OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O

Komentarze

Transkrypt

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O
OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIśEJ 60.000 EURO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
1. Zamawiający:
Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Legnica.
2. Adres Zamawiającego:
Urząd Miasta Legnica
Plac Słowiański 8
59-220 Legnica,
tel. (076) 72-12-100
fax. (076) 72-12-115
www.legnica.eu
e-mail: [email protected]
3. Osoby prowadzące sprawę i uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
3.1. W sprawach merytorycznych związanych ze SIWZ Pan Roman Bojara – inspektor Referatu
Informatyki Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, pokój nr 217, tel. (076) 72-12-146, w godz.
00
00
8 - 15 .
3.2. W sprawach formalno-prawnych Pani Violetta Piwońska -inspektor Wydziału Inwestycji Miejskich
00
00
Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 7, pokój nr 22, tel. (076) 72-12-322, w godz. 8 –15 ,
e-mail: [email protected]
4. Tytuł i nr zamówienia:
Tytuł - „Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i
oprogramowaniem”
Numer sprawy: IM 341-14/2/2007
5. Podstawa prawna udzielenia zamówienia:
5.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177 - z późniejszymi
zmianami) zwana dalej ustawą Pzp.
5.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – Tryb zamówienia – przetarg
nieograniczony zgodnie z art.10 ust.1 oraz art.39-46 Pzp.; kategoria – dostawy.
5.3. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zamówień uzupełniających zgodnie z art.67 ust.1 pkt.7
ww. ustawy Pzp - dostawa.
6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego
www.legnica.eu, a na wniosek Wykonawcy w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnicy, Plac
Słowiański 7, pokój nr 22, tel. 076 72-12-322.
7. Kod i nazwa przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30231300-0 Komputery biurowe
30231250-4 Monitory ekranowe
30260000-9 Serwery
30233234-0 Kolorowe drukarki atramentowe
30233231-9 Drukarki laserowe
30233232-6 Drukarki igłowe
29850000-2 Urządzenia awaryjne i zabezpieczające
30232100-5 Sprzęt archiwizujący
30233132-5 Napędy dyskowe
30233131-8 Napędy dyskietek
32582000-6 Nośniki danych
32425000-8 Sieciowy system operacyjny
30241000-0 Oprogramowanie komputerowe
30245000-8 Pakiety oprogramowania
30241600-6 Oprogramowanie uŜytkowe
8. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Plac Słowiański 8 niŜej
wymienionego sprzętu komputerowego i oprogramowania:
8.1. Komputer biurowy – 25 sztuk KOD CPV: 30231300-0 Komputery biurowe
(przykładowy sprzęt spełniający wymagania: HP Compaq dx2200 Microtower)
Parametr
Wymagany, minimalny parametr
Procesor
architektura zgodna z technologia x86, Intel Pentium D 915 2x2MB L2 cache lub równowaŜny
Chipset płyty głównej
Dedykowany do pracy z oferowanym procesorem z obsługą do min. 2GB pamięci RAM
Pamięć RAM
512 DDR2 SDRAM PC5300 (667MHz)
Gniazda Rozszerzeń
1X PCI Express x16, 1x PCI-Express x1, 2 x PCI
Dostępne z przodu obudowy: 2x USB 2.0, wyjście słuchawek, wejście mikrofonowe,
Porty
dostępne z tyłu obudowy: 4x USB 2.0, 1x szeregowy, 1x równoległy, 2x PS/2, 1x VGA,
wyjście audio, wejście audio, RJ-45, dodatkowo 2 wewnętrzne porty USB 2.0 na płycie
głównej
HDD
Obudowa i wnęki rozszerzeń
Min. 80 GB, SATAII, 7200 rpm
MicroTower, Min. 2 wnęki 5.25" dostępne z zewnątrz, 1 wnęka 3.5" dostępna z zewnątrz, 2
wnęki 3.5" dostępne wewnątrz obudowy
Napędy
DVD-ROM
Karta dźwiękowa
zgodna z AC’97, głośnik wewnątrz obudowy
Karta graficzna
256 MB
Karta sieciowa
10/100 Fast Ethernet (RJ-45)
Klawiatura
USB/PS2, układ klawiszy US – international, oznaczona logo producenta komputera
Mysz
USB/PS2 z rolką, oznaczona logo producenta komputera, podkładka
Zasilacz
Min 250W z PFC (Power Factor Correction)
Głośność
Zarządzanie
Nie więcej niŜ 32 dB w trybie idle, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się
dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta
Obsługa standardów ACPI, ASF 2.0, WMI. Zgodność z Energy Star, Blue Angel.
Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta oferowanego sprzętