zestawienie podrecznikow szkola podstawowa

Komentarze

Transkrypt

zestawienie podrecznikow szkola podstawowa
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW w ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH
im. Jana Pawła II w Grajewie
ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA
OGÓLNEGO ROK SZKOLNY 2012/2013
Szkoła podstawowa
I ETAP NAUCZANIA
Klasa I
L.p.
1.
2.
Zajęcia edukacyjne
Edukacja
wczesnoszkolna
3.
Zajęcia
komputerowe
Język angielski
4.
Religia
Podręczniki
Faliszewska J., Żaba-Żabińska W., Lech G.: Odkrywam siebie.
Ja i moja szkoła.
Klasa I. Pakiet dla ucznia, MAC EDUKACJA
Elementarz małego informatyka MAC EDUKACJA
Cristiana Bruni, Seria: English Adventure Starter 1*,
Pearson-Longman
Oseuska E., Stala J.: Jesteśmy rodziną Chrystusa. Tarnów
Klasa II
L.p.
1.
2.
Zajęcia edukacyjne
Edukacja
wczesnoszkolna
3.
Zajęcia
komputerowe
Język angielski
4.
Religia
Podręczniki
Faliszewska J., Lech G.: Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła.
Klasa II
Pakiet dla ucznia. MAC EDUKACJA
Elementarz małego informatyka MAC EDUKACJA
Cristiana Bruni, Seria: English Adventure Starter 2*,
Pearson-Longman
Kubik Wł.: Bliscy sercu Jezusa. WAM Kraków.
Klasa III
L.p.
1.
Zajęcia edukacyjne
Edukacja
wczesnoszkolna
Podręczniki
Faliszewska J., Lech G.: Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła.
Klasa III
Pakiet dla ucznia, MAC EDUKACJA
Elementarz małego informatyka MAC EDUKACJA
3.
Zajęcia
komputerowe
Język angielski
4.
Religia
2.
Cristiana Bruni, Seria: English Adventure Starter 3*,
Pearson-Longman
Kubik Wł.: Jezusowa wspólnota serc. WAM Kraków
II ETAP NAUCZANIA
Klasa IV
L.p.
1.
Przedmiot
Język polski
2.
Matematyka
3.
4.
Historia
Przyroda
5.
Język angielski
6.
8.
Religia
Zajęcia
komputerowe
9.
Technika
Podręczniki
Agnieszka Kania, Karolina Kwak, Joanna Majchrzak – Broda:
,,Czarowanie słowem. Podręcznik do kształcenia
literackiego, kulturowego i językowego z ćwiczeniami dla
szkoły podstawowej. Klasa IV”, części: 1 – 5. WSiP
Lewicka H., Kowalczyk M.: Matematyka wokół nas, klasa IV.
WSiP
Lewicka H., Kowalczyk M.: Matematyka wokół nas, klasa IV,
zeszyt ćwiczeń część 1 i 2. WSiP
………………………………………………………………………
Marko-Worłowska M., Szlajfer F., Stawarz J.: Tajemnice
przyrody kl. IV, Nowa era
Golanko J., Moździerz U.: Zeszyt ćwiczeń 1,2 Nowa era
Steve Elsworth, Jim Rose, Małgorzata Tetiurka, Seria: Look!
1*, Pearson-Longman
Oseska E., Stala J.: Bóg mnie woła. Biblos Tarnów
Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka, Justyna Klimczyk, Jarosław
Kutkowski, Dominik Kozaczko ,Informatyka Europejczyka.
iPodręcznik dla szkoły podstawowej, kl. IV – VI, Grupa
Wydawnicza "Helion" S.A.
Białka U.: Technika – część techniczna. Podręcznik dla Szkoły
Podstawowej, Operon
Białka U., Chrabąszcz J.: Technika – część komunikacyjna.
Podręcznik dla Szkoły Podstawowej. Operon
Klasa V
L.p.
1.
2.
3.
Przedmiot
Język polski
4.
Matematyka
Historia i
społezeństwo
Przyroda
5.
Język angielski
6.
Religia
Podręczniki
Anna Polak ,,Zaczarowane strony. Podręcznik do języka
polskiego dla klasy 5", WSiP;
Anna Polak ,,Zaczarowane strony. Zeszyt ćwiczeń do języka
polskiego dla klasy 5", WSiP
Siwek H.: Matematyka 5. Część 1 i 2. Podręcznik. WSiP
Krosny J.: Historia dla klasy 6. Podręcznik. S-I-3/94. WSiP
Ślósarczyk J., Kozik R., Szlajfer F. : Tajemnice przyrody kl. V,
Nowa era
Golanko J., Moździerz U.: Zeszyt ćwiczeń dla kl.V, część I,
Nowa era
Golanko J., Moździerz U., Paczkowska T.: Zeszyt ćwiczeń dla
kl. V, cz. II, Nowa era
Steve Elsworth, Jim Rose, Małgorzata Tetiurka, Seria: Look!
2*, Pearson-Longman
Oseska E., Stala J.: Bóg mnie kocha. Biblios Tarnów.
7.
Muzyka
8.
9.
Informatyka
Technika
Małgorzata Rykowska, Zbigniew Szałko Muzyka.: Podręcznik
dla klas 4-6 szkoły podstawowej. OPERON.
Nie ma zajęć
Białka U.: Technika – część techniczna. Podręcznik dla Szkoły
Podstawowej, Operon
Białka U., Chrabąszcz J.: Technika – część komunikacyjna.
Podręcznik dla Szkoły Podstawowej. Operon
Klasa VI
L.p.
1.
Przedmioty
Język polski
2.
Matematyka
3.
4.
Historia i
społeczeństwo
Przyroda
5.
Język angielski
6.
7.
Religia
Muzyka
8.
Informatyka
Podręczniki
Maria Pietracha, Krzysztof Pietracha ,,Język polski.
Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej”, WSiP;
Maria Pietracha, Krzysztof Pietracha ,,Język polski. Zeszyt
ćwiczeń dla klasy 6 szkoły podstawowej”, WSiP;
Siwek H.: Matematyka 6. Część 1 i 2. Podręcznik. S-I60/6/2005. WSiP
Krosny J.: Historia dla klasy 7. Podręcznik. S-I-4/94. WSiP
Krosny J.: Historia dla klasy 8. Podręcznik. S-I-6/96. WSiP
Czerny A., Grzybowska-Mnich K., Lach H.: Tajemnice
przyrody kl. VI, Nowa era
M. Marko-Worłowska, U. Moździerz, T. Paczkowska, J.
Stawarz, Zeszyt ćwiczeń, klasa 6, część 1, Nowa Era
M. Marko-Worłowska, U. Moździerz, J. Stawarz, Zeszyt
ćwiczeń, klasa 6, część 2 , Nowa Era
Steve Elsworth, Jim Rose, Małgorzata Tetiurka, Seria: Look!
3*, Pearson-Longman
Oseska E., Stala J.: Bóg mnie przemienia. Biblios Tarnów.
Małgorzata Rykowska, Zbigniew Szałko Muzyka.: Podręcznik
dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Wydawnictwo
Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.
Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka, Justyna Klimczyk, Jarosław
Kutkowski, Dominik Kozaczko, Informatyka Europejczyka.
iPodręcznik dla szkoły podstawowej, kl. IV – VI, Grupa
Wydawnicza "Helion" S.A.
Oddziały dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym w Szkole
Podstawowej i Gimnazjum oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy korzystają wybiórczo
z podręczników zamieszczonych w wykazie dostosowując treści do możliwości uczniów.
Objaśnienie
* Podręcznik ogólnodostępny -wybrane treści dostosowane do możliwości uczniów

Podobne dokumenty