marzec 2014 NSP Nasza Szkoła im. Janusza Korczaka 03

Komentarze

Transkrypt

marzec 2014 NSP Nasza Szkoła im. Janusza Korczaka 03
marzec 2014
NSP Nasza Szkoła
im. Janusza Korczaka
ul. Liczydło 3
03-138 Warszawa
tel. 515 130 903
http://www.naszaszkola.edu.pl
1
Wydarzenia zaplanowane na miesiąc marzec 2014
 Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX;
 Konkurs GALILEO - Matematyka;
 wyjście do Muzeum Techniki na lekcję muzealną „WYNALAZKI”;
 Wyjście do kina Muranów na film "Lodowy Smok" w ramach projektu: Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej;
 Konkurs LOGICZNEGO MYŚLENIA;
 Zwiedzanie kulis TEATRU NARODOWEGO;
 Obchody dnia Św. Patryka;
 Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych ŚWIETLIK;
 Konkurs ZUCH;
 Zebrania z Rodzicami;
 Wyjście do Teatru Capitol na spektakl pt. "Piotruś Pan";
 Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY;
 Olipmus z matematyki;
 Filmowe piątki;
 Wiosenna olimpiada szkolna;
2
Konkurs ogólnopolski GALILEO - MATEMATYKA, przeznaczony jest dla uczniów klas IV,
V, VI szkoły podstawowej, którzy pragną sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z
ulubionych przedmiotów. Są to testy jednokrotnego wyboru przygotowane przez
Centrum Edukacji Szkolnej. Każdy uczeń ma szansę sprawdzenia swoich umiejętności!
Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia - konkurs dla
uczniów SP. Do udziału w konkursie nie jest wymagane żadne szczególne przygotowanie
matematyczne. Wystarczą jedynie umiejętności rozwiązywania zadań logicznych,
łamigłówek i rebusów.
Konkurs ZUCH dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Polega na samodzielnym
rozwiązywaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu. Treść sprawdzianów
uwzględnia
elementy
edukacji
polonistycznej,
matematycznej
oraz
społeczno-
przyrodniczej.
3
Organizatorem jest Akademia Młodych Odkrywców, która działa
na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Celem konkursu jest popularyzacja nauk przyrodniczych wśród
uczniów SP.
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX pod patronatem Instytutu Filologii
Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ideą konkursu jest
motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego poprzez udział w teście dla
danej kategorii wiekowej z wiedzy gramatycznej, słownikowej kulturoznawczej
oraz zadanej lektury. Test składa się z trzydziestu zadań wielokrotnego wyboru.
4
Lekcja muzealna "Wynalazki". Podczas wędrówki po Muzeum Techniki uczniowie
zapoznają się z historią wynalazków, które zmieniły świat. Nauczyciele NS realizują
program nauczania w sposób niekonwencjonalny organizując spotkania z unikatowymi,
oryginalnymi zabytkami techniki i kultury materialnej.
Kulisy
TEATRU
NARODOWEO.
Uczniowie
zwiedzą
m.in.
widownię, kulisy sceny Sali Moniuszki, foyer, pracownie
teatralne. Celem wycieczki jest zainteresowanie teatrem,
pobudzenie aktywności i rozwijanie wrażliwości twórczej oraz
zdolności artystycznych dziecka.
"Lodowy smok" Film w ramach projektu NHEF. Ambitne, niekomercyjne kino oraz dyskusje. Pojęcia kluczowe
filmu to: odpowiedzialność, odnalezienie się w nowej sytuacji, stres i metafora.
5
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR. Organizatorem jest Towarzystwo
Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych pod patronatem Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Celem konkursu jest popularyzacja matematyki wśród uczniów.
Konkurs ma charakter jednorazowego testu.
Spektakl pt. "Piotruś Pan" - sztuka o chłopcu, który rządzi Nibylandią - krainą
wiecznego dzieciństwa, marzeń i wyobraźni. Bajka w całkowicie nowej
odsłonie, opowiedziana lekko, barwnie i z humorem.
