Informacje ogólne o projekcie Polska Agencja Rozwoju

Komentarze

Transkrypt

Informacje ogólne o projekcie Polska Agencja Rozwoju
Informacje ogólne o projekcie
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie rozwijać ofertę portalu dostępnego
na www.inwestycjawkadry.pl o Rejestr Usług Rozwojowych (tzw. RUR), który ma zastąpić
obecnie funkcjonującą Bazę Ofert Szkoleniowych. Grupa docelowa, do której kierowana
jest oferta portalu i samego RUR to:
- instytucje świadczące tzw. usługi rozwojowe (m.in. szkolenia i doradztwo)
– około 10 tys. podmiotów.
- pracownicy przedsiębiorstw, którzy indywidualnie bądź delegowani przez
pracodawcę mogą skorzystać z tzw. usług rozwojowych widocznych w RUR.
W Rejestrze Usług Rozwojowych rejestrować się będą:
- podmioty oferujące usługi rozwojowe (w szczególności wszystkich usług, które
mogą być dofinansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).
Tylko podmioty spełniające minimalne wymagania będą mogły oferować usługi
dofinansowane,
- przedsiębiorstwa i indywidualni uczestnicy chcący skorzystać z tzw. usług
rozwojowych (w szczególności wszystkich usług, które mogą być dofinansowane
z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).
Podmioty oferujące usługi rozwojowe będą miały obowiązek rejestrować wszystkie usługi,
które mogą być dofinansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
(rejestracja pozostałych usług rozwojowych będzie fakultatywna). Przedsiębiorstwa, które
będą chciały skorzystać z usług rozwojowych, będą mogły (w przypadku usług
dofinansowanych z PO WER będą musiały) rejestrować się za pośrednictwem RUR.
Zrealizowane usługi będą oceniane przez uczestników, a oceny usług składać się będą na
łączną ocenę organizatora usług. Rankingi tworzone w podziale tematycznym i
geograficznym będą dostępne na portalu www.inwestycjawkadry.pl dla wszystkich
zainteresowanych.
Instytucje Zarządzające będą miały możliwość uzupełniania profilu przedsiębiorstw o
informację o przyznanej pomocy z PO WER i możliwość generowania raportów obejmujących
mi.in. dane przedsiębiorstw, którym IZ przyznała pomoc, usługi, które są współfinansowane
ze środków unijnych.
Uprzejmie prosimy o wycenę usługi składającej się z następujących elementów:
1. Budowa Systemu, na który składać się będzie:
1.1.
opracowanie i dostarczenie dokumentacji zarządzania projektem;
1.2.
przeprowadzenie analizy oraz opracowanie dokumentacji projektowej Systemu;
1
1.3.
wykonanie wszelkich niezbędnych czynności mających na celu zaprojektowanie,
budowę, instalację, uruchomienie i zapewnienie prawidłowego działania Systemu;
1.4.
dostawę wszelkiego wymaganego oprogramowania niezbędnego do uruchomienia
i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Systemu, w tym w szczególności
systemów operacyjnych (z wyjątkiem systemów operacyjnych stacji roboczych),
oprogramowania
aplikacyjnego,
oprogramowania
bazodanowego,
oprogramowania narzędziowego, oprogramowania wirtualizacyjnego, wraz z
licencjami oraz instalacja i konfiguracja tego oprogramowania;
1.5.
wykonanie i dostarczenie,
powdrożeniowej Systemu;
1.6.
zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie migracji danych z obecnie
wykorzystywanych przez Zamawiającego systemów informatycznych do nowego
Systemu;
1.7.
wykonanie integracji Systemu z innymi systemami Zamawiającego, a także
zaprojektowanie i wdrożenie otwartego interfejsu Systemu pozwalającego
Zamawiającemu na integrowanie z innymi systemami;
1.8.
zaplanowanie, przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla
administratorów Systemu oraz zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie video
tutoriali dla użytkowników Systemu;
1.9.
świadczenie usługi sześciomiesięcznej asysty polegającej na bieżącym wsparciu
użytkowników i administratorów Systemu w pierwszym okresie eksploatacji
Systemu;
dokumentacji
użytkowej
oraz
dokumentacji
1.10. przejęcie internetowej bazy ofert szkoleniowych www.inwestycjawkadry.pl od
obecnego Wykonawcy;
2. Świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego na wykonany przedmiot zamówienia lub
jego część, w okresie od podpisania protokołu odbioru danej części do upływu 24
miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
3. Administrowanie systemem
3.1. świadczenie usługi hostingu dla Systemu przez okres od uruchomienia Systemu lub
części Systemu, do dnia, w którym mija 6 miesięcy od podpisania protokołu odbioru
końcowego;
