czytaj więcej o grypie

Komentarze

Transkrypt

czytaj więcej o grypie
GRYPA
EPIDEMIOLOGIA - ZAPOBIEGANIE
Grypa jest nadal poważnym problemem medycznym. Zachorowania notowane są w
każdej szerokości geograficznej i w każdej grupie wieku. Zgodnie z najnowszymi danymi WHO
na grypę w świecie choruje około 330-990 mln osób, umiera natomiast z powodu komplikacji
pogrypowych od 250 tys. do 500 tys.. W samych Stanach Zjednoczonych z powodu grypy i
powikłań pogrypowych umiera rocznie ok. 36 000 osób, a koszt ekonomiczny epidemii grypy
w zależności od sezonu epidemicznego wynosi średnio od 76 miliardów do 167 miliardów
dolarów.
Koszty dotyczące grypy obejmują: wizyty lekarskie, leczenie powikłań pogrypowych,
badania specjalistyczne, hospitalizację w klinikach państwowych i prywatnych, zwolnienia
lekarskie we wszystkich grupach społecznych, w tym wynikające z nieobecności w pracy z
powodu opieki nad dziećmi czy osobami starszymi, spadku wydajności w pracy, zmniejszenia
produkcji, inwalidztwa stałego [np. głuchota].
W Polsce liczba zachorowań na grypę waha się, w zależności od sezonu epidemicznego,
od kilkuset tysięcy do kilku milionów. Dane te jednak wydają się zaniżone ze względu na fakt,
iż bardzo duża liczba pacjentów unika wizyty u lekarza w obawie m.in. przed stratami
finansowymi wynikającymi z przebywania na zwolnieniu lekarskim.
Przyczyną zachorowań są wirusy grypy należące do rodziny Orthomyxoviridae.
Wirusy grypy charakteryzują się dużą zmiennością, która przede wszystkim dotyczy
hemaglutyniny (HA) i neuraminidazy (NA). Mogą to być zmiany określane jako przesunięcie
antygenowe (z ang. drift), lub też zmiany określane jako skok antygenowy (z ang. shift).
Na podstawie różnic antygenowych w białkach strukturalnych, klasyfikowane są one
do trzech typów A, B lub C. Wirusy typu B występują jedynie u człowieka, typu C u człowieka i
świń, podczas gdy wirusy grypy typu A - wśród których wyróżnia się 15 podtypów
hemaglutyniny (H1-H15) oraz 9 podtypów neuraminidazy (N1-N9) - występują zarówno u
ptaków, świń, koni oraz ssaków morskich (np. waleni) i u człowieka. Przy czym u człowieka
izolowano do roku 1997 szczepy podtypu A(H1N1), A(H2N2), A(H3N2) i A(H1N2). Od 1997
roku do chwili obecnej dodatkowo szczepy podtypu A(H5N1), A(H7N7) i A(H9N2) – szczepy
wirusów ptasiej grypy.
Wirusy grypy typu C powodują u ludzi łagodne zachorowania, zaś najpoważniejsze są zakażenia
wirusami grypy typu A.
Średnio epidemie grypy o zasięgu globalnym (pandemie) występują w przypadku grypy typu
B – co 5 – 10 lat, w przypadku grypy typu A co 15-20 lat.
Wysoce prawdopodobne jest pojawienie się szczepu mogącego wywołać ogólnoświatową
epidemię (pandemię) grypy, charakteryzującego się nowym podtypem hemaglutyniny i/lub
neuraminidazy niż szczepy krążące wśród ludzi do tej pory oraz wysoką zachorowalnością i
śmiertelnością.
Klasyczny obraz kliniczny grypy:
Po okresie inkubacji (trwającym ok. 3-7 dni, średnio 4-5 dni) pojawiają się
objawy ogólne: złe samopoczucie (uczucie ogólnego rozbicia), dreszcze, przeczulica skóry,
gorączka,
objawy ze strony układu oddechowego: surowicza wydzielina z nosa, ból gardła, chrypka,
bóle w klatce piersiowej, suchy „szczekający” kaszel prowokujący wymioty,
objawy ze strony innych układów: ból głowy, brak łaknienia, bóle mięśniowe, zawroty głowy,
biegunka, bóle brzucha, senność lub ospałość.
Kliniczny przebieg choroby wywołanej wirusem grypy zależy od właściwości wirusa, wieku
pacjenta, stanu ogólnego pacjenta, współistniejących chorób itp.
Światowa Organizacja Zdrowia zaleca coroczne, profilaktyczne szczepienie się
przeciwko grypie.
z materiałów: http://www.psse.wroc.pl/
Co powinieneś
wiedzieć o GRYPIE
Czym jest grypa?
Jak moŜna zarazić się grypą?
Grypa sezonowa - lub „grypa” - jej przyczyną
jest infekcja wirusowa. Wirusy grypy atakują
układ oddechowy (nos, gardło, oskrzela, czasem
płuca). Wirusy grypy przenoszą się z człowieka
na człowieka kropelkowo podczas kaszlu,
kichania osoby zaraŜonej lub poprzez kontakt
bezpośredni.
Wirus grypy przenosi się z człowieka na człowieka w następujący sposób:
drogą kropelkową od osoby zaraŜonej poprzez kaszel, kichanie i kontakt
bezpośredni, gdy krople bądź wydzielina z nosa lub gardła zawierające wirusy
grypy osiadają na przedmiotach (równieŜ dłoniach), skąd mogą zostać
przeniesione na błonę śluzową innych osób – poprzez dotykanie nosa czy teŜ
ust. Niekiedy grypa przenosi się poprzez bardzo drobno rozpylone kropelki, ale
jest to wyjątkową sytuacją.
Po czym poznać grypę?
Objawy
Grypa jest najbardziej zaraźliwa w wtedy, gdy
występują jej pierwsze objawy, choć osoby chore
na grypę mogą zaraŜać równieŜ nawet do pięciu
dni po wystąpieniu pierwszych objawów (w
przypadku dzieci do 7 dni). Ilość wirusa w
wydzielinach i ryzyko zaraŜenia innych osób
regularnie spada wraz z upływem czasu.
Przebieg choroby bywa bardzo róŜny. Niektórzy
przechodzą grypę bardzo łagodnie, uskarŜając
się jedynie na katar, inni cierpią z powodu
większej ilości objawów, a w skrajnych
przypadkach grypa staje się powaŜną chorobą.
Objawy współwystępujące:
wodnisty katar, zatkany nos
gorączka
bóle mięśni
ból głowy
kaszel
ból gardła
zmęczenie
biegunka*
wymioty*
* objawy częściej występujące u dzieci
NajwaŜniejsze jest by w przypadku wystąpienia pierwszych objawów, pozostać
w domu i nie naraŜać innych osób na zaraŜenie grypą.
Czym jest epidemia grupy ?
Myj często ręce
[zwłaszcza przed jedzeniem]
Zasłaniaj usta i nos chusteczką,
gdy kichasz
Nagły wzrost zachorowań na grypę występuje
sezonowo. Z powodu duŜej zakaźności powszechnie
uwaŜa się, Ŝe grypa sezonowa atakuje kaŜdego roku
5 – 15% populacji.
Choroba ta ponadto, Ŝe jest uciąŜliwa, a niekiedy groźna
dla Ŝycia wywiera teŜ negatywne skutki gospodarcze stanowi powaŜne obciąŜenie dla opieki zdrowotnej
w kaŜdym kraju i prowadzi do znacznego spadku
produktywności.
Wyrzucaj zuŜyte chusteczki do
śmietnika
Kto zajmuje się grypą w Europie ?
Gdy nie masz chusteczki zasłoń się
dłonią
Zostań w domu, gdy źle się czujesz
Poza lokalnymi jednostkami opieki zdrowotnej Unia
Europejska posiada specjalną instytucję zajmującą się
zapobieganiem między innymi takim chorobom jak grypa
– Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób
(ECDC – European Centre for Disease and Control).
Misją Centrum jest rozpoznanie, ocena i przekazywanie
informacji na temat zagroŜeń dla zdrowia Europejczyków
związanych z chorobami zakaźnymi.
CHROŃ PRZED GRYPĄ SIEBIE I INNYCH
Co robić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę
oraz chronić przed nią innych
9 Zaszczep siebie i swoją rodzinę przeciw grypie,
ponadto:
9 przestrzegaj zasad higieny oddychania – w czasie kaszlu i kichania zakrywaj
nos i usta chusteczką jednorazową,
9 poza domem i w podróży zawsze miej przy sobie żel do rąk lub zapas
jednorazowych chusteczek nasyconych roztworem alkoholu, gdyż warunki
w podróży rzadko zapewniają możliwości częstego mycia rąk,
9 jeśli chusteczki jednorazowe lub żel właśnie ci się skończyły, kichaj lub
kaszl w zgięcie łokciowe – twoje dłonie nie zostaną skażone wirusem,
9 w środkach transportu zbiorowego unikaj niepotrzebnego dotykania
powierzchni i elementów ich wyposażenia,
9 unikaj bliskiego kontaktu „twarz w twarz” z innymi podróżnymi,
9 unikaj masowych zgromadzeń,
9 zadbaj, aby również twoje dziecko przestrzegało powyższych zaleceń.
Nie lekceważ grypy – chroń siebie i innych - przy wystąpieniu objawów takich jak
gorączka, bóle głowy, bóle mięśniowo-stawowe, kaszel, ból gardła zostań
w domu, w przypadku nasilenia objawów – zwłaszcza wystąpienia duszności niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

Podobne dokumenty