Uprawy pod Agrylem Folie i włókniny

Komentarze

Transkrypt

Uprawy pod Agrylem Folie i włókniny
Strona 10
www.wrp.pl
Ewa Grabowska
Wiadomości Rolnicze Polska
[email protected]
Nr 12/2009 (64)
Uzyskanie wyższego plonu i silniejszego systemu korzeniowego warzyw możliwe jest dzięki zastosowaniu w
uprawie między innymi agrowłóknin. Agryl to włóknina polipropylenowa, pozbawioną szkodliwych związków
chemicznych, stosowaną do przykrywania warzyw w uprawach polowych, tunelach foliowych i szklarniach.
Sałaty okrywa się włókniną
na 5-10 dni przed zbiorem.
Fot. Rijk Zwaan
Uprawy pod Agrylem
U
prawiane rośliny
przykrywa się bezpośrednio po siewie lub po ich posadzeniu.
Położona luźno włóknina
powinna być lekko pofalowana, tak aby nie utrudniać wzrostu roślin. Przysypując skrajne brzegi włók-
niny ziemią, mocuje się ją
na polu.
Włóknina polipropylenowa
NovAgryl (P-19) produkowana jest według nowej technologii. Pojedyncze włókna
są cieńsze, ale trzywarstwowe
nałożenie pozwoliło na uzyskanie wzrostu wytrzymałości
Stosowanie NovAgrylu
sałata, rzodkiewka, kapusta pekińska
5–10 dni przed zbiorem
kalafior, kapusta, marchew, por, seler naciowy
4–6 tyg. przed zbiorem, a przy uprawie bardzo wczesnej, po ustaniu przymrozków
ogórki, cukinia, melony
4–6 tyg. po siewie lub sadzeniu
wczesne ziemniaki
po przymrozkach
seler korzeniowy
3–4 tyg. po sadzeniu
Taką technologię uprawy poleca firma Rijk Zwaan.
Ewa Grabowska
Wiadomości Rolnicze Polska
[email protected]
na rozerwania poprzeczne o
50%. Agryl zapewnia doskonałą przepuszczalność światła
i wody na całej powierzchni,
a rośliny są chronione przed
intensywnym deszczem, gradem i wiatrem. Dzięki tworzeniu na powierzchni tzw.
izolującego pancerza lodowego gwarantuje ochronę
przed przymrozkami, nawet
do -5°C. Nie stanowi też obciążenia dla roślin, gdyż 1 m2
waży 19 g. Atutem włókniny
jest też zabezpieczanie roślin
przed chorobami i szkodnikami. Dzięki stabilizatorom
promieniowania UV włóknina może leżeć na słońcu
ok. 8 miesięcy, czyli 3–4 sezony (w zależności od rodzajów upraw).
Agryl można też stosować wielokrotnie i to na
wielu uprawach. Po zdjęciu z
uprawy, oczyszczeniu z ziemi
i osuszeniu włókninę należy
zwinąć i przechować do następnego sezonu w miejscu
suchym i ciemnym. n
W uprawie kalafiora osłony poleca się stosować 4–6 tyg.
przed zbiorem, a przy uprawie bardzo wczesnej, po ustaniu przymrozków. Fot. Rijk Zwaan
Młode siewki warzyw w początkowym okresie wegetacji narażone są często na niesprzyjające warunki pogodowe, konkurencję ze strony chwastów, chorób i szkodników. Można temu zapobiec, lub zminimalizować skutki
stresu zewnętrznego poprzez zastosowanie w uprawie folii i włóknin ściółkujących oraz okrywających.
Folie i włókniny
Ś
ciółkowanie gleby i
okrywanie roślin zapewnia wyeliminowanie chwastów bez zbędnego
uciekania się do herbicydów.
Zapewnia to izolacja roślin od
podłoża i gleby. Gleba chroniona jest przed utratą wody
wskutek parowania przez co
rośliny mogą z niej w większym stopniu korzystać. Poprawiają się także warunki
fitosanitarne, dzięki czemu
rośliny są mniej narażone
na choroby. Dzięki wyższej
o kilka stopni temperaturze
powietrza i gleby pod osłoną,
stosowanie włóknin pozwala
na zapewnienie roślinom dobrych warunków wzrostu nawet przy wcześniejszych od
tradycyjnych terminach siewu
(nawet 2–3 tygodnie). Stwarza to możliwość uzyskania
wcześniejszych i wyższych
plonów.
Ściółkowanie gleby
Do ściółkowania gleby
można zastosować folie,
agrowłókniny oraz agromaty.
Czarna barwa zapewnia brak
przepuszczalności dla światła.
Nasycenie czarnym barwnikiem zagłusza też chwasty już
w fazie kiełkowania. Wierzchnia warstwa gleby szybciej się
nagrzewa, stwarzając doskonałe warunki do wzrostu i rozwoju roślin, w szczególności
ciepłolubnych jak ogórek, pomidor czy papryka. Wysoka
elastyczność folii umożliwia
jej dobre przyleganie do podłoża. Pasy takiej folii można
szybko rozkładać przy pomocy maszyn, rozwijarek - foliarek, które układają i mocują
jej brzegi w glebie, umożliwiając instalację pod nią przewodów nawodnieniowych lub linii kroplujących.
Folia w kolorze czarnym
generalnie jest stosowana
na uprawach zagonowych
na wolnym powietrzu, natomiast folia biała jest najczęściej wykorzystywana w tunelach foliowych i szklarniach dla poprawy warunków świetlnych.
Glebę ściółkuje się głównie
agrowłókninami czarnymi.
