi. Przy
wsuwaniu blachy uniwersalnej ruszt znajduje sie
powyżej górnego drążka prowadzącego na danej
wysokości.
Przykład na rysunku: blacha uniwersalna
D
D
D
D
D
Małe pojemniki do gotowania na parze można wstawiać
do komory piekarnika wyłącznie wraz z rusztem.
Wyposażenie dodatkowe
Podczas wsuwania blach zwrócić uwagę, aby nosek
zazębiający ‚ znajdował się z tyłu i był zwrócony do
dołu. Ścięcie wyposażenia ƒ musi być skierowane z
przodu w stronę drzwi urządzenia.
Przykład na rysunku: blacha uniwersalna
D
D
E
Wyposażenie dodatkowe można nabyć w serwisie, w
sklepie specjalistycznym lub przez Internet. Obszerną
ofertę wyposażenia do zakupionego urządzenia można
znaleźć w naszych prospektach lub w Internecie.
Dostępność i możliwość zamówienia online różni się w
poszczególnych krajach. Informacje na ten temat
znajdują się w załącznikach do instrukcji obsługi.
Wskazówka: Nie wszystkie elementy wyposażenia
dodatkowego pasują do każdego urządzenia. Podczas
dokonywania zakupu należy zawsze podawać dokładne
oznaczenie (nr E) urządzenia. ~ "Serwis"
na stronie 37
Akcesoria dodatkowe
Ruszt
Do naczyń, form do ciasta i zapiekanek oraz do pieczeni i grillowanych
kawałków mięsa.
Blacha uniwersalna
Do wilgotnych ciast, wypieków, potraw mrożonych i dużych pieczeni.
W przypadku grillowania bezpośrednio na ruszcie można ją stosować
jako naczynie na skapujący tłuszcz.
Blacha do pieczenia
Do ciast z blachy i drobnych wypieków.
Ruszt wkładany w blachę
Do mięsa, drobiu i ryb.
Przeznaczony do wkładania w blachę uniwersalną w celu zbierania
skapującego tłuszczu i sosu z mięsa.
Blacha uniwersalna, pokryta powłoką antyadhezyjną
Do wilgotnych ciast, wypieków, potraw mrożonych i dużych pieczeni.
Wypieki i pieczenie dają się łatwiej oddzielać od blachy uniwersalnej.
Blacha do pieczenia, pokryta powłoką antyadhezyjną
Do ciast z blachy i drobnych wypieków.
Wypieki nie przywierają do blachy.
13
pl
Przed pierwszym użyciem
Profesjonalna blacha do pieczenia z rusztem wkładanym w blachę
Do przygotowywania dużych ilości potraw.
Pokrywa do profesjonalnej blachy do pieczenia
Pokrywa zmienia profesjonalną blachę do pieczenia w procesjonalną
brytfannę.
Blacha do pizzy
Do pizzy i dużych, okrągłych ciast.
Blacha do grillowania
Do grillowania zamiast rusztu lub jako osłona przed rozpryskiwaniem.
Stosować wyłącznie w blasze uniwersalnej.
Kamień do pieczenia
Do samodzielnego wypieku chleba, bułek i pizzy, które powinny mieć
chrupiący spód.
Kamień do pieczenia należy podgrzać do zalecanej temperatury.
Brytfanna szklana (5,1 l)
Do potraw duszonych i zapiekanek.
Nadaje się szczególnie do stosowania w trybie “Potrawy”.
Forma szklana
Do dużych pieczeni, soczystych ciast i zapiekanek.
Pojemnik do gotowania na parze, perforowany, wielkość XL
Do gotowania na parze dużych ilości produktów.
Pojemnik do gotowania na parze, perforowany, wielkość S
Do gotowania na parze warzyw, odsączania soku z owoców jagodowych i rozmrażania.
Pojemnik do gotowania na parze, nieperforowany, wielkość S
Do gotowania ryżu, roślin strączkowych i zbóż.
Pojemnik porcelanowy, nieperforowany, wielkość S
Do gotowania na parze oraz podawania mięs, ryb i warzyw.
Pojemnik porcelanowy, nieperforowany, wielkość L
Do gotowania na parze oraz podawania mięs, ryb i warzyw.
Pojedynczy system wysuwania blach
Szyny na wysokości 2 pozwalają na dalsze wyciąganie wyposażenia,
bez ryzyka przechylenia.
Potrójny system wysuwania blach
Szyny na wysokości 1, 2 i 3 pozwalają na dalsze wyciąganie wyposażenia, bez ryzyka przechylenia.
Listwy dekoracyjne
Do maskowania ścianki mebla i podstawy urządzenia.
--------
KPrzed pierwszym użyciem
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy
wprowadzić określone ustawienia. Poza tym należy
wyczyścić komorę piekarnika oraz wyposażenie.
me i cyżu myzswre i p dez rP
Przed uruchomieniem:
Przed pierwszym uruchomieniem należy uzyskać w
lokalnym przedsiębiorstwie wodociągowym informacje
o stopniu twardości wody.
Aby urządzenie mogło prawidłowo sygnalizować
konieczność przeprowadzenia procesu odkamieniania,
należy ustawić właściwy zakres twardości wody.
Uwaga!
Uszkodzenie urządzenia w wyniku stosowania
niewłaściwej wody.
Nie stosować wody destylowanej, wody o dużej
zawartości chloru (>40mg/l) ani innych płynów niż
woda.
Należy używać wyłącznie świeżej, zimnej wody z kranu,
wody zmiękczonej lub mineralnej niegazowanej.
Wskazówki
Jeśli woda zawiera dużo wapnia, zalecamy używanie
wody zmiękczonej.
■
W przypadku używania wyłącznie wody zmiękczonej
można ustawić zakres twardości wody "zmiękczona".
■
W przypadku używania wody mineralnej należy
ustawić zakres twardości wody na “4 bardzo
twarda“.
■
Wody mineralnej można używać wyłącznie, gdy nie
jest ona gazowana.
■
Zakres twardości wody
0
1 (do 1,3 mmol/l)
2 (1,3 - 2,5 mmol/l)
3 (2,5 - 3,8 mmol/l)
4 (ponad 3,8 mmol/l)
Ustawienie
0 zmiękczona
1 miękka
2 średnia
3 twarda
4 bardzo twarda
Pierwsze uruchomienie
Po podłączeniu do instalacji elektrycznej lub po
przerwie w zasilaniu na wyświetlaczu pojawiają się
ustawienia, które należy wprowadzić przy pierwszym
uruchomieniu urządzenia.
Wskazówka: Ustawienia te można w każdej chwili
zmienić w ustawieniach podstawowych. ~ "Ustawienia
podstawowe" na stronie 24
Wprowadzanie ustawień języka
Wstępnie ustawiony jest język “Niemiecki”.
1. Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić
żądany język.
2. Nacisnąć strzałkę Æ.
Pojawi się następne ustawienie.
14
Przed pierwszym użyciem
Ustawianie godziny
Początkowym wskazaniem godziny jest 12:00.
1. Włączyć urządzenie za pomocą przycisku on/off.
2. Napełnić zbiornik na wodę. ~ "Napełnianie
1. Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić
3. Ustawić podany rodzaj grzania, temperaturę oraz
aktualną godzinę.
2. Nacisnąć strzałkę Æ.
Ustawianie daty
Wstępnie ustawiona jest data 1.1.2014.
1. Naciskać strzałkę Æ w celu przejścia do następnego
ustawienia.
2. Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić
aktualny dzień, miesiąc i rok.
Ustawianie stopnia twardości wody
Fabrycznie ustawiony jest zakres twardości wody
“bardzo twarda”.
Jeśli woda jest bardziej miękka, należy zmienić
ustawienie. Informacje na temat stopnia twardości wody
można uzyskać w lokalnym przedsiębiorstwie
wodociągowym.
1. Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić zakres
twardości.
2. Nacisnąć strzałkę Æ.
Na wyświetlaczu pojawi się informacja o
zakończeniu procesu pierwszego uruchomienia
urządzenia.
Kalibracja urządzenia i czyszczenie komory
piekarnika
Temperatura wrzenia wody zależy od ciśnienia
powietrza. Podczas kalibracji urządzenie przestawia się
na parametry ciśnienia w miejscu ustawienia. Proces
ten przebiega automatycznie podczas pierwszego
gotowania na parze. Powstaje przy tym duża ilość pary.
Przygotowanie kalibracji
1. Wyjąć wyposażenie z komory piekarnika.
2. Z komory piekarnika usunąć resztki opakowania, np.
kuleczki styropianu.
3. Przed kalibracją urządzenia wytrzeć gładkie
powierzchnie w komorze piekarnika miękką,
wilgotną ściereczką.
Kalibracja urządzenia i czyszczenie komory
piekarnika
Wskazówki
■
Kalibracja jest możliwa wyłącznie, gdy komora
piekarnika jest zimna (temperatura pokojowa).
■
Podczas kalibracji nie otwierać drzwi urządzenia. W
przeciwnym razie kalibracja zostanie przerwana.
pl
zbiornika na wodę" na stronie 19
czas trwania kalibracji i włączyć tryb pracy.
~ "FullSteam - gotowanie na parze" na stronie 17
Kalibracja
Rodzaj grzania
Temperatura
Czas trwania
Gotowanie na parze P
100 °C
30 minut
4. Po zakończeniu kalibracji nagrzać urządzenie.
Uwaga!
Uszkodzenia emalii
Nie włączać żadnego trybu, jeżeli na dnie komory
piekarnika znajduje się woda. Przed włączeniem
trybu wytrzeć wodę z dna piekarnika.
5. Osuszyć dno komory piekarnika.
6. Ustawić podany rodzaj grzania oraz temperaturę
nagrzewania i włączyć tryb pracy.
Nagrzewanie
Rodzaj grzania
Temperatura
Czas trwania
Grzanie górne/dolne %
240 °C
30 minut
7. Podczas nagrzewania urządzenia wietrzyć kuchnię.
8. Po upływie podanego czasu trwania wyłączyć tryb
pracy. Wyłączyć urządzenie za pomocą
przycisku on/off.
9. Należy poczekać, aż komora piekarnika ostygnie.
10. Oczyścić gładkie powierzchnie wodą z detergentem
i ściereczką.
11. Opróżnić zbiornik na wodę i osuszyć komorę
piekarnika. ~ "Po zakończeniu trybu z użyciem
pary" na stronie 20
Wskazówki
■
Po przestawieniu urządzenia w inne miejsce należy
przywrócić ustawienia fabryczne, aby urządzenie
dopasowało się do nowego miejsca. Ponownie
przeprowadzić pierwsze uruchomienie oraz
kalibrację.
■
Urządzenie zapamiętuje ustawienia kalibracji również
w przypadku przerwy w dopływie prądu lub
odłączeniu od zasilania. Powtórna kalibracja nie jest
konieczna.
Czyszczenie wyposażenia
Dokładnie wyczyścić wyposażenie wodą z płynem do
mycia naczyń i ściereczką lub miękką szczoteczką.
15
pl
Obsługa urządzenia
1Obsługa urządzenia
Dotychczas przedstawione zostały elementy obsługi
oraz działanie urządzenia. Teraz wyjaśnimy sposób
wprowadzania ustawień. Poniżej opisano, co dzieje się
podczas włączania i wyłączania urządzenia oraz w jaki
sposób nastawia się tryby pracy.
Wprowadzanie ustawień trybu pracy
Dokonanie wyboru trybu pracy jest możliwe tylko, gdy
urządzenie jest włączone.
a i nezdąz ru agu ł sbO
Włączanie i wyłączanie urządzenia
Przed wprowadzeniem jakichkolwiek ustawień należy
włączyć urządzenie.
Wyjątek: Wprowadzanie ustawień zabezpieczenia przed
dziećmi oraz minutnika jest możliwe również przy
wyłączonym urządzeniu.
Wskaźniki oraz informacje na wyświetlaczu, np.
wskaźnik ciepła resztkowego w komorze piekarnika, są
widoczne również po wyłączeniu urządzenia.
Jeżeli urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć.
Jeżeli przez dłuższy czas nie są wprowadzane żadne
ustawienia, urządzenie wyłącza się automatycznie.
Włączanie urządzenia
Włączanie urządzenia odbywa się za pomocą przycisku
on/off.
Napis on/off nad przyciskiem zostanie podświetlony na
niebiesko.
Na wyświetlaczu pojawia się logo firmy Siemens, a
następnie rodzaj grzania i temperatura.
Wskazówka: W ustawieniach podstawowych można
wybrać rodzaj grzania, który będzie wyświetlany po
włączeniu urządzenia.
Wyłączanie urządzenia
Wyłączanie urządzenie odbywa się za pomocą
przycisku on/off.
Podświetlenie nad przyciskiem gaśnie.
Ustawiona funkcja zostaje przerwana.
Na wyświetlaczu pojawia się godzina.
Wskazówka: W ustawieniach podstawowych można
określić, czy po wyłączeniu urządzenia godzina będzie
wyświetlana, czy też nie.
Włączenie lub przerwanie trybu pracy
W celu włączenia lub przerwania aktualnego trybu
pracy nacisnąć przycisk start/stop. W przypadku
przerwania trybu pracy wentylator może nadal
pracować.
W celu skasowania wszystkich ustawień nacisnąć
przycisk on/off.
Jeśli w trakcie pracy urządzenia drzwi komory
piekarnika zostaną otworzone, praca zostanie
przerwana. W celu kontynuowania trybu pracy zamknąć
drzwi komory piekarnika.
1. Nacisnąć przycisk menu.
Otworzy się menu trybów pracy.
2. Nacisnąć lekko na żądany tryb pracy.
W zależności od trybu pracy dostępne są różne
możliwości wyboru.
3. Za pomocą przełącznika obrotowego dokonać
zmiany wyboru.
W zależności od dokonanego wyboru zmienić
pozostałe ustawienia.
4. Włączyć za pomocą przycisku start/stop.
Na wyświetlaczu odliczany jest upływ czasu.
Widoczne są ustawienia oraz linia stopnia
zaawansowania.
Ustawianie rodzaju grzania i temperatury
Po włączeniu urządzenia pojawia się ustawienie
proponowanego rodzaju grzania wraz z temperaturą.
Przyciskiem start/stop można od razu włączyć
proponowane ustawienie. Aby ustawić inny rodzaj
grzania, należy postępować w sposób opisany poniżej.
W przypadku innych ustawień wprowadzić odpowiednie
zmiany, postępując w następujący sposób:
Przykład na rysunku: grzanie górne/dolne, 180 °C.
1. Za pomocą przełącznika obrotowego zmienić rodzaj
grzania.
*U]DQLH
JyUQHGROQH
ƒ&
'RGDZDQLHSDU\
2. Nacisnąć lekko na proponowaną temperaturę.
3. Za pomocą przełącznika obrotowego zmienić
temperaturę.
PLQV
*U]DQLH
JyUQHGROQH
ƒ&
'RGDZDQLHSDU\
4. Włączyć za pomocą przycisku start/stop.
PLQV
*U]DQLH
JyUQHGROQH
ƒ&
'RGDZDQLHSDU\
Na wyświetlaczu widoczny jest ustawiony rodzaj grzania
oraz wybrana temperatura.
16
Para
Szybkie nagrzewanie
Za pomocą przycisku c można nagrzać piekarnik w
bardzo krótkim czasie.
Szybkie nagrzewanie nadaje się tylko do niektórych
rodzajów grzania.
Odpowiednie rodzaje grzania:
:
%
&
4D gorące powietrze
Grzanie górne/dolne
Grzanie intensywne
Wprowadzanie ustawień
Zwrócić uwagę na odpowiedni rodzaj grzania.
Ustawiona temperatura musi przekraczać 100 °C, w
przeciwnym razie szybkie nagrzewanie nie włączy się.
1. Ustawić rodzaj grzania oraz temperaturę.
2. Nacisnąć przycisk c.
PLQV
*U]DQLH
JyUQHGROQH
`Para
Zastosowanie pary umożliwia przyrządzanie potraw w
wyjątkowo delikatny sposób. W przypadku niektórych
rodzajów grzania możliwe jest przygotowanie potraw z
zastosowaniem pary. Do dyspozycji użytkownika są
również takie rodzaje grzania, jak Wyrastanie ciasta,
Odgrzewanie i Rozmrażanie.
araP
: Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo poparzenia!
Aby potrawa równomiernie się upiekła, należy wstawić
ją wraz z wyposażeniem do piekarnika dopiero po
zakończeniu szybkiego nagrzewania.
pl
ꑛƒ&
'RGDZDQLHSDU\
Po lewej stronie wartości temperatury pojawi się symbol
c. Wskaźnik kontroli temperatury zaczyna się
wypełniać.
Po zakończeniu szybkiego nagrzewania rozlega się
sygnał. Gaśnie symbol c.Wstawić potrawę do komory
piekarnika.
Wskazówki
■
Odliczanie ustawionego czasu trwania rozpoczyna
się niezależnie od szybkiego nagrzewania
bezpośrednio po włączeniu.
■
Podczas szybkiego nagrzewania można za pomocą
przycisku l sprawdzić aktualną temperaturę w
komorze piekarnika.
Przerwanie
Nacisnąć przycisk c.Na wyświetlaczu gaśnie symbol
c.
Podczas otwierania drzwiczek urządzenia może
wydostawać się gorąca para. W zależności od
temperatury para może być niewidoczna. Podczas
otwierania nie stać zbyt blisko urządzenia. Ostrożnie
otworzyć drzwiczki urządzenia. Nie zezwalać dzieciom
na zbliżanie się.
Odgłosy
Pompa
W trakcie pracy oraz po wyłączeniu słychać odgłosy
buczenia. Odgłosy te są spowodowane kontrolą
sprawności działania pompy. Są to normalne odgłosy
pracy.
Przesłona
Podczas otwierania przesłony słychać odgłosy
buczenia lub brzęczenia. Odgłosy te są spowodowane
wysuwaniem przesłony. Są to normalne odgłosy pracy.
FullSteam - gotowanie na parze
Podczas gotowania na parze gorąca para wodna
otacza potrawy i zapobiega w ten sposób utracie
wartości odżywczych produktów. Dzięki tej metodzie
przyrządzania potrawy zachowują typowy kształt, kolor i
aromat.
Wskazówka: Jeśli podczas gotowania na parze zbiornik
na wodę zostanie opróżniony, praca urządzenia
zostanie przerwana. Napełnić zbiornik na wodę.
Włączanie
1. Napełnić zbiornik na wodę.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wskazówka: Tryb Gotowanie na parze należy
włączać tylko, gdy komora piekarnika jest całkowicie
ostudzona (temperatura pokojowa).
Nacisnąć przycisk menu.
Nacisnąć lekko na pole “Gotowanie na parze”.
Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić
“Gotowanie na parze P”.
Nacisnąć lekko na pole “Temperatura” i za pomocą
przełącznika obrotowego ustawić temperaturę.
Nacisnąć lekko na pole “Czas trwania” i za pomocą
przełącznika obrotowego ustawić czas trwania.
Włączyć za pomocą przycisku start/stop.
Urządzenie nagrzewa się. Po zakończeniu
nagrzewania rozlega się sygnał i włącza się tryb
pracy.
Rozlega się sygnał. Piekarnik przestaje grzać. Sygnał
można wyłączyć przed czasem za pomocą
przycisku 0.
17
pl
Para
Przerwanie
W celu przerwania trybu pracy nacisnąć lekko
przycisk start/stop.
Wyłączanie
UW celu wyłączenia urządzenia nacisnąć lekko
przycisk on/off.
Gotowanie całego menu
Na parze można gotować całe menu, nie ryzykując przy
tym pomieszania smaków. ~ "Przetestowane w
naszym studiu gotowania" na stronie 40
Gotowanie z zastosowaniem pary
W przypadku gotowania z zastosowaniem pary, para
jest dostarczana do komory piekarnika w różnych
odstępach czasu i z różną intensywnością. Zapewnia to
uzyskanie lepszego rezultatu gotowania.
Potrawy
są kruche u chrupiące
■
mają błyszczącą skórkę
■
są wewnątrz soczyste i delikatne
■
minimalnie tracą na objętości
Wskazówka: Jeżeli zbiornik na wodę zostanie w trakcie
trybu z użyciem pary opróżniony, na wyświetlaczu
pojawi się komunikat o konieczności napełnienia
zbiornika. Urządzenie kontynuuje pracę bez dodawania
pary.
Przerwanie dodawania pary
W celu wyłączenia pary przed upływem nastawionego
czasu nacisnąć lekko na pole “Dodawanie pary”. Za
pomocą przełącznika obrotowego ustawić “Wył.”.
Wskazówka: Urządzenie kontynuuje pracę bez
dodawania pary.
Przerwanie pracy urządzenia
W celu przerwania trybu pracy nacisnąć lekko
przycisk start/stop.
Wyłączanie
UW celu wyłączenia urządzenia nacisnąć lekko
przycisk on/off.
■
Żądaną kombinację rodzaju grzania i intensywności
pary należy ustawić samodzielnie. W celu wyboru
właściwego rodzaju grzania i odpowiedniej
intensywności pary skorzystać z danych w tabelach lub
wybrać jeden z programów.
Intensywność pary
Podczas przyrządzania potraw możliwe jest dodawanie
pary o różnych stopniach intensywności:
■
mała
■
średnia
■
silny
Odpowiednie rodzaje grzania
Włączenie pary jest możliwe w przypadku poniższych
rodzajów grzania:
■
4D gorące powietrze :
■
Grzanie górne/dolne %
■
Grill z cyrkulacją powietrza 4
■
Utrzymywanie ciepła R
Włączanie
1. Napełnić zbiornik na wodę.
2. Ustawić rodzaj grzania za pomocą przełącznika
obrotowego.
3. Nacisnąć lekko na temperaturę i za pomocą
przełącznika obrotowego ustawić wartość tego
parametru.
4. Nacisnąć lekko na pole “Dodawanie pary” i za
pomocą przełącznika obrotowego ustawić
intensywność pary.
5. Włączyć za pomocą przycisku start/stop.
Urządzenie nagrzewa się.
18
Odgrzewanie
Rodzaj grzania “Odgrzewanie W” umożliwia odgrzanie
ugotowanych potraw lub odświeżenie pieczywa z
poprzedniego dnia. Włączenie pary odbywa się
automatycznie.
Wskazówka: Jeżeli w trakcie trybu Odgrzewanie
zbiornik na wodę zostanie opróżniony, praca urządzenia
zostanie przerwana. Napełnić zbiornik na wodę.
Włączanie
Napełnić zbiornik na wodę.
Nacisnąć lekko przycisk menu.
Nacisnąć lekko na pole “Gotowanie na parze”.
Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić
“Odgrzewanie W”.
5. Nacisnąć lekko na temperaturę i za pomocą
przełącznika obrotowego ustawić wartość tego
parametru.
6. Nacisnąć lekko na czas trwania i za pomocą
przełącznika obrotowego ustawić wartość tego
parametru.
7. Włączyć za pomocą przycisku start/stop.
Urządzenie nagrzewa się.
1.
2.
3.
4.
Rozlega się sygnał. Piekarnik przestaje grzać. Sygnał
można wyłączyć przed czasem za pomocą
przycisku 0.
Przerwanie
W celu przerwania trybu pracy nacisnąć lekko
przycisk start/stop.
Wyłączanie
UW celu wyłączenia urządzenia nacisnąć lekko
przycisk on/off.
Para
Wyrastanie ciasta
W przypadku użycia rodzaju grzania “Wyrastanie
ciasta R“ ciasto drożdżowe wyrasta znacznie szybciej
niż w temperaturze pokojowej i nie wysycha.
W celu wyboru odpowiedniego ustawienia skorzystać z
danych w tabelach. ~ "Przetestowane w naszym
studiu gotowania" na stronie 40
Wskazówka: Jeżeli w trakcie trybu Wyrastanie ciasta
zbiornik na wodę zostanie opróżniony, praca urządzenia
zostanie przerwana. Napełnić zbiornik na wodę.
Włączanie
1. Napełnić zbiornik na wodę.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wskazówka: Tryb Wyrastanie ciasta należy włączać
tylko, gdy komora piekarnika jest całkowicie
ostudzona (temperatura pokojowa).
Nacisnąć lekko przycisk menu.
Nacisnąć lekko na pole “Gotowanie na parze”.
Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić
“Wyrastanie ciasta R”.
Nacisnąć lekko na temperaturę i za pomocą
przełącznika obrotowego ustawić wartość tego
parametru.
Nacisnąć lekko na czas trwania i za pomocą
przełącznika obrotowego ustawić wartość tego
parametru.
Włączyć za pomocą przycisku start/stop.
Urządzenie nagrzewa się.
Rozlega się sygnał. Piekarnik przestaje grzać. Sygnał
można wyłączyć przed czasem za pomocą
przycisku 0.
Przerwanie
W celu przerwania trybu pracy nacisnąć lekko
przycisk start/stop.
Wyłączanie
UW celu wyłączenia urządzenia nacisnąć lekko
przycisk on/off.
Rozmrażanie
Do rozmrażania produktów mrożonych używać rodzaju
grzania “Rozmrażanie ?”.
Wskazówka: Jeżeli w trakcie trybu Rozmrażanie
zbiornik na wodę zostanie opróżniony, praca urządzenia
zostanie przerwana. Napełnić zbiornik na wodę.
Włączanie
Napełnić zbiornik na wodę.
Nacisnąć lekko na pole menu.
Nacisnąć lekko na pole “Gotowanie na parze”.
Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić
“Rozmrażanie ?”.
5. Nacisnąć lekko na temperaturę i za pomocą
przełącznika obrotowego ustawić wartość tego
parametru.
1.
2.
3.
4.
pl
6. Nacisnąć lekko na czas trwania i za pomocą
przełącznika obrotowego ustawić wartość tego
parametru.
7. Włączyć za pomocą przycisku start/stop.
Urządzenie nagrzewa się. Po zakończeniu
nagrzewania rozlega się sygnał i włącza się tryb
pracy.
Po upływie nastawionego czasu trwania rozlega się
sygnał. Urządzenie przestaje się nagrzewać. Na
wyświetlaczu widoczny jest czas trwania 00m 00s.
Przerwanie
W celu przerwania trybu pracy nacisnąć lekko
przycisk start/stop.
Wyłączanie
UW celu wyłączenia urządzenia nacisnąć lekko
przycisk on/off.
Napełnianie zbiornika na wodę
Zbiornik na wodę znajduje się za przesłoną. Przed
włączeniem trybu z użyciem pary otworzyć przesłonę i
napełnić zbiornik wodą.
Upewnić się, że zakres twardości wody został ustawiony
prawidłowo. ~ "Ustawienia podstawowe"
na stronie 24
: Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo pożaru i
obrażeń!
Do zbiornika wlewać wyłącznie wodę lub zalecany przez
nas roztwór do odkamieniania. Do zbiornika na wodę
nie wlewać żadnych łatwopalnych płynów (np. napojów
alkoholowych). Gorące powierzchnie w komorze
piekarnika mogą być przyczyną zapalenia się oparów
łatwopalnych płynów (eksplozja). Drzwi urządzenia
mogą się gwałtownie otworzyć. Z komory piekarnika
mogą wydostać się gorące opary i płomienie.
: Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo poparzenia!
Podczas pracy urządzenia może dojść do nagrania
zbiornika na wodę. Po zakończeniu pracy urządzenia
zaczekać, aż zbiornik na wodę ostygnie. Wyjąć ze
zbiornik na wodę z komory zbiornika.
Uwaga!
Uszkodzenie urządzenia w wyniku stosowania
niewłaściwej wody.
Nie stosować wody destylowanej, wody wodociągowej
o dużej zawartości chloru (> 40 mg/l) ani innych płynów
niż woda.
Należy używać wyłącznie świeżej, zimnej wody z kranu,
wody zmiękczonej lub mineralnej niegazowanej.
1. Dotknąć pola X.
Przesłona zostanie automatycznie przesunięta do
przodu.
2. Przesłonę pociągnąć oburącz do przodu, a
następnie przesunąć do góry, aż zaskoczy na
miejsce (rys. !).
19
Para
pl
3. Zbiornik na wodę unieść i wyjąć z komory zbiornika
(rys. ").
2. Wyjąć i napełnić zbiornik na wodę.
3. Włożyć napełniony zbiornik na wodę i zamknąć
przesłonę.
2I
1
Po zakończeniu trybu z użyciem pary
: Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo poparzenia!
4. Docisnąć pokrywę wzdłuż uszczelki, aby woda nie
mogła wyciekać ze zbiornika na wodę.
5. Wyjąć osłonę ‚(rys. #).
6. Napełnić zbiornik zimną wodą do oznaczenia “max”
(rys. $).
D
wodę.
8. Włożyć napełniony zbiornik na wodę (rys. %). Należy
dopilnować, aby zbiornik na wodę zaskoczył na
miejsce z tyłu obu mocowań ƒ (rys. &).
E
E
9. Przesłonę przesunąć powoli do dołu, następnie
wcisnąć do tyłu, aż zostanie całkowicie zamknięta.
Pojemnik na wodę jest napełniony. Możliwe jest
włączenie trybów z użyciem pary.