17 marca obchody Dnia Św. Patryka, uczniów NS obowiązuje zielony strój. Nauczyciele języka
angielskiego przygotują imprezę propagującą kulturę Irlandii i postać jej świętego Patrona. W
tym dniu zostaną przeprowadzone konkursy dotyczące dnia św. Patryka, które mają na celu
promocję języka i obyczajów panujących na Wyspach Brytyjskich.
6
Projekt - Wielokulturowość i wielojęzyczność – zaprosiliśmy do Naszej Szkoły Dianę z Meksyku,
która będzie prowadziła zajęcia j. hiszpańskiego z dziećmi, warsztaty poświęcone kulturze, tradycjom,
kuchni … Jest to już kolejny projekt w tym roku, dzięki któremu zarówno nauczyciele jak i uczniowie mają
możliwość posługiwania się językiem obcym na co dzień, doskonalenia kompetencji językowych i
rozumienia non – native speakers‘
posługujących się j. angielskim.
Projekty nadają naszym
doświadczeniom europejski, a nawet światowy wymiar – we wrześniu gościliśmy w Naszej Szkole
Chińczyków.
Od września 2014 roku Nasza Szkoła będzie brała udział w programie RUN.
Głównym celem RUN jest stworzenie w szkole kultury pracy rady pedagogicznej, w której
nauczyciele wykorzystując współpracę w małych grupach i strategie RUN, wspólnie
doskonalą proces nauczania i uczenia się oraz koncentrują się na tym, by wszyscy
uczniowie uczyli się efektywnie.
Jak wygląda nauczanie i uczenie się w szkole będącej w RUN?
Nauczyciele stosują strategie oceniania kształtującego i wprowadzają efektywne metody
nauczania i oceniania. Doskonalą swój warsztat pracy współpracując w małych grupach.
Wszyscy uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach, efektywnie uczą się i świadomie planują swój proces uczenia się. Na czym polega program?
KLT (Keeping Learning on Track) prowadzonym przez Educational Testing Service. Główne przesłanie tego programu wykorzystuje ideę oceniania
kształtującego: „Minuta po minucie, dzień po dniu, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele poszukują informacji świadczących o tym, jak przebiega proces
uczenia się i na bieżąco dostosowują sposoby nauczania i uczenia się do tak rozpoznanych edukacyjnych potrzeb uczniów”.
Podstawą programu RUN jest połączenie oceniania kształtującego z pracą nauczycieli w małych grupach.
7
Klasa: O
Wychowawca: Beata Kolasińska - Wołowska
KALENDARIUM - marzec 2014
03.03 -07.03
06.03 czwartek - Dzień Czystego Stołu Warsztaty savoir vivre
07.03 piątek - Dzień Kobiet i Mężczyzn - warsztaty plastyczne
10.03 - 14.03
10.03 poniedziałek - klasowy Dzień Kobiet
14.03 filmowy piątek - projekcja filmu "Walle"
17.03 - 21.03
24.03 - 28.03
31.03
17.03 poniedziałek - Obchody dnia Św. Patryka
17.03 poniedziałek - Dzień Morza - projekcja multimedialna
18.03 wtorek godz. 18.00 -19.30 - Dzień Otwarty dla Rodziców
19.03 środa - wyjście do teatru Capitol na spektakl pt. "Piotruś Pan"
21.03 filmowy piątek - projekcja filmu "Hugo i jego wynalazek"
24.03 poniedziałek - W ramach Międzynarodowego Dnia Poezji - warsztaty pisania wierszy;
27.03 czwartek - Międzynarodowy Dzień Teatru - warsztaty teatralne z gościem specjalnym aktorem teatralnym
28.03 filmowy piątek-projekcja filmu "Krudowie"
31.03 poniedziałek - Wiosenna olimpiada sportowa
8
Klasa: I
Wychowawca: Agnieszka Głuszewska
KALENDARIUM - marzec 2014
03.03 -07.03
