„Wierzymy, Ŝe nie tylko miłość kaŜe ludziom łączyć się w pary”. Tym

Komentarze

Transkrypt

„Wierzymy, Ŝe nie tylko miłość kaŜe ludziom łączyć się w pary”. Tym
„Wierzymy, Ŝe nie tylko miłość kaŜe ludziom łączyć się w pary”. Tym to stwierdzeniem
prowadzący przywitali gości zgromadzonych w ubiegły czwartek, 27 października, w auli szkolnej na
wieczorku artystycznym, którego tematem przewodnim były duety.
W czasie występów uczniowie klas licealnych udowodnili, Ŝe duet niejedno ma imię. MoŜna
było podziwiać duet taneczny Adama Kaczyńskiego i Julii Karaś, posłuchać duetów wokalnych Doroty
Malczewskiej i Jakuba Kopanieckiego. Parę recytatorską stworzyli Wojciech Sałaputa i Łukasz
Szybałdin, którzy, oczywiście w duecie, prowadzili wieczorek.
Zgromadzonym rodzicom, nauczycielom, kolegom i koleŜankom zaprezentowały się takŜe
duety muzyczne. Aleksandra Burzyńska i Maja Radziwanowska stworzyły duet na klarnet i fortepian,
natomiast Wojciech Obarzanek i Robert Wiski pokazali moŜliwości duetu gitarowego. W czasie
wieczorku zaśpiewała takŜe Katarzyna Segiet z akompaniamentem Mai Radziwanowskiej, Anatol
Witkowski przygotował gitarowy podkład do recytacji Sylwii Prokop.
Oprawę występów tworzyło nastrojowe oświetlenie przygotowane przez Michała Piaseckiego
i zdjęcia słynnych duetów wyświetlane na duŜym ekranie.
Przez prawie godzinę występujący udowadniali, Ŝe wspólne fascynacje, zainteresowania,
podobna wraŜliwość mogą być inspiracją interesujących artystycznych działań. Publiczność dała się
porwać czarowi duetów, nagradzając wykonawców gromkimi brawami i prosząc o bis.
Nauczycielami czuwającymi nad organizacją wieczorku byli Wojciech Kin i Agnieszka Słowik
Zdjęcia z wieczorku są zamieszczone w galerii.