Dolewanie wody do zbiornika
Jeżeli w trakcie trybu z użyciem pary zbiornik na wodę
zostanie opróżniony, na wyświetlaczu pojawi się
komunikat o konieczności napełnienia zbiornika.
Wskazówki
■
W przypadku trybów pracy z zastosowaniem pary
urządzenie kontynuuje pracę bez dodawania pary.
■
Jeżeli w trakcie trybu Gotowanie na parze,
Wyrastanie ciasta, Odgrzewanie lub Rozmrażanie
zbiornik na wodę zostanie opróżniony, praca
urządzenia zostanie przerwana. Napełnić zbiornik na
wodę.
1. Otworzyć przesłonę.
20
: Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo poparzenia!
Podczas użytkowania urządzenie bardzo się nagrzewa.
Przed przystąpieniem do czyszczenia odczekać, aż
urządzenie ostygnie.
Uwaga!
Uszkodzenia emalii: nie włączać żadnego trybu, jeżeli
na dnie komory piekarnika znajduje się woda. Przed
włączeniem trybu wytrzeć wodę z dna piekarnika.
7. Ponownie włożyć osłonę ‚ w otwór zbiornika na
I
Podczas otwierania drzwiczek urządzenia może
wydostawać się gorąca para. W zależności od
temperatury para może być niewidoczna. Podczas
otwierania nie stać zbyt blisko urządzenia. Ostrożnie
otworzyć drzwiczki urządzenia. Nie zezwalać dzieciom
na zbliżanie się.
Po każdym użyciu trybu z zastosowaniem pary
następuje odpompowanie pozostałości wody do
zbiornika na wodę. Zbiornik na wodę należy następnie
opróżnić i osuszyć. W komorze piekarnika pozostaje
wilgoć. W celu osuszenia komory piekarnika można
włączyć tryb pracy “Funkcja suszenia” lub ręcznie
osuszyć komorę piekarnika.
Wskazówki
Po wyłączeniu urządzenia pole X świeci się nieco
dłużej, aby przypominać o opróżnieniu zbiornika na
wodę.
■
Osad z kamienia kotłowego usunąć ściereczką
nasączoną octem, przemyć czystą wodą i wytrzeć do
sucha miękką ściereczką.
■
Opróżnianie zbiornika na wodę
Uwaga!
■
Nie suszyć zbiornika na wodę w gorącej komorze
piekarnika. Zbiornik zostanie uszkodzony.
■
Nie czyścić zbiornika na wodę w zmywarce do
naczyń. Zbiornik zostanie uszkodzony.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Otworzyć przesłonę.
Wyjąć zbiornik na wodę.
Ostrożnie zdjąć pokrywę zbiornika na wodę.
Opróżnić zbiornik na wodę, wyczyścić za pomocą
płynu do mycia naczyń i dokładnie wypłukać czystą
wodą.
Wszystkie elementy wytrzeć do sucha miękką
ściereczką.
Wytrzeć do sucha uszczelkę pokrywy.
Pozostawić do wyschnięcia przy otwartej pokrywie.
Pokrywę nałożyć na zbiornik na wodę i docisnąć.
Włożyć zbiornik i zamknąć przesłonę.
Suszenie rynienki na skropliny
1. Poczekać, aż urządzenie ostygnie.
2. Otworzyć drzwi urządzenia.
3. Wodę w rynience na skropliny ‚ usunąć za pomocą
gąbki i ostrożnie wytrzeć (rys. !).
Funkcje zegara
Podczas wycierania zwrócić uwagę, aby uszczelka ƒ
nie oderwała się od rynienki na skropliny (rys. ").
1
2
OFunkcje zegara
Urządzenie ma zaprogramowane różne funkcje zegara.
a r a g e z e j c k n uF
E
Funkcja zegara
Q
Minutnik
D
+
Rynienka na skropliny ‚
znajduje się poniżej komory piekarnika (rys. #).
D
Wskazówka: W przypadku oderwania się uszczelki
zdemontować drzwi urządzenia i ponownie nasadzić
uszczelkę na rynienkę na skropliny. ~ "Drzwi
urządzenia" na stronie 32
Włączanie trybu Funkcja suszenia
Podczas suszenia komora piekarnika jest ogrzewana,
aby umożliwić odparowanie wilgoci. Następnie otworzyć
drzwi urządzenia, aby para wodna mogła wydostać się
z komory piekarnika.
Uwaga!
Uszkodzenia emalii: nie włączać żadnego trybu, jeżeli
na dnie komory piekarnika znajduje się woda. Przed
włączeniem trybu wytrzeć wodę z dna piekarnika.
1. Poczekać, aż urządzenie ostygnie.
2. Natychmiast usuwać większe zanieczyszczenia z
5.
6.
7.
8.
*
Zastosowanie
Minutnik może pełnić funkcję zegara
funkcyjnego. Po upływie nastawionego
czasu rozlega się sygnał.
Czas trwania
Po upływie nastawionego czasu trwania
rozlega się sygnał. Urządzenie wyłącza się
automatycznie.
Czas zakończenia Ustawić czas trwania oraz czas zakończenia. Urządzenie włączy się automatycznie
tak, aby tryb pracy zakończył się o żądanej godzinie.
Wskazówki
■
Czas trwania poniżej jednej godziny można ustawić
co do minuty.
Czas trwania powyżej jednej godziny można ustawić
w odstępach co 5 minut.
■
W zależności od kierunku obracania przełącznika
obrotowego, proponowany czas trwania zaczyna się
z lewej strony od wartości 10 minut,
natomiast z prawej strony od wartości 30 minut.
■
Po zakończeniu każdej funkcji zegara rozlega się
sygnał, a na pasku stanu pojawia się komunikat
“Zakończono”.
■
Naciśnięcie przycisku l umożliwia wywołanie od
czasu do czasu informacji, które następnie pojawią
się na krótko na wyświetlaczu.
Minutnik
Minutnik można nastawić w każdej chwili, nawet jeśli
urządzenie jest wyłączone. Minutnik działa niezależnie
od innych ustawień zegara i ma własny sygnał. Dzięki
temu można rozpoznać, czy sygnał rozbrzmiewa z
minutnika, czy oznacza zakończenie ustawionego czasu
trwania.
Maksymalnie można ustawić 24 godziny.
komory piekarnika oraz wilgoć z dna piekarnika.
1. Nacisnąć przycisk 0.
włączyć urządzenie.
Nacisnąć przycisk menu.
Pojawia się lista trybów pracy.
Nacisnąć lekko na pole “Dalej”.
Nacisnąć lekko na pole ”Funkcja suszenia”.
Nacisnąć przycisk start/stop.
Suszenie zostanie włączone i po upływie 10 minut
automatycznie zakończone.
Otworzyć drzwi urządzenia i pozostawić otwarte na 1
do 2 minut, aby odparowała wilgoć z komory
piekarnika.
2. Za pomocą przełącznika obrotowego nastawić
3. W razie potrzeby nacisnąć lekko przycisk on/off, aby
4.
pl
Ręczne osuszanie komory piekarnika
1. Poczekać, aż urządzenie ostygnie.
2. Usunąć zanieczyszczenia z komory piekarnika.
3. Komorę piekarnika wytrzeć do sucha miękką
Otwiera się pole minutnika.
minutnik.
Po kilku sekundach minutnik włącza się.
Z lewej strony na pasku stanu wyświetlany jest symbol
U oznaczający minutnik oraz odliczany czas.
Po upływie nastawionego czasu
Rozlega się sygnał. Na wyświetlaczu pojawia się
komunikat “Upłynął czas odliczany przez minutnik”.
Sygnał można wyłączyć przed czasem za pomocą
przycisku 0.
Zatrzymanie minutnika
Za pomocą przycisku 0 otworzyć menu funkcji zegara i
cofnąć czas. Za pomocą przycisku 0 zamknąć menu.
ściereczką.
4. Drzwi urządzenia pozostawić na 1 godzinę otwarte,
aby komora piekarnika mogła całkowicie wyschnąć.
21
pl
Funkcje zegara
Zmiana ustawień minutnika
Za pomocą przycisku 0 otworzyć menu funkcji zegara i
w ciągu następnych kilku sekund zmienić
przełącznikiem obrotowym ustawienia minutnika.
Włączyć minutnik za pomocą przycisku 0.
Czas trwania
W przypadku ustawienia czasu trwania (czasu
gotowania/pieczenia) tryb pracy zakończy się
automatycznie po upływie nastawionego czasu.
Piekarnik przestaje grzać.
Maksymalnie można ustawić 23 godziny i 59 minut.
Warunek: Wprowadzone zostały ustawienia rodzaju
grzania i temperatury.
Przykład: 4D gorące powietrze, 180 °C, czas trwania
45 minut.
Czas zakończenia
W przypadku przesunięcia czasu zakończenia należy
pamiętać, że łatwo psujące się produkty spożywcze nie
mogą zbyt długo pozostawać w komorze piekarnika.
Warunek: Ustawiony tryb pracy nie został włączony.
Wprowadzone zostały ustawienia czasu trwania. Menu
funkcji zegara 0 jest otwarte.
Przykład na rysunku: Potrawa została wstawiona do
komory piekarnika o godzinie 9.30. Jej przyrządzenie
trwa 45 minut i będzie gotowa o godzinie 10.15.
Załóżmy jednak, że danie ma być gotowe na godzinę
12.45.
1. Nacisnąć lekko na pole “Koniec y”.
Wyświetlany jest czas zakończenia.
1. Nacisnąć przycisk 0.
Otwiera się menu funkcji zegara.
ꑖPLQV
ꑖPLQV
ꑘ0LQXWQLN
ꑗ
ꑘ0LQXWQLN
2. Za pomocą przełącznika obrotowego przesunąć
czas zakończenia na później.
2. Za pomocą przełącznika obrotowego nastawić czas
trwania.
ꑖPLQV
ꑖPLQV
ꑗ
ꑘ0LQXWQLN
ꑗ
3. Włączyć za pomocą przycisku start/stop.
Upływ czasu trwania x widoczny jest na pasku
stanu.
Upłynął nastawiony czas trwania
Rozlega się sygnał. Piekarnik przestaje grzać. Na pasku
stanu pojawia się komunikat “Zakończono”. Sygnał
można wyłączyć przed czasem za pomocą przycisku
0.
Anulowanie ustawionego czasu trwania
Otworzyć menu funkcji zegara za pomocą przycisku 0.
Cofnąć ustawienia czasu trwania. Wyświetlacz wskazuje
ustawiony rodzaj grzania i temperaturę.
Zmiana ustawionego czasu trwania
Otworzyć menu funkcji zegara za pomocą przycisku 0.
Za pomocą przełącznika obrotowego zmienić ustawiony
czas trwania.
22
ꑘ0LQXWQLN
3. Potwierdzić przyciskiem start/stop.
ꑗ8U]ĉG]HQLHZãĉF]\VLę]DKPLQ
'JRUĉFH
SRZLHWU]H
ƒ&
'RGDZDQLHSDU\
Piekarnik jest przestawiony na tryb czuwania. Na pasku
stanu pojawia się symbol y oraz godzina, o której tryb
pracy zostanie zakończony. Tryb pracy włącza się w
odpowiednim momencie. Upływ czasu trwania
widoczny jest na pasku stanu.
Upłynął nastawiony czas trwania
Rozlega się sygnał. Piekarnik przestaje grzać. Na pasku
stanu pojawia się komunikat “Zakończono”. Sygnał
można wyłączyć przed czasem za pomocą przycisku
0.
Korekta czasu zakończenia
Jest to możliwe, dopóki piekarnik znajduje się w trybie
czuwania. Otworzyć menu funkcji zegara za pomocą
przycisku 0, nacisnąć lekko na “Koniec y” i za
pomocą przełącznika obrotowego skorygować czas
zakończenia. Za pomocą przycisku 0 zamknąć menu.
Zabezpieczenie przed dziećmi
Anulowanie ustawionego czasu zakończenia
Jest to możliwe, dopóki piekarnik znajduje się w trybie
czuwania. W tym celu otworzyć za pomocą przycisku 0
menu funkcji zegara. Nacisnąć lekko na “Koniec y” i
za pomocą przełącznika obrotowego cofnąć czas
zakończenia. Ustawiony czas zakończenia zostaje
natychmiast wykasowany.
pl
AZabezpieczenie przed
dziećmi
Aby uniemożliwić przypadkowe włączenie urządzenia
przez dzieci, urządzenie wyposażone jest w
zabezpieczenie przed dziećmi.
Pulpit obsługi jest zablokowany i nie można
wprowadzać żadnych ustawień. Możliwe jest tylko
wyłączenie urządzenia za pomocą przycisku on/off.
imće i zd dez rp e i nezce i pzebaZ
Aktywacja i dezaktywacja
Zabezpieczenie przed dziećmi można aktywować i
dezaktywować zarówno przy włączonym, jak i przy
wyłączonym urządzeniu.
Nacisnąć przycisk / i przytrzymać przez ok. 4
sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat o
konieczności potwierdzenia, natomiast na pasku stanu
pojawi się symbol /.
23
pl
Ustawienia podstawowe
QUstawienia podstawowe
W celu zapewnienia optymalnej i bezproblemowej
obsługi urządzenia, użytkownik ma do dyspozycji
różnego rodzaju ustawienia. Ustawienia te można
zmienić, dostosowując je do indywidualnych potrzeb.
ewo a t sdop a i ne iwa t sU
Zmiana ustawień
1. Nacisnąć przycisk menu.
Otworzy się menu trybów pracy.
2. Wybrać tryb pracy “Ustawienia”.
Pojawia się pierwsze ustawienie podstawowe.
3. Za pomocą przełącznika obrotowego zmienić
wartości.
4. Nacisnąć na strzałkę Æ, aby przejść do następnych
ustawień podstawowych.
5. W celu zapisania zmian nacisnąć przycisk menu.
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat "zapisać" lub
"odrzucić".
Lista ustawień
Lista uwzględnia wszystkie ustawienia podstawowe oraz
możliwości ich zmiany. W zależności od wyposażenia
urządzenia na wyświetlaczu pojawią się tylko te
ustawienia, które pasują do danego urządzenia.
Możliwa jest zmiana następujących ustawień:
Ustawienie
Wybór języka
Godzina
Data
Stopień twardości wody
Czas trwania sygnału
Głośność
Dźwięk przycisków
Jasność wyświetlacza
Wskazanie godziny
Oświetlenie
Zabezpieczenie przed
dziećmi*
24
Możliwości
Możliwy jest wybór innego języka
Ustawianie aktualnej godziny
Ustawianie aktualnej daty
0 (zmiękczona)
1 (miękka)
2 (średnia)
3 (twarda)
4 (bardzo twarda)
Krótki (30 s)
Średni (1 m)
Długi (5 m)
5-stopniowa regulacja
Wył. (dźwięk słychać tylko podczas włączania i wyłączania za pomocą on/off)
Wł.
5-stopniowa regulacja
Cyfrowe wraz z datą
Analogowe
Wył.
Podczas użytkowania wł.
Podczas użytkowania wył.
Blokada drzwi + blokada przycisków
Tylko blokada przycisków
Tryb po włączeniu
Menu główne
Rodzaje grzania
Gotowanie na parze
Potrawy*
Przyciemnienie w nocy
Wył.
Wł. (wyświetlacz jest przyciemniony między godziną 22:00 a 5:59)
Logo firmy
Wyświetlać
Nie wyświetlać
Czas pracy wentylatora
Zalecane
po wyłączeniu urządzenia Minimalne
System wysuwania blach Niedoposażone
Doposażone
Ustawienie szabasowe
Wł.
Wył.
Ustawienia fabryczne
Przywrócić
Nie przywracać
*) Funkcja jest dostępna, w zależności od typu urządzenia
Uwaga!
W przypadku prowadnic i pojedynczego systemu
wysuwania blach: ustawienie “niedoposażone”.
W przypadku podwójnego i potrójnego systemu
wysuwania blach: ustawienie “doposażone”.
Wskazówka: Zmiany ustawień języka, dźwięku
przycisków oraz jasności wyświetlacza są od razu
widoczne. Wszystkie pozostałe ustawienia wymagają
dokonania zapisu wprowadzonych zmian.
--------
Zmiana ustawionej godziny
Zmiana godziny dokonywana jest w ustawieniach
podstawowych.
Przykład: zmiana czasu z letniego na zimowy.
1. Nacisnąć przycisk menu.
Otworzy się menu trybów pracy.
2. Nacisnąć lekko na “Ustawienia”.
3. Za pomocą strzałki Æ przejść do ustawienia
“Godzina”.
4. Za pomocą przełącznika obrotowego zmienić
godzinę.
5. Nacisnąć przycisk menu.
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat "zapisać" lub
"odrzucić".
Zanik zasilania prądem
Po długiej przerwie w zasilaniu na wyświetlaczu
pojawiają się ustawienia, które należy wprowadzić przy
pierwszym uruchomieniu urządzenia.
Należy ponownie wprowadzić ustawienia języka,
godziny oraz daty.
Ustawienie szabasowe
FUstawienie szabasowe
Ustawienie szabasowe umożliwia ustawienie czasu
trwania do 74 godzin. Potrawy w komorze piekarnika
zachowują odpowiednia temperaturę bez konieczności
włączania i wyłączania urządzenia.
ewosabazs e i ne iwa t sU
Włączanie ustawienia szabasowego
Warunek: w ustawieniach podstawowych aktywowano
“Ustawienie szabasowe Włączone". ~ "Ustawienia
podstawowe" na stronie 24
Komora piekarnika nagrzewa się z zastosowaniem
grzania górnego/dolnego do temperatury od 85 °C do
140 °C.
1. Nacisnąć przycisk on/off.
2.
3.
4.
5.
6.
Na wyświetlaczu widoczny jest proponowany rodzaj
grzania oraz temperatura.
Obrócić przełącznik obrotowy w lewo i wybrać rodzaj
grzania “Ustawienie szabasowe”.
Nacisnąć lekko na proponowaną temperaturę i za
pomocą przełącznika obrotowego ustawić wartość
tego parametru.
Za pomocą przycisku 0 otworzyć menu funkcji
zegara i nacisnąć lekko na pole “Czas trwania”.
Proponowany czas trwania to 25:00 godzin.
Za pomocą przełącznika obrotowego nastawić
żądany czas trwania.
Włączyć za pomocą przycisku start/stop.
Upływ czasu trwania widoczny jest na pasku stanu.
Upłynął nastawiony czas trwania
Rozlega się sygnał. Piekarnik przestaje grzać. Na pasku
stanu pojawia się komunikat “Zakończone".
Przesunięcie czasu zakończenia
Nie ma możliwości przesunięcia czasu zakończenia.
Anulowanie ustawienia szabasowego
Nacisnąć przycisk on/off. Wszystkie ustawienia zostaną
skasowane. Można wprowadzić nowe ustawienia.
pl
@Termometr do pieczeni
Termosonda Plus umożliwia bardzo dokładną kontrolę
temperatury potrawy, a dzięki temu uzyskanie
optymalnych wyników pieczenia. Temperatura mierzona
jest wewnątrz produktu spożywczego. Osiągnięcie
ustawionej temperatury spowoduje automatyczne
wyłączenie się urządzenia.
i nezce i p od r t emo reT
Rodzaje grzania
W przypadku umieszczenia termosondy w komorze
piekarnika można stosować wymienione poniżej rodzaje
grzania.
:
‘
%
+
;
4
&
P
W
4D gorące powietrze
Gorące powietrze eco
Grzanie górne/dolne
Grzanie górne/dolne eco
Pizza
Grill z cyrkulacją powietrza
Grzanie intensywne
Gotowanie na parze
Odgrzewanie
Wskazówki
Termosonda dokonuje pomiaru temperatury
wewnątrz produktu spożywczego w przedziale od
30 °C do 99 °C.
■
Należy stosować wyłącznie dołączoną termosondę.
Można ją dokupić w serwisie jako część zamienną.
■
Po użyciu zawsze wyjmować termosondę z komory
piekarnika. Nigdy nie przechowywać jej w komorze
piekarnika.
■
Temperatura komory piekarnika
Aby nie uszkodzić termosondy, nie ustawiać
temperatury przekraczającej 250°C.
Ustawiona temperatura w komorze piekarnika musi być
przynajmniej o 10°C wyższa od ustawionej temperatury
wewnątrz potrawy.
Wkładanie termosondy w potrawę
Przed włożeniem potrawy do komory piekarnika należy
wbić w nią termosondę.
Termosonda ma trzy punkty pomiaru. Zwrócić uwagę,
aby środkowy punkt pomiaru znajdował się wewnątrz
potrawy.
25
pl
Termometr do pieczeni
Mięso: W przypadku dużych kawałków wkładać
termosondę ukośnie od góry, aż do wyczuwalnego
oporu.
W przypadku mniejszych kawałków wbić termosondę z
boku w najgrubsze miejsce.
Drób: Termosondę włożyć do oporu w najgrubszym
miejscu drobiowej piersi. W zależności od właściwości
drobiu włożyć termosondę ukośnie lub wzdłużnie.
Następnie przekręcić drób i położyć w całości na
ruszcie, najpierw piersią do dołu.
Ustawianie temperatury wewnątrz potrawy
Rodzaje grzania
1. Włączyć urządzenie.
2. Termosondę włożyć w gniazdo po lewej stronie w
komorze piekarnika.
3. Za pomocą przełącznika obrotowego wybrać rodzaj
grzania.
4. Nacisnąć lekko na proponowaną temperaturę i za
pomocą przełącznika obrotowego ustawić wartość
tego parametru.
5. Nacisnąć lekko na pole “Temperatura wewnątrz
potrawy” i za pomocą przełącznika obrotowego
ustawić wartość tego parametru.
6. W razie potrzeby nacisnąć lekko na pole
“Dodawanie pary” i za pomocą przełącznika
obrotowego ustawić intensywność pary.
7. Włączyć za pomocą przycisku start/stop.
Linia stopnia zaawansowania wskazuje wzrost
temperatury wewnątrz potrawy.
Gotowanie na parze
1. Włączyć urządzenie.
2. Termosondę włożyć w gniazdo po lewej stronie w
komorze piekarnika.
3. Nacisnąć przycisk menu.
4. Nacisnąć lekko na pole “Gotowanie na parze” i za
Ryby: Termosondę włożyć do oporu, wbijając ją za
głową w kierunku środkowej części kręgosłupa. Rybę w
całości ustawić na ruszcie na sztorc, używając do tego
celu połówki ziemniaka.
pomocą przełącznika obrotowego ustawić rodzaj
grzania.
5. Nacisnąć lekko na pole “Temperatura wewnątrz
potrawy” i za pomocą przełącznika obrotowego
ustawić wartość tego parametru.
6. Włączyć za pomocą przycisku start/stop.
Linia stopnia zaawansowania wskazuje wzrost
temperatury wewnątrz potrawy.
Potrawy
1. Włączyć urządzenie.
2. Termosondę włożyć w gniazdo po lewej stronie w
komorze piekarnika.
3. Nacisnąć przycisk menu.
4. Nacisnąć lekko na pole “Potrawy”.
5. Za pomocą przełącznika obrotowego i pola “Dalej”
wybrać żądane danie.
6. W razie potrzeby nacisnąć lekko na pole
Obracanie potrawy: W celu obrócenia potrawy nie
wyjmować termosondy. Po obróceniu należy sprawdzić
prawidłowe położenie termosondy w potrawie.
Wyjęcie termosondy w trakcie pracy urządzenia
spowoduje zresetowanie wszystkich ustawień i
konieczność ich ponownego wprowadzenia.
Uwaga!
Nie przytrzasnąć przewodu termosondy.
Aby termosonda nie została uszkodzona przez zbyt
wysoką temperaturę, należy zachować
kilkucentymetrową odległość między grzałką grilla a
termosondą. Podczas pieczenia mięso może wyrastać.
26
“Dopasować” i za pomocą przełącznika obrotowego
dopasować ustawienia.
7. Włączyć za pomocą przycisku start/stop.
Linia stopnia zaawansowania wskazuje wzrost
temperatury wewnątrz potrawy.
Ustawiona temperatura wewnątrz potrawy została
osiągnięta
Rozlega się sygnał. Piekarnik przestaje grzać. Można
wyjąć termosondę z gniazda. Symbol . gaśnie.
Zmiana ustawionej temperatury wewnątrz potrawy
W każdej chwili można zmienić ustawioną temperaturę
wewnątrz potrawy.
Termometr do pieczeni
Przerwanie
Wyjąć termosondę z gniazda.
Produkty spożywcze
: Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo poparzenia!
Komora pieca oraz termosonda do potraw nagrzewają
się bardzo mocno. W celu wyjmowania i wkładania
termosondy należy używać rękawic kuchennych.
Ryby
Ryba, w całości
Filet rybny
65-70
60-65
: Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo porażenia
Inne
Pieczeń rzymska, wszystkie rodzaje mięsa
Podgrzewanie i odgrzewanie potraw
80-90
65-75
prądem!
W przypadku zastosowania nieodpowiedniej
termosondy może dojść do uszkodzenia izolacji.
Używać wyłącznie termosondy przeznaczonej do tego
urządzenia.
pl
Temperatura w środku mięsa w °C
Temperatury wewnątrz różnych potraw
Nie używać produktów mrożonych. Ustawienia podane
w tabelach są wartościami orientacyjnymi. Zależą one
od jakości i właściwości produktów spożywczych.
Szczegółowe informacje na temat rodzaju grzania i
temperatury zamieszczone są na końcu niniejszej
instrukcji obsługi. ~ "Przetestowane w naszym studiu
gotowania" na stronie 40
Produkty spożywcze
Temperatura w środku mięsa w °C
Drób
Kurczak
Pierś kurczaka
Kaczka
Pierś kaczki, różowa
Indyk
Pierś indyka
Gęś
80-85
75-80
80-85
55-60
80-85
80-85
80-90
Wieprzowina
Karkówka wieprzowa
Filet wieprzowy, różowy
Schab wieprzowy, dobrze wypieczony
85-90
62-70
72-80
Wołowina
Filet wołowy lub rostbef, angielski
Filet wołowy lub rostbef, różowy
Filet wołowy lub rostbef, dobrze wypieczony
45-52
55-62
65-75
Cielęcina
Pieczeń cielęca lub plecówka, chuda
Pieczeń cielęca, łopatka
Gicz cielęca
75-80
75-80
85-90
Jagnięcina
Udziec jagnięcy, różowy
Udziec jagnięcy, dobrze wypieczony
Schab jagnięcy, różowy
60-65
70-80
55-60
27
pl
Funkcja czyszczenia
.Funkcja czyszczenia
Urządzenie ma zaprogramowane tryby pracy “Funkcja
czyszczenia” i “Odkamienianie”. Funkcja czyszczenia
służy do czyszczenia samoczyszczących powierzchni
komory piekarnika. Tryb “Odkamienianie” umożliwia
usunięcie osadu z kamienia z parownika.
a i n e z c z s y z c a j c k n uF
Funkcja czyszczenia
Powierzchnie samoczyszczące (ścianka tylna, górna
oraz ścianki boczne) są pokryte porowatą, matową
powłoką ceramiczną. Rozpryski z pieczenia, smażenia i
grillowania są wchłaniane przez tę warstwę i rozkładane
w trakcie eksploatacji piekarnika. Gdy samoczyszczenie
wymienionych powierzchni nie przynosi już
zadowalającego rezultatu i widoczne są ciemne plamy,
zanieczyszczenia powierzchni można usunąć dzięki
zastosowaniu funkcji czyszczenia.
Wskazówka: Wykonywane czynności są rejestrowane
przez urządzenie. Urządzenie sygnalizuje, od kiedy
zalecane jest przeprowadzenie czyszczenia. Komunikat
ten wyświetlany jest, dopóki funkcja czyszczenia nie
zostanie całkowicie wykonana.
Zignorowanie zalecenia dotyczącego zastosowania
funkcji czyszczenia może spowodować uszkodzenie
powierzchni samoczyszczących.
Jeżeli urządzenie wcześniej ulegnie silnemu
zabrudzeniu lub w przypadku zauważenia ciemnych
plam na tylnej ściance, przeprowadzić czyszczenie, nie
czekając na pojawienie się odpowiedniego komunikatu.
Im częściej przeprowadzane jest czyszczenie, tym
dłużej zapewnione jest prawidłowe funkcjonowanie
powierzchni samoczyszczących. Funkcję czyszczenia
można zastosować w każdej chwili, w zależności od
potrzeb.
Uwaga!
Jeżeli urządzenie posiada funkcję pary, komunikaty
dotyczące odkamieniania mogą pojawiać się
równocześnie z komunikatami dotyczącymi funkcji
czyszczenia. Postępować zgodnie z zaleceniami
dotyczącymi odkamieniania urządzenia. Po zakończeniu
odkamieniania ponownie pojawi się zalecenie włączenia
funkcji czyszczenia.
Przed włączeniem funkcji czyszczenia
Z komory piekarnika należy wyjąć prowadnice, systemy
wysuwania blach, elementy wyposażenia oraz naczynia.
Czyszczenie dna piekarnika oraz wewnętrznych drzwi
urządzenia
Usunąć większe zanieczyszczenia z dna piekarnika,
wewnętrznych drzwi urządzenia oraz z elementów
oświetlenia komory piekarnika. W przeciwnym razie
mogą powstać trudne do usunięcia plamy.