Pełnią one również rolę swoistego hydroizolatora chroniąc
glebę przed nadmierną utratą
wilgoci, będąc jednocześnie
przepuszczalna dla wody w
odróżnieniu od czarnej folii.
Kolejną zaletą jest wzrost temperatury gleby dzięki okryciu, co z kolei sprzyja rozwojowi systemu korzeniowego.
Badania wykazały, że w wyniku ściółkowania występuje
znaczne przyspieszenie wzrostu wegetatywnego roślin.
Agrotkaniny szeroko stosowane są jako maty przeciw chwastowe, skutecznie
tłumiąc niepożądaną roślinność. Dzięki stabilizacji UV
agrotkanina. może być użytkowane przez 5 sezonów
ogrodniczych. Tkaniny głuszące chwasty dostępne są w
kolorze czarnym, białym oraz
na zamówienie w kolorze zielonym lub szarym. Posiadają
też pasy lub kratę w celu wy-
godnego planowania upraw.
Tkanina biała stosowana jest
w szklarniach i tunelach foliowych, gdzie zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu i dobrze odbija światło. W kontakcie z wodą agrotkaniny nie
ulegają procesowi gnicia.
Do ściółkowania roślin
uprawianych w gruncie i pod
osłonami stosowane są również folie biało-czarne (tkane).
Charakteryzują się one odpowiednim nasyceniem barwnikiem białym – warstwa górna
i barwnikiem czarnym – warstwa dolna. Zapewniają odpowiednie odbicie i zatrzymanie
światła, są stabilizowane na
promienie UV i mają wysoką
elastyczność. Przy ściółkowaniu roślin pozwalają utrzymać odpowiednie warunki
termicznie w obrębie systemu korzeniowego w okresie upałów zarówno wiosną,
jak i latem oraz jesienią. Biała
wierzchnia warstwa folii odbija i rozprasza promieniowanie słoneczne, nie powodując
wzrostu temperatury tuż pod
folią. Czarna spodnia warstwa
folii głuszy chwasty już w fazie
kiełkowania oraz intensywnie ogranicza parowanie gleby,
przez co rośliny lepiej wykorzystują zapasy wody w okresie suszy. Można je wykorzystać w procesach sterowania
długością dnia i ilością światła w produkcji roślin, np. w
produkcji kalafiorów, które są
szczególnie wrażliwe na czas
emisji światła dziennego. W
wyniku manipulacji światłem
Wierzchnia warstwa gleby ściółkowana czarna folią szybciej się nagrzewa, stwarzając
doskonałe warunki do wzrostu i rozwoju roślin, w szczególności ciepłolubnych jak ogórek, pomidor czy papryka. Fot. Agrimpex
możliwej dzięki okryciu folią uzyskujemy odpowiednią
ilość zbiorów w żądanym terminie.
Osłona roślin
Przed przymrozkami, silnymi wiatrami, zbyt szybką
utratą wody glebowej, uszkodzeniami przez gradobicie,
zanieczyszczeniem pyłami,
szkodliwymi owadami oraz
uszkodzeniami przez gryzonie i ptaki można chronić rośliny stosując do płaskiego okrywania włókniny
białe. Tymi lekkimi włókninami osłania się wysiane lub
wysadzone warzywa w okresie, gdy warunki zewnętrzne
są jeszcze dla nich niekorzystne. Agrowłókniny mogą
być dłuższy czas przetrzymywane na roślinach.
Bezpośredniemu okrywaniu roślin służą również folie perforowane. Perforacja
umożliwia wietrzenie oraz
przenikanie wody z opadów pod powierzchnię pokrytą folią, dzięki czemu poprawiają się warunki wzrostu wczesnych warzyw. W
uprawie niektórych warzyw
większe przyspieszenie terminu zbiorów i większy plon
daje właśnie uprawa pod folią perforowaną. W zależności od charakteru prowadzonej uprawy dostępne są różne
rodzaje perforacji folii.
W przypadku prowadzenia
produkcji warzyw z zastosowaniem tuneli foliowych
można również zastosować
dodatkowe folie termoizolacyjne, by uzyskać np. wyższą
o kilka stopni temperaturę w
nocy. Tunele foliowe ociepla
się matą wewnątrz lub na zewnątrz obiektu jesienią, gdy
średnia dobowa temperatura
nie przekracza 10°C, a zdejmuje wiosną, gdy temperatura wzrośnie powyżej tej
granicy. Prawidłowo wyko-
nana izolacja pozwala ograniczyć straty ciepła o około
30% i uzyskać wzrost temperatury wewnątrz obiektu o 3–
4°C, a w związku z tym obniżyć koszty energii potrzebnej
do ogrzania obiektu.
Na rynku dostępna jest też
trójwarstwowa folia ogrodnicza, przeznaczona do pokrywania konstrukcji tuneli
w celu przyspieszenia wzrostu roślin oraz do ochrony
roślin przed szkodliwym
działaniem czynników atmosferycznych. Dwie zewnętrzne warstwy zapewniają właściwą elastyczność,
zwiększoną wytrzymałość i
odporność na uszkodzenia
oraz doskonałą przepuszczalność dla światła widzialnego. Trzecia – wewnętrzna
warstwa dzięki zwiększonym
właściwościom termoizolacyjnym powoduje zatrzymanie większej ilości promieniowania cieplnego. n

Podobne dokumenty