86696 PL ALDI PL QSG Final.indd

Komentarze

Transkrypt

86696 PL ALDI PL QSG Final.indd
Skrócona instrukcja obsługi
16 GB Karta pamięci microSDHC P89116 (MD 86696)
1
Zawartość opakowania
Prosimy o sprawdzenie kompletności dostawy oraz o powiadomienie nas w ciągu 14 dni od dnia zakupu w razie stwierdzenia braków.
Pakiet zawiera:
• kartę pamięci 16 GB microSDHC
• adapter SD
• osłonkę
• kartę gwarancyjną
• skróconą instrukcję obsługi
Wymagania systemowe
• wejście na kartę microSDHC lub SDHC
• Microsoft Windows® XP SP3/Vista®SP1/Windows® 7
Zasady bezpieczeństwa
Proszę uważnie przeczytać niniejszy rozdział i przestrzegać wszystkich podanych wskazówek. Zapewni to bezpieczne użytkowanie i
długą żywotność karty pamięci microSDHC. Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w zasięgu ręki w pobliżu komputera
oraz zachować w celu przekazania ewentualnemu nowemu właścicielowi karty pamięci.
W razie problemów z kartą pamięci należy zwracać się wyłącznie do naszych autoryzowanych partnerów serwisowych.
Zabezpieczanie danych
WSKAZÓWKA
Po każdej aktualizacji danych należy sporządzić kopie bezpieczeństwa na zewnętrznym nośniku danych (na płycie CD lub
DVD). Wyklucza się dochodzenie roszczeń z tytułu odszkodowań za utratę danych i wynikających z tego strat następczych.
Zasady bezpieczeństwa
• Aby uniknąć zakłóceń działania karty pamięci, należy przechowywać ją w suchym miejscu, a także unikać wstrząsów, pyłu, wysokich temperatur i bezpośredniego nasłonecznienia.
• Dzieci powinny być nadzorowane w celu zapewnienia, iż nie będą bawiły się kartą pamięci. W razie przypadkowego połknięcia
karty pamięci należy natychmiast zwrócić się o pomoc do lekarza.
• Przy wkładaniu karty pamięci microSDHC należy zwracać uwagę na pozycję wkładania oznaczoną na wejściu na kartę. Karty
pamięci nie wolno wkładać do wejścia na kartę przy użyciu siły. Karty pamięci nie wolno wyginać ani wykrzywiać.
• Po transporcie karty pamięci należy przed jej użyciem odczekać, aż osiągnie ona temperaturę otoczenia. W przypadku znacznych wahań temperatury lub wilgotności może dojść do gromadzenia się wilgoci na skutek kondensacji, co może spowodować
zwarcie elektryczne. Kartę pamięci należy przechowywać w osłonce.
Kompatybilność elektromagnetyczna
• Przy podłączaniu karty pamięci należy przestrzegać wytycznych dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).
Należy zachować odległość co najmniej jednego metra od źródeł zakłóceń o wysokiej częstotliwości i zakłóceń magnetycznych
(telewizor, kolumny głośnikowe, telefony komórkowe itp.), aby uniknąć zakłóceń działania karty i utraty danych.
Czyszczenie
• Czyszczenie karty pamięci zasadniczo nie jest potrzebne.
• Należy zadbać o to, aby karta pamięci nie została zanieczyszczona. Nie należy stosować żadnych rozpuszczalników ani żrących
lub gazowych środków czyszczących. Obudowę można, w razie potrzeby, oczyścić za pomocą zwilżonej ściereczki.
Utylizacja
Opakowanie
Urządzenie znajduje się w opakowaniu w celu ochrony przed uszkodzeniami podczas transportu. Opakowania są wykonane
z materiałów, które mogą być poddane przyjaznej dla środowiska utylizacji oraz profesjonalnemu recyklingowi.
Urządzenie
Po zakończeniu użytkowania urządzenia nie wolno wyrzucać go do zwykłego pojemnika na śmieci. Należy uzyskać informacje o możliwości utylizacji przyjaznej dla środowiska.
1 1 GB odpowiada 1 miliardowi bajtów. Rzeczywista użytkowa pojemność pamięci może być inna.
04/06/12
86696 PL ALDI PL QSG Final.indd 1
26.01.2012 08:44:19
Uruchamianie
WSKAZÓWKA
Należy przestrzegać instrukcji obsługi komputera, telefonu komórkowego, aparatu cyfrowego, urządzenia PDA lub innych
urządzeń.
Wkładanie karty pamięci microSDHC