28
Uwaga!
Na powierzchniach samoczyszczących nie stosować
środka do czyszczenia piekarników. Powierzchnie te
mogą ulec uszkodzeniu. W przypadku zetknięcia się
środka do czyszczenia piekarników z powierzchniami
samoczyszczącymi natychmiast przetrzeć te miejsca
ściereczką nasączoną wodą. Nie wcierać środków
czyszczących i nie stosować elementów szorujących.
Wprowadzanie ustawień funkcji czyszczenia
Proces czyszczenia trwa 60 minut.
Nie można zmienić czasu trwania.
1. Nacisnąć przycisk menu.
Otworzy się menu trybów pracy.
2. Wybrać tryb pracy “Funkcja czyszczenia”.
Naciśnięcie pola “Dalej” umożliwia uzyskanie
informacji na temat czyszczenia.
3. Za pomocą przycisku start/stop włączyć
czyszczenie.
Upływ czasu trwania widoczny jest na pasku stanu.
Podczas czyszczenia urządzenia wietrzyć kuchnię.
Po zakończeniu czyszczenia
Rozlega się sygnał. Piekarnik przestaje grzać. Na pasku
stanu pojawia się komunikat “Zakończone". Sygnał
można wyłączyć za pomocą przycisku 0. Na pasku
stanu pojawia się komunikat “Urządzenie stygnie”.
Przerwanie czyszczenia
Nacisnąć przycisk on/off. Wszystkie ustawienia zostaną
skasowane. Można wprowadzić nowe ustawienia.
Uwaga!
Zalecenie przeprowadzenia czyszczenia nie zostanie
zresetowane. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat o
konieczności zastosowania funkcji czyszczenia.
Czyszczenie może odbywać się w nocy.
W rozdziale Ustawienia czasu opisany jest sposób
przesuwania czasu zakończenia na później. Dzięki temu
korzystanie z piekarnika jest możliwe przez cały dzień.
~ "Funkcje zegara" na stronie 21
Po zakończeniu funkcji czyszczenia
Gdy komora piekarnika ostygnie, w razie potrzeby
wytrzeć ją wilgotną ściereczką.
Wskazówka: Podczas trybu pracy i funkcji czyszczenia
na powierzchniach urządzenia mogą pojawić się
rudawe plamy. Nie jest to rdza, lecz pozostałości
produktów spożywczych. Plamy te nie zagrażają
zdrowiu ani nie mają negatywnego wpływu na
efektywność powierzchni samoczyszczących.
Funkcja czyszczenia
Odkamienianie
Aby urządzenie było sprawne, należy je regularnie
odkamieniać.
Odkamienianie przebiega w kilku etapach. Ze
względów higienicznych urządzenie jest gotowe do
pracy dopiero po zakończeniu wszystkich etapów
odkamieniania. Odkamienianie trwa łącznie ok. 70 90 minut.
■
Odkamienianie (ok. 55 - 70 minut), następnie
opróżnić zbiornik na wodę i ponownie go napełnić
■
Pierwszy cykl płukania (ok. 6 - 9 minut), następnie
opróżnić zbiornik na wodę i ponownie go napełnić
■
Drugi cykl płukania (ok. 6 - 9 minut), następnie
opróżnić zbiornik na wodę i osuszyć go
W przypadku przerwania procesu odkamieniania (np. w
wyniku przerwy w dopływie prądu lub wyłączenia
urządzenia) po ponownym włączeniu urządzenia pojawi
się komunikat o konieczności dwukrotnego
przeprowadzenia płukania. Do momentu zakończenia
drugiego cyklu płukania nie można używać żadnego
trybu pracy.
Częstotliwość odkamieniania urządzenia zależy od
stopnia twardości używanej wody. Gdy włączenie trybu
pracy z użyciem pary jest możliwe jeszcze 5 lub mniej
razy, na wyświetlaczu urządzenia pojawia się komunikat
o konieczności przeprowadzenia procesu
odkamieniania. Liczba możliwych do włączenia trybów
pracy jest wyświetlana po uruchomieniu urządzenia.
Dzięki temu można w odpowiednim czasie przygotować
odkamienianie.
Włączanie
Uwaga!
■
Uszkodzenie urządzenia: Do odkamieniania używać
wyłącznie zalecanych płynów do odkamieniania.
Czas trwania odkamieniania jest dostosowany do
zalecanych środków do odkamieniania. Inne środki
do odkamieniania mogą uszkodzić urządzenie.
Środek do odkamieniania, nr zam. 311 680
■
Roztwór do odkamieniania: Pulpit obsługi oraz inne
delikatne powierzchnie nie mogą mieć styczności z
roztworem do odkamieniania lub środkiem do
odkamieniania. Powierzchnie te mogą ulec
uszkodzeniu. Jeśli jednak dojdzie do takiej sytuacji,
roztwór do odkamieniania należy natychmiast zmyć
wodą.
pl
7. Wybrać tryb Odkamienianie.
Naciśnięcie pola “Dalej” umożliwia uzyskanie
informacji na temat czyszczenia.
Wyświetlony zostanie czas trwania odkamieniania.
Nie można go zmienić.
8. Za pomocą przycisku start/stop włączyć
czyszczenie.
Urządzenie jest odkamieniane. Upływ czasu trwania
widoczny jest na pasku stanu. Po zakończeniu
odkamieniania rozlega się sygnał.
Pierwszy cykl płukania
1. Otworzyć przesłonę.
2. Zbiornik na wodę wyjąć, dokładnie wypłukać,
napełnić wodą i ponownie wsunąć na miejsce.
3. Zamknąć przesłonę.
4. Włączyć za pomocą przycisku start/stop.
Nastąpi płukanie urządzenia. Po zakończeniu cyklu
płukania rozlega się sygnał.
Drugi cykl płukania
1. Otworzyć przesłonę.
2. Zbiornik na wodę wyjąć, dokładnie wypłukać,
napełnić wodą i ponownie wsunąć na miejsce.
3. Zamknąć przesłonę.
4. Włączyć za pomocą przycisku start/stop.
Nastąpi płukanie urządzenia. Po zakończeniu cyklu
płukania rozlega się sygnał.
Czyszczenie końcowe
1. Otworzyć przesłonę.
2. Opróżnić i osuszyć zbiornik na wodę.
3. Wyłączyć urządzenie.
Odkamienianie zostało zakończone i urządzenie jest
ponownie gotowe do pracy.
Jeśli przed odkamienianiem używany był tryb z
zastosowaniem pary, należy najpierw wyłączyć
urządzenie, aby zostały odpompowane pozostałości
wody z systemu parowego.
1. Sporządzić roztwór do odkamieniania, mieszając
2.
3.
4.
5.
6.
400 ml wody ze 200 ml środka do odkamieniania w
płynie.
Nacisnąć przycisk on/off.
Wyjąć zbiornik na wodę i napełnić go roztworem do
odkamieniania.
Zbiornik napełniony roztworem do odkamieniania
całkowicie wsunąć do urządzenia.
Zamknąć przesłonę.
Nacisnąć przycisk menu.
Otworzy się menu trybów pracy.
29
pl
Środki czyszczące
DŚrodki czyszczące
Dzięki odpowiedniej konserwacji i czyszczeniu
urządzenie długo zachowuje estetyczny wygląd i
całkowitą sprawność. Poniżej zamieszczono wskazówki
dotyczące prawidłowej konserwacji i czyszczenia
urządzenia.
e c ą z c z s y z c i k do r Ś
Odpowiednie środki czyszczące
Aby uniknąć uszkodzenia różnego rodzaju powierzchni
na skutek zastosowania nieodpowiedniego środka
czyszczącego, należy przestrzegać wskazówek
zawartych w poniższej tabeli. W zależności od typu
urządzenia dostępne mogą być tylko niektóre elementy
i powierzchnie.
Uwaga!
Uszkodzenia powierzchni
Nie używać
■
żrących środków czyszczących ani środków do
szorowania,
■
środków czyszczących o dużej zawartości alkoholu,
■
ostrych druciaków ani szorstkich gąbek,
■
myjek wysokociśnieniowych lub parowych,
■
specjalnych środków czyszczących do czyszczenia
na ciepło.
Nowe zmywaki przed użyciem dokładnie wypłukać.
Porada: Szczególnie polecane środki czyszczące i
pielęgnacyjne można nabyć w serwisie. Należy
przestrzegać wskazówek producenta poszczególnych
produktów.
: Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo poparzenia!
Urządzenie bardzo się nagrzewa. Nigdy nie dotykać
gorących powierzchni wewnątrz komory gotowania ani
elementów grzejnych. Zawsze odczekać, aż urządzenie
ostygnie. Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się!
Powierzchnia
Czyszczenie
Urządzenie z zewnątrz
Front ze stali nie- Gorąca woda z detergentem:
rdzewnej
Myć zmywakiem i wytrzeć do sucha miękką ściereczką.
Natychmiast usuwać osad z kamienia, plamy
tłuszczu, skrobi i białka. Pod takimi zabrudzeniami
może tworzyć się korozja.
Specjalne środki do pielęgnacji nagrzewających
się powierzchni ze stali nierdzewnej można nabyć
w serwisie lub sklepie specjalistycznym. Miękką
ściereczką rozprowadzić cienką warstwę środka
pielęgnacyjnego.
Tworzywo
Gorąca woda z detergentem:
sztuczne
Myć zmywakiem i wytrzeć do sucha miękką ściereczką.
Nie używać płynu do mycia szyb ani skrobaczek
do szkła.
Powierzchnie
Gorąca woda z detergentem:
lakierowane
Myć zmywakiem i wytrzeć do sucha miękką ściereczką.
30
Pulpit obsługi
Gorąca woda z detergentem:
Myć zmywakiem i wytrzeć do sucha miękką ściereczką.
Nie używać płynu do mycia szyb ani skrobaczek
do szkła.
Szyby w drzwiach Gorąca woda z detergentem:
Myć zmywakiem i wytrzeć do sucha miękką ściereczką.
Nie używać skrobaczki do szkła ani druciaka ze
stali nierdzewnej.
Uchwyt drzwi
Gorąca woda z detergentem:
Myć zmywakiem i wytrzeć do sucha miękką ściereczką.
W przypadku przedostania się środka do odkamieniania na uchwyt drzwi, natychmiast wytrzeć
uchwyt. W przeciwnym razie powstaną trudne do
usunięcia plamy.
Wnętrze urządzenia
Powierzchnie
Przestrzegać wskazówek dotyczących
emaliowane oraz powierzchni komory piekarnika, które stanowią
powierzchnie
uzupełnienie informacji przedstawionych w tabeli.
samoczyszczące
Osłona oświetle- Gorąca woda z detergentem:
nia komory pieMyć zmywakiem i wytrzeć do sucha miękką ściekarnika
reczką.
W przypadku silnego zabrudzenia stosować środek do czyszczenia piekarników.
Uszczelka drzwi Gorąca woda z detergentem:
Nie zdejmować! Myć zmywakiem.
Nie szorować.
Nakładka drzwi
Środki do czyszczenia stali nierdzewnej:
wykonana ze stali Przestrzegać wskazówek producenta.
nierdzewnej
Nie używać środków do pielęgnacji stali nierdzewnej.
Nakładkę drzwi zdjąć do czyszczenia.
Prowadnice
Gorąca woda z detergentem:
Namoczyć i czyścić zmywakiem lub szczoteczką.
System wysuwa- Gorąca woda z detergentem:
nia blach
Czyścić zmywakiem lub szczoteczką.
Nie usuwać z szyn warstwy smaru, w miarę możliwości nie wysuwać ich do czyszczenia. Nie myć w
zmywarce.
Wyposażenie
Gorąca woda z detergentem:
Namoczyć i czyścić zmywakiem lub szczoteczką.
Zanieczyszczenia frontów ze stali nierdzewnej
spowodowane produktami zawierającymi skrobię
(np. ryż) czyścić wodą z octem.
Zbiornik na wodę Gorąca woda z detergentem:
W celu usunięcia pozostałości detergentu myć
zmywakiem i dokładnie wypłukać czystą wodą.
Wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Pozostawić
do wyschnięcia przy otwartej pokrywie. Wytrzeć
do sucha uszczelkę pokrywy.
Nie myć w zmywarce.
Termosonda
Gorąca woda z detergentem:
Czyścić zmywakiem lub szczoteczką.
Nie myć w zmywarce.
--------
Środki czyszczące
Wskazówki
Nieznaczne różnice kolorów z przodu urządzenia są
wynikiem zastosowania różnych materiałów, jak
szkło, tworzywo sztuczne czy metal.
■
Cienie na szybach drzwi, które przypominają smugi,
to refleksy świetlne wywołane oświetleniem komory
piekarnika.
■
Emalia wypalana jest w bardzo wysokiej
temperaturze. Mogą przy tym powstać nieznaczne
przebarwienia. Jest to normalne zjawisko, nie
wpływające na funkcjonowanie piekarnika.
Krawędzie cienkich blach nie dają się w pełni pokryć
emalią. Dlatego mogą być szorstkie. Nie zmniejsza
to skuteczności zabezpieczenia antykorozyjnego.
■
pl
Utrzymywanie urządzenia w czystości
Aby zapobiec powstawaniu trudnych do usunięcia
zanieczyszczeń, urządzenie należy utrzymywać w
czystości i od razu usuwać wszelkie zabrudzenia.
Porady
Komorę piekarnika należy czyścić po każdym
użyciu. Dzięki temu zanieczyszczenia nie przypalą
się.
■
Natychmiast usuwać osad z kamienia, plamy
tłuszczu, skrobi i białka.
■
Do pieczenia bardzo wilgotnych ciast używać blachy
uniwersalnej.
■
Do pieczenia mięs stosować odpowiednie naczynia,
np. brytfannę.
■
Powierzchnie komory piekarnika
Ścianka tylna, górna oraz ścianki boczne komory
piekarnika mają własności samoczyszczące. Można je
rozpoznać po szorstkiej powierzchni.
Dno piekarnika jest emaliowane i ma gładką
powierzchnię.
Czyszczenie powierzchni emaliowanych
Gładkie powierzchnie emaliowane czyścić zmywakiem
oraz gorącą wodą z detergentem lub octem. Wytrzeć do
sucha miękką ściereczką.
Przypalone resztki jedzenia odmoczyć za pomocą
wilgotnej ściereczki nasączonej wodą z detergentem. W
przypadku silnego zabrudzenia użyć druciaka ze stali
nierdzewnej lub środka do czyszczenia piekarników.
Po wyczyszczeniu pozostawić otwarte drzwi w celu
wysuszenia komory piekarnika.
Wskazówka: Pozostałości potraw mogą spowodować
powstanie białego nalotu. Nie ma on wpływu na
działanie urządzenia. W razie potrzeby usunąć
pozostałości za pomocą kwasku cytrynowego.
Czyszczenie powierzchni samoczyszczących
Powierzchnie samoczyszczące są pokryte porowatą,
matową powłoką ceramiczną. Rozpryski z pieczenia są
wchłaniane przez tę warstwę i rozkładane w trakcie
eksploatacji urządzenia.
Gdy samoczyszczenie wymienionych powierzchni nie
przynosi już zadowalającego rezultatu i widoczne są
ciemne plamy, zanieczyszczenia powierzchni można
usunąć dzięki zastosowaniu funkcji czyszczenia. Należy
przy tym przestrzegać wskazówek zamieszczonych w
odpowiednim rozdziale. ~ "Funkcja czyszczenia"
na stronie 28
Uwaga!
Na powierzchniach samoczyszczących nie stosować
środka do czyszczenia piekarników. Powierzchnie te
mogą ulec uszkodzeniu. W przypadku zetknięcia się
środka do czyszczenia piekarników z powierzchniami
samoczyszczącymi natychmiast przetrzeć te miejsca
ściereczką nasączoną wodą. Nie wcierać środków
czyszczących i nie stosować elementów szorujących.
31
pl
Prowadnice
qDrzwi urządzenia
pProwadnice
Dzięki odpowiedniej konserwacji i czyszczeniu
urządzenie długo zachowuje estetyczny wygląd i
całkowitą sprawność. Poniżej podane są informacje na
temat zdejmowania i czyszczenia prowadnic.
ec i ndaworP
Dzięki odpowiedniej konserwacji i czyszczeniu
urządzenie długo zachowuje estetyczny wygląd i
całkowitą sprawność. Poniżej podane są informacje na
temat zdejmowania i czyszczenia drzwi urządzenia.
a i nezdąz ru iwz rD
Zdejmowanie i zawieszanie prowadnic
Zdejmowanie i zakładanie drzwi urządzenia
: Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo poparzenia!
Do czyszczenia oraz w celu wymontowania szyb można
zdjąć drzwi urządzenia.
Każdy zawias drzwi urządzenia posiada dźwignię
blokującą.
Gdy dźwignie blokujące są opuszczone (rys. !), drzwi
urządzenia są zabezpieczone. Nie można ich wtedy
zdjąć.
Gdy dźwignie blokujące są uniesione w celu zdjęcia
drzwi urządzenia (rys. "), zawiasy są zabezpieczone.
Nie można ich wtedy zatrzasnąć.
Prowadnice mocno się nagrzewają. Nie dotykać
gorących prowadnic. Zawsze odczekać, aż urządzenie
ostygnie. Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się.
Zdejmowanie prowadnic
1. Prowadnicę lekko unieść z przodu ‚ i zdjąć ƒ
(rys. !).
2. Następnie pociągnąć prowadnicę do przodu i wyjąć
z otworów (rys. ").
1
1
2
2
D
E
Prowadnice czyścić płynem do mycia naczyń i gąbką
do zmywania. W przypadku zanieczyszczeń trudnych do
usunięcia używać szczoteczki.
Zawieszanie prowadnic
Prowadnice pasują tylko do prawej lub lewej
strony.Szyny muszą dać się wyciągnąć do przodu.
: Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo zranienia!
■
Gdy zawiasy nie są zabezpieczone, mogą
zatrzasnąć się z dużą siłą. Należy dopilnować, aby
dźwignie blokujące zawsze były prawidłowo złożone
lub, w momencie zdejmowania drzwi urządzenia,
całkowicie rozłożone.
■
Zawiasy drzwi urządzenia poruszają się podczas
otwierania i zamykania drzwi, w związku z tym
istnieje ryzyko przytrzaśnięcia się. Nie dotykać
zawiasów.
Niebezpieczeństwo obrażeń!
1. Najpierw włożyć prowadnicę do środka tylnego
otworu mocującego ‚ tak, aby przylegała do ścianki
komory piekarnika, a następnie wcisnąć do tyłu ƒ
(rys. !).
2. Następnie włożyć prowadnicę w przedni otwór „ tak,
aby również w tym przypadku przylegała do ścianki
komory piekarnika i wcisnąć do dołu … (rys. ").
1. Całkowicie otworzyć drzwi i wcisnąć w kierunku
urządzenia.
2. Podnieść obie dźwignie blokujące z lewej i prawej
strony (rys. !).
3. Zamknąć do oporu drzwi urządzenia ‚. Chwycić
2
1
Zdejmowanie drzwi urządzenia
D
F
obiema rękami z lewej i prawej strony ƒ i wyciągnąć
do góry (rys. ").
1I
E
G
2
E
D
32
E
Drzwi urządzenia
pl
Zakładanie drzwi urządzenia
Zdejmowanie nakładki drzwi
1. Docisnąć uszczelkę ‚ wzdłuż rynienki na skropliny
(rys. !), ponieważ uszczelka ‚ może oderwać się
Wstawka ze stali nierdzewnej w nakładce drzwi może
ulec przebarwieniu. W celu dokładnego wyczyszczenia
drzwi można zdjąć nakładkę.
podczas czyszczenia.
1. Uchylić drzwi urządzenia.
2. Nacisnąć nakładkę z lewej i z prawej strony (rys. !).
3. Zdjąć nakładkę (rys. ").
1
Ostrożnie zamknąć drzwi urządzenia.
1
2
D
2. Drzwi urządzenia założyć w odwrotnej kolejności.
Podczas zakładania drzwi urządzenia uważać, aby
oba zawiasy zostały umieszczone dokładnie w
otworach (rys. ").
Oprzeć oba zawiasy na dole szyby zewnętrznej i
użyć jej jako prowadnicy.
Dopilnować. aby zawiasy zostały wsunięte w
odpowiednie otwory. Wsuwanie musi przebiegać
płynnie, bez wyczuwalnego oporu. W przypadku
pojawienia się wyczuwalnego oporu sprawdzić, czy
zawiasy zostały wsunięte w odpowiednie otwory.
2
3. Całkowicie otworzyć drzwi urządzenia. Z powrotem
złożyć obie dźwignie blokujące (rys. #).
Wskazówka: Wstawkę ze stali nierdzewnej czyścić
specjalnym środkiem do czyszczenia stali
nierdzewnej. Pozostałe elementy nakładki drzwi
czyścić wodą z dodatkiem detergentu i miękką
ściereczką.
4. Ponownie uchylić drzwi urządzenia. Nasadzić i
wcisnąć nakładkę, aż zaskoczy na miejsce (rys. #).
5. Zamknąć drzwi urządzenia.
4. Zamknąć drzwi komory piekarnika.
33
Drzwi urządzenia
pl
Montaż i demontaż szyb w drzwiach
Montowanie w urządzeniu
W celu ułatwienia czyszczenia można wymontować
szyby z drzwi urządzenia.
1. Przednią szybę wsunąć w dolne mocowania (rys. !).
2. Domykać szybę, aż oba górne zaczepy znajdą się
naprzeciwko właściwego otworu (rys. ").
Wymontowanie z urządzenia
1. Uchylić drzwi urządzenia.
2. Nacisnąć nakładkę z lewej i z prawej strony (rys. !).
3. Zdjąć nakładkę (rys. ").
1
1
2
2
3. Docisnąć przednią szybę na dole. aż zaskoczy na
swoje miejsce (rys. #)
4. Ponownie uchylić drzwi urządzenia i wyjąć
ściereczkę kuchenną.
4. Odkręcić i wyjąć śruby po lewej i po prawej stronie
drzwi urządzenia (rys. #).
5. Przed ponownym zamknięciem drzwi włożyć między
drzwi a obudowę urządzenia kilkakrotnie złożoną
ściereczkę kuchenną (rys. $).
Przednią szybę wyjąć do góry i położyć na równej
powierzchni uchwytem drzwi do dołu.
5. Ponownie przykręcić śruby po lewej i po prawej
stronie.
6. Nasadzić i wcisnąć nakładkę, aż zaskoczy na
miejsce (rys. $).
7. Zamknąć drzwi urządzenia.
Szyby czyścić płynem do mycia szyb i miękką
ściereczką.
: Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo obrażeń!
■
Porysowane szkło lub drzwiczki urządzenia mogą
pęknąć. Nie używać skrobaczki do szkła, żrących ani
szorujących środków czyszczący.
■
Zawiasy drzwi urządzenia poruszają się podczas
otwierania i zamykania drzwi, w związku z tym
istnieje ryzyko przytrzaśnięcia się. Nie dotykać
zawiasów.
Niebezpieczeństwo obrażeń!
34
Uwaga!
Dopiero gdy szyby są prawidłowo zamontowane,
można używać komory piekarnika.
Co robić w razie usterki?
3Co robić w razie usterki?
Przyczynami wystąpienia usterek są często drobiazgi.
Przed wezwaniem serwisu należy przy pomocy tabeli
spróbować usunąć usterkę we własnym zakresie.
? i k re t su e i zar w ć i bor oC
Wskazówka: Jeśli czasami jakaś potrawa nie uda się,
warto zajrzeć do tabel zamieszczonych na końcu
niniejszej instrukcji obsługi. Znajduje się tam wiele
porad i wskazówek. ~ "Przetestowane w naszym
studiu gotowania" na stronie 40
pl
: Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo porażenia
prądem!
Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy stanowią
poważne zagrożenie. Wyłącznie przeszkoleni technicy
serwisu mogą przeprowadzać naprawy i wymieniać
uszkodzone przewody przyłączeniowe. Jeśli urządzenie
jest uszkodzone, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda
lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
Wezwać serwis.
Tabela usterek
W przypadku komunikatów oznaczonych symbolem E,
np. E0111, wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.
Jeżeli komunikat pojawi się ponownie, wezwać serwis.
Usterka
Urządzenie nie działa.
Możliwa przyczyna
Uszkodzony bezpiecznik
Zanik zasilania prądem
Obsługa włączonego urządzenia nie Aktywowane zostało zabezpieczenie przed dziećmi.
jest możliwa, na wyświetlaczu
widoczny jest symbol 1.
Komora piekarnika nie nagrzewa się, Urządzenie działa w trybie demo.
na wyświetlaczu widoczny jest komunikat “Tryb demo włączony”
Urządzenie nie włącza się, a na
wyświetlaczu pojawia się komunikat
“Komora piekarnika zbyt gorąca”
Oświetlenie komory piekarnika nie
działa.
Tryb z użyciem pary lub tryb odkamieniania nie włącza się lub nie jest kontynuowany
Urządzenie sygnalizuje konieczność
przeprowadzenia płukania
Urządzenie sygnalizuje konieczność
odkamienienia, bez wcześniejszego
pojawienia się licznika
Przyciski migają
Wskazówki/Rozwiązanie problemu
Sprawdzić w skrzynce bezpiecznikowej, czy bezpiecznik urządzenia jest sprawny.
Sprawdzić, czy działają inne urządzenia kuchenne.
Naciskać przycisk 1, aż zgaśnie symbol 1.
Komora piekarnika jest zbyt gorąca dla wybranej
potrawy lun rodzaju grzania
Wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej i
ponownie włączyć po upływie ok. 10 sekund. Włączyć
urządzenie i wybrać w ustawieniach “Tryb demo wyłączony”.
Poczekać, aż komora piekarnika ostygnie i ponownie
włączyć
Uszkodzona żarówka LED.
Wezwać serwis.
Zbiornik na wodę jest pusty
Przesłona jest otwarta
Odkamienianie blokuje tryby pracy z użyciem pary
Uszkodzony czujnik
Podczas odkamieniania wystąpiła przerwa w dopływie
prądu lub urządzenie zostało wyłączone
Ustawiony zakres twardości wody jest za niski
Napełnić zbiornik na wodę
Zamknąć przesłonę
Przeprowadzić odkamienianie
Wezwać serwis
Po ponownym włączeniu urządzenia dwukrotnie przeprowadzić płukanie
Przeprowadzić odkamienianie
Sprawdzić ustawiony zakres twardości wody i ewentualnie dopasować
Gdy woda skondensowana wyparuje, przyciski przestaną migać
Wybrać większą lub mniejszą intensywność pary
Normalne zjawisko spowodowane obecnością wody
skondensowanej za pulpitem obsługi
Potrawa upieczona z zastosowaniem Wybrana intensywność pary jest nieprawidłowa
pary jest zbyt wilgotna lub zbyt sucha
Pojawia się komunikat “Napełnić
Przesłona jest otwarta
zbiornik na wodę”, mimo że zbiornik Zbiornik na wodę nie jest zablokowany
jest pełny
Zamknąć przesłonę
Zablokować zbiornik na wodę
~ "Para" na stronie 17
Uszkodzony czujnik
Wezwać serwis
Zbiornik na wodę spadł. Wstrząs spowodował obluzo- Zamówić nowy zbiornik na wodę
wanie się części wewnątrz zbiornika na wodę, zbiornik na wodę stał się nieszczelny.
35
pl
Co robić w razie usterki?
Przesłona umożliwiająca wyjęcie
zbiornika nie otwiera się
Wtyczka nie jest włożona do gniazda
Zanik zasilania prądem
Uszkodzony bezpiecznik
Normalny proces
Podłączyć urządzenie do zasilania
Sprawdzić, czy działają inne urządzenia kuchenne
Sprawdzić w skrzynce bezpiecznikowej, czy bezpiecznik urządzenia jest sprawny
Wezwać serwis
W razie potrzeby opróżnić zbiornik na wodę: Otworzyć
drzwi urządzenia, przesłonę chwycić palcami z prawej
i z lewej strony, a następnie wyjąć
Niemożliwe
Urządzenie jest automatycznie kalibrowane
Normalny proces
W przypadku zbyt krótkich czasów gotowania urządzenie nie zostanie automatycznie skalibrowane
Efekt zimna/gorąca w przypadku mrożonek, spowodowany przez parę wodną
Przywrócić ustawienia fabryczne i powtórzyć kalibrację urządzenia
Niemożliwe
Uszkodzony czujnik pola X
Podczas gotowania para uchodzi
przez szczeliny wentylacyjne
Podczas gotowania na parze
powstaje bardzo dużo pary
Podczas gotowania na parze wciąż
powstaje bardzo dużo pary
Podczas gotowania występuje odgłos
“plum“
--------
Przekroczony został maksymalny czas pracy
Urządzenie automatycznie zakończy tryb pracy, jeżeli
nie został nastawiony czas trwania i dłuższego czasu
nie dokonano zmiany ustawienia.
Kiedy to nastąpi, zależy od ustawionej temperatury lub
stopnia mocy grilla.
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat, że tryb pracy
został automatycznie zakończony. Tryb pracy zostanie
następnie przerwany.
