Do PDF - Softronic

Komentarze

Transkrypt

Do PDF - Softronic
Ośrodek Szkoleniowy I Egzaminacyjny
DESIGNING DATABASE SOLUTIONS FOR MICROSOFT
SQL SERVER 2012
MS-20465 Designing Database Solutions For Microsoft SQL
Server 2012
Opis kursu
Celem kursu jest przekazanie profesjonalistom wiedzy i umiejętności do projektowania i monitorowania wysokiej wydajności, wysokiej dostępności
rozwiązań opartych na SQL Server 2012, koncentrując się na tworzeniu planów i projektów: struktur baz danych, przechowywania, obiektów i serwerów.
Oczekiwane przygotowanie słuchaczy
Doświadczenie z Transact-SQL
Znajomość komponetów i narzędzi SQL 2012 Server
Znajomość z obiektów baz danych SQL Server
Znajomość architektur korporacyjnego systemu Windows: sieci i bezpieczeństwa Udział w następującym kursie lub posiadanie równoważnej wiedzy i
umiejętności:
MCSA: SQL Server 2012
lub uczestnictwo w kursach - MS-10774, MS-10775, MS-10776
Program szkolenia
Projektowanie infrastruktury serwera bazy danych
planowanie infrastruktury serwera bazy danych
planowanie sprzętu serwera
uwagi dotyczące konsolidacji serwerów baz danych
zarządzanie zasobami serwera w skonsolidowanej infrastrukturze baz danych
Projektowanie logicznego schematu bazy danych
techniki projektowania relacyjnych baz danych
planowanie schematów i tabel
Projektowanie fizycznej realizacji bazy danych
planowanie plików i grup plikowych
planowanie partycjonowania danych
planowanie kompresji
Dołączanie plików danych do bazy danych
uwagi dotyczące pracy z plikami danych w SQL Server 2012
realizacja FileStream i FileTables
przeszukiwanie plików danych
Tuning wydajności bazy danych
optymalizacja wydajności zapytań za pomocą indeksów
praca z planami wykonania
monitorowanie wydajności
Projektowanie bezpieczeństwa bazy danych
wprowadzenie do planowania bezpieczeństwa
planowanie zabezpieczeń
zwarte bazy danych
ochrona danych za pomocą szyfrowania
Zarządzanie w oparicu o polityki
wprowadzenie do zarządzania opartego na politykach
planowanie i wdrażanie zarządzania opartego na politykach
Monitoring "zdrowia" serwera
wprowadzenie do monitorowania "zdrowia" serwera
narzędzie SQL Server
Projektowanie rozwiązania backup-ów baz danych
tworzenia kopii zapasowych i odtwarzanie SQL Server
planowanie strategii odzyskiwania
Automatyzacja utrzymania wielu serwerów
przegląd automatyzacji utrzymania
zarządzanie wieloma serwerami
Zarządzanie SQL Server z PowerShell
wprowadzenie do programu Windows PowerShell
skrypty w Windows PowerShell
Replikacja danych
replikacja SQL Server
planowanie replikacji
Planowanie wysokiej dostępności
wysoka dostępność w SQL Server 2012
grupy dostępności AlwaysOn
Czas trwania
3 dni
Cena netto + VAT
2800zł (+VAT wg obowiązującej stawki)
Autoryzowane przez
Przygotowuje do egzaminu
exam 70-465

Podobne dokumenty