3.2. administrowanie przez 6 miesięcy domenami następujących stron internetowych:
www.inwestycjawkadry.pl i www.inwestycjawkadry.info.pl;
3.3. prowadzenie przez 6 miesięcy oraz zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania
domen wymienionych w pkt 2.2 i Systemu, o którym mowa w pkt 1.
3.4. administrowanie przez 6 miesięcy Systemem dostępnym na stronach internetowych
wymienionych w pkt 2.2;
3.5. stworzenie instrukcji obsługi dla użytkowników Systemu oraz regulaminu korzystania
z Systemu;
3.6. wprowadzanie, na żądanie Zamawiającego, na wskazane miejsca w portalu nowych
artykułów i informacji,
umieszczanie
przesłanych przez Zamawiającego
tekstów/obrazków/filmów/plików;
2
3.7. tworzenie (na podstawie przesłanych przez Zamawiającego tekstów) i wysyłanie
newslettera raz w tygodniu;
3.8. administrowanie kontami pracowników infolinii - konta pocztowe, loginy i hasła do
portalu.
4. Profesjonalne centrum przetwarzania danych (Data Center) spełniające następujące
wymagania:
4.1. system zarządzania bezpieczeństwem spełniający wymagania normy PN/ISO
27001:2007
4.2. system kontroli dostępu obejmujący:
4.2.1. dostęp fizyczny (ściany, podłogi i stropy zgodne z normą)
4.2.2. dostęp fizyczny (kontrola wejść i strefy dostępu)
4.2.3. rejestracja pobytu
4.2.4. CC TV
4.2.5. sygnalizacja włamań i napadu
4.3. przeciwpożarowy system detekcyjno-gaśniczy obejmujący:
4.3.1. system wczesnej detekcji dymu
4.3.2. gazowy system gaszący
4.3.3. system kontroli atmosfery
4.3.4. wentylacja
4.3.5. klimatyzacja
4.3.6. nawilżanie
4.4. system zasilania obejmujący:
4.4.1. co najmniej 2 niezależne linie zasilające
4.4.2. zasilacze awaryjne UPS
4.4.3. generator prądotwórczy
4.4.4. system ochrony sieci
4.5. system antyzalaniowy:
4.5.1. kanalizacyjne zawory zwrotne
4.5.2. pompy awaryjne
4.5.3. redundantne połączenia telekomunikacyjne – co najmniej dwóch operatorów
telekomunikacyjnych, przepustowość łączy 5 Gb/s, własny zakres adresów IP
4.5.4. niezależny od operatora, rozgłaszany protokołem BGP, własny numer systemu
autonomicznego.
5. Abonament domen
- inwestycjawkadry.com.pl
- inwestycjawkadry.info.pl
3
- inwestycjawkadry.edu.pl
- inwestujwkadry.eu
- inwestycjakadry.pl
- inwestycjekadry.pl
- inwestycjewkadry.edu.pl
- inwestycjewkadry.net.pl
- inwestujwkadry.pl
- inwestujwkadry.com.pl
- inwestujwkadry.com
Domeny zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy na podstawie cesji.
6. Infolinia
6.1. infolinia dostępna będzie pod numerem - 0 801 808 108. Możliwość skorzystania z
infolinii muszą mieć zarówno abonenci telefonii komórkowej, jak i telefonii
stacjonarnej. Dla rozmów przychodzących będzie to numer płatny, według stawki
operatora jak za połączenie lokalne, niezależnie od długości rozmowy, z każdego
miejsca w Polsce;
6.2. infolinia powinna spełniać funkcję doradczą dla chcących skorzystać z oferty
dostępnej w rejestrze oraz helpdesku dla osób zgłaszających problemy techniczne z
obsługą rejestru i portalu;
6.3. infolinia musi być dostępna przez 12 godzin dziennie (między 8:00 a 20:00) w dni
robocze;
6.4. maksymalny czas oczekiwania na połączenie przychodzące nie może być dłuższy niż
2 minuty;
6.5. wykonawca odpowiada za przeszkolenie personelu zatrudnionego w infolinii z
zakresu udzielanych informacji niezbędnych do poprawnej obsługi infolinii i
korzystania z oferty;
6.6. zadaniem personelu infolinii jest generowanie rozmów wychodzących do osób
proszących o kontakt telefoniczny przez adres e-mail;
6.7. zadaniem personelu infolinii jest udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane
poprzez pocztę elektroniczną. Maksymalny czas na oddzwonienie po otrzymaniu
zapytania nie może przekroczyć 48 godzin;
6.8. rozmowy telefoniczne prowadzone w ramach pracy infolinii muszą być nagrywane i
archiwizowane w postaci cyfrowej przez okres minimum 3 miesięcy;
6.9. wykonawca zagwarantuje nagranie zapowiedzi kierujących ruchem połączeń za
pośrednictwem mechanizmu IVR;
6.10.
szacowane obciążenie infolinii to 50 rozmów przychodzących dziennie.
7. Pozycjonowanie
7.1. zapewnić pozycjonowanie w wiodącej w Polsce wyszukiwarce internetowej;
7.2. zapewnić zwiększanie popularność i wartościowość strony, w tym page rank 5;
7.3. zapewnić - na koniec realizacji umowy (po 6 miesiącach) - miejsca w pierwszej 10
wyników w ramach pozycjonowania w wyszukiwarce google.pl dla następujących
słów kluczowych:
 szkolenia efs,
4
 bezpłatne szkolenia,