W celu ponownego skorzystania z urządzenia należy je
najpierw wyłączyć. Następnie ponownie włączyć
urządzenie i ustawić żądany tryb.
Porada: Aby uniknąć niepożądanego wyłączenia się
urządzenia, np. w przypadku długiego czasu
przyrządzania, należy nastawić czas trwania. Urządzenie
grzeje, dopóki nie upłynie nastawiony czas trwania.
Żarówki w komorze piekarnika
Komora piekarnika oświetlana jest przez jedną lub kilka
długowiecznych żarówek LED.
Jeżeli mimo to żarówka LED lub jej osłona ulegnie
uszkodzeniu, należy skontaktować się z serwisem. Nie
wolno zdejmować osłony żarówki.
36
Serwis
4Serwis
PPotrawy
Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, należy
skontaktować się z naszym serwisem. Pracownicy
serwisu znajdą odpowiednie rozwiązanie, co pozwoli
również uniknąć zbędnych przyjazdów personelu
technicznego.
s iwreS
Symbol produktu (nr E) i numer fabryczny
(nr FD)
Pracownikowi serwisu należy podać symbol produktu
(nr E) oraz numer fabryczny (nr FD) urządzenia, aby
mógł on udzielić kompetentnej pomocy. Tabliczkę
znamionową z numerem widać po otworzeniu drzwi
urządzenia.
Jeśli urządzenie posiada funkcję pary, tabliczka
znamionowa znajduje się z prawej strony za przesłoną.
(1U
)'
Tryb pracy “Potrawy” umożliwia przygotowanie
rozmaitych potraw. Urządzenie wybiera optymalne
ustawienia.
W celu uzyskania pożądanych rezultatów komora
piekarnika nie może być zbyt gorąca dla wybranej
potrawy. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, na
wyświetlaczu pojawi się odnośny komunikat. Wówczas
należy poczekać, aż komora piekarnika ostygnie i
ponownie włączyć.
ywar t oP
Wskazówki dotyczące ustawień
■
=1U
7\SH
Można tu wpisać dane urządzenia i numer telefonu
serwisu, aby w razie konieczności móc szybko je
odnaleźć.
Nr E
pl
Nr FD
■
■
Serwis O
Należy pamiętać, że wezwanie pracownika serwisu w
przypadku nieprawidłowej obsługi urządzenia jest
odpłatne również w okresie gwarancyjnym.
Adresy serwisów wszystkich krajów znajdują się w
załączonym spisie autoryzowanych serwisów.
Zlecenie naprawy oraz pomoc w razie usterki
PL
801 191 534
Warto zaufać kompetencjom producenta. Dzięki temu
mają Państwo gwarancję, że naprawy zostaną
wykonane przez przeszkolonych techników serwisu,
którzy dysponują oryginalnymi częściami zamiennymi
do danego urządzenia.
■
■
■
Rezultat pieczenia zależy od jakości produktów oraz
wielkości i rodzaju naczynia. W celu uzyskania
optymalnego rezultatu pieczenia używać wyłącznie
produktów spożywczych wysokiej jakości oraz mięsa
schłodzonego do odpowiedniej temperatury. W
przypadku potraw mrożonych używać wyłącznie
produktów spożywczych wyjętych bezpośrednio z
zamrażarki.
W przypadku niektórych potraw proponowana jest
temperatura, rodzaj grzania oraz czas trwania.
Parametry temperatury i rodzaju grzania można
zmienić, dostosowując je do indywidualnych potrzeb.
W przypadku innych potraw konieczne będzie
wprowadzenie ich wagi. Zawsze należy wprowadzać
wagę całkowitą, chyba że na urządzeniu pojawi się
komunikat sugerujący inne rozwiązanie. W tym
przypadku urządzenie samoczynnie wprowadza
ustawienia czasu i temperatury.
Nie można ustawić wagi, która wykracza poza
przewidziany przedział wagowy.
Przy potrawach, w przypadku których urządzenie
samoczynnie ustawia temperaturę, maksymalna
możliwa temperatura może mieć wartość 300 °C.
Dlatego należy zwrócić uwagę, aby używane
naczynia były wystarczająco żaroodporne.
Na wyświetlaczu będą pojawiały się wskazówki
dotyczące np. naczynia, wysokości wsunięcia lub
dodawania wody w przypadku mięsa. Niektóre
potrawy należy w trakcie przyrządzania obrócić lub
zamieszać. Taka informacja pojawi się na
wyświetlaczu krótko po włączeniu trybu pracy.
Sygnał przypomni, kiedy należy to zrobić.
Informacje dotyczące odpowiednich naczyń oraz
porady na temat przyrządzania potraw znajdują się
na końcu niniejszej instrukcji obsługi.
~ "Przetestowane w naszym studiu gotowania"
na stronie 40
Zastosowanie pary
W przypadku niektórych potraw automatycznie
aktywowana jest funkcja pary. Urządzenie sygnalizuje
konieczność napełnienia zbiornika na wodę. Ogólne
informacje dotyczące funkcji pary zamieszczone są w
odpowiednim rozdziale. ~ "Para" na stronie 17
37
Potrawy
pl
: Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo poparzenia!
Podczas otwierania drzwiczek urządzenia może
wydostawać się gorąca para. W zależności od
temperatury para może być niewidoczna. Podczas
otwierania nie stać zbyt blisko urządzenia. Ostrożnie
otworzyć drzwiczki urządzenia. Nie zezwalać dzieciom
na zbliżanie się.
Termosonda
W przypadku niektórych potraw można użyć również
termosondy. Po umieszczeniu termosondy w urządzeniu
wyświetlone zostaną potrawy, które umożliwiają
zastosowanie termosondy. Temperaturę komory
piekarnika oraz temperaturę wewnątrz potrawy można
zmienić. ~ "Termometr do pieczeni" na stronie 25
Wybór potrawy
Potrawy są usystematyzowane według jednolitej
struktury:
■
■
■
Kategoria
Potrawa
Danie
W poniższej tabeli wymienione są poszczególne
kategorie wraz z przynależnymi potrawami. Pod każdą
potrawą kryje się jedno lub kilka dań.
Kategorie
Ciasto, chleb
Zapiekanki, suflety
Produkty mrożone
Drób
Mięso
38
Potrawy
Ciasto
Wypieki drobne
Ciasteczka
Chleb
Bułki
Ciasta pikantne, pizza, quiche
Zapiekanka pikantna, świeża, z gotowanych
składników
Lasagne, świeża
Zapiekanka ziemniaczana, surowe składniki, wysokość 4 cm
Zapiekanka, na słodko, świeża
Suflet w foremkach
Pizza
Zapiekanki
Produkty ziemniaczane
Drób, ryby
Warzywa
Kurczak
Kaczka, gęś
Indyk
Wieprzowina
Wołowina
Cielęcina
Jagnięcina
Dziczyzna
Potrawy mięsne
Kategorie
Potrawy
Ryba, cała
Filety rybne
Kotlety rybne
Ryby
Potrawy z ryb
Owoce morza
Ziemniaki
Ryż
Produkty zbożowe
Dodatki, warzywa
Warzywa strączkowe
Makaron, kluski
Jaja
Krem karmelowy
Kluski na parze
Desery, owoce praJogurt w słoiczkach
żone
Ryż na mleku
Owoce prażone
Wekowanie
Wekowanie, odsącza- Odsączanie soku
nie soku, dezynfekcja
Dezynfekcja butelek
Menu
Odgrzewanie, dopieka- Wypieki
nie
Dodatki
Owoce, warzywa
Rozmrażanie potraw
Czujnik pieczenia
Urządzenie wyposażone jest w czujnik pieczenia. Jest
on aktywowany automatycznie w momencie dokonania
wyboru odpowiedniego wypieku spośród kategorii
wymienionych na poniższej liście.
Kategoria
Potrawa
Danie
Ciasto w formach
Ciasto
Ciasto na blasze
Placek z kruchego ciasta / tarta
Ciasto, chleb,
Wypieki z ciasta francupizza
skiego
Wypieki drobne
Muffiny
Wypieki drożdżowe
Ciasta pikantne, quiche
Ciasta pikantne, pizza, Pizza
quiche
Podpłomyk
Produkty mrożone Produkty ziemniaProdukty ziemniaczane
czane
Potrawy
Urządzenie kontroluje przebieg procesu pieczenia.
Urządzenie w sposób w pełni zautomatyzowany steruje
procesem pieczenia, użytkownik nie musi wprowadzać
żadnych dodatkowych ustawień. Gdy wypiek jest
gotowy, urządzenie automatycznie się wyłącza. Rozlega
się sygnał. Czas trwania pieczenia jest zbliżony do
czasu podanego w przepisie i nie jest wyświetlany. Tryb
czujnika pieczenia można włączyć tylko po ostygnięciu
piekarnika.
Wszystkie inne kategorie wypieków nie są nadzorowane
przez czujnik pieczenia. W tym przypadku proponowane
są wypróbowane ustawienia z możliwością
dopasowania.
Odpowiednie są ciemne metalowe formy do pieczenia.
Nie używać silikonowych form do pieczenia ani
wyposażenia wykonanego z materiałów zawierających
silikon. Czujnik pieczenia zostanie uszkodzony.
Dopóki na wyświetlaczu widoczny jest komunikat "Nie
otwierać drzwi", czujnik pieczenia jest aktywny. Nie
otwierać drzwi urządzenia, ponieważ w przeciwnym
razie ustawienia zostaną anulowane. Urządzenie
sugeruje konieczność dopieczenia potrawy. Urządzenie
nadal grzeje i można dopasować proponowany czas.
Proces dopiekania należy nadzorować samodzielnie.
Wprowadzanie ustawień potrawy
Użytkownik jest prowadzony przez cały proces
wprowadzania ustawień wybranej potrawy. Zawsze
naciskać na pole “Dalej”.
pl
Wprowadzanie ustawień jest zakończone
Rozlega się sygnał. Na pasku stanu pojawia się
komunikat “Zakończono”. Piekarnik przestaje grzać.
Sygnał można wyłączyć przed czasem za pomocą
przycisku 0.
Jeżeli rezultat gotowania/pieczenia nie jest
zadowalający, można wydłużyć czas trwania. Dotknąć
pola “Dogotować”. Pojawi się proponowany czas
trwania, który można zmienić.
Jeżeli rezultat pieczenia jest zadowalający, nacisnąć
lekko na “Zakończyć”. Na wyświetlaczu pojawia się
“Smacznego”.
Przerwanie ustawiania
Nacisnąć przycisk on/off. Wszystkie ustawienia zostaną
skasowane. Można wprowadzić nowe ustawienia.
Przesunięcie czasu zakończenia
W przypadku niektórych potraw można przesunąć czas
zakończenia. W jaki sposób przesunąć czas
zakończenia, można zobaczyć w funkcjach zegara.
~ "Funkcje zegara" na stronie 21
W przypadku nastawienia czasu zakończenia
wyświetlacz przechodzi na tryb oczekiwania. Na pasku
stanu widoczny jest czas, kiedy zakończy się tryb pracy.
Nie można dokonać zmiany ustawień. Należy pamiętać,
że łatwo psujące się produkty spożywcze nie mogą zbyt
długo pozostawać w komorze piekarnika.
1. Nacisnąć przycisk menu.
Otworzy się menu trybów pracy.
2. Wybrać tryb pracy “Potrawy”.
Na wyświetlaczu pojawia się pierwsza kategoria.
3. Za pomocą przełącznika obrotowego wybrać
żądaną kategorię.
4. Dotknąć pola “Dalej”.
5. Za pomocą przełącznika obrotowego wybrać
potrawę.
Dotknąć pola “Dalej”.
Za pomocą przełącznika obrotowego wybrać danie.
Dotknąć pola “Dalej”.
Za pomocą przełącznika obrotowego wprowadzić
ustawienie wagi.
Wskazówka: Dotknięcie pola "Wskazówka" wywołuje
informacje dotyczące wysokości wsunięcia, naczyń
itp.
10. Włączyć przyciskiem start/stop.
6.
7.
8.
9.
Po wprowadzeniu wszystkich ustawień włączyć za
pomocą przycisku start/stop.
W przypadku ustawienia z zastosowaniem pary
urządzenie włączy się dopiero po zakończeniu fazy
nagrzewania.
39
pl
Przetestowane w naszym studiu gotowania
JPrzetestowane w naszym
studiu gotowania
Ten rozdział opisuje szeroki wybór potraw i optymalne
ustawienia dla każdej z nich. Pokazujemy, jaki rodzaj
grzania i jaka temperatura nadają się najlepiej do
przyrządzenia różnych potraw. Podajemy też wskazówki
dotyczące pasujących akcesoriów oraz poziomów, na
których należy je wstawiać do urządzenia. Znajdują się
tu także porady na temat naczyń i sposobów
przygotowywania potraw.
a i nawo t og u i du t s myzsan w enawo t se t ez rP
Wskazówka: Przy przygotowywaniu artykułów
spożywczych w komorze piekarnika może się
gromadzić duża ilość pary wodnej.
Posiadane urządzenie jest bardzo energooszczędne i
oddaje podczas pracy do otoczenia bardzo niewielką
ilość ciepła. Ze względu na znaczne różnice temperatur
między wnętrzem urządzenia i jego częściami
zewnętrznymi na drzwiczkach, panelu obsługowym i
frontach sąsiednich mebli może się skraplać para
wodna. Jest to normalne zjawisko fizyczne. Skraplaniu
pary wodnej można zapobiec przez nagrzanie
piekarnika albo ostrożne, wolne otwieranie drzwiczek.
Przy pieczeniu na parze lub pieczeniu z dodatkowym
zastosowaniem pary powstawanie dużej ilości pary
wodnej w komorze piekarnika jest pożądane. Po
zakończeniu pieczenia i wystygnięciu piekarnika
wytrzeć jego komorę.
Pieczenie z dodatkowym zastosowaniem pary
Niektóre wypieki (np. wypieki drożdżowe) uzyskują przy
pieczeniu z dodatkowym zastosowaniem pary bardziej
chrupką skórkę i bardziej błyszczącą powierzchnię.
Wypiek mniej wysycha.
Pieczenie z dodatkowym zastosowaniem pary jest
możliwe tylko na jednym poziomie.
Niektóre potrawy udają się najlepiej, gdy są pieczone w
kilku etapach. Są one podane w tabeli.
Poziomy piekarnika
Należy używać podanych poziomów piekarnika.
Pieczenie na jednym poziomie
Przy pieczeniu na jednym poziomie należy używać
następujących poziomów piekarnika:
■
wysokie wypieki: poziom 2
■
płaskie wypieki: poziom 3
Przy korzystaniu z rodzaju grzania 4D gorące powietrze
można wybierać między poziomami 1, 2, 3 i 4.
Nie używać form silikonowych
Pieczenie na kilku poziomach
Optymalnym trybem grzania jest gorące powietrze 4D.
Wypieki wstawione jednocześnie do piekarnika na
blachach lub w formach nie zawsze są gotowe w tym
samym czasie.
Pieczenie na dwóch poziomach:
■
blacha uniwersalna: poziom 3
blacha do pieczenia: poziom 1
■
Formy ustawione na ruszcie
pierwszy ruszt: poziom 3
drugi ruszt: poziom 1
Najlepszy wynik pieczenia zapewniają ciemne metalowe
formy do pieczenia.
■
Uwaga!
Nie używać silikonowych form do pieczenia ani
akcesoriów i folii zawierających silikon. Może to
spowodować uszkodzenia czujnika temperatury.
Uszkodzenia mogą też wystąpić nawet wtedy, gdy
czujnik temperatury nie jest używany.
Wyjątek: Jeżeli dołączona jest termosonda, to można jej
używać.
Ciasta i drobne wypieki
Urządzenie oferuje wiele rodzajów grzania
przystosowanych do wypiekania ciast i drobnych
wypieków. W tabelach ustawień podane są optymalne
ustawienia dla wielu różnych potraw.
Należy się przy tym także stosować do wskazówek
podanych w rozdziale dotyczącym wyrastania ciasta.
Należy używać wyłącznie oryginalnych elementów
wyposażenia posiadanego urządzenia. Są one
optymalnie dostosowane do komory piekarnika i jego
trybów pracy.
40
Pieczenie na trzech poziomach:
blacha do pieczenia: poziom 5
blacha uniwersalna: poziom 3
blacha do pieczenia: poziom 1
Pieczenie na czterech poziomach:
4 ruszty wyłożone papierem do pieczenia
pierwszy ruszt: poziom 5
drugi ruszt: poziom 3
trzeci ruszt: poziom 2
czwarty ruszt: poziom 1
■
Dzięki jednoczesnemu przygotowywaniu potraw można
oszczędzić do 45 procent energii. Formy należy
wstawiać do komory piekarnika jedną obok drugiej albo
z przesunięciem jedną nad drugą.
Wyposażenie
Należy też zawsze stosować prawidłowe wyposażenie i
wsuwać je do piekarnika prawidłową stroną.
Ruszt
Wsunąć ruszt z otwartą stroną skierowaną w stronę
drzwiczek piekarnika i wygięciem skierowanym w dół.
Naczynia i formy stawiać zawsze na ruszcie.
Blacha uniwersalna lub blacha do pieczenia
Ostrożnie wsunąć blachę uniwersalną lub blachę do
pieczenia do oporu do piekarnika, ze ścięciem
skierowanym w stronę drzwiczek.
Do pieczenia soczystych ciast używać blachy
uniwersalnej, aby wyciekający sok nie zanieczyścił
komory piekarnika.
Przetestowane w naszym studiu gotowania
pl
Formy do pieczenia
Do pieczenia najlepiej nadają się ciemne formy
metalowe.
Formy z białej blachy, formy ceramiczne i formy szklane
wydłużają czas pieczenia i powodują nierównomierne
zrumienienie ciasta. W przypadku pieczenia potraw w
takich formach z użyciem trybu grzania górnego/
dolnego, formę należy wstawić na poziom 1.
Formy do pieczenia z dodatkowym zastosowaniem pary
muszą być odporne na działanie wysokiej temperatury i
gorącej pary.
Papier do pieczenia
Używać tylko papieru do pieczenia przystosowanego do
ustawionej temperatury. Papier należy zawsze przyciąć
tak, by dokładnie pasował do blachy.
Podane wartości ustawień dotyczą potraw wstawionych
do zimnej komory piekarnika. Zapewnia to oszczędność
do 20 procent energii. Jeżeli piekarnik jest nagrzany,
podane czasy pieczenia skracają się o kilka minut.
W przypadku niektórych potraw nagrzanie piekarnika
jest konieczne i w tabeli znajduje się odpowiednia
informacja. Wstawić potrawę i akcesoria do komory
piekarnika dopiero po jego nagrzaniu.
Jeżeli stosowany jest własny przepis, należy użyć
wartości podanych w tabeli dla podobnego wypieku.
Dodatkowe informacje są podane w poradach
dotyczących pieczenia po tabeli ustawień.
Nieużywane akcesoria należy wyjąć z komory
piekarnika. Zapewnia to optymalny wynik pieczenia i
oszczędność do 20 procent energii.
Zalecane wartości ustawień
W tej tabeli podane są optymalne rodzaje grzania dla
różnego rodzaju wypieków. Temperatura i czas
pieczenia zależą od ilości oraz konsystencji ciasta. Z
tego względu podane zostały przedziały wartości.
Najlepiej zacząć od najniższych podanych wartości.
Niższa temperatura pozwala uzyskać bardziej
równomierny stopień zrumienienia. W razie potrzeby
można następnym razem wybrać nieco wyższe
wartości.
Używane rodzaje grzania:
■
: 4D gorące powietrze
■
% Grzanie górne/dolne
■
; Pizza
Stopnie intensywności pary są podane w tabeli jako
liczby:
■
1 = niski
■
2 = średni
■
3 = wysoki
Wskazówka: Czasu pieczenia nie można skrócić przez
ustawienie wyższej temperatury. W takiej sytuacji ciasto
czy wypieki byłyby wypieczone tylko z wierzchu, a
wewnątrz jeszcze surowe.
Potrawa
Ciasta w formach
Ciasto ucierane, proste
Ciasto ucierane, proste
Ciasto ucierane, proste, 2 poziomy
Ciasto ucierane, delikatne
Wyposażenie i naczynia
Poziom
Rodzaj
piekarnika grzania
Temperatura w °C
Intensyw- Czas
ność pary trwania w
min.
Forma z kominkiem / forma prostokątna
Forma z kominkiem / forma prostokątna
Forma z kominkiem / forma prostokątna
Forma z kominkiem / forma prostokątna
Forma z kominkiem
Forma na spód tortu
Forma na spód tortu
Tortownica Ø26 cm
2
%
150-170
-
50-70
2
:
150-160
1
50-70
3+1
:
140-160
-
60-80
2
%
150-170
-
60-80
2
3
2
2
%
%
:
&
160-180
160-180
150-160
160-180
1
-
40-60
20-30
25-35
70-90
3
1
3
2
2
2
2
&
&
:
%
:
%
:
210-230
220-240
200-220
150-170
150-160
160-170
150-160
1
1
2
30-40
25-35
30-40
50-70
60-70
20-30
25-35
Ciasto owocowe ucierane, delikatne
Spód tortu z ciasta ucieranego
Spód tortu z ciasta ucieranego
Tort owocowy lub serowy na kruchym
spodzie*
Placek szwajcarski
Blacha do pizzy
Tarta
Forma do tarty, blacha czarna
Tarta
Forma do tarty, blacha czarna
Babka drożdżowa
Forma z kominkiem
Babka drożdżowa
Forma z kominkiem
Ciasto drożdżowe
Tortownica Ø28 cm
Ciasto drożdżowe
Tortownica Ø28 cm
* nagrzać piekarnik
** nagrzewać piekarnik przed 5 min., nie używać funkcji szybkiego nagrzewania
41
pl
Przetestowane w naszym studiu gotowania
Potrawa
Wyposażenie i naczynia
Poziom
Rodzaj
piekarnika grzania
Temperatura w °C
Spód biszkoptowy, 2 jaja
Spód biszkoptowy, 2 jaja
Tort biszkoptowy, 3 jaja
Tort biszkoptowy, 3 jaja
Forma na spód tortu
Forma na spód tortu
Tortownica Ø26 cm
Tortownica Ø26 cm
3
2
2
2
%
:
:
:
150-170*
150-160
160-170*
150-160
Tort biszkoptowy, 6 jaja
Tort biszkoptowy, 6 jaja
Tortownica Ø28 cm
Tortownica Ø28 cm
2
2
:
:
150-170*
150-160
3
3
3+1
%
:
:
160-180
160-170
140-160
1
-
20-40
30-40
30-50
3
&
170-190
-
20-30
3+1
:
160-170
-
35-45
3
%
160-180
-
55-65
3
3
&
%
200-210
160-180*
-
50-60
10-15
3
:
150-160
1
20-30
3+1
:
150-170
-
20-30
3
%
180-200
-
30-40
3+1
:
150-170
-
45-60
2
2
3
3
2
3
2
3
3
3
%
:
:
:
%
:
:
:
:
:
160-170
150-160
180-200*
180-200*
150-170
140-150
170-180
180-190
200-220
180-200
2
1
2
2
1
25-35
25-35
8-15
10-15
45-60
80-90
50-60
50-60
35-45
35-45
%
:
:
160**
150**
150**
-
25-35
25-35
25-35
Ciasto na blasze
Ciasto ucierane z dodatkami
Ciasto ucierane z dodatkami
Ciasto ucierane, 2 poziomy
Blacha do pieczenia
Blacha do pieczenia
Blacha uniwersalna + blacha do pieczenia
Ciasto kruche z suchą warstwą wierzch- Blacha do pieczenia
nią
Ciasto kruche z suchą warstwą wierzch- Blacha uniwersalna + blacha do pieczenią, 2 poziomy
nia
Ciasto kruche z soczystą warstwą
Blacha uniwersalna
wierzchnią
Placek szwajcarski
Blacha uniwersalna
Ciasto drożdżowe z suchą warstwą
Blacha uniwersalna
wierzchnią
Ciasto drożdżowe z suchą warstwą
Blacha do pieczenia
wierzchnią
Ciasto drożdżowe z suchą warstwą
Blacha uniwersalna + blacha do pieczewierzchnią, 2 poziomy
nia
Ciasto drożdżowe z soczystą warstwą Blacha uniwersalna
wierzchnią
Ciasto drożdżowe z soczystymi owoBlacha uniwersalna + blacha do pieczecami, 2 poziomy
nia
Chałka, wieniec drożdżowy
Blacha do pieczenia
Chałka, wieniec drożdżowy
Blacha do pieczenia
Rolada biszkoptowa
Blacha do pieczenia
Rolada biszkoptowa
Blacha do pieczenia
Strucla z 500 g mąki
Blacha do pieczenia
Strucla z 500 g mąki
Blacha uniwersalna
Strudel, słodki
Blacha uniwersalna
Strudel, słodki
Blacha uniwersalna
Strudel, mrożony
Blacha uniwersalna
Strudel, mrożony
Blacha uniwersalna
Wypieki drobne
Ciastka
Ciastka
Ciastka, 2 poziomy
Blacha do pieczenia
3
Blacha do pieczenia
3
Blacha uniwersalna + blacha do piecze- 3+1
nia
* nagrzać piekarnik
** nagrzewać piekarnik przed 5 min., nie używać funkcji szybkiego nagrzewania
42
Intensyw- Czas
ność pary trwania w
min.
20-30
1
20-35
25-35
1
10
20-30
30-50
1
10
25-35
Przetestowane w naszym studiu gotowania
pl
Potrawa
Wyposażenie i naczynia
Poziom
Rodzaj
piekarnika grzania
Temperatura w °C
Ciastka, 3 poziomy
Blachy do pieczenia + blacha uniwersalna
Blacha do muffinów
Blacha do muffinów
Blachy do muffinów
Blacha do pieczenia
Blacha do pieczenia
Blacha do pieczenia
Blacha uniwersalna + blacha do pieczenia
Blacha do pieczenia
Blacha do pieczenia
Blacha uniwersalna + blacha do pieczenia
Blachy do pieczenia + blacha uniwersalna
4 ruszty
5+3+1
:
140**
Intensyw- Czas
ność pary trwania w
min.
35-45
3
3
3+1
3
3
3
3+1
%
:
:
%
:
:
:
170-190
150-160
160-180*
160-180
150-170
160-180
150-170
1
2
-
15-20
25-35
15-30
25-35
25-35
25-35
25-40
3
3
3+1
:
:
:
170-190*
200-220*
170-190*
1
-
20-35
15-25
20-45
5+3+1
:
170-190*
-
20-45
5+3+2+1
:
180-200*
-
20-35
3
3
3+1
%
:
:
200-220
200-220*
190-210
1
-
30-40
25-35
35-45
3
3
:
:
160-180
160-180
1
20-30
25-35
3
3
3+1
%
:
:
140-150**
140-150**
140-150**
-
25-40
25-40
30-40
5+3+1
:
130-140**
-
35-55
3
3+1
:
:
140-160
140-160
-
15-30
15-30
5+3+1
:
140-160
-
15-30
3
3+1
:
:
90-100*
90-100*
-
100-130
100-150
3
3+1
:
:
90-110
90-110
-
20-40
25-45
Muffiny
Muffiny
Muffiny, 2 poziomy
Drobne wypieki z ciasta drożdżowego
Drobne wypieki z ciasta drożdżowego
Drobne wypieki z ciasta drożdżowego
Drobne wypieki z ciasta drożdżowego,
2 poziomy
Wypieki z ciasta francuskiego
Wypieki z ciasta francuskiego
Wypieki z ciasta francuskiego,
2 poziomy
Wypieki z ciasta francuskiego,
3 poziomy
Wypieki z ciasta francuskiego,
4 poziomy
Wypieki z ciasta parzonego
Blacha do pieczenia
Wypieki z ciasta parzonego
Blacha do pieczenia
Wypieki z ciasta parzonego, 2 poziomy Blacha uniwersalna + blacha do pieczenia
Ciasto półfrancuskie
Blacha do pieczenia
Ciasto półfrancuskie
Blacha do pieczenia
Ciasteczka
Ciasteczka wyciskane
Ciasteczka wyciskane
Ciasteczka wyciskane, 2 poziomy
Ciasteczka wyciskane, 3 poziomy
Ciasteczka
Ciasteczka, 2 poziomy
Ciasteczka, 3 poziomy
Bezy
Bezy, 2 poziomy
Makaroniki
Makaroniki, 2 poziomy
Blacha do pieczenia
Blacha do pieczenia
Blacha uniwersalna + blacha do pieczenia
Blachy do pieczenia + blacha uniwersalna
Blacha do pieczenia
Blacha uniwersalna + blacha do pieczenia
Blachy do pieczenia + blacha uniwersalna
Blacha do pieczenia
Blacha uniwersalna + blacha do pieczenia
Blacha do pieczenia
Blacha uniwersalna + blacha do pieczenia
* nagrzać piekarnik
** nagrzewać piekarnik przed 5 min., nie używać funkcji szybkiego nagrzewania
43
pl
Przetestowane w naszym studiu gotowania
Porady dotyczące ciast i drobnych wypieków
Sprawdzanie, czy ciasto jest wypieczone.
Ciasto zapada się.