Wyjąć kartę pamięci microSDHC z osłonki i wsunąć ją do wejścia na kartę microSDHC w komputerze, telefonie komórkowym,
aparacie cyfrowym lub urządzeniu PDA.
Jeśli karta pamięci microSDHC ma być użyta w wejściu na kartę SDHC, należy najpierw włożyć ją do dołączonego adaptera SD,
a następnie włożyć adapter do wejścia na kartę SDHC.
Karta pamięci microSDHC zostanie rozpoznana, a system operacyjny przypisze jej wolną literę napędu.
Z karty pamięci można korzystać jak z dysku twardego (kopiować i usuwać dane itd.). Zawartość karty pamięci można także
wykasować i przeznaczyć ją na nowe dane.
Wyjmowanie karty pamięci microSDHC

Przed wyjęciem karty pamięci microSDHC lub adaptera SD należy sprawdzić, czy nie odbywa się transfer danych. Jego przerwanie może spowodować utratę danych. Po wyjęciu kartę pamięci microSDHC należy przechowywać w dołączonej osłonce.
Dział obsługi klienta
Pierwsza pomoc w przypadku nieprawidłowego działania
Karta pamięci microSDHC nie została rozpoznana:
• Czy karta pamięci została prawidłowo podłączona?
• Należy sprawdzić w Menedżerze Urządzeń Windows®, czy wejścia na kartę są prawidłowo podłączone. W razie potrzeby należy
ponownie podłączyć wejście na kartę. Jeśli karta pamięci microSDHC jest podłączana do komputera za pomocą czytnika kart z
łączem USB, należy także sprawdzić, czy łącze USB jest prawidłowo podłączone.
• Należy sprawdzić, czy czytnik kart obsługuje format microSDHC lub SDHC. Karty microSDHC są obsługiwane tylko przez czytniki kart microSDHC lub SDHC.
Odczytanie/zapisanie danych jest niemożliwe:
• Czy karta pamięci microSDHC została sformatowana za pomocą innego komputera? Niektóre formaty (FAT/NTFS) mogą być
niekompatybilne. Należy zapisać dane i sformatować kartę pamięci microSDHC w kompatybilnym formacie.
• Czy zabezpieczenie przed zapisem w adapterze SD jest aktywne? Należy dezaktywować zabezpieczenie przed zapisem w adapterze SD, przesuwając przełącznik.
O czym należy pamiętać:
Jeśli zdarzy się, że w wyniku nieprzewidzianej sekwencji działań, wadliwej wymiany danych lub wyładowania elektrostatycznego (Electro Static Discharge) obsługa karty pamięci jest niemożliwa, należy wyjąć ją zgodnie z instrukcją, a następnie ponownie
uruchomić.
Jeśli potrzebna jest dodatkowa pomoc:
Jeśli rozwiązania zaproponowane powyżej nie pomogły w usunięciu problemu, proszę skontaktować się z nami. Bardzo pomocne
będzie dla nas udostępnienie nam następujących informacji:
• Jak jest skonfigurowany komputer?
• Z jakich dodatkowych urządzeń peryferyjnych Państwo korzystają?
• Jakie komunikaty pojawiają się na ekranie?
• Z jakiego oprogramowania korzystali Państwo w chwili wystąpienia błędu?
• Jakie działania podjęli Państwo już w celu usunięcia problemu?
• Jeśli otrzymali Państwo numer klienta, prosimy o jego podanie.
Medion Service Center
Infolinia konsumenta(telefon stacjonarny i komórkowy): 022 / 397 4335
E-Mail: [email protected]
www.medion.pl
Prawa autorskie © 2012, wszelkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie posiada firma MEDION®.
Znaki towarowe:
MS-DOS® i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft®.
Inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i optycznych oraz możliwość błędów w druku.
Logo microSDHC jest zarejestrowanym znakiem towarowym SD-3C, LLC.
04/06/12
86696 PL ALDI PL QSG Final.indd 2
26.01.2012 08:44:24

Podobne dokumenty