06.03 czwartek - Dzień Czystego Stołu Warsztaty savoir vivre
07.03 piątek - Dzień Kobiet i Mężczyzn - warsztaty plastyczne
10.03 - 14.03
10.03 poniedziałek - klasowy Dzień Kobiet
12.03 środa - Konkurs LOGICZNEGO MYŚLENIA
14.03 filmowy piątek - projekcja filmu "Walle"
17.03 - 21.03
17.03 poniedziałek - Obchody dnia Św. Patryka
17.03 poniedziałek - Dzień Morza - projekcja multimedialna
18.03 wtorek - Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych ŚWIETLIK
18.03 wtorek - Konkurs ZUCH
18.03 wtorek godz. 17.00 -19.30 - Dzień Otwarty dla Rodziców
19.03 środa - wyjście do teatru Capitol na spektakl pt. "Piotruś Pan"
21.03 filmowy piątek - projekcja filmu "Hugo i jego wynalazek"
24.03 - 28.03
24.03 poniedziałek - W ramach Międzynarodowego Dnia Poezji - warsztaty pisania wierszy
27.03 czwartek - Międzynarodowy Dzień Teatru - warsztaty teatralne z gościem specjalnym aktorem teatralnym
28.03 filmowy piątek-projekcja filmu "Krudowie"
31.03
31.03 poniedziałek - Wiosenna olimpiada sportowa
9
Klasa: II
Wychowawca: Wanda Chmielewska
KALENDARIUM - marzec 2014
03.03 -07.03
10.03 - 14.03
17.03 - 21.03
24.03 - 28.03
31.03
06.03 czwartek - Dzień Czystego Stołu Warsztaty savoir vivre
07.03 piątek - Dzień Kobiet i Mężczyzn - warsztaty plastyczne
12.03 środa - Konkurs LOGICZNEGO MYŚLENIA
14.03 filmowy piątek - projekcja filmu "Walle"
17.03 poniedziałek - Obchody dnia Św. Patryka
17.03 poniedziałek - Dzień Morza - projekcja multimedialna
18.03 wtorek - Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych ŚWIETLIK
18.03 wtorek - Konkurs ZUCH
18.03 wtorek - Zebranie z Rodzicami
20.03 czwartek - Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY
21.03 filmowy piątek - projekcja filmu "Hugo i jego wynalazek"
24.03 poniedziałek - W ramach Międzynarodowego Dnia Poezji - warsztaty pisania wierszy
27.03 czwartek - Międzynarodowy Dzień Teatru - warsztaty teatralne z gościem specjalnym aktorem teatralnym
28.03 filmowy piątek - projekcja filmu "Krudowie"
31.03 poniedziałek - Wiosenna olimpiada sportowa
10
Klasa: III A
Wychowawca: Elżbieta Kuflińska - Siemiginowska
KALENDARIUM - marzec 2014
03.03 -07.03
10.03 - 14.03
17.03 - 21.03
24.03 - 28.03
31.03
4.03 wtorek - Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX
5.03 środa - wyjście do Muzeum Techniki na lekcję muzealną „Wynalazki”
07.03 piątek - Dzień Kobiet i Mężczyzn - warsztaty plastyczne
12.03 Konkurs Logicznego Myślenia
14.03 filmowy piątek - projekcja filmu "Walle"
17.03 poniedziałek - Obchody dnia Św. Patryka
17.03 poniedziałek - Dzień Morza - projekcja multimedialna
18.03 wtorek - Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych ŚWIETLIK
18.03 wtorek - Konkurs ZUCH
18.03 wtorek - zebranie z Rodzicami
20.03 czwartek - Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY
21.03 filmowy piątek - projekcja filmu "Hugo i jego wynalazek"
24.03 poniedziałek - W ramach Międzynarodowego Dnia Poezji - warsztaty pisania wierszy
28.03 filmowy piątek-projekcja filmu "Krudowie"
31.03 poniedziałek - Wiosenna olimpiada sportowa
11
Klasa: III B
Wychowawca: Joanna Telatycka
KALENDARIUM - marzec 2014
03.03 -07.03
10.03 - 14.03
17.03 - 21.03
24.03 - 28.03
31.03
4.03 wtorek - Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX
5.03 środa - wyjście do Muzeum Techniki na lekcję muzealną „Wynalazki”