Ciasto wyrosło i popękało pośrodku,
ale na bokach jest niższe.
Wypływa sok z owoców.
Drobne wypieki sklejają się podczas
pieczenia.
Ciasto jest za suche.
Całe ciasto jest za jasne.
Wbić drewniany patyczek w ciasto w jego najwyższym punkcie. Jeśli ciasto nie przykleiło się do patyczka, jest
wypieczone.
Następnym razem użyć mniej płynu. Albo ustawić temperaturę na wartość o 10°C niższą i przedłużyć czas pieczenia. Używać tylko składników podanych w przepisie, stosować się dokładnie do opisanego w nim sposobu
postępowania.
Nasmarować tłuszczem tylko dno tortownicy. Po upieczeniu ostrożnie oddzielić nożem ciasto od formy.
Następnym razem użyć blachy uniwersalnej.
Odległość między wypiekami powinna wynosić ok. 2 cm. Zapewni to wystarczająco dużo miejsca do wyrośnięcia i równomiernego zrumienienia wypieków.
Ustawić temperaturę na wartość o 10°C wyższą i skrócić czas pieczenia.
Jeśli poziom piekarnika i użyte do pieczenia naczynie są prawidłowe, należy zwiększyć temperaturę lub wydłużyć czas pieczenia.
Ciasto jest za jasne u góry, za ciemne Następnym razem wstawić ciasto o jeden poziom wyżej.
u dołu.
Ciasto jest za ciemne u góry, za jasne Następnym razem wstawić ciasto o jeden poziom niżej. Wybrać niższą temperaturę i przedłużyć czas pieczeu dołu.
nia.
Ciasto z formy lub babka prostokątna Nie stawiać formy do pieczenia bezpośrednio przy tylnej ściance, lecz na środku elementu wyposażenia użyjest za ciemne z tyłu.
tego do pieczenia.
Całe ciasto jest za ciemne.
Wybrać następnym razem niższą temperaturę i ew. przedłużyć czas pieczenia.
Wypiek jest nierównomiernie zrumie- Wybrać nieco niższą temperaturę.
niony.
Cyrkulację powietrza może też zakłócać wystający poza blachę papier do pieczenia. Papier należy zawsze
przycinać tak, by dokładnie pasował do blachy.
Uważać, by forma do pieczenia nie stała bezpośrednio przed otworami w tylnej ścianie komory piekarnika.
Przy pieczeniu drobnych wypieków starać się, by każdy wypiek miał taką samą wielkość i grubość.
Pieczenie odbywało się na kilku pozio- Do pieczenia na kilku poziomach zawsze stosować tryb gorące powietrze 4D. Wypieki wstawione jednoczemach. Wypiek na górnej blasze jest
śnie do piekarnika na blachach lub w formach nie zawsze są gotowe w tym samym czasie.
ciemniejszy niż wypiek na dolnej blasze.
Ciasto dobrze wygląda, ale wewnątrz Piec nieco dłużej przy niższej temperaturze, ew. dolać mniejszą ilość płynu. W przypadku ciast z soczystymi
nie jest wypieczone.
owocami najpierw podpiec spód. Posypać go mielonymi migdałami lub bułką tartą i dopiero położyć warstwę
owoców.
Ciasto nie odchodzi od formy po
Po upieczeniu pozostawić ciasto do przestygnięcia na 5-10 minut. Jeśli ciasto w dalszym ciągu nie daje się
odwróceniu.
oddzielić od formy, ostrożnie poluzować brzegi ciasta nożem. Ponownie odwrócić formę z ciastem i kilka razy
przykryć formę wilgotnym, zimnym ręcznikiem. Następnym razem natłuścić formę i wysypać ją bułką tartą.
Chleb i bułki
Urządzenie oferuje wiele rodzajów grzania
przystosowanych do wypiekania chleba i bułek. W
tabelach ustawień podane są optymalne ustawienia dla
wielu różnych potraw.
Należy się przy tym także stosować do wskazówek
podanych w rozdziale dotyczącym wyrastania ciasta.
Należy używać wyłącznie oryginalnych elementów
wyposażenia posiadanego urządzenia. Są one
optymalnie dostosowane do komory piekarnika i jego
trybów pracy.
Pieczenie z dodatkowym zastosowaniem pary
Chleby i bułki uzyskują przy pieczeniu z dodatkowym
zastosowaniem pary bardziej chrupką skórkę i bardziej
błyszczącą powierzchnię. Wypiek mniej wysycha.
Pieczenie z dodatkowym zastosowaniem pary jest
możliwe tylko na jednym poziomie.
44
Poziomy piekarnika
Należy używać podanych poziomów piekarnika.
Pieczenie na jednym poziomie
Przy pieczeniu na jednym poziomie należy używać
następujących poziomów piekarnika:
■
wysokie wypieki: poziom 2
■
płaskie wypieki: poziom 3
Przy korzystaniu z rodzaju grzania 4D gorące powietrze
można wybierać między poziomami 1, 2, 3 i 4.
Pieczenie na dwóch poziomach
Optymalnym trybem grzania jest gorące powietrze 4D.
Wypieki wstawione jednocześnie do piekarnika na
blachach lub w formach nie zawsze są gotowe w tym
samym czasie.
■
blacha uniwersalna: poziom 3
blacha do pieczenia: poziom 1
■
Formy ustawione na ruszcie
pierwszy ruszt: poziom 3
drugi ruszt: poziom 1
Przetestowane w naszym studiu gotowania
pl
Dzięki jednoczesnemu przygotowywaniu potraw można
oszczędzić do 45 procent energii. Formy należy
wstawiać do komory piekarnika jedną obok drugiej albo
z przesunięciem jedną nad drugą.
Wskazówka: Czasu pieczenia nie można skrócić przez
ustawienie wyższej temperatury. W takiej sytuacji chleb
czy bułki byłyby wypieczone tylko z wierzchu, a
wewnątrz jeszcze surowe.
Wyposażenie
Należy też zawsze stosować prawidłowe wyposażenie i
wsuwać je do piekarnika prawidłową stroną.
Ruszt
Wsunąć ruszt z otwartą stroną skierowaną w stronę
drzwiczek piekarnika i wygięciem skierowanym w dół.
Naczynia i formy stawiać zawsze na ruszcie.
Blacha uniwersalna lub blacha do pieczenia
Ostrożnie wsunąć blachę uniwersalną lub blachę do
pieczenia do oporu do piekarnika, ze ścięciem
skierowanym w stronę drzwiczek.
Formy do pieczenia
Do pieczenia najlepiej nadają się ciemne formy
metalowe.
Formy z białej blachy, formy ceramiczne i formy szklane
wydłużają czas pieczenia i powodują nierównomierne
zrumienienie ciasta. W przypadku pieczenia potraw w
takich formach z użyciem trybu grzania górnego/
dolnego, formę należy wstawić na poziom 1.
Formy do pieczenia z dodatkowym zastosowaniem pary
muszą być odporne na działanie wysokiej temperatury i
gorącej pary.
Papier do pieczenia
Używać tylko papieru do pieczenia przystosowanego do
ustawionej temperatury. Papier należy zawsze przyciąć
tak, by dokładnie pasował do blachy.
Podane wartości ustawień dotyczą potraw wstawionych
do zimnej komory piekarnika. Zapewnia to oszczędność
do 20 procent energii. Jeżeli piekarnik jest nagrzany,
podane czasy pieczenia skracają się o kilka minut.
W przypadku niektórych potraw nagrzanie piekarnika
jest konieczne i w tabeli znajduje się odpowiednia
informacja. Wstawić potrawę i akcesoria do komory
piekarnika dopiero po jego nagrzaniu. Niektóre potrawy
udają się najlepiej, gdy są pieczone w kilku etapach. Są
one podane w tabeli.
Wartości ustawień podane dla ciast chlebowych
dotyczą zarówno chlebów pieczonych na blasze, jak i w
formach prostokątnych.
Jeżeli stosowany jest własny przepis, należy użyć
wartości podanych w tabeli dla podobnego wypieku.
Nieużywane akcesoria należy wyjąć z komory
piekarnika. Zapewnia to optymalny wynik pieczenia i
oszczędność do 20 procent energii.
Produkty mrożone
Nie należy używać mocno oblodzonych produktów
mrożonych. Usunąć z potrawy lód.
Produkty mrożone mogą być podpieczone
nierównomiernie. Nierównomierny stopień zrumienienia
występuje też po ich upieczeniu.
Zalecane wartości ustawień
W tej tabeli podane są optymalne rodzaje grzania dla
różnego rodzaju chleba i bułek. Temperatura i czas
pieczenia zależą od ilości oraz konsystencji ciasta. Z
tego względu podane zostały przedziały wartości.
Najlepiej zacząć od najniższych podanych wartości.
Niższa temperatura sprzyja uzyskaniu bardziej
równomiernego zrumienienia. W razie potrzeby można
następnym razem wybrać nieco wyższe wartości.
Potrawa
Chleb
Chleb biały, 750 g
Chleb biały, 750 g
Uwaga!
Nigdy nie wlewać wody do gorącej komory piekarnika
ani nie stawiać na dnie piekarnika naczynia z wodą.
Nagła zmiana temperatury może spowodować
uszkodzenie emalii.
Używane rodzaje grzania:
■
: 4D gorące powietrze
■
% Grzanie górne/dolne
■
4 Grill z cyrkulacją powietrza
■
( Grill o dużej powierzchni
■
, Funkcja coolStart
Stopnie intensywności pary są podane w tabeli jako
liczby:
■
1 = niski
■
2 = średni
■
3 = wysoki
Akcesoria
Poziom
Rodzaj
piekarnika grzania
Temperatura w
Intensyw- Czas
°C / stopień mocy ność pary trwania w
grilla
min.
Blacha uniwersalna albo forma prostokątna
2
:
Blacha uniwersalna albo forma prostokątna
2
:
210-220*
180-190
210-220
180-190
3
-
10-15
25-35
10-15
25-35
* nagrzać piekarnik
** stosować się do informacji na opakowaniu
45
pl
Przetestowane w naszym studiu gotowania
Potrawa
Akcesoria
Poziom
Rodzaj
piekarnika grzania
Chleb z mąki mieszanej, 1,5 kg
Blacha uniwersalna albo forma prostokątna
2
:
Chleb z mąki mieszanej, 1,5 kg
Blacha uniwersalna albo forma prostokątna
2
:
Chleb pełnoziarnisty, 1 kg
Blacha uniwersalna
2
:
Chleb pełnoziarnisty, 1 kg
Blacha uniwersalna
2
:
Chleb pita
Chleb pita
Blacha uniwersalna
Blacha uniwersalna
3
3
Blacha uniwersalna
Bułki
Bułki lub bagietki do pieczenia,
wstępnie podpieczone**
Bułki lub bagietki do pieczenia,
wstępnie podpieczone
Bułki, słodkie, świeże
Bułki, słodkie, świeże
Bułki, słodkie, świeże, 2 poziomy
Bułki, świeże
Bułki, świeże
Bagietka, wstępnie podpieczona,
chłodzona**
Bagietka, wstępnie podpieczona,
chłodzona
Bułki, bagietki, odświeżanie
Bułki, mrożone
Bułki lub bagietki do pieczenia,
wstępnie podpieczone**
Bułki lub bagietki do pieczenia,
wstępnie podpieczone
Pieczywo ługowane, z ciasta surowego**
Pieczywo ługowane, z ciasta surowego
Croissanty, z ciasta surowego
Croissanty, z ciasta surowego
Bułki, bagietki, odświeżanie
%
%
Temperatura w
°C / stopień mocy
grilla
210-220*
180-190
210-220
180-190
210-220*
180-190
210-220
180-190
230-250
220-230
Intensyw- Czas
ność pary trwania w
min.
10-15
40-50
3
10-15
45-55
10-15
40-50
3
10-15
40-50
20-30
3
20-30
3
,
-
-
-
Blacha do pieczenia
3
%
200-220
2
10-20
Blacha do pieczenia
Blacha do pieczenia
Blacha uniwersalna + blacha do pieczenia
Blacha do pieczenia
Blacha do pieczenia
Blacha uniwersalna
3
3
3+1
%
%
:
170-190*
150-170
150-170*
3
-
15-20
25-35
20-30
3
3
3
%
:
,
180-200
200-220
-
2
-
20-30
20-30
-
Blacha do pieczenia
3
%
200-220
1
10-20
Ruszt
2
W
150-160*
-
10-20
Blacha uniwersalna
3
,
-
-
-
Blacha do pieczenia
3
%
180-200
1
15-25
Blacha uniwersalna
3
,
-
-
-
Blacha do pieczenia
3
%
210-230
1
18-25
Blacha uniwersalna
Blacha do pieczenia
Ruszt
3
3
2
:
:
W
170-190
180-200
160-170
1
-
30-35
20-25
10-20
3
3
5
4
4
(
190-210
230-250
3
-
10-15
10-15
4-6
Tosty
Tosty zapiekane, 4 sztuki
Ruszt
Tosty zapiekane, 12 sztuk
Ruszt
Opiekanie tostów (nie nagrzewać)
Ruszt
* nagrzać piekarnik
** stosować się do informacji na opakowaniu
46
Przetestowane w naszym studiu gotowania
Pizza, quiche i ciasta pikantne
Urządzenie oferuje wiele rodzajów grzania
przystosowanych do wypiekania pizzy, quiche i
pikantnych ciast. W tabelach ustawień podane są
optymalne ustawienia dla wielu różnych potraw.
Należy się przy tym także stosować do wskazówek
podanych w rozdziale dotyczącym wyrastania ciasta.
Należy używać wyłącznie oryginalnych elementów
wyposażenia posiadanego urządzenia. Są one
optymalnie dostosowane do komory piekarnika i jego
trybów pracy.
Pieczenie z dodatkowym zastosowaniem pary
Niektóre wypieki (np. wypieki drożdżowe) uzyskują przy
pieczeniu z dodatkowym zastosowaniem pary bardziej
chrupką skórkę i bardziej błyszczącą powierzchnię.
Wypiek mniej wysycha.
Pieczenie z dodatkowym zastosowaniem pary jest
możliwe tylko na jednym poziomie.
Poziomy piekarnika
Należy używać podanych poziomów piekarnika.
Pieczenie na jednym poziomie
Przy pieczeniu na jednym poziomie należy używać
następujących poziomów piekarnika:
■
wysokie wypieki: poziom 2
■
płaskie wypieki: poziom 3
Przy korzystaniu z rodzaju grzania 4D gorące powietrze
można wybierać między poziomami 1, 2, 3 i 4.
Pieczenie na kilku poziomach
Optymalnym trybem grzania jest gorące powietrze 4D.
Wypieki wstawione jednocześnie do piekarnika na
blachach lub w formach nie zawsze są gotowe w tym
samym czasie.
Pieczenie na dwóch poziomach:
■
blacha uniwersalna: poziom 3
blacha do pieczenia: poziom 1
■
Formy ustawione na ruszcie
pierwszy ruszt: poziom 3
drugi ruszt: poziom 1
Pieczenie na czterech poziomach:
■
4 ruszty wyłożone papierem do pieczenia
pierwszy ruszt: poziom 5
drugi ruszt: poziom 3
trzeci ruszt: poziom 2
czwarty ruszt: poziom 1
Dzięki jednoczesnemu przygotowywaniu potraw można
oszczędzić do 45 procent energii. Formy należy
wstawiać do komory piekarnika jedną obok drugiej albo
z przesunięciem jedną nad drugą.
Wyposażenie
Należy też zawsze stosować prawidłowe wyposażenie i
wsuwać je do piekarnika prawidłową stroną.
Ruszt
Wsunąć ruszt z otwartą stroną skierowaną w stronę
drzwiczek piekarnika i wygięciem skierowanym w dół.
Naczynia i formy stawiać zawsze na ruszcie.
pl
Blacha uniwersalna lub blacha do pieczenia
Ostrożnie wsunąć blachę uniwersalną lub blachę do
pieczenia do oporu do piekarnika, ze ścięciem
skierowanym w stronę drzwiczek.
Do pieczenia pizzy z dużą ilością dodatków należy
używać blachy uniwersalnej.
Formy do pieczenia
Do pieczenia najlepiej nadają się ciemne formy
metalowe.
Formy z białej blachy, formy ceramiczne i formy szklane
wydłużają czas pieczenia i powodują nierównomierne
zrumienienie ciasta. W przypadku pieczenia potraw w
takich formach z użyciem trybu grzania górnego/
dolnego, formę należy wstawić na poziom 1.
Formy do pieczenia z dodatkowym zastosowaniem pary
muszą być odporne na działanie wysokiej temperatury i
gorącej pary.
Papier do pieczenia
Używać tylko papieru do pieczenia przystosowanego do
ustawionej temperatury. Papier należy zawsze przyciąć
tak, by dokładnie pasował do blachy.
Produkty mrożone
Nie należy używać mocno oblodzonych produktów
mrożonych. Usunąć z potrawy lód.
Produkty mrożone mogą być podpieczone
nierównomiernie. Nierównomierny stopień zrumienienia
występuje też po ich upieczeniu.
Zalecane wartości ustawień
W tej tabeli podane są optymalne rodzaje grzania dla
różnego rodzaju potraw. Temperatura i czas pieczenia
zależą od ilości oraz konsystencji ciasta. Z tego
względu podane zostały przedziały wartości. Najlepiej
zacząć od najniższych podanych wartości. Niższa
temperatura pozwala uzyskać bardziej równomierny
stopień zrumienienia. W razie potrzeby można
następnym razem wybrać nieco wyższe wartości.
Wskazówka: Czasu pieczenia nie można skrócić przez
ustawienie wyższej temperatury. W takiej sytuacji
potrawa byłaby wypieczona tylko z wierzchu, a
wewnątrz jeszcze surowa.
Podane wartości ustawień dotyczą potraw wstawionych
do zimnej komory piekarnika. Zapewnia to oszczędność
do 20 procent energii. Jeżeli piekarnik jest nagrzany,
podane czasy pieczenia skracają się o kilka minut.
W przypadku niektórych potraw nagrzanie piekarnika
jest konieczne i w tabeli znajduje się odpowiednia
informacja. Wstawić potrawę i akcesoria do komory
piekarnika dopiero po jego nagrzaniu.
Jeżeli stosowany jest własny przepis, należy użyć
wartości podanych w tabeli dla podobnego wypieku.
Nieużywane akcesoria należy wyjąć z komory
piekarnika. Zapewnia to optymalny wynik pieczenia i
oszczędność do 20 procent energii.
47
pl
Przetestowane w naszym studiu gotowania
Używane rodzaje grzania:
■
: 4D gorące powietrze
■
% Grzanie górne/dolne
■
; Pizza
■
& Grzanie intensywne
■
, Funkcja coolStart
Potrawa
Stopnie intensywności pary są podane w tabeli jako
liczby:
■
1 = niski
■
2 = średni
■
3 = wysoki
Wyposażenie
Poziom
Rodzaj
piekarnika grzania
Temperatura w °C
Intensyw- Czas
ność pary trwania w
min.
3
3+1
;
:
200-220
180-200
-
25-35
35-45
Pizza, świeża, cienki spód
Pizza, chłodzona**
Blacha do pieczenia
Blacha uniwersalna + blacha do pieczenia
Blacha do pizzy
Ruszt
2
3
;
,
220-230
-
-
20-30
-
Pizza, mrożona
Pizza, cienki spód, 1 sztuka
Pizza, cienki spód, 2 sztuki
Pizza, gruby spód, 1 sztuka**
Pizza, gruby spód, 2 sztuki
Pizza-bagietka**
Minipizze**
Minipizze, Ø7 cm, 4 poziomy
Ruszt
Blacha uniwersalna + ruszt
Ruszt
Blacha uniwersalna + ruszt
Ruszt
Blacha uniwersalna
4 ruszty
3
3+1
3
3+1
3
3
5+3+2+1
,
:
,
:
,
,
:
190-210
190-210
180-200*
-
20-25
20-30
20-30
2
2
1
3
2
2
3
2
3
&
:
&
&
:
%
:
:
&
180-200
170-190
190-210
240-250*
200-220*
190-200
180-190
170-190
200-210
1
2
2
-
60-70
60-70
40-50
10-18
15-25
30-45
30-45
30-40
30-40
Pizza
Pizza, świeża
Pizza, świeża, 2 poziomy
Ciasta pikantne i quiche
Ciasta pikantne w formie
Tortownica Ø28 cm
Ciasta pikantne w formie
Tortownica Ø28 cm
Quiche
Forma do tarty, blacha czarna
Podpłomyk
Blacha uniwersalna
Podpłomyk
Blacha uniwersalna
Pieróg
Forma do zapiekanek
Empanada
Blacha uniwersalna
Empanada
Blacha uniwersalna
Börek
Blacha uniwersalna
* nagrzać piekarnik
** stosować się do informacji na opakowaniu
Zapiekanka i suflet
Urządzenie oferuje wiele rodzajów grzania
przystosowanych do przygotowywania zapiekanek i
sufletów. W tabelach ustawień podane są optymalne
ustawienia dla wielu różnych potraw.
Należy używać wyłącznie oryginalnych elementów
wyposażenia posiadanego urządzenia. Są one
optymalnie dostosowane do komory piekarnika i jego
trybów pracy.
Poziomy piekarnika
Należy używać podanych poziomów piekarnika.
Na jednym poziomie można przygotowywać potrawy w
formach albo na blasze uniwersalnej.
■
Formy na ruszcie: poziom 2
■
Blacha uniwersalna: poziom 2
48
Do sufletów należy używać trybu parowego. Nie jest
potrzebna kąpiel wodna. Nie stawiać foremek na
perforowany pojemnik do gotowania na parze, rozmiar
XL, ani na ruszt.
Produkty spożywcze, które zwykle przygotowuje się w
kąpieli wodnej, należy przykryć folią.
Dzięki jednoczesnemu przygotowywaniu potraw można
oszczędzić do 45 procent energii. Formy należy
wstawiać do komory piekarnika jedną obok drugiej.
Wyposażenie
Należy też zawsze stosować prawidłowe wyposażenie i
wsuwać je do piekarnika prawidłową stroną.
Przetestowane w naszym studiu gotowania
Ruszt
Wsunąć ruszt z otwartą stroną skierowaną w stronę
drzwiczek piekarnika i wygięciem skierowanym w dół.
Naczynia i formy stawiać zawsze na ruszcie.
Blacha uniwersalna
Ostrożnie wsunąć blachę uniwersalną do oporu do
piekarnika, ze ścięciem skierowanym w stronę
drzwiczek.
Naczynia
Do przygotowania zapiekanek i gratin używać
szerokich, płaskich naczyń. W wąskich i wysokich
naczyniach potrawy dłużej się pieką i są z wierzchu
ciemniejsze.
Formy do przygotowywania potraw z dodatkowym
zastosowaniem pary muszą być odporne na działanie
wysokiej temperatury i gorącej pary.
Zalecane wartości ustawień
W tej tabeli podane są optymalne rodzaje grzania dla
różnego typu zapiekanek i sufletów. Temperatura i czas
pieczenia zależą od ilości potrawy i przepisu. Stopień
przypieczenia zapiekanki zależy od wielkości naczynia i
wysokości zapiekanki. Z tego względu podane zostały
przedziały wartości. Najlepiej zacząć od najniższych
podanych wartości. Niższa temperatura pozwala
uzyskać bardziej równomierny stopień zrumienienia.
Jeżeli okaże się to potrzebne, można następnym razem
wybrać nieco wyższe wartości.
Potrawa
Wyposażenie i naczynia
Zapiekanka, pikantna, gotowane skład- Forma do zapiekanek
niki
Zapiekanka, pikantna, gotowane skład- Forma do zapiekanek
niki
Zapiekanka, na słodko
Forma do zapiekanek
Lasagne, świeża, 1 kg
Forma do zapiekanek
Lasagne, świeża, 1 kg
Forma do zapiekanek
Lasagne, mrożona, 400 g*
Ruszt
Lasagne, mrożona, 400 g
Naczynie bez pokrywki
Gratin ziemniaczane, surowe składniki, Forma do zapiekanek
wysokość 4 cm
Gratin ziemniaczane, surowe składniki, Forma do zapiekanek
wysokość 4 cm
Gratin ziemniaczane, surowe składniki, Forma do zapiekanek
wysokość 4 cm, 2 poziomy
Suflet
Forma do zapiekanek
Suflet
Forma do zapiekanek
Suflet
Foremki na małe porcje
* nagrzać piekarnik
** stosować się do informacji na opakowaniu
pl
Wskazówka: Czasu pieczenia nie można skrócić przez
ustawienie wyższej temperatury. W takiej sytuacji
zapiekanka lub suflet byłyby wypieczone tylko z
wierzchu, a wewnętrz jeszcze surowe.
Podane wartości ustawień dotyczą potraw wstawionych
do zimnej komory piekarnika. Zapewnia to oszczędność
do 20 procent energii. Jeżeli piekarnik jest nagrzany,
podane czasy przygotowywania skracają się o kilka
minut.
Jeżeli stosowany jest własny przepis, należy użyć
wartości podanych w tabeli dla podobnej potrawy.
Nieużywane akcesoria należy wyjąć z komory
piekarnika. Zapewnia to optymalny wynik pieczenia i
oszczędność do 20 procent energii.
Używane rodzaje grzania:
■
: 4D gorące powietrze
■
% Grzanie górne/dolne
■
4 Grill z cyrkulacją powietrza
■
; Pizza
■
, Funkcja coolStart
■
P Gotowanie na parze
Stopnie intensywności pary są podane w tabeli jako
liczby:
■
1 = niski
■
2 = średni
■
3 = wysoki
Poziom
Rodzaj
piekarnika grzania
Temperatura w °C
2
%
200-220
Intensyw- Czas
ność pary trwania w
min.
30-50
2
4
150-170
2
40-50
2
2
2
2
2
2
%
:
:
,
:
;
170-190
160-180
170-180
180-190
160-190
2
2
-
40-60
50-60
35-45
40-50
50-70
2
4
160-170
3
50-60
3+1
:
150-170
-
60-80
2
2
3
:
:
P
160-180*
170-180
100
2
-
35-45
30-40
40-45
49
pl
Przetestowane w naszym studiu gotowania
Drób
Urządzenie oferuje wiele rodzajów grzania
przystosowanych do przygotowywania drobiu. W
tabelach ustawień podane są optymalne ustawienia dla
niektórych potraw.
Pieczenie na ruszcie
Ruszt nadaje się szczególnie dobrze do pieczenia
większego drobiu lub kilku kawałków jednocześnie.
Wstawić blachę uniwersalną z nałożonym na nią
rusztem na podany poziom. Uważać przy tym, by ruszt
był dobrze założony na blachę uniwersalną.
~ "Wyposażenie" na stronie 12
W zależności od wielkości i rodzaju drobiu wlać na
blachę uniwersalną do ^ ltr. wody. Będzie do niej
skapywać tłuszcz. Z powstałego płynu można potem
przygotować sos. Poza tym powstaje dzięki temu mniej
dymu i komora piekarnika pozostaje czystsza.
Pieczenie mięs w naczyniu
Należy używać tylko naczyń przystosowanych do
pieczenia w piekarnikach. Sprawdzić, czy naczynie
mieści się w komorze piekarnika.
Najlepiej nadają się do tego celu naczynia szklane.
Gorące naczynia szklane stawiać na suchej podstawce.
Wilgotne lub zimne podłoże może spowodować
pęknięcie szkła.
Błyszczące brytfanny ze stali nierdzewnej lub aluminium
odbijają ciepło, ich przydatność do pieczenia jest więc
ograniczona. Drób piecze się w nich wolniej i jest
słabiej zrumieniony. Należy w tej sytuacji zwiększyć
temperaturę i/lub wydłużyć czas przygotowywania
potrawy.
Przestrzegać wskazówek producenta dotyczących
używanego naczynia.
Naczynia otwarte
Do pieczenia drobiu najlepiej używać wysokiej formy do
pieczenia. Ustawić formę na ruszcie. W razie braku
pasującego naczynia użyć blachy uniwersalnej.
Naczynia zamknięte
Po pieczeniu w zamkniętym naczyniu komora
piekarnika jest znacznie czystsza. Pokrywka musi być
dokładnie dopasowana i dobrze zamykać naczynie.
Ustawić naczynie na ruszcie.
Przy otwieraniu pokrywy po zakończeniu pieczenia z
naczynia może ujść bardzo gorąca para. Podnosić
pokrywę z tyłu, aby gorąca para nie została skierowana
na ciało.
Drób może uzyskać chrupką skórkę także w zamkniętej
brytfannie. Należy w tym celu użyć brytfanny ze szklaną
pokrywą i ustawić wyższą temperaturę.
Pieczenie z dodatkowym zastosowaniem pary
Dzięki dodatkowemu zastosowaniu pary niektóre
potrawy stają się bardziej chrupkie. Mają błyszczącą
powierzchnię i mniej wysychają.
Należy używać otwartych naczyń. Naczynia muszą być
odporne na działanie wysokiej temperatury i gorącej
pary.
50
Włączyć dodatkową parę w sposób podany w tabeli.
Niektóre potrawy udają się najlepiej, gdy są
przygotowywane w kilku etapach. Są one podane w
tabeli.
Pieczenie na parze
W przeciwieństwie do pieczenia z dodatkowym
zastosowaniem pary funkcja pieczenia na parze
zapewnia delikatniejsze pieczenie kawałków drobiu. Po
upieczeniu zachowują one wyjątkową soczystość. Aby
uzyskać szczególny wariant smakowy, kawałki drobiu
można przed upieczeniem na parze podsmażyć, co
skraca też czas pieczenia.
Większe kawałki wymagają dłuższego nagrzewania i
dłuższego pieczenia. Jeżeli pieczonych jest kilka
kawałków o takiej samej wadze, wydłuża się czas
nagrzewania, ale nie czas pieczenia.
Kawałków drobiu nie trzeba odwracać.
Użyć perforowanego pojemnika do gotowania na parze,
rozmiar XL i wsunąć pod niego blachę uniwersalną.
Można też postawić na ruszcie szklanę miskę.
Grillowanie
Podczas grillowania nie otwierać drzwiczek urządzenia.
Nigdy nie grillować przy otwartych drzwiczkach
urządzenia.
Ułożyć grillowane produkty bezpośrednio na ruszcie.
Dodatkowo wsunąć blachę uniwersalną ze ścięciem
skierowanym w stronę drzwiczek na co najmniej jeden
poziom poniżej. Będzie do niej skapywać tłuszcz.
Grillować w miarę możliwości jednakowe kawałki o
podobnej grubości i wadze. Dzięki temu zostaną one
równomiernie zrumienione i pozostaną soczyste.
Grillowane kawałki należy układać bezpośrednio na
ruszcie.
Grillowane kawałki odwracać szczypcami do
grillowania. Nakłucie mięsa widelcem spowoduje utratę
soku, mięso będzie suche.
Wskazówki
Grzałka grilla włącza się i wyłącza co jakiś czas, jest
to stan normalny. Częstotliwość włączania i
wyłączania zależy od ustawionego stopnia mocy
grilla.
■
Podczas grillowania może powstawać dym.
■
Termosonda
Używając termometru do pieczenia można piec z
punktową dokładnością. Proszę przeczytać ważne
wskazówki dotyczące używania termometru do
pieczenia, podane w odpowiednim rozdziale. Znajdują
się tam informacje dotyczące miejsca wbicia
termometru, możliwych rodzajów grzania oraz
dodatkowe informacje. ~ "Termometr do pieczeni"
na stronie 25
Przetestowane w naszym studiu gotowania
Zalecane wartości ustawień
W tej tabeli podane są optymalne rodzaje grzania dla
różnego rodzaju drobiu. Temperatura i czas pieczenia
zależą od ilości, konsystencji i temperatury artykułu
spożywczego. Z tego względu podane zostały
przedziały wartości. Najlepiej zacząć od najniższych
podanych wartości. W razie potrzeby można następnym
razem wybrać nieco wyższe wartości.
Podane wartości ustawień dotyczą drobiu
niefaszerowanego, gotowego do pieczenia, o
temperaturze lodówki, wstawionego do zimnej komory
piekarnika. Zapewnia to oszczędność do 20 procent
energii. Jeżeli piekarnik jest nagrzany, podane czasy
przygotowywania skracają się o kilka minut.
W tej tabeli podane są wartości dla różnego rodzaju
drobiu z proponowaną wagą. Jeżeli ma być
przygotowywany drób o większej wadze, należy zawsze
wybrać niższą z temperatur. Przy pieczeniu kilku
kawałków o czasie pieczenia decyduje największy z
nich. Poszczególne kawałki powinny być możliwie
jednakowej wielkości.
Ogólna zasada: im większy drób, tym niższa
temperatura i odpowiednio dłuższy czas pieczenia.
Drób należy odwrócić po upływie ok. ^ do Z
podanego czasu.
Wskazówka: Używać tylko papieru do pieczenia
przystosowanego do ustawionej temperatury. Papier
należy zawsze przyciąć tak, by dokładnie pasował do
blachy.
Potrawa
pl
Porady
W przypadku kaczki i gęsi ponakłuwać skórę pod
skrzydłami. Umożliwi to wytapianie i spływanie
tłuszczu.
■
W przypadku piersi kaczki naciąć skórę. Piersi
kaczki nie należy odwracać.
■
Przy odwracaniu drobiu należy uważać, by na dole
znalazła się najpierw strona piersi wzgl. strona ze
skórą.
■
Drób będzie miał chrupką i przyrumienioną skórkę,
jeśli pod koniec pieczenia posmaruje się ją masłem,
wodą z solą lub sokiem pomarańczowym.
■
Nieużywane akcesoria należy wyjąć z komory
piekarnika. Zapewnia to optymalny wynik pieczenia i
oszczędność do 20 procent energii.
Używane rodzaje grzania:
■
: 4D gorące powietrze
■
% Grzanie górne/dolne
■
4 Grill z cyrkulacją powietrza
■
( Grill o dużej powierzchni
■
, Funkcja coolStart
■
P Gotowanie na parze
Stopnie intensywności pary są podane w tabeli jako
liczby:
■
1 = niski
■
2 = średni
■
3 = wysoki
Akcesoria i naczynia
Poziom
Rodzaj
piekarnika grzania
Temperatura w
Intensyw- Czas
°C / stopień mocy ność pary trwania w
grilla
min.
Ruszt
Ruszt
Ruszt
Pojemnik do pieczenia na parze
2
2
4
3
4
4
(
P
200-220
190-210
3*
100
2
-
60-70
50-60
15-20
15-25
Ruszt
Ruszt
Blacha uniwersalna
3
3
3
4
4
,
220-230
200-220
-
2
-
30-35
30-45
-
Ruszt
Ruszt
2
2
4
4
200-220
180-200
2
70-90
65-75
Ruszt
Ruszt
1
2
Pierś kaczki, po 300 g
Ruszt
Pierś kaczki, po 300 g
Ruszt
Gęś, 3 kg
Ruszt
* podgrzewać przez 5 min
** stosować się do informacji na opakowaniu
3
3
2
4
:
4
4
4
4
180-200
150-160
180-190
230-250
220-240
160-180
2
2
-
90-110
70-90
30-40
25-30
25-30
120-150
Kurczak
Kurczak, 1 kg
Kurczak, 1 kg
Filety z piersi kurczaka, po 150 g
Filety z piersi kurczaka (pieczenie na
parze)
Drobne części kurczaka, po 250 g
Drobne części kurczaka, po 250 g
Paluszki z kurczaka, nuggety, mrożone**
Pularda, 1,5 kg
Pularda, 1,5 kg
Kaczka i gęś
Kaczka, niefaszerowana, 2 kg
Kaczka, niefaszerowana, 2 kg
51
pl
Przetestowane w naszym studiu gotowania
Potrawa
Akcesoria i naczynia
Poziom
Rodzaj
piekarnika grzania
:
:
4
4
4
Temperatura w
°C / stopień mocy
grilla
130-140
150-160
170-180
210-230
190-200
Intensyw- Czas
ność pary trwania w
min.
2
110-120
2
20-30
30-40
40-50
2
45-55
Gęś, 3 kg
Ruszt
2
Udka gęsi, po 350 g
Udka gęsi, po 350 g
Ruszt
Ruszt
2
3
Indyk
Młody indyk, 2,5 kg
Młody indyk, 2,5 kg
Ruszt
Ruszt
2
2
4
:
4
%
4
4
180-200
140-150
170-180
240-250
180-200
170-180
2
2
70-90
70-80
20-30
80-100
80-100
80-100
Pierś z indyka, bez kości, 1 kg
Naczynie z pokrywką
Udziec indyka, z kością, 1 kg
Ruszt
Udziec indyka, z kością, 1 kg
Ruszt
* podgrzewać przez 5 min
** stosować się do informacji na opakowaniu
2
2
2
Mięso
Należy używać tylko naczyń przystosowanych do
pieczenia w piekarnikach. Sprawdzić, czy naczynie
mieści się w komorze piekarnika.
Najlepiej nadają się do tego celu naczynia szklane.
Gorące naczynia szklane stawiać na suchej podstawce.
Wilgotne lub zimne podłoże może spowodować
pęknięcie szkła.
Do chudego mięsa dodać nieco płynu. Spód naczynia
szklanego powinien być zakryty na wysokość ok. ^ cm.
Ilość płynu zależy od rodzaju mięsa i materiału, z
jakiego wykonane jest naczynie oraz od tego, czy
używana jest pokrywa. Jeśli mięso przyrządzane jest w
emaliowanej lub ciemnej brytfannie metalowej, należy
dodać nieco więcej płynu niż w przypadku szklanego
naczynia.
Podczas pieczenia płyn z naczynia wyparowuje. W razie
potrzeby należy ostrożnie dolewać płynu.
Błyszczące brytfanny ze stali nierdzewnej lub aluminium
odbijają ciepło, ich przydatność do pieczenia jest więc
ograniczona. Mięso piecze się wolniej i jest mniej
przyrumienione. Należy w tej sytuacji zwiększyć
temperaturę i/lub wydłużyć czas przygotowywania
potrawy.
Przestrzegać wskazówek producenta dotyczących
używanego naczynia.
Naczynia otwarte
Do pieczenia mięsa najlepiej używać wysokiej formy do
pieczenia. Ustawić formę na ruszcie. W razie braku
pasującego naczynia używać blachy uniwersalnej.
Naczynia zamknięte
Po pieczeniu w zamkniętym naczyniu komora
piekarnika jest znacznie czystsza. Pokrywka musi być
dokładnie dopasowana i dobrze zamykać naczynie.
Ustawić naczynie na ruszcie.
Odległość między mięsem a pokrywą powinna wynosić
co najmniej 3 cm. Podczas pieczenia mięso może
zwiększyć objętość.
Urządzenie oferuje wiele rodzajów grzania
przystosowanych do przygotowywania mięsa. W
tabelach ustawień podane są optymalne ustawienia dla
wielu różnych potraw.
Pieczenie i duszenie
Chude mięso nasmarować według uznania tłuszczem
lub obłożyć plasterkami boczku.
Skórę naciąć na krzyż. Przy odwracaniu pieczeni należy
uważać, by na dole znalazła się najpierw strona ze
skórą.
Gdy pieczeń jest gotowa, należy pozostawić ją jeszcze
na 10 minut w wyłączonym, zamkniętym piekarniku.
Ułatwi to rozprowadzenie soku w upieczonym mięsie. W
razie potrzeby zawinąć pieczeń w folię aluminiową.
Zalecany czas pozostawienia artykułu w wyłączonym
piekarniku nie jest uwzględniony w podanym czasie
pieczenia.
Pieczenie na ruszcie
Mięso pieczone na ruszcie staje się szczególnie
chrupkie ze wszystkich stron.
W zależności od wielkości i rodzaju mięsa wlać na
blachę uniwersalną do ^ ltr. wody. Będzie do niej
skapywać tłuszcz i sok z pieczeni. Z powstałego płynu
można potem przygotować sos. Poza tym powstaje
dzięki temu mniej dymu i komora piekarnika pozostaje
czystsza.
Wstawić blachę uniwersalną z nałożonym na nią
rusztem na podany poziom. Uważać przy tym, by ruszt
był dobrze założony na blachę uniwersalną.
~ "Wyposażenie" na stronie 12
Pieczenie i duszenie w naczyniu
Pieczenie i duszenie w naczyniu jest wygodniejsze.
Pieczeń w naczyniu wyjmuje się łatwiej z komory
piekarnika, a poza tym w naczyniu można od razu
przygotować sos.
52
Przetestowane w naszym studiu gotowania
Przy otwieraniu pokrywy po zakończeniu pieczenia z
naczynia może ujść bardzo gorąca para. Podnosić
pokrywę z tyłu, aby gorąca para nie została skierowana
na ciało.
Do duszenia mięso należy w razie potrzeby wcześniej
podsmażyć. W celu uzyskania sosu pieczeniowego
dodać wodę, wino, ocet lub podobny dodatek. Spód
naczynia powinien być zakryty na wysokość 1-2 cm.
Podczas pieczenia płyn z naczynia wyparowuje. W razie
potrzeby należy ostrożnie dolewać płynu.
Mięso może uzyskać chrupką skórkę także w
zamkniętej brytfannie. Należy w tym celu użyć brytfanny
ze szklaną pokrywą i ustawić wyższą temperaturę.
Pieczenie i duszenie z dodatkowym zastosowaniem
pary
Dzięki dodatkowemu zastosowaniu pary niektóre
potrawy stają się bardziej chrupkie i mniej wysychają.
Należy używać otwartych naczyń. Naczynia muszą być
odporne na działanie wysokiej temperatury i gorącej
pary.
Pieczeni nie trzeba odwracać.
Włączyć dodatkową parę w sposób podany w tabeli.
Niektóre potrawy udają się najlepiej, gdy są
przygotowywane w kilku etapach. Są one podane w
tabeli.
Pieczenie na parze
W przeciwieństwie do pieczenia z dodatkowym
zastosowaniem pary funkcja pieczenia na parze
zapewnia delikatniejsze pieczenie mięsa, ale nie
pozwala uzyskać chrupiącej skórki. Po upieczeniu
mięso zachowuje wyjątkową soczystość. Aby uzyskać
szczególny wariant smakowy, kawałki mięsa można
przed upieczeniem na parze podsmażyć, co skraca też
czas pieczenia.
Większe kawałki wymagają dłuższego nagrzewania
oraz dłuższego pieczenia. Jeżeli pieczonych jest kilka
kawałków o takiej samej wadze, wydłuża się czas
nagrzewania, ale nie czas pieczenia.
Kawałków mięsa nie trzeba obracać.
Użyć perforowanego pojemnika do gotowania na parze,
rozmiar XL i wsunąć pod niego blachę uniwersalną.
Można też postawić na ruszcie szklanę miskę.
Grillowanie
Podczas grillowania nie otwierać drzwiczek urządzenia.
Nigdy nie grillować przy otwartych drzwiczkach
urządzenia.
Ułożyć grillowane produkty bezpośrednio na ruszcie.
Dodatkowo wsunąć blachę uniwersalną ze ścięciem
skierowanym w stronę drzwiczek na co najmniej jeden
poziom poniżej. Będzie do niej skapywać tłuszcz.
Grillować w miarę możliwości jednakowe kawałki o
podobnej grubości i wadze. Dzięki temu zostaną one
równomiernie zrumienione i pozostaną soczyste.
Grillowane kawałki należy układać bezpośrednio na
ruszcie.
Grillowane kawałki odwracać szczypcami do
grillowania. Nakłucie mięsa widelcem spowoduje utratę
soku, mięso będzie suche.
pl
Mięso solić dopiero po zakończeniu grillowania. Sól
wyciąga z mięsa wodę.
Wskazówki
■
Grzałka grilla włącza się i wyłącza co jakiś czas, jest
to stan normalny. Częstotliwość włączania i
wyłączania zależy od ustawionego stopnia mocy
grilla.
■
Podczas grillowania może powstawać dym.
Termosonda
Używając termometru do pieczenia można piec z
punktową dokładnością. Proszę przeczytać ważne
wskazówki dotyczące używania termometru do
pieczenia, podane w odpowiednim rozdziale. Znajdują
się tam informacje dotyczące miejsca wbicia
termometru, możliwych rodzajów grzania oraz
dodatkowe informacje. ~ "Termometr do pieczeni"
na stronie 25
Zalecane wartości ustawień
W tej tabeli podane są optymalne rodzaje grzania dla
wielu potraw mięsnych. Temperatura i czas pieczenia
zależą od ilości, konsystencji i temperatury artykułu
spożywczego. Z tego względu podane zostały
przedziały wartości. Najlepiej zacząć od najniższych
podanych wartości. Jeżeli okaże się to potrzebne,
można następnym razem wybrać nieco wyższe
wartości.
Podane wartości ustawień dotyczą mięsa o
temperaturze lodówki, wstawionego do zimnej komory
piekarnika. Zapewnia to oszczędność do 20 procent
energii. Jeżeli piekarnik jest nagrzany, podane czasy
przygotowywania skracają się o kilka minut.
W tej tabeli podane są wartości dotyczące różnych
pieczeni z proponowaną wagą. Jeżeli ma być
przygotowywany kawałek mięsa o większej wadze,
należy zawsze wybrać niższą z temperatur. Przy
pieczeniu kilku kawałków o czasie pieczenia decyduje
największy z nich. Poszczególne kawałki powinny być
możliwie jednakowej wielkości.
Ogólna zasada: im większa pieczeń, tym niższa
temperatura i odpowiednio dłuższy czas pieczenia.
Pieczeń i potrawy grillowane należy odwrócić po
upływie ok. ^ do Z podanego czasu.
Jeżeli stosowany jest własny przepis, należy użyć
wartości podanych w tabeli dla podobnej potrawy.
Dodatkowe informacje są podane w poradach
dotyczących pieczenia, duszenia i grillowania po tabeli
ustawień.
Nieużywane akcesoria należy wyjąć z komory
piekarnika. Zapewnia to optymalny wynik pieczenia i
oszczędność do 20 procent energii.
Używane rodzaje grzania:
: 4D gorące powietrze
■
% Grzanie górne/dolne
■
4 Grill z cyrkulacją powietrza
■
( Grill o dużej powierzchni
■
P Gotowanie na parze
■
53
pl
Przetestowane w naszym studiu gotowania
Stopnie intensywności pary są podane w tabeli jako
liczby:
■
1 = niski
■
2 = średni
■
3 = wysoki
Potrawa
Wieprzowina
Pieczeń wieprzowa bez skóry np. karkówka, 1,5 kg
Pieczeń wieprzowa bez skóry np. karkówka, 1,5 kg
Pieczeń wieprzowa ze skórą, np.
łopatka, 2 kg
Pieczeń wieprzowa ze skórą, np.
łopatka, 2 kg
Pieczona polędwica wieprzowa,
1,5 kg
Pieczona polędwica wieprzowa,
1,5 kg
Filet wieprzowy, 400 g
Filet wieprzowy, 400 g
Filet wieprzowy, 400 g
Schab peklowany z kością, 1 kg
(z dodatkiem niewielkiej ilości wody)
Schab peklowany z kością, 1 kg*
Steki wieprzowe, grubość 2 cm
Medaliony wieprzowe, grubość 3 cm
(piekarnik nagrzewać przez 5 min)
Wołowina
Filet wołowy, średnio wypieczony,
1 kg
Filet wołowy, średnio wypieczony,
1 kg
Sztufada wołowa, 1,5 kg
Sztufada wołowa, 1,5 kg****
Rostbef, średnio wypieczony, 1,5 kg
Rostbef, średnio wypieczony, 1,5 kg
Wołowina gotowana w rosole**
Stek, grubość 3 cm, średnio wypieczony (nie nagrzewać piekarnika)
Burger, wysokość 3-4 cm
Akcesoria i naczynia
Poziom
Rodzaj
piekarnika grzania
Temperatura w
Intensyw- Czas
°C / stopień mocy ność pary trwania w
grilla
min.
Naczynie bez pokrywki
2
4
180-190
-
110-130
Naczynie bez pokrywki
2
:
180-190
1
110-130
Ruszt
2
4
190-200
-
130-140
Naczynie bez pokrywki
2
Naczynie bez pokrywki
2
P
:
4
4
100
170-180
200-210
220-230
1
-
25-30
60-75
20-25
70-80
Naczynie bez pokrywki
2
:
170-180
1
80-90
Ruszt
Naczynie bez pokrywki
Pojemnik do pieczenia na parze
Naczynie z pokrywką
3
3
3
2
4
4
P
4
220-230
210-220*
100
210-230
1
-
20-25
25-30
18-20
70-90
Naczynie bez pokrywki
Ruszt
Ruszt
2
5
5
:
(
(
160-170
2
3*
1
-
70-80
16-20
8-12
Ruszt
2
4
210-220
-
40-50
Naczynie bez pokrywki
2
:
190-200
1
50-60
Naczynie z pokrywką
Naczynie bez pokrywki
2
2
4
:
Ruszt
Naczynie bez pokrywki
Naczynie bez pokrywki
Ruszt
2
2
2
3
4
:
P
(
200-220
150
130
220-230
190-200
95
3
3
2
1
-
130-160
30
120-150
60-70
65-80
120-150
15-20
Ruszt
4
(
3
-
25-30
-
100-120
Cielęcina
Pieczeń cielęca, 1,5 kg
Naczynie bez pokrywki
2
4
160-170
* nagrzać piekarnik
** na początku wlać do naczynia ok. 200 ml płynu; zawartość zbiornika na wodę należy uzupełniać podczas pracy
*** bez odwracania
***** na początku wlać do naczynia ok. 100 ml płynu; zawartość zbiornika na wodę należy uzupełniać podczas pracy
54
Przetestowane w naszym studiu gotowania
Potrawa
Akcesoria i naczynia
Poziom
Rodzaj
piekarnika grzania
Pieczeń cielęca, 1,5 kg
Gicz cielęca, 1,5 kg
Gicz cielęca, 1,5 kg
Naczynie bez pokrywki
Naczynie bez pokrywki
Naczynie bez pokrywki
2
2
2
Naczynie bez pokrywki
Jagnięcina
Udziec jagnięcy bez kości, średnio
wypieczony, 1,5 kg
Udziec jagnięcy bez kości, średnio
wypieczony, 1,5 kg
Schab jagnięcy z kością***
Schab jagnięcy z kością***
Kotlet jagnięcy
Kiełbaski
Kiełbasa grillowa
Kiełbaski wiedeńskie
Biała kiełbasa
pl
:
%
:
Temperatura w
°C / stopień mocy
grilla
170-180
200-210
170-180
Intensyw- Czas
ność pary trwania w
min.
1
90-110
100-120
1
100-120
2
4
170-190
-
50-80
Naczynie bez pokrywki
2
4
170-180
1
80-90
Ruszt
Naczynie bez pokrywki
Ruszt
2
3
3
4
4
(
180-190
200-210*
3
1
-
40-50
25-30
12-16
Ruszt
Pojemnik do pieczenia na parze
Pojemnik do pieczenia na parze
4
3
3
(
P
P
3
80
80
-
10-15
14-20
12-20
1
60-70
70-80
Potrawy z mięsa
Pieczeń rzymska, 1 kg
Naczynie bez pokrywki
2
4
170-180
Pieczeń rzymska, 1 kg
Naczynie bez pokrywki
2
:
190-200
* nagrzać piekarnik
** na początku wlać do naczynia ok. 200 ml płynu; zawartość zbiornika na wodę należy uzupełniać podczas pracy
*** bez odwracania
***** na początku wlać do naczynia ok. 100 ml płynu; zawartość zbiornika na wodę należy uzupełniać podczas pracy
Porady dotyczące pieczenia, duszenia i grillowania
Komora piekarnika ulega silnemu
zabrudzeniu.
Pieczeń jest za ciemna, skórka miejscami przypalona i/lub pieczeń jest
zbyt sucha.
Chrupka skórka jest za cienka.
Pieczeń wygląda dobrze, ale sos jest
przypalony.
Pieczeń wygląda dobrze, ale sos jest
zbyt jasny i wodnisty.
Mięso przypala się podczas duszenia.
Grillowane potrawy są zbyt suche.
Przygotowywać potrawy w zamkniętej brytfannie albo używać blachy do grillowania. Używanie blachy do grillowania zapewnia optymalne wyniki pieczenia. Blachę do grillowania można dokupić jako wyposażenie specjalne.
Sprawdzić użyty poziom piekarnika i temperaturę. Wybrać następnym razem niższą temperaturę i ew. skrócić
czas pieczenia.
Zwiększyć temperaturę lub po upływie czasu pieczenia włączyć na krótko grill.
Następnym razem wybrać mniejsze naczynie do pieczenia i ew. dodać więcej płynu.
Następnym razem wybrać większe naczynie do pieczenia i ew. dodać mniej płynu.
Naczynie do pieczenia i pokrywka muszą być do siebie dopasowane i dokładnie zamykać naczynie.
Zmniejszyć temperaturę i w razie potrzeby dolać płynu podczas duszenia.
Mięso należy solić dopiero po zakończeniu grillowania. Sól wyciąga z mięsa wodę. Przy odwracaniu nie nakłuwać grillowanych potraw. Używać szczypiec do grillowania.
Ryby
Urządzenie oferuje wiele rodzajów grzania
przystosowanych do przygotowywania ryb. W tabelach
ustawień podane są optymalne ustawienia dla wielu
różnych potraw.
Całych ryb nie trzeba odwracać. Wsunąć do komory
piekarnika całą rybę w pozycji "pływającej", płetwą
grzbietową do góry. Aby ryba utrzymała się w tej
pozycji, w rozcięcie na brzuchu włożyć nadkrojony
ziemniak lub małe żaroodporne naczynie.
Ryba jest upieczona, gdy płetwa grzbietowa daje się
łatwo oddzielić.
Pieczenie i grillowanie na ruszcie
Ułożyć grillowane produkty bezpośrednio na ruszcie.
Dodatkowo wsunąć blachę uniwersalną ze ścięciem
skierowanym w stronę drzwiczek na co najmniej jeden
poziom poniżej.
55
pl
Przetestowane w naszym studiu gotowania
W zależności od wielkości i rodzaju ryby wlać na blachę
uniwersalną do ^ ltr. wody. Umożliwia to wyłapywanie
powstających skroplin. Powstaje dzięki temu mniej
dymu i komora piekarnika pozostaje czystsza.
Podczas grillowania nie otwierać drzwiczek urządzenia.
Nigdy nie grillować przy otwartych drzwiczkach
urządzenia.
Grillować w miarę możliwości jednakowe kawałki o
podobnej grubości i wadze. Dzięki temu zostaną one
równomiernie zrumienione i pozostaną soczyste.
Grillowane kawałki należy układać bezpośrednio na
ruszcie.
Grillowane kawałki odwracać szczypcami do
grillowania. Nakłucie ryby widelcem spowoduje utratę
soku, mięso będzie suche.
Wskazówki
■
Grzałka grilla włącza się i wyłącza co jakiś czas, jest
to stan normalny. Częstotliwość włączania i
wyłączania zależy od ustawionego stopnia mocy
grilla.
■
Podczas grillowania może powstawać dym.
Pieczenie i duszenie w naczyniu
Należy używać tylko naczyń przystosowanych do
pieczenia w piekarnikach. Sprawdzić, czy naczynie
mieści się w komorze piekarnika.
Najlepiej nadają się do tego celu naczynia szklane.
Gorące naczynia szklane stawiać na suchej podstawce.
Wilgotne lub zimne podłoże może spowodować
pęknięcie szkła.
Błyszczące brytfanny ze stali nierdzewnej lub aluminium
odbijają ciepło, ich przydatność do pieczenia jest więc
ograniczona. Ryba piecze się wolniej i jest mniej
przyrumienione. Należy w tej sytuacji zwiększyć
temperaturę i/lub wydłużyć czas przygotowywania
potrawy.
Przestrzegać wskazówek producenta dotyczących
używanego naczynia.
Naczynia otwarte
Do pieczenia całych ryb najlepiej używać wysokiej
formy do pieczenia. Ustawić formę na ruszcie. W razie
braku pasującego naczynia użyć blachy uniwersalnej.
Naczynia zamknięte
Po pieczeniu w zamkniętym naczyniu komora
piekarnika jest znacznie czystsza. Pokrywka musi być
dokładnie dopasowana i dobrze zamykać naczynie.
Ustawić naczynie na ruszcie.
Do duszenia wlać do naczynia dwie, trzy łyżki stołowe
płynu z niewielką ilością soku z cytryny albo octu.
Przy otwieraniu pokrywy po zakończeniu pieczenia z
naczynia może ujść bardzo gorąca para. Podnosić
pokrywę z tyłu, aby gorąca para nie została skierowana
na ciało.
Ryba może uzyskać chrupką skórkę także w zamkniętej
brytfannie. Należy w tym celu użyć brytfanny z pokrywą i
ustawić wyższą temperaturę.
56
Pieczenie z dodatkowym zastosowaniem pary
Dzięki dodatkowemu zastosowaniu pary niektóre
potrawy stają się bardziej chrupkie i mniej wysychają.
Należy używać otwartych naczyń. Naczynia muszą być
odporne na działanie wysokiej temperatury i gorącej
pary.
Ryb nie trzeba odwracać.
Włączyć dodatkową parę w sposób podany w tabeli.
Niektóre potrawy udają się najlepiej, gdy są
przygotowywane w kilku etapach. Są one podane w
tabeli.
Pieczenie na parze
Funkcja pieczenia na parze umożliwia delikatniejsze
pieczenie ryby, która po upieczeniu zachowuje
wyjątkową soczystość.
Większe kawałki wymagają dłuższego nagrzewania
oraz dłuższego pieczenia. Jeżeli pieczonych jest kilka
kawałków o takiej samej wadze, wydłuża się czas
nagrzewania, ale nie czas pieczenia.
Ryb nie trzeba odwracać.
Użyć perforowanego pojemnika do gotowania na parze,
rozmiar XL i wsunąć pod niego blachę uniwersalną.
Można też postawić na ruszcie szklaną miskę.
Produkty spożywcze, które zwykle przygotowuje się w
kąpieli wodnej, należy przykryć folią.
Termosonda
Używając termometru do pieczenia można piec z
punktową dokładnością. Proszę przeczytać ważne
wskazówki dotyczące używania termometru do
pieczenia, podane w odpowiednim rozdziale. Znajdują
się tam informacje dotyczące miejsca wbicia
termometru, możliwych rodzajów grzania oraz
dodatkowe informacje. ~ "Termometr do pieczeni"
na stronie 25
Zalecane wartości ustawień
W tej tabeli podane są optymalne rodzaje grzania dla
różnych potraw rybnych. Temperatura i czas pieczenia
zależą od ilości, konsystencji i temperatury artykułu
spożywczego. Z tego względu podane zostały
przedziały wartości. Najlepiej zacząć od najniższych
podanych wartości. W razie potrzeby można następnym
razem wybrać nieco wyższe wartości.
Podane wartości ustawień dotyczą ryby o temperaturze
lodówki, wstawionej do zimnej komory piekarnika.
Zapewnia to oszczędność do 20 procent energii. Jeżeli
piekarnik jest nagrzany, podane czasy przygotowywania
skracają się o kilka minut.
W tej tabeli podane są wartości dotyczące różnych ryb z
proponowaną wagą. Jeżeli ma być przygotowywana
ryba o większej wadze, należy zawsze wybrać niższą z
temperatur. Przy pieczeniu kilku ryb o czasie pieczenia
decyduje najcięższa z nich. Poszczególne ryby powinny
być możliwie jednakowej wielkości.
Ogólna zasada: im większa ryba, tym niższa
temperatura i odpowiednio dłuższy czas pieczenia.
Jeżeli ryba nie jest pieczona w pozycji "pływającej",
należy ją odwrócić po upływie ok. ^ do Z podanego
czasu.
Przetestowane w naszym studiu gotowania
Wskazówka: Używać tylko papieru do pieczenia
przystosowanego do ustawionej temperatury. Papier
należy zawsze przyciąć tak, by dokładnie pasował do
blachy.
Nieużywane akcesoria należy wyjąć z komory
piekarnika. Zapewnia to optymalny wynik pieczenia i
oszczędność do 20 procent energii.
Potrawa
Ryby
Ryba, grillowana, cała 300 g, np.
pstrąg
Ryba, smażona, cała 300 g, np.
pstrąg
Używane rodzaje grzania:
: 4D gorące powietrze
■
% Grzanie górne/dolne
■
4 Grill z cyrkulacją powietrza
■
( Grill o dużej powierzchni
■
P Gotowanie na parze
■
Stopnie intensywności pary są podane w tabeli jako
liczby:
■
1 = niski
■
2 = średni
■
3 = wysoki
Wyposażenie i naczynia
Poziom
Rodzaj
piekarnika grzania
Temperatura w
Intensyw- Czas
°C / stopień mocy ność pary trwania w
grilla
min.
Ruszt
2
4
170-190
-
20-30
Blacha uniwersalna
2
:
3
P
170-180
160-170
80-90
1
-
15-20
5-10
15-25
2
4
170-190
-
30-40
3
P
80-90
-
35-50
Ryba, gotowana na parze, cała 300 g, Pojemnik do pieczenia na parze
np. pstrąg
Ryba, grillowana, cała 1,5 kg, np.
Ruszt
łosoś
Ryba, gotowana na parze, cała 1,5 g, Pojemnik do pieczenia na parze
np. dorsz
Filety rybne
Filet rybny, naturalny, grillowany
Filet rybny, gotowany na parze
Ruszt
Pojemnik do pieczenia na parze
4
3
(
P
1*
80-100
-
15-25
10-16
Kotlety rybne
Kotlet rybny, grubość 3 cm**
Ruszt
4
(
3
-
10-20
Pojemnik do pieczenia na parze
Naczynie z pokrywką
Ruszt
Naczynie bez pokrywki
Blacha uniwersalna
3+1
2
2
2
3
P
%
4
4
%
80-100
210-230
200-220
200-220
200-220
1
-
20-25
20-30
45-60
35-45
20-30
2
P
70-80
-
45-80
Ryba, mrożona
Ryba, cała 300 g, np. pstrąg
Filet rybny, naturalny
Filet rybny, zapiekany
Filet rybny, zapiekany
Paluszki rybne (od czasu do czasu
odwracać)
pl
Potrawy z ryb
Terrina rybna
Forma do terriny
* nagrzać piekarnik
** blachę uniwersalną wsunąć na poziom 2 poniżej
Warzywa, dodatki i jaja
W tym miejscu znajdują się informacje dotyczące
przygotowywania świeżych i mrożonych warzyw,
ziemniaków, ryżu, produktów zbożowych i jaj z
zastosowaniem funkcji pary. Poza tym są tu też podane
informacje dotyczące pieczenia np. mrożonych frytek.
Pieczenie na parze
Używać wyłącznie oryginalnych elementów
wyposażenia. Przy pieczeniu w perforowanym
pojemniku do gotowania na parze, rozmiar XL, zawsze
wsuwać pod niego dodatkowo blachę uniwersalną.
Umożliwia to wyłapywanie powstających skroplin.
Pieczenie na parze na jednym poziomie
Należy używać podanych w tabelach ustawień
poziomów piekarnika.
57
pl
Przetestowane w naszym studiu gotowania
Pieczenie na parze na dwóch poziomach
Pieczenie na parze na dwóch poziomach to doskonały
sposób jednoczesnego pieczenia np. brokułów i
ziemniaków. Jeżeli czas pieczenia artykułów
spożywczych jest różny, włożyć artykuł o krótszym
czasie pieczenia później.
■
Ruszt i podwieszane pojemniki do gotowania na
parze, rozmiar S, perforowane i/lub nieperforowane:
poziom 5
■
Perforowany pojemnik do gotowania na parze,
rozmiar XL: poziom 3
Naczynia
Jeżeli używane są naczynia, stawiać je na ruszt albo
perforowany pojemnik do gotowania na parze, rozmiar
XL.
Naczynia muszą być odporne na działanie wysokiej
temperatury i gorącej pary. Pieczenie w naczyniach o
grubych ściankach trwa dłużej.
Produkty spożywcze, które zwykle przygotowuje się w
kąpieli wodnej, należy przykryć folią.
Czas pieczenia i ilość produktów
W przypadku pieczenia na parze czas pieczenia zależy
od wielkości kawałków, a nie od całkowitej ilości
potrawy. Przy większej ilości potrawy wydłuża się czas
nagrzewania, ale nie czas pieczenia.
Większe kawałki wymagają dłuższego nagrzewania
oraz dłuższego pieczenia. Jeżeli pieczonych jest kilka
kawałków o takiej samej wadze, wydłuża się czas
nagrzewania, ale nie czas pieczenia.
Należy zachowywać wielkości kawałków podane w
tabeli ustawień. W przypadku mniejszych kawałków
skraca się czas pieczenia, w przypadku większych
kawałków wydłuża się czas pieczenia. Jakość i stopień
dojrzałości produktu również mają wpływ na czas
pieczenia. W związku z tym podane tu ustawienia są
tylko wartościami orientacyjnymi.
Należy zawsze równomiernie rozkładać artykuły
spożywcze w naczyniu. Jeśli warstwy produktów są
różnej grubości, pieką się nierównomiernie. W
pojemnikach do pieczenia warstwa produktów
wrażliwych na nacisk nie powinna być zbyt gruba.
Lepiej użyć dwóch pojemników.
Ryż i produkty zbożowe
Dodać wodę lub inny płyn w podanych proporcjach.
Przykład: 1:1,5 oznacza, że na każde 100 g ryżu należy
dodać 150 ml płynu.
Pieczenie i grillowanie
Używać wyłącznie oryginalnych elementów
wyposażenia.
Przygotowywanie na jednym poziomie
Należy używać podanych w tabelach ustawień
poziomów piekarnika.
Potrawa
Wyposażenie i naczynia
Warzywa, świeże
Karczochy, całe, pieczenie na parze Pojemnik do pieczenia na parze
* stosować się do informacji podanych na opakowaniu
58
Przygotowywanie potraw na dwóch poziomach
Używać trybu grzania gorące powietrze 4D. Artykuły
wstawione jednocześnie do piekarnika na blachach nie
zawsze są gotowe w jednakowym czasie.
■
blacha uniwersalna: poziom 3
■
blacha do pieczenia: poziom 1
Wyposażenie
Należy też zawsze stosować prawidłowe wyposażenie i
wsuwać je do piekarnika prawidłową stroną.
Ruszt
Wsunąć ruszt z otwartą stroną skierowaną w stronę
drzwiczek piekarnika i wygięciem skierowanym w dół.
Naczynia i formy stawiać zawsze na ruszcie.
Blacha uniwersalna lub blacha do pieczenia
Ostrożnie wsunąć blachę uniwersalną lub blachę do
pieczenia do oporu do piekarnika, ze ścięciem
skierowanym w stronę drzwiczek.
Papier do pieczenia
Używać tylko papieru do pieczenia przystosowanego do
ustawionej temperatury. Papier należy zawsze przyciąć
tak, by dokładnie pasował do blachy.
Zalecane wartości ustawień
W tej tabeli podane są optymalne rodzaje grzania dla
różnych potraw. Temperatura i czas przygotowywania
zależą od ilości i konsystencji artykułu spożywczego. Z
tego względu podane zostały przedziały wartości.
Najlepiej zacząć od najniższych podanych wartości.
Niższa temperatura pozwala uzyskać bardziej
równomierny stopień zrumienienia. W razie potrzeby
można następnym razem wybrać nieco wyższe
wartości.
Podane wartości ustawień dotyczą potraw wstawionych
do zimnej komory piekarnika. Jeżeli piekarnik jest
nagrzany, podane czasy skracają się o kilka minut.
W przypadku niektórych potraw nagrzanie piekarnika
jest konieczne i w tabeli znajduje się odpowiednia
informacja. Wstawić potrawę i akcesoria do komory
piekarnika dopiero po jego nagrzaniu.
Jeżeli stosowany jest własny przepis, należy użyć
wartości podanych w tabeli dla podobnej potrawy.
Używane rodzaje grzania:
■
: 4D gorące powietrze
■
( Grill o dużej powierzchni
■
, Funkcja coolStart
■
P Gotowanie na parze
Stopnie intensywności pary są podane w tabeli jako
liczby:
■
1 = niski
■
2 = średni
■
3 = wysoki
WysoRodzaj
kość wsu- grzania
nięcia
Temperatura w
Intensyw- Czas
°C / stopień mocy ność pary trwania w
grilla
min.
3
100
P
-
30-35
Przetestowane w naszym studiu gotowania
Potrawa
Wyposażenie i naczynia
P
P
Temperatura w
°C / stopień mocy
grilla
100
100
Intensyw- Czas
ność pary trwania w
min.
25-35
7-8
Kalafior, cały, pieczenie na parze
Różyczki brokułów, pieczenie na
parze
Zielona fasolka, pieczenie na parze
Marchew w plastrach, pieczenie na
parze
Kalarepa w plastrach, pieczenie na
parze
Por w pierścieniach na parze
Kolby kukurydzy, pieczenie na parze
Burak, cały, pieczenie na parze
Kapusta czerwona szatkowana, pieczenie na parze
Szparagi białe, pieczenie na parze
Szpinak, pieczenie na parze
Cukinia w plastrach, pieczenie na
parze
3
3
P
P
100
100
-
18-25
10-20
Pojemnik do pieczenia na parze
3
P
100
-
20-25
Pojemnik do pieczenia na parze
Forma do terriny
Pojemnik do pieczenia na parze
Pojemnik do pieczenia na parze
3
3
3
3
P
P
P
P
100
100
100
100
-
8-10
30-40
43-50
30-35
Pojemnik do pieczenia na parze
Pojemnik do pieczenia na parze
Pojemnik do pieczenia na parze
3
3
3
P
P
P
100
100
100
-
7-15
2-3
3-4
Pojemnik do pieczenia na parze
Pojemnik do pieczenia na parze
Pojemnik do pieczenia na parze
Pojemnik do pieczenia na parze
Pojemnik do pieczenia na parze
Pojemnik do pieczenia na parze
Pojemnik do pieczenia na parze
Pojemnik do pieczenia na parze
3
3
3
3
3
3
3
3
P
P
P
P
P
P
P
P
100
100
100
100
100
100
100
100
-
10-25
5-8
6-10
6-10
2-15
4-6
8-12
10-15
Potrawy z warzyw
Grillowane warzywa
Blacha uniwersalna
Budyń jarzynowy, pieczenie na parze Foremki na małe porcje
5
2
(
P
3
100
-
10-15
50-70
Ziemniaki
Pieczone ziemniaki, w połówkach
Pieczone ziemniaki, w połówkach
Ziemniaki w mundurkach, całe
Gotowane ziemniaki, w ćwiartkach
Kluski
Blacha uniwersalna
Blacha uniwersalna
Pojemnik do pieczenia na parze
Pojemnik do pieczenia na parze
Pojemnik do pieczenia na parze
3
3
3
3
3
:
:
P
P
P
160-180
180-190
100
100
95
1
-
45-60
40-50
35-45
20-25
20-25
Blacha uniwersalna
Blacha uniwersalna
3
3
,
,
-
-
-
Blacha uniwersalna
Blacha uniwersalna
Blacha uniwersalna + blacha do pieczenia
3
3
3+1
,
,
:
190-210
-
30-40
3
P
100
-
20-30
Warzywa, mrożone
Szpinak
Kalafior
Zielona fasolka
Brokuły
Groszek
Marchew
Brukselka
Warzywa mieszane, 1 kg
Produkty ziemniaczane, mrożone
Rösti ziemniaczane*
Kieszonki ziemniaczane, faszerowane*
Krokiety*
Frytki*
Frytki, 2 poziomy
Rodzaj
grzania
Pojemnik do pieczenia na parze
Pojemnik do pieczenia na parze
Wysokość wsunięcia
3
3
Pojemnik do pieczenia na parze
Pojemnik do pieczenia na parze
pl
Ryż
Ryż basmati 1:1,5
Naczynie płaskie
* stosować się do informacji podanych na opakowaniu
59
pl
Przetestowane w naszym studiu gotowania
Potrawa
Wyposażenie i naczynia
Rodzaj
grzania
Naczynie płaskie
Naczynie płaskie
Naczynie płaskie
Naczynie płaskie
Wysokość wsunięcia
3
3
3
3
Ryż długoziarnisty, 1:1,5
Ryż naturalny, 1:1,5
Ryż podgotowany, 1:1,5
Risotto, 1:2
Produkty zbożowe
Kuskus, 1:1
Proso całe, 1:2,5
Polenta/kaszka kukurydziana, FS 1:5
Pęczak, 1:3
Soczewica, 1:2
Fasola biała, namoczona, 1:2
Kluski z kaszy manny
Naczynie płaskie
Naczynie płaskie
Naczynie płaskie
Naczynie płaskie
Naczynie płaskie
Pojemnik do pieczenia na parze
Pojemnik do pieczenia na parze
Jajo
Kluseczki jajeczno-mleczne z 2 jaj
Naczynie bez pokrywki
Jaja, gotowane na twardo
Pojemnik do pieczenia na parze
Jaja, gotowane na miękko
Pojemnik do pieczenia na parze
* stosować się do informacji podanych na opakowaniu
Deser
Urządzenie umożliwia bardzo łatwe przyrządzanie
różnych deserów.
Przygotowywanie jogurtu
Wyjąć z komory piekarnika elementy wyposażenia i
prowadnice. Komora piekarnika musi być pusta.
1. Podgrzać na płycie kuchennej 1 litr mleka (o
2.
3.
4.
5.
zawartości 3,5% tłuszczu) do temperatury 90°C, a
następnie ostudzić do temperatury 40°C abkühlen.
Mleko o przedłużonym terminie ważności wystarczy
podgrzać do temperatury 40°C.
Wmieszać 150 g jogurtu (o temperaturze lodówki).
Przełożyć do filiżanek lub małych słoiczków i
przykryć folią spożywczą.
Ustawić filiżanki lub słoiczki na dnie piekarnika i
przygotować jogurt w podany sposób.
Gotowy jogurt ochłodzić w lodówce.
Przyrządzanie ryżu na mleku
1. Odważyć ryż i dodać do niego 2,5-krotność mleka.
2. Umieścić mleko i ryż do wysokości maks. 2,5 cm w
misce.
Do przyrządzania dużych ilości można też użyć
blachy uniwersalnej.
3. Ustawić urządzenie zgodnie z wartościami podanymi
w tabeli.
4. Po przyrządzeniu zamieszać.
Pozostałe mleko zostanie szybko wchłonięte.
Kompot
Odważyć owoce, dodać do nich ok. Y-krotność wody.
Dodać cukier i przyprawy do smaku. Ustawić
urządzenie zgodnie z wartościami podanymi w tabeli.
60
P
P
P
P
Temperatura w
°C / stopień mocy
grilla
100
100
100
100
Intensyw- Czas
ność pary trwania w
min.
20-30
35-45
15-20
25-35
3
3
3
3
3
3
3
P
P
P
P
P
P
P
100
100
100
80-100
100
100
95
-
6-10
25-35
7-10
20-45
35-50
65-75
6-10
2
3
3
P
P
P
80
100
100
-
14-16
10-12
5-8
Krem karmelowy i Crème Brûlée
Foremki napełnić masą na wysokość 2-3 cm. Wstawić
foremki bezpośrednio do perforowanego pojemnika do
gotowania na parze, rozmiar XL. Kąpiel wodna nie jest
potrzebna. Ustawić urządzenie zgodnie z wartościami
podanymi w tabeli.
Produkty spożywcze, które zwykle przygotowuje się w
kąpieli wodnej, należy przykryć folią.
Jeżeli foremki wykonane są z bardzo grubego
materiału, czas pieczenia może ulec wydłużeniu.
Kluski na parze
Przygotować ciasto drożdżowe według własnego
przepisu bez dojrzewania. Uformowane kluski umieścić
w perforowanym pojemniku do gotowania na parze,
rozmiar XL i zaczekać, aż wyrosną. Ustawić urządzenie
zgodnie z wartościami podanymi w tabeli.
Zalecane wartości ustawień
Używane rodzaje grzania:
P Gotowanie na parze
■
R Wyrastanie ciasta
■
Przetestowane w naszym studiu gotowania
Potrawa
Akcesoria
Poziom piekarni- Rodzaj
ka
grzania
Temperatura w °C
Crème brulée
Krem karmelowy
Kluski na parze
Jogurt
Ryż na mleku, 1:2,5
Kompot owocowy, 1/3 wody
Foremki na małe porcje
Foremki na małe porcje
Blacha uniwersalna
Foremki na małe porcje
Blacha uniwersalna
Blacha uniwersalna
3
3
3
Dno piekarnika
3
3
85
85
100
35-40
100
100
P
P
P
R
P
P
pl
Czas
trwania w
min.
20-30
25-35
20-30
300-360
35-45
10-20
Gotowanie całego menu
Wysokości wsunięcia wyposażenia
W tym urządzeniu można gotować całe menu, nie
ryzykując przy tym przenikania smaków lub
oddziaływania aromatów.
Najpierw należy wstawić do komory piekarnika potrawę
o najdłuższym czasie gotowania, a pozostałe potrawy
dostawiać w odpowiednim czasie. Dzięki temu
wszystkie potrawy będą gotowe o tej samej porze.
Wyposażenie należy wsuwać zawsze w poniższej
kolejności:
■
wys. 5: ruszt z pojemnikami do gotowania na parze,
wielkość S
■
wys. 3: pojemniki do gotowania na parze, wielkość
XL
■
wys. 1: blacha uniwersalna
Pieczenie na parze
Całkowity czas gotowania menu na parze wydłuża się,
ponieważ podczas każdego otwarcia drzwi uchodzi z
urządzenia nieco pary i konieczne jest jej ponowne
nagrzanie.
Należy przestrzegać wskazówek podanych w
odpowiednich punktach w tym rozdziale:
■
czas nagrzewania zmienia się w zależności od
wielkości i wagi potraw
■
czas gotowania jest niezależny od ilości
■
używać naczyń odpornych na parę
■
suflet przykrywać folią
■
głęboką blachę do pieczenia zawsze wsuwać na
wysokość 1
Zalecane wartości ustawień
Używany rodzaj grzania:
P Gotowanie na parze
■
Potrawa
Wyposażenie i naczynia
Mrożony filet z łososia
Nieperforowany pojemnik do pieczenia na
5
parze, rozmiar S
Perforowany pojemnik do pieczenia na parze, 3
rozmiar XL
Perforowany pojemnik do pieczenia na parze, 5
rozmiar S
Brokuły
Gotowane ziemniaki w ćwiartkach
Rodzaje grzania-Eco
Gorące powietrze Eco i grzanie górne/dolne Eco to
inteligentne rodzaje grzania służące do delikatnego
przyrządzania mięsa, ryb i wypieków. Urządzenie
optymalnie reguluje dostarczaną do komory piekarnika
energię. Potrawa jest przygotowywana z okresowym
wykorzystaniem ciepła resztkowego. Dzięki temu
pozostanie ona soczysta i mniej się zrumieni. W
zależności od sposobu przygotowania potrawy i
artykułów spożywczych można oszczędzać energię.
Potrawy należy wstawiać do zimnej, pustej komory
piekarnika. Podczas pieczenia drzwiczki urządzenia
powinny być zamknięte.
Poziom
Rodzaj
piekarnika grzania
Temperatura w °C
P
100
Czas
trwania w
min.
20
P
100
9
P
100
25
Nieużywane akcesoria należy wyjąć z komory
piekarnika. Zapewnia to optymalny rezultat i
oszczędność energii.
Należy używać wyłącznie oryginalnych elementów
wyposażenia posiadanego urządzenia. Są one
optymalnie dostosowane do komory piekarnika i jego
trybów pracy.
61
pl
Przetestowane w naszym studiu gotowania
Wyposażenie
Należy też zawsze stosować prawidłowe wyposażenie i
wsuwać je do piekarnika prawidłową stroną.
Ruszt
Wsunąć ruszt z otwartą stroną skierowaną w stronę
drzwiczek piekarnika i wygięciem skierowanym w dół.
Naczynia i formy stawiać zawsze na ruszcie.
Blacha uniwersalna lub blacha do pieczenia
Ostrożnie wsunąć blachę uniwersalną lub blachę do
pieczenia do oporu do piekarnika, ze ścięciem
skierowanym w stronę drzwiczek.
Formy do pieczenia i naczynia
Do pieczenia najlepiej nadają się ciemne formy
metalowe. Zapewnia to oszczędność do 35 procent
energii.
Naczynia ze stali nierdzewnej lub aluminium odbijają
ciepło jak zwierciadło. Nieodbijające ciepła naczynia z
emalii, żaroodpornego szkła albo powlekanych
odlewów aluminiowych są lepsze.
Formy z białej blachy, formy ceramiczne i formy szklane
wydłużają czas pieczenia i powodują nierównomierne
zrumienienie ciasta.
Papier do pieczenia
Używać tylko papieru do pieczenia przystosowanego do
ustawionej temperatury. Papier należy zawsze przyciąć
tak, by dokładnie pasował do blachy.
Zalecane wartości ustawień
W tym miejscu znajdują się dane dotyczące
przygotowywania różnych potraw przy użyciu trybów.
Temperatura i czas pieczenia zależą od ilości oraz
konsystencji ciasta. Z tego względu podane zostały
przedziały wartości. Najlepiej zacząć od najniższych
podanych wartości. Niższa temperatura sprzyja
uzyskaniu bardziej równomiernego zrumienienia. W
razie potrzeby można następnym razem wybrać nieco
wyższe wartości.
Wskazówka: Czasu pieczenia nie można skrócić przez
ustawienie wyższej temperatury. W takiej sytuacji ciasto
i wypieki byłyby wypieczone tylko z wierzchu, a
wewnątrz jeszcze surowe.
Używane rodzaje grzania:
‘ Gorące powietrze eco
■
+ Grzanie górne/dolne eco
■
Potrawa
Wyposażenie i naczynia
Poziom
Rodzaj
piekarnika grzania
Temperatura w °C
Czas
trwania w
min.
Ciasta w formach
Ciasto ucierane w formie
Spód tortu z ciasta ucieranego
Spód biszkoptowy, 2 jaja
Tort biszkoptowy, 3 jaj
Tort biszkoptowy, 6 jaj
Babka drożdżowa
Forma z kominkiem / forma prostokątna
Forma na spód tortu
Forma na spód tortu
Tortownica Ø26 cm
Tortownica Ø28 cm
Forma na babkę
2
2
2
2
2
2
‘
‘
‘
‘
‘
+
140-160
150-170
150-170
160-170
150-160
150-170
60-80
20-30
20-30
25-40
50-60
50-70
Ciasto na blasze
Ciasto ucierane z suchą wierzchnią warstwą
Ciasto kruche z suchą warstwą wierzchnią
Rolada biszkoptowa
Chałka, wieniec drożdżowy
Ciasto drożdżowe z suchą warstwą wierzchnią
Blacha do pieczenia
Blacha do pieczenia
Blacha do pieczenia
Blacha do pieczenia
Blacha do pieczenia
3
3
3
3
3
‘
‘
‘
+
+
150-170
170-180
180-190
160-170
160-180
25-40
25-35
15-20
25-35
15-20
Wypieki drobne
Muffiny
Ciastka
Wypieki z ciasta francuskiego
Wypieki z ciasta parzonego
Ciasteczka
Ciasteczka wyciskane
Drobne wypieki z ciasta drożdżowego
Blacha do muffinów
Blacha do pieczenia
Blacha do pieczenia
Blacha do pieczenia
Blacha do pieczenia
Blacha do pieczenia
Blacha do pieczenia
2
3
3
3
3
3
3
‘
‘
‘
‘
‘
‘
+
160-180
150-160
170-190
200-220
140-160
140-150
160-180
15-25
25-35
20-35
35-45
15-30
30-45
25-35
Chleb i bułki
Chleb z mąki mieszanej, 1,5 kg
Chleb pita
Bułki, słodkie, świeże
Bułki, świeże
Forma prostokątna
Blacha uniwersalna
Blacha do pieczenia
Blacha do pieczenia
2
3
3
3
+
+
+
+
200-210
240-250
170-190
180-200
35-45
20-25
15-20
20-30
62
Przetestowane w naszym studiu gotowania
Potrawa
Mięso
Pieczeń wieprzowa bez skóry np. karkówka,
1,5 kg
Sztufada wołowa, 1,5 kg
Pieczeń cielęca, 1,5 kg
Ryby
Ryba, duszona, w całości 300 g, np. pstrąg
Ryba, duszona, cała 1,5 kg, np. łosoś
Filet rybny, naturalny, duszony
pl
Wyposażenie i naczynia
Poziom
Rodzaj
piekarnika grzania
Temperatura w °C
Czas
trwania w
min.
Naczynie bez pokrywki
2
+
180-190
120-140
Naczynie z pokrywką
Naczynie bez pokrywki
2
2
+
+
200-220
170-180
140-160
110-130
Naczynie z pokrywką
Naczynie z pokrywką
Naczynie z pokrywką
2
2
2
+
+
+
190-210
190-210
190-210
25-35
45-55
15-25
Akrylamid w produktach spożywczych
Akrylamid powstaje głównie podczas przyrządzania
produktów zbożowych i ziemniaczanych w wysokich
temperaturach, np. chipsów ziemniaczanych, frytek,
tostów, bułek, chleba oraz wypieków cukierniczych
(ciasteczek, pierniczków, kruchych herbatników).
Porady dotyczące minimalizacji zawartości akrylamidu w potrawach
Informacje ogólne
■
Czas pieczenia powinien być jak najkrótszy.
■
Potrawy przyrumieniać na kolor złotożółty, niezbyt ciemny.
■
Duży, gruby kawałek pieczonej potrawy zawiera mniej akrylamidu.
Pieczenie
Przy użyciu trybu grzania górnego/dolnego maks. 200°C.
Przy użyciu trybu gorącego powietrza maks. 180°C.
Ciasteczka
Przy użyciu trybu grzania górnego/dolnego maks. 190°C.
Przy użyciu trybu gorącego powietrza maks. 170°C.
Jaja lub żółtka jaj redukują powstawanie akrylamidu.
Frytki pieczone w piekarniku
Rozłożyć równomiernie na blasze w jednej warstwie. Piec co najmniej 400 g na blachę, aby frytki nie stały
się suche.
Delikatne pieczenie
Delikatne pieczenie oznacza wolne pieczenie potraw w
niskiej temperaturze. Nazywane jest więc też
pieczeniem niskotemperaturowym.
Powolne gotowanie to idealna metoda przygotowywania
wszystkich wysokogatunkowych mięs (np. delikatnej
wołowiny, cielęciny, wieprzowiny, jagnięciny i drobiu),
które powinny być ugotowane na różowo lub do ściśle
określonej temperatury. Mięso jest bardzo soczyste,
delikatne i miękkie.
Zaleta: łatwe planowanie menu, ponieważ wolno
gotowane mięso można bezproblemów trzymać w
żądanej temperaturze. Podczas pieczenia mięsa nie
trzeba odwracać. Drzwiczki urządzenia powinny być
zamknięte, aby zapewnić optymalny klimat wewnętrz
piekarnika.