bezpłatne kursy,

darmowe kursy,

darmowe szkolenia,

tanie szkolenia,

szkolenia dofinansowane,

szkolenia zawodowe,

baza szkoleń,

kadry szkolenia,

szkolenia kraków,

szkolenia warszawa,

szkolenia dofinansowane,

rozwój firmy,

rozwój MSP,

szkolenia dla pracowników,

dobre szkolenia,

pieniądze z Unii,

dofinansowanie z Unii,

jak zrobić szkolenie z Unii,

darmowe kursy unia europejska,

studia podyplomowe efs,

szkolenia,

efs szkolenia,

kursy szkolenia,

szkolenia unijne,

inwestycjawkadry

rozwój pracowników,

rejestr szkoleń,

usługi rozwojowe,

szkolenia z certyfikatem;

darmowe kursy z certyfikatem

darmowe szkolenia z certyfikatem

darmowe kształcenie
8. Linki sponsorowane
- wyświetlanie reklam w wiodącej w Polsce wyszukiwarce internetowej na
pozycjach 1-10 oraz sieci reklamowej wiodącej w Polsce wyszukiwarki
internetowej na pozycjach 1-5 (pozycja reklamy zależna od natężenia
konkurencji w danym okresie);
5
-
-
-
zapewnienie kwartalnie minimum 5 000 kliknięć w reklamę (suma wiodącej
w Polsce wyszukiwarki internetowej i sieci reklamowej wiodącej w Polsce
wyszukiwarki internetowej);
analiza istniejących oraz dobieranie nowych słów kluczowych w oparciu o
popularność fraz oraz trendy wyszukiwania;
tworzenie odpowiednich dopasowań wyrazów kluczowych oraz ich
optymalizacja;
tworzenie nowych boksów reklamowych oraz optymalizacja;
tworzenie fraz oraz opisów reklam skierowanych do sieci mobilnej;
optymalizacja wyświetlania reklam w sieci reklamowej wiodącej w Polsce
wyszukiwarki internetowej;
optymalizacja działań pod względem współczynnika odrzuceń i
zrealizowanych konwersji (liczby osób, które zapisały się na szkolenia i studia
oferowane w bazie poprzez formularz bazy – mierzonych jako cel Google
Analytics, zdefiniowany przez Wykonawcę w systemie analitycznym);
monitorowanie współczynnika efektywności reklam;
bieżące raportowanie wyników działań;
Będziemy wdzięczni za oszacowanie kosztów brutto ww. projektu w następującym
układzie:
Kategoria
Budowa systemu
Świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego na
wykonany przedmiot zamówienia lub jego część, w
okresie od podpisania protokołu odbioru danej części
do upływu 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego
Administrowanie systemem
Profesjonalne centrum przetwarzania danych (Data
Center)
Abonament domen
Infolinia
Pozycjonowanie
Linki sponsorowane
Koszt całkowity
6
Całkowity koszt (brutto)

Podobne dokumenty