IX Konferencja „ROZWÓJ POLSKIEJ INFRASTRUKTURY

Komentarze

Transkrypt

IX Konferencja „ROZWÓJ POLSKIEJ INFRASTRUKTURY
PROGRAM
ORGANIZATOR
IX Konferencja „ROZWÓJ POLSKIEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ”
17-18 listopada 2016r. CENTRALA PKP PLK SA –Warszawa ul. Targowa 74
pod patronatem:
KOMISJA INFRASTRUKTURY
17 listopada - CZWARTEK
10:00 -11:30
12:00
rejestracja uczestników
powitanie gości oraz oficjalne otwarcie konferencji
Ireneusz Merchel – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Prezes Zarządu
Adam Musiał – Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei - Dyrektor
Uroczystość wręczenia CERTYFIKATÓW przystąpienia w poczet firm członkowskich
POLSKIEJ IZBY PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ I USŁUG NA RZECZ KOLEI
COVER Radosław Grunwald
POWITANIE PARTNERÓW KONFERENCJI
COVER Radosław Grunwald – Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o.o. – WYG International Sp. z o.o. – EDBAK Sp. z o.o.
godz.12:15-14:00 wystąpienia zaproszonych gości:

SEJMOWA KOMISJA INFRASTRUKTURY

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA – Andrzej Bittel – Podsekretarz Stanu

MINISTERSTWO ROZWOJU – Małgorzata Zielińska – Z-ca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych
„Cele i wyzwania sektora kolejowego w aspekcie wykorzystania środków europejskich w latach 2014-2020"

URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO – Jan Siudecki – Dyrektor Departamentu Zezwoleń Technicznych
i Interoperacyjności – „Zapewnienie interoperacyjności modernizowanej infrastruktury kolejowej”

INSTYTUT KOLEJNICTWA – Andrzej Massel – Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Studiów i Projektów Badawczych
„Stan Infrastruktury kolejowej w Polsce na przykładzie sieci TEN-T”
PANEL I




(obecność potwierdzona, oczekujemy na wskazanie reprezentanta)
14:00 – 17:00
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. – Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu
Tytuł prezentacji w uzgodnieniu
BIURO
Temat wystąpienia w uzgodnieniu
COVER RADOSŁAW GRUNWALD – Radosław Grunwald – Właściciel
„Stabilizacja podbudowy z tłucznia kolejowego”
BIURO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI – Marzena Hebda – Sztandkie – Dyrektor
„Rola i funkcja systemów wspierających zarządzanie projektami w PKP PLK S.A.”
15.00 – 15.30 PRZERWA KAWOWA
SREBRNY PARTNER KONFERENCJI
BRĄZOWY PARTNER KONFERENCJI




PETROSOFT.pl Technologie Informatyczne Sp. z o.o.
Tytuł prezentacji w uzgodnieniu
Polskie Koleje Państwowe S.A.
WYG International Sp. z o.o. – Krzysztof Sroga – Dyrektor Projektów - “Osiągnięcia WYG International
Sp. z o.o. w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych objętych KPK do 2023 roku”
EDBAK Sp. z o.o. - Marek Biernat – Dyrektor ds. Rozwoju i Techniki
„Multimedialne systemy informacji pasażerskiej”
18.00 - zbiórka uczestników przed CENTRALĄ PKP PLK SA od ul. Wileńskiej
18.15 – wyjazd AUTOKARÓW do restauracji
18.30 – Uroczysta kolacja – Restauracja „WARSZAWA WSCHODNIA” by Mateusz Gessler
18 listopada – PIĄTEK
PANEL II






10:00 – 13:30
BIURO DRÓG KOLEJOWYCH – Krzysztof Szafrański – Dyrektor oraz Michał Migdał - Naczelnik Wydziału
Certyfikacji i Standaryzacji – „Koncepcja zmiany warunków technicznych utrzymania nawierzchni
kolejowej Id-1 (D-1) w zakresie oceny jakości geometrycznej torów”
MC-Bauchemie Sp. z o.o. – Tomasz Szczepański – Kierownik Sprzedaży
Tytuł prezentacji w uzgodnieniu
BIURO INFRASTRUKTURY PASAŻERSKIEJ – Barbara Boczkowska – Naczelnik Wydziału utrzymania technicznego
i estetyzacji - „Nowoczesne i funkcjonalne wyposażenie obiektów obsługi podróżnych, jako element
strategii Spółki przyjaznej pasażerom”
NOVATEL Sp. z o.o. – Adam Grzegorczyk – Dyrektor Marketingu
„Systemy komunikacyjne VoiP jako elementy zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu pasażerów”
SIMPLE S.A. – Michał Siedlecki – Wiceprezes Zarządu
„Zarządzanie projektami w zintegrowanym systemie ERP”
BIURO INFORMATYKI – Ryszard Biernaś – Dyrektor
„Cyfrowa kolej – perspektywa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.”
11.30- 12.00 PRZERWA KAWOWA





BEZPOL Sp. z o.o. – Bogusław Zębik - Pełnomocnik ds. badań i certyfikacji wyrobów
„Rozwiązania dla energetyki kolejowej w produktach Grupy BEZPOL”
BIURO AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI – Joanna Włodkowska – Zastępca Dyrektora
„Nowoczesne technologie w telekomunikacji kolejowej. Wzrost bezpieczeństwa.”
Radionika Sp. z o.o. – Andrzej Nikoniuk – Prezes Zarządu – „Systemy radiołączności w okresie zmian na kolei.
Rozwiązania techniczne dla GSM-R (i nie tylko) produkcji firmy Radionika”
MABO Sp. z o.o. – Ryszard Greguła – Prezes Zarządu
„ Nowe, innowacyjne rozwiązania dla sieci trakcyjnych”
BIURO ENERGETYKI – Radosław Burak – Romanowski – Dyrektor
„Rzeczywiste środowisko elektromagnetyczne pracy urządzeń kolejowych w otoczeniu sieci trakcyjnej”
SREBRNY PARTNER KONFERENCJI
BRĄZOWY PARTNER KONFERENCJI
PANEL III



13:30 – 15:00
HELLERMANNTYTON GMBH – Paweł Petykiewicz – Sales Manager
“Czy oznaczenie może być trwałe I czytelne po latach?”
BIURO DRÓG KOLEJOWYCH – Krzysztof Szafrański – Dyrektor oraz Rafał Frączek – Zastępca Dyrektora
„SMS-PW17 – procedury i zasady udostępniania infrastruktury kolejowej do badań”
STRAŻ OCHRONY KOLEI – Sylwester Wesołowski – Starszy Inspektor
„Wykorzystanie posiadanych przez SOK środków technicznych w zabezpieczeniu obszaru kolejowego”
Losowanie upominków
Zakończenie konferencji
Program konferencji jest dostępny na stronie internetowej www.izbakolei.pl oraz www.infrastrukturanakolei.pl
* Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do powyższego programu konferencji
SREBRNY PARTNER KONFERENCJI
BRĄZOWY PARTNER KONFERENCJI

Podobne dokumenty