Przyrządzać wyłącznie mięso świeże, w doskonałym
stanie higienicznym, bez kości. Dokładnie usunąć
ścięgna i tłuste obrzeża. Podczas delikatnego pieczenia
tłuszcz nadaje potrawie silny, specyficzny smak. Można
również użyć mięsa przyprawionego lub
marynowanego. Nie używać mięsa rozmrożonego.
Delikatnie upieczone mięso można natychmiast kroić.
Nie wymaga ono "odpoczywania" po pieczeniu. Dzięki
tej specjalnej metodzie pieczenia mięso ma zawsze
różowy kolor, co nie oznacza jednak, że jest surowe czy
niedopieczone.
Wskazówka: Przy delikatnym pieczeniu nie jest możliwe
opóźnione włączanie z zaprogramowanym czasem
zakończenia.
Naczynia
Używać płaskich naczyń, np. talerza do serwowania
potraw z porcelany lub szkła. Nagrzać naczynie w
piekarniku razem z pieczoną potrawą.
Otwarte naczynie wstawiać zawsze na ruszt na
poziomie 2.
Dodatkowe informacje są podane w poradach
dotyczących delikatnego pieczenia po tabeli ustawień.
Posiadane urządzenie dysponuje trybem delikatnego
pieczenia. Włączać ten tryb tylko przy całkowicie
wychłodzonej komorze piekarnika. Dobrze nagrzać
komorę piekarnika z naczyniem (przez ok. 15 minut).
Mięso obsmażyć ze wszystkich stron, również od
końców, w bardzo wysokiej temperaturze i dostatecznie
długo, na bardzo gorącym tłuszczu. Natychmiast
umieścić w nagrzanym naczyniu. Naczynie z mięsem
wstawić z powrotem do piekarnika i piec w trybie
delikatnego pieczenia.
63
pl
Przetestowane w naszym studiu gotowania
Zalecane wartości ustawień
Temperatura i czas delikatnego pieczenia zależą od
wielkości, grubości i jakości mięsa. Z tego względu
podane zostały przedziały wartości.
Używany rodzaj grzania:
. Powolne gotowanie
■
Potrawa
Naczynia
Poziom
Rodzaj
piekarnika grzania
Czas obsma- Temperatużania w min. ra w °C
Czas
trwania w
min.
Drób
Pierś kaczki, 400 g
Filety z piersi kurczaka, po 200 g
Pierś z indyka, bez kości, 1 kg
Naczynie bez pokrywki
Naczynie bez pokrywki
Naczynie bez pokrywki
2
2
2
.
.
.
6-8
5-7
8-10
90*
90*
90*
45-60
30-60
150-210
Naczynie bez pokrywki
2
.
8-10
80*
210-240
Naczynie bez pokrywki
Naczynie bez pokrywki
2
2
.
.
6-8
5-7
80*
80*
90-120
90-120
Naczynie bez pokrywki
2
.
8-10
80*
210-270
Naczynie bez pokrywki
Naczynie bez pokrywki
Naczynie bez pokrywki
2
2
2
.
.
.
4-6
6-8
5-7
80*
80*
80*
150-210
210-270
30-60
Naczynie bez pokrywki
2
.
8-10
80*
210-240
Naczynie bez pokrywki
2
.
8-10
80*
210-240
Naczynie bez pokrywki
Naczynie bez pokrywki
2
2
.
.
5-7
5-7
80*
80*
120-150
45-90
Naczynie bez pokrywki
Naczynie bez pokrywki
2
2
.
.
5-7
6-8
80*
80*
120-180
180-240
Wieprzowina
Pieczona polędwica wieprzowa, grubość 5-6 cm, 1,5 kg
Filet wieprzowy, cały
Medaliony wieprzowe, grubość 4 cm
Wołowina
Pieczeń wołowa (rumsztyk), grubość
6-7 cm, 1,5 kg
Filet wołowy, cały, 1 kg
Rostbef, grubość 5-6 cm
Medaliony wołowe/rumsztyk, grubość 4 cm
Cielęcina
Pieczeń cielęca, grubość 4-5 cm,
1,5 kg
Pieczeń cielęca, grubość 10-15 cm,
1,5 kg
Filet cielęcy, cały, 800 g
Medaliony cielęce, grubość 4 cm
Jagnięcina
Schab jagnięcy, bez kości, po 200 g
Udziec jagnięcy bez kości, średnio
wypieczony, 1 kg wiązany
* nagrzać piekarnik
Porady dotyczące delikatnego pieczenia
Delikatne pieczenie piersi kaczki
Delikatnie upieczone mięso nie jest
tak gorące jak pieczone konwencjonalnie.
Pierś kaczki położyć na zimnej patelni i obsmażyć, najpierw stronę ze skórą. Po zakończeniu delikatnego pieczenia grillować do zrumienienia, przez 3 do 5minut.
Aby upieczone mięso nie stygło zbyt szybko, należy podgrzać talerze i serwować bardzo gorące sosy.
Suszenie
Urządzenie dysponuje trybem suszenia, który umożliwia
idealne suszenie owoców, warzyw i ziół. Ten rodzaj
konserwacji polega na koncentracji substancji
aromatycznych przez odparowanie wody.
64
Suszyć wyłącznie nienaruszone i nieuszkodzone owoce
i warzywa, które należy dokładnie umyć. Wyłożyć ruszt
papierem do pieczenia lub pergaminem. Owoce
pozostawić, aż dobrze ociekną i osuszyć.
Pokroić je w razie potrzeby w jednakowej wielkości
kawałki albo cienkie plastry. Nieobrane owoce układać
na stronach pokrytych skórką, z powierzchniami
przecięć skierowanymi do góry. Ani owoce, ani grzyby
nie mogą być ułożone na blasze na sobie.
Przetestowane w naszym studiu gotowania
Warzywa potrzeć na wiórki i wyblanszować. Zaczekać,
aż wyblanszowane warzywa dokładnie obciekną i
rozłożyć je równomiernie na ruszcie.
Zioła suszyć z łodygami. Rozłożyć zioła równomiernie,
w małych stosikach na ruszcie.
Do suszenia należy używać następujących poziomów
piekarnika:
■
1 ruszt: poziom 3
■
2 ruszty: poziom 3+1
Bardzo soczyste owoce i warzywa należy wielokrotnie
odwracać. Po wysuszeniu natychmiast zdejmować z
papieru.
pl
Zalecane wartości ustawień
Ta tabela zawiera ustawienia dotychące suszenia
różnych wrtykułów spożywczych. Temperatura i czas
zależą od rodzaju, wilgotności, dojrzałości i grubości
suszonych artykułów. Im dłużej suszy się artykuł, tym
lepiej zostanie zakonserwowany. Im mniejsze lub
cieńsze kawałki, tym szybciej zostanie wysuszony i tym
bardziej aromatyczny będzie suszony artykuł. Z tego
względu podane zostały przedziały wartości.
Przy suszeniu innych artykułów spożywczych należy
użyć wartości podanych w tabeli dla podobnych
artykułów.
Używany rodzaj grzania:
' Suszenie
■
Potrawa
Wyposażenie
Rodzaj
grzania
Temperatura w °C
Owoce ziarnkowe (plasterki jabłek, grubość 3 mm,
na ruszt 200 g)
Owoce pestkowe (śliwki)
Warzywa korzeniowe (marchew), tarte, blanszowane
Grzyby w plastrach
Zioła, umyte
1-2 ruszty
'
80
Czas
trwania w
godzinach
4-8
1-2 ruszty
1-2 ruszty
1-2 ruszty
1-2 ruszty
'
'
'
'
80
80
60
60
8-10
6-8
7-9
2-4
Wekowanie i wyciskanie soku
Urządzenie nadaje się też do wekowania i wyciskania
soku.
Wekowanie
W posiadanym urządzeniu można wekować owoce i
warzywa.
: Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo zranienia!
Słoiki z nieprawidłowo zawekowanymi produktami
spożywczymi mogą pękać. Przestrzegać zaleceń
dotyczących wekowania.
Słoiki
Należy używać tylko czystych i nieuszkodzonych
słoików do wekowania. Używać wyłącznie
żaroodpornych, czystych i nieuszkodzonych gumowych
uszczelek. Przed użyciem sprawdzić klamry i sprężynki.
Porada: Słoiki można czyścić przy użyciu funkcji
dezynfekowania.
Do wekowania używać tylko słoików do wekowania o
jednakowej wielkości i zawierających ten sam artykuł
spożywczy. W komorze piekarnika można wekować
jednocześnie zawartość maksymalnie sześciu słoików
do wekowania o pojemności ^, 1 lub 1^ litra każdy.
Nie używać większych ani wyższych słoików. Mogłoby
to doprowadzić do popękania pokrywek.
Podczas wekowania słoiki do wekowania znajdujące się
w komorze piekarnika nie mogą się ze sobą stykać.
Przygotowywanie owoców i warzyw
Używać tylko nienaruszonych i nieuszkodzonych
owoców i warzyw. Dokładnie je umyć.
W zależności od rodzaju obrać, wypestkować i
rozdrobnić owoce lub warzywa i umieścić je w słoikach
do wekowania do wysokości ok. 2 cm poniżej krawędzi.
Owoce: zalać owoce w słoikach do wekowania gorącą,
odpienioną wodą z cukrem (ok. 400 ml na każdy słoik
1-litrowy). Na jeden litr wody:
■
ok. 250 g cukru w przypadku słodkich owoców
■
ok. 500 g cukru w przypadku kwaśnych owoców
Warzywa: zalać warzywa w słoikach do wekowania
gorącą przegotowaną wodą.
Brzegi słoików wytrzeć, muszą one być czyste. Na
każdy słoik założyć mokrą gumową uszczelkę i
pokrywkę. Słoiki zamknąć klamrami. Słoiki ustawić w
perforowanym pojemniku do gotowania na parze,
rozmiar XL, w taki sposób, by się ze sobą nie stykały.
Do blachy uniwersalnej wlać 500 ml gorącej wody (ok.
80°C). Ustawić urządzenie zgodnie z wartościami
podanymi w tabeli.
Kończenie wekowania
Po upływie ustawionego czasu otworzyć drzwi
urządzenia. Wyjąć weki z komory piekarnika dopiero,
gdy całkowicie wystygną.
Następnie wytrzeć komorę piekarnika.
65
pl
Przetestowane w naszym studiu gotowania
Odsączanie soku
Owoce jagodowe przez odsączeniem soku włożyć do
misy i zasypać cukrem. Odstawić na co najmniej
godzinę, aby owoce puściły sok.
Owoce jagodowe przełożyć następnie do
perforowanego pojemnika do gotowania na parze,
rozmiar XL i wsunąć na poziom 2 piekarnika. W celu
wyłapania soku wstawić pod pojemnik blachę
uniwersalną. Ustawić urządzenie zgodnie z wartościami
podanymi w tabeli.
Po upływie ustawionego czasu przełożyć owoce
jagodowe do ściereczki i wycisnąć resztę soku.
Następnie wytrzeć komorę piekarnika.
Zalecane wartości ustawień
Czasy podane w tabeli ustawień są wartościami
orientacyjnymi obowiązującymi przy wekowaniu
owoców i warzyw oraz odsączania soku z owoców.
Mogą się one zmieniać pod wpływem temperatury
pomieszczenia, liczby weków, ilości, ciepłoty i jakości
zawartości słoika. Podane dane dotyczą słoików
okrągłych 1-litrowych.
Używany rodzaj grzania:
P Gotowanie na parze
■
Potrawa
Wyposażenie i naczynia
Poziom
Rodzaj
piekarnika grzania
Temperatura w °C
Czas
trwania w
min.
Wekowanie
Warzywa, np. marchew
Owoce pestkowe, np. wiśnie, węgierki
Owoce ziarnkowe, np. jabłka, truskawki
1-litrowe słoiki wekowe
1-litrowe słoiki wekowe
1-litrowe słoiki wekowe
2
2
2
P
P
P
100
100
100
30-120
25-30
25-30
Odsączanie soku
Maliny
Porzeczki
Pojemnik do pieczenia na parze XL
Pojemnik do pieczenia na parze XL
3
3
P
P
100
100
30-45
40-50
Dezynfekcja butelek i higiena
Przy użyciu tego urządzenia można łatwo dezynfekować
naczynia i butelki do karmienia niemowląt. Program ten
odpowiada wygotowywaniu naczyń.
Dezynfekcja butelek
Od razu po opróżnieniu butelki należy wyczyścić
szczotką do butelek. Następnie umyć w zmywarce.
Butelki ustawić w perforowanym pojemniku do
gotowania na parze tak, by nie dotykały się wzajemnie.
Uruchomić program "Dezynfekcja butelek". Po
zakończeniu dezynfekcji wytrzeć urządzenie. Po
dezynfekcji wytrzeć butelki do sucha czystą ściereczką.
Higiena
Urządzenie nadaje się też do przygotowywania słoików
do marmolad i weków oraz ich pokrywek.
Możliwa jest także dodatkowa obróbka cieplna
marmolady. Przedłuża to jej przydatność do spożycia.
Zalecane wartości ustawień
Używać tylko nieuszkodzonych, czystych słoików i
pokrywek. Najlepiej umyć je przed użyciem w zmywarce
do naczyń. Naczynia muszą być żaro- i paroodporne.
Zalecane czasy są zależne od używanych słoików.
Używany rodzaj grzania:
P Gotowanie na parze
■
Potrawa
Wyposażenie
Higiena
Przygotowywanie słoików do marmolady albo
Pojemnik do gotowania na parze XL
weków
Dogotowywanie słoików do marmolady
Pojemnik do gotowania na parze XL
Sterylizowanie czystych naczyń*
Pojemnik do gotowania na parze XL
* Ten program odpowiada typowemu wygotowywaniu.
66
Poziom
piekarnika
Rodzaj
grzania
Temperatura w °C
Czas
trwania
w min.
2
P
100
10-15
2
2
P
P
100
100
15-20
15-20
Przetestowane w naszym studiu gotowania
Wyrastanie ciasta
W trybie wyrastania ciasta ciasto wyrasta w piekarniku
znacznie szybciej niż w temperaturze pokojowej.
Włączać ten tryb tylko przy całkowicie wychłodzonej
komorze piekarnika.
Ciasto drożdżowe musi zawsze wyrastać dwa razy.
Stosować się do podanych w tabelach ustawień
wartości 1-go i 2-go wyrastania (czas wyrastania i czas
dojrzewania).
Czas wyrastania
Do wyrośnięcia ustawić miskę z ciastem na ruszcie.
Ustawić urządzenie zgodnie z wartościami podanymi w
tabeli.
Podczas wyrastania nie otwierać drzwiczek piekarnika,
ponieważ spodowałoby to utratę wilgoci. Nie
przykrywać ciasta.
pl
Czas dojrzewania
Wstawić ciasto do piekarnika na podanym w tabeli
poziomie.
Przed przystąpieniem do pieczenia wytrzeć skroploną
wodę z komory piekarnika.
Zalecane wartości ustawień
Temperatura i czas są zależne od rodzaju i ilości
składników. Ustawienia podane w tabelach są więc
tylko wartościami orientacyjnymi.
Używany rodzaj grzania:
■
R Wyrastanie ciasta
Potrawa
Wyposażenie i naczynia
Poziom
Rodzaj
piekarnika grzania
Krok
Temperatura w °C
Czas
trwania w
min.
Ciasto drożdżowe, słodkie
Np. drożdżówki
Miska
2
R
35-40
30-45
Blacha do pieczenia
2
R
35-40
10-20
Ciasto o dużej zawartości tłuszczu, np. Miska
panettone
Blacha do pieczenia
2
R
40-45
40-90
2
R
Czas wyrastania
Czas dojrzewania
Czas wyrastania
Czas dojrzewania
40-45
30-60
Miska
2
R
20-30
Blacha do pieczenia
2
R
Czas wyrasta- 35-40
nia
Czas dojrze- 35-40
wania
Miska
2
R
35-40
30-40
Blacha do pieczenia
2
R
35-40
15-25
Miska
2
R
35-40
25-40
Blacha do pieczenia
2
R
35-40
10-20
Miska
2
R
35-40
30-40
Blacha do pieczenia
3
R
Czas wyrastania
Czas dojrzewania
Czas wyrastania
Czas dojrzewania
Czas wyrastania
Czas dojrzewania
35-40
15-25
Ciasto drożdżowe, pikantne
Np. pizza
Ciasto chlebowe
Chleb biały
Chleb z mąki mieszanej
Bułki
10-15
67
pl
Przetestowane w naszym studiu gotowania
Rozmrażanie
Tryb parowy rozmrażania nadaje się do rozmrażania
mrożonych owoców, warzyw i wypieków. Do
rozmrażania wypieków używać rodzaju grzania gorące
powietrze 4D. Drób, mięso i ryby najlepiej rozmrażać w
lodówce.
Zamrożony artykuł spożywczy przeznaczony do
rozmrożenia należy wyjąć z opakowania i zważyć.
Włożyć zamrożone owoce i warzywa do perforowanego
pojemnika do gotowania na parze, rozmiar XL i wsunąć
pod niego blachę uniwersalną. Dzięki temu artykuł nie
będzie leżeć w wodzie, a skropliny będą wyłapywane.
W przypadku mrożonych produktów, które jako składnik
potrawy muszą zachować zawartą w nich wodę, np.
mrożonego szpinaku, należy użyć blachy uniwersalnej
lub innego naczynia na ruszcie.
Położyć wypiek na ruszcie.
Zalecane wartości ustawień
Czasy podane w tabelach są wartościami
orientacyjnymi. Zależą one od jakości, temperatury
mrożenia (-18°C) i właściwości artykułów spożywczych.
W tabeli zostały podane odpowiednie przedziały
czasowe. Należy najpierw ustawić krótszy czas i w razie
potrzeby zmienić wartość na większą.
Porada: Płaskie lub porcjowane mrożone kawałki
rozmrażają się szybciej niż kawałki mrożone w blokach.
Używane rodzaje grzania:
: 4D gorące powietrze
■
? Rozmrażanie
■
Potrawa
Wyposażenie
WysoRodzaj
kość wsu- grzania
nięcia
Temperatura w °C
Czas
trwania w
min.
Chleb, bułki
Chleb i bułki ogólne
Blacha do pieczenia
2
:
50
40-70
Ciasto
Ciasto soczyste
Ciasto, suche
Blacha do pieczenia
Blacha do pieczenia
2
2
:
:
50
60
70-90
60-75
Owoce, warzywa
Owoce jagodowe
Warzywa
Pojemnik do pieczenia na parze
Pojemnik do pieczenia na parze
3
3
?
?
30-40
40-50
10-15
15-50
Odgrzewanie
Tryb odgrzewania pozwala delikatnie odgrzewać
potrawy z dodatkowym zastosowaniem pary. Potrawy
wyglądają i smakują tak, jakby zostały świeżo
przyrządzone. Można w ten sposób podpiekać także
pieczywo z poprzedniego dnia.
Używać jak najszerszych, płaskich i żaroodpornych
naczyń. Zimne naczynia przedłużają proces
odgrzewania.
W miarę możliwości odgrzewać wyłącznie potrawy tego
samego rodzaju i tej samej wielkości. Jeżeli jest to
niemożliwe, czas zależy od składnika o najdłuższym
czasie odgrzewania.
W czasie odgrzewania nie przykrywać potraw.
Potrawę w naczyniu wstawić na ruszt albo położyć
bezpośrednio na ruszt na poziomie 2.
W czasie pracy piekarnika nie otwierać drzwiczek,
ponieważ uleciałaby przez nie duża ilość pary.
68
Zalecane wartości ustawień
W tej tabeli podane są optymalne ustawienia dla
różnego rodzaju potraw. Podane czasy są wartościami
orientacyjnymi. Zależą one od naczynia, jakości,
temperatury i właściwości artykułu spożywczego. W
tabeli zostały podane odpowiednie przedziały czasowe.
Należy najpierw ustawić krótszy czas i w razie potrzeby
zmienić wartość na większą.
Dane w tabeli dotyczą potraw wsuniętych do zimnej
komory gotowania. W przypadku niektórych potraw
nagrzanie piekarnika jest konieczne i w tabeli znajduje
się odpowiednia informacja.
Nieużywane akcesoria należy wyjąć z komory
piekarnika. Zapewnia to optymalny wynik pieczenia i
oszczędność energii.
Używany rodzaj grzania:
W Odgrzewanie
■
Przetestowane w naszym studiu gotowania
pl
Potrawa
Wyposażenie i naczynia
Poziom
Rodzaj
piekarnika grzania
Temperatura w °C
Czas
trwania w
min.
Warzywa, chłodzone
1 kg
250 g
Naczynie bez pokrywki
Naczynie bez pokrywki
2
2
W
W
120-130
120-130
15-25
5-15
Potrawy, chłodzone
Potrawa serwowana na talerzu, 1 porcja
Zupa, potrawa jednogarnkowa, 400 ml
Dodatki, np. makaron, kluski, ziemniaki, ryż
Zapiekanki, np. lasagne, gratin ziemniaczane
Pizza, pieczona
Naczynie bez pokrywki
Naczynie bez pokrywki
Naczynie bez pokrywki
Naczynie bez pokrywki
Ruszt
2
2
2
2
2
W
W
W
W
W
120-130
120-130
120-130
120-140
170-180*
15-25
10-25
8-25
10-25
5-15
Wypieki
Bułki, bagietki, pieczone
Paszteciki (vol au vents)
Ruszt
Ruszt
2
2
W
W
150-160*
180*
10-20
4-10
Ruszt
Ruszt
2
2
W
W
170-180*
160-170*
5-15
10-20
Wypieki, mrożone
Pizza, pieczona
Bułki, bagietki, pieczone
* nagrzać piekarnik
Utrzymywanie temperatury potraw
Potrawy testowe
Gotowe potrawy można utrzymywać w żądanej
temperaturze w trybie utrzymywania temperatury. Dzięki
różnym poziomom wilgotności można zapobiec
wyschnięciu gotowych potraw.
Nie przykrywać potraw.
Nie należy utrzymywać temperatury gotowych potraw
dłużej niż przez dwie godziny. Należy pamiętać, że wiele
potraw dodatkowo mięknie podczas utrzymywania
temperatury. Nie przykrywać potraw.
Poniższe tabele zostały opracowane dla instytucji
testujących w celu ułatwienia testów urządzenia.
Zgodnie z normami EN 60350-1:2013 lub
IEC 60350-1:2011.
Poziomy nasycenia parą nie nadają się do utrymywania
temperatury następujących potraw:
■
poziom 1: kawałki pieczeni i podsmażane potrawy
■
poziom 2: zapiekanki i dodatki
■
poziom 3: potrawy jednogarnkowe i zupy
Poziomy piekarnika przy pieczeniu na dwóch
poziomach:
■
blacha uniwersalna: poziom 3
blacha do pieczenia: poziom 1
■
Formy ustawione na ruszcie
pierwszy ruszt: poziom 3
drugi ruszt: poziom 1
Pieczenie
Wypieki wstawione jednocześnie do piekarnika na
blachach lub w formach nie zawsze są gotowe w tym
samym czasie.
Poziomy piekarnika przy pieczeniu na trzech
poziomach:
■
blacha do pieczenia: poziom 5
■
blacha uniwersalna: poziom 3
■
blacha do pieczenia: wysokość 1
Szarlotka z pierzynką
Szarlotka z pierzynką na jednym poziomie: ciemne
tortownice ustawić z przesunięciem obok siebie.
Szarlotka z pierzynką na dwóch poziomach: ciemne
tortownice ustawić z przesunięciem jedna nad drugą.
Ciasto w tortownicach z blachy białej: piec w trybie
grzania górnego/dolnego na jednym poziomie. Zamiast
rusztu użyć blachy uniwersalnej i ustawić na niej
tortownicę.
69
pl
Przetestowane w naszym studiu gotowania
Wskazówki
■
Podane wartości ustawień dotyczą artykułów
wstawionych do zimnej komory piekarnika.
■
Należy przestrzegać podanych w tabelach
wskazówek dotyczących nagrzewania piekarnika.
Podane wartości nie dotyczą szybkiego
nagrzewania.
■
Do pieczenia ustawić najpierw najniższą z podanych
temperatur.
Potrawa
Pieczenie
Ciasteczka wyciskane
Ciasteczka wyciskane
Ciasteczka wyciskane, 2 poziomy
Ciasteczka wyciskane, 3 poziomy
Ciastka
Ciastka
Ciastka, 2 poziomy
Ciastka, 3 poziomy
Biszkopt na wodzie
Biszkopt na wodzie
Biszkopt na wodzie
Używane rodzaje grzania:
■
: 4D gorące powietrze
■
% Grzanie górne/dolne
■
& Grzanie intensywne
Stopnie intensywności pary są podane w tabeli jako
liczby:
■
1 = niski
■
2 = średni
■
3 = wysoki
Akcesoria
Poziom
Rodzaj
piekarnika grzania
Temperatura w °C
Intensyw- Czas
ność pary trwania w
min.
Blacha do pieczenia
Blacha do pieczenia
Blacha uniwersalna + blacha do pieczenia
Blachy do pieczenia + blacha uniwersalna
Blacha do pieczenia
Blacha do pieczenia
Blacha uniwersalna + blacha do pieczenia
Blachy do pieczenia + blacha uniwersalna
Tortownica Ø26 cm
Tortownica Ø26 cm
Tortownica Ø26 cm
3
3
3+1
%
:
:
140-150*
140-150*
140-150*
-
25-40
25-40
30-40
5+3+1
:
130-140*
-
35-55
3
3
3+1
%
:
:
160*
150*
150*
-
20-30
25-35
25-35
5+3+1
:
140*
-
35-45
2
2
2
%
:
:
160-170**
160-170**
150-160
3+1
2
2
3+1
:
;
&
:
150-170**
170-180
170-180
170-190
1
-
25-35
25-35
10
20-25
30-50
60-80
75-95
70-90
Biszkopt na wodzie, 2 poziomy
Tortownica Ø26 cm
Szarlotka z pierzynką
2 czarne formy do pieczenia Ø20cm
Szarlotka z pierzynką
2 czarne formy do pieczenia Ø20cm
Szarlotka z pierzynką, 2 poziomy
2 czarne formy do pieczenia Ø20cm
* nagrzewać piekarnik przez 5 min., nie używać funkcji szybkiego nagrzewania
** nagrzać piekarnik, nie używać funkcji szybkiego nagrzewania
70
Przetestowane w naszym studiu gotowania
pl
Gotowanie na parze
Jeżeli w tabeli znajduje się taka instrukcja, pod
perforowany pojemnik do gotowania na parze, rozmiar
XL, należy zawsze wsuwać blachę uniwersalną.
Umożliwia to wyłapywanie powstających skroplin.
Poziomy piekarnika przy pieczeniu na parze na dwóch
poziomach (użyć maksymalnie 1,8 kg na poziom):
■
Perforowany pojemnik do gotowania na parze,
rozmiar XL: poziom 5
■
Perforowany pojemnik do gotowania na parze,
rozmiar XL: poziom 3
Poziomy piekarnika przy pieczeniu na parze na jednym
poziomie (użyć maksymalnie 2,5 kg):
■
Perforowany pojemnik do gotowania na parze,
rozmiar XL: poziom 3
Używany rodzaj grzania:
■
P Gotowanie na parze
Potrawa
Gotowanie na parze
Groszek, mrożony, dwa pojemniki
Akcesoria
Poziom
Rodzaj
piekarnika grzania
Temperatura w °C
Czas
trwania w
min.
2x pojemnik do pieczenia na parze XL + blacha uniwersalna
Pojemnik do gotowania na parze XL
Pojemnik do gotowania na parze XL
5+3+1
100
**
P
Brokuły, świeże, 300 g
3
P
100*
Brokuły, świeże, jeden pojemnik
3
P
100*
* nagrzać piekarnik
** Kontrola jest zakończona, gdy w najzimniejszym miejscu zostanie osiągnięta temperatura 85°C (patrz IEC 60350-1)
*** Porównywalny stopień ugotowania próbki referencyjnej i próbki głównej jest osiągany po gotowaniu próbki referencyjnej przez 5 minut (wykonanej zgodnie z opisem w normie IEC 60350-1).
Grillowanie
Dodatkowo należy wsunąć blachę uniwersalną. Skapuje
do niej płyn z mięsa i piekarnik pozostaje czysty.
Potrawa
Grillowanie
Opiekanie tostu*
Hamburger wołowy, 12 sztuk**
* nie nagrzewać piekarnika
** odwrócić po upływie 2/3 czasu
7-8***
7-8***
Używany rodzaj grzania:
( Grill o dużej powierzchni
■
Wyposażenie
Poziom
Rodzaj
piekarnika grzania
Stopień
mocy
grilla
Czas
trwania w
min.
Ruszt
Ruszt
5
4
3
3
4-6
25-30
(
(
71
%6++DXVJHUlWH*PE+
&DUO:HU\6WU
0QFKHQ*(50$1<
VLHPHQVKRPHFRP
8ZQSPEVLPXBOPQS[F[#4))BVTHFS¤UF(NC)OBXBSVOLBDIMJDFODKJOBLPS[ZTUBOJF[F[OBLVUPXBSPXFHP4JFNFOT"(
*9001038905*
9001038905
960422

Podobne dokumenty