07.03 piątek - Dzień Kobiet i Mężczyzn - warsztaty plastyczne
12.03 Konkurs Logicznego Myślenia
14. 03 filmowy piątek - projekcja filmu "Walle"
17.03 poniedziałek - Obchody dnia Św. Patryka
17.03 poniedziałek - Dzień Morza - projekcja multimedialna
18.03 wtorek - Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych ŚWIETLIK
18.03 wtorek - Konkurs ZUCH
18.03 godz.18.30 - zebranie z Rodzicami
20.03 czwartek - Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY
21.03 filmowy piątek - projekcja filmu " Hugo i jego wynalazek"
24.03 poniedziałek - W ramach Międzynarodowego Dnia Poezji - warsztaty pisania wierszy
24.03 poniedziałek - lektura „O psie, który jeździł koleją”
28.03 filmowy piątek-projekcja filmu "Krudowie"
31.03 poniedziałek - Wiosenna olimpiada sportowa
12
Klasa: IV A
Wychowawca: Magdalena Dobrzycka
KALENDARIUM - marzec 2014
03.03 -07.03
04.03 wtorek - Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX
05.03 środa - Konkurs GALILEO - Matematyka
07.03 piątek - Dzień Kobiet i Mężczyzn - warsztaty plastyczne
10.03 - 14.03
11.03 wtorek - Wyjście do kina Muranów w ramach projektu NHEF, film: Lodowy Smok
12.03 środa - Konkurs Logicznego Myślenia
13.03 czwartek - Kulisy Teatru Narodowego
14.03 filmowy piątek - projekcja filmu "Walle"
17.03 - 21.03
24.03 - 28.03
31.03
17.03 poniedziałek - Obchody dnia Św. Patryka
17.03 poniedziałek - Dzień Morza - projekcja multimedialna
18.03 wtorek - Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych ŚWIETLIK
18.03 wtorek - zebranie z Rodzicami
20.03 czwartek - Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY
21.03 filmowy piątek - projekcja filmu "Hugo i jego wynalazek"
24.03 poniedziałek - W ramach Międzynarodowego Dnia Poezji - warsztaty pisania wierszy
25.03 wtorek - Olimpus - Matematyka
28.03 filmowy piątek - projekcja filmu "Krudowie"
31.03 poniedziałek - Wiosenna olimpiada sportowa
13
Klasa: IV B
Wychowawca: Marta Kutnik
KALENDARIUM - marzec 2014
03.03 -07.03
10.03 - 14.03
17.03 - 21.03
24.03 - 28.03
31.03
04.03 wtorek - Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX
05.03 środa - Konkurs GALILEO - Matematyka
07.03 piątek - Dzień Kobiet i Mężczyzn - warsztaty plastyczne
11.03 wtorek - Wyjście do kina Muranów w ramach projektu NHEF, film: Lodowy Smok
12.03 środa - Konkurs Logicznego Myślenia
13.03 czwartek - zwiedzanie kulis TEATRU NARDOWEGO
14.03 filmowy piątek - projekcja filmu "Walle"
17.03 poniedziałek - Obchody dnia Św. Patryka
17.03 poniedziałek - Dzień Morza - projekcja multimedialna
18.03 wtorek - Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych ŚWIETLIK
18.03 wtorek - zebranie z Rodzicami
20.03 czwartek - Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY
21.03 filmowy piątek - projekcja filmu " Hugo i jego wynalazek"
24.03 poniedziałek - W ramach Międzynarodowego Dnia Poezji - warsztaty pisania wierszy
25.03 - Olimpus - Matematyka
28.03 filmowy piątek-projekcja filmu "Krudowie"
31.03 poniedziałek - Wiosenna olimpiada sportowa
14
Klasa: V
Wychowawca: Magdalena Pysz - Nowakowska
KALENDARIUM - marzec 2014
03.03 -07.03
10.03 - 14.03
17.03 - 21.03
24.03 - 28.03
31.03
04.03 wtorek - Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX
07.03 piątek - Dzień Kobiet i Mężczyzn - warsztaty plastyczne
11.03 wtorek - Wyjście do kina Muranów w ramach projektu NHEF, film: Lodowy Smok
12.03 środa - Konkurs Logicznego Myślenia
13.03 czwartek – zwiedzanie kulis Teatru Wielkiego
14.03 filmowy piątek - projekcja filmu "Walle"
17.03 poniedziałek - Obchody dnia Św. Patryka
17.03 poniedziałek - Dzień Morza - projekcja multimedialna;
18.03 wtorek - Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych ŚWIETLIK
18.03 wtorek – zebranie z Rodzicami
20.03 czwartek - Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY
21.03 filmowy piątek - projekcja filmu "Hugo i jego wynalazek"
24.03 poniedziałek - W ramach Międzynarodowego Dnia Poezji - warsztaty pisania wierszy
25.03 wtorek - Olimpus Matematyka
28.03 filmowy piątek-projekcja filmu "Krudowie"
31.03 poniedziałek - Wiosenna olimpiada sportowa
15
Klasa: VI
Wychowawca: Agnieszka Gawrońska
KALENDARIUM - marzec 2014
03.03 -07.03
04.03 wtorek - Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX
05.03 środa - Konkurs GALILEO - Matematyka
10.03 - 14.03
12.03 środa - Konkurs Logicznego Myślenia
13.03 czwartek - Kulisy Teatru Narodowego
17.03 - 21.03
17.03 poniedziałek - Obchody dnia Św. Patryka
18.03 wtorek - Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych ŚWIETLIK
18.03 wtorek - Zebranie z Rodzicami
20.03 czwartek - Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY
24.03 - 28.03
31.03
01.04
25.03 - Olimpus - Matematyka
01.04 wtorek Egzamin Szóstoklasisty
16
HARMONOGRAM WYDARZEŃ - ŚWIETLICY - marzec 2014
KLASY 0 - 2
03.03 -07.03
10.03 - 14.03
17.03 - 21.03
24.03 - 28.03
31.03
KLASY 3-6
06.03 czwartek - Dzień Czystego Stołu Warsztaty savoir
vivre;
07.03 Dzień Kobiet i Mężczyzn - warsztaty plastyczne;
Dzień Kobiet i Mężczyzn - warsztaty plastyczne;
14.03 filmowy piątek - projekcja filmu "Walle";
Witaj wiosno - warsztaty plastyczno - artystyczne;
14.03 filmowy piątek - projekcja filmu "Walle";
17.03 poniedziałek - Dzień Morza - projekcja multimedialna;
21.03 filmowy piątek - projekcja filmu " Hugo i jego
wynalazek";
17.03 poniedziałek - Dzień Morza - projekcja multimedialna;
Światowy Dzień Wody - warsztaty plastyczno -artystyczne;
21.03 filmowy piątek - projekcja filmu "Hugo i jego
wynalazek";
24.03 poniedziałek - W ramach Międzynarodowego dnia
Poezji - warsztaty pisania wierszy;
27.03 czwartek - Międzynarodowy Dzień Teatru - warsztaty
teatralne z gościem specjalnym aktorem teatralnym;
28.03- filmowy piątek-projekcja filmu "Krudowie";
24.03 poniedziałek - W ramach Międzynarodowego dnia
Poezji-warsztaty pisania wierszy;
28.03- filmowy piątek-projekcja filmu "Krudowie";
31.03 poniedziałek - Wiosenna olimpiada sportowa.
31.03 poniedziałek - Wiosenna olimpiada sportowa.
17
Plan wydarzeń - marzec 2014
8 MARCA DZIEŃ KOBIET. WYKONANIE GAZETKI OKOLICZNOŚCIOWEJ NA KORTYTARZU
KIERMASZ WYPIEKÓW. AKCJA CHARYTATYWNA
DZIEŃ WIOSNY. WIOSENNY POKAZ MODY I FRYZUR
WIOSENNE PORZĄDKI TERENU WOKÓŁ SZKOŁY
18
Szanowni Rodzice,
zachęcamy do korzystania ze strony http://www.naszaszkola.edu.pl na której na bieżąco zamieszczane są
aktualne informacje, galeria zdjęć, jadłospis, jak również relacje i zdjęcia z wydarzeń szkolnych.
Sekretariat:
Czynny: 9.00 - 17.00
W dniu zebrań: 9.00 - 19.00
Tel. +48 515 130 903
[email protected]
Newsletter przygotowała: Ewa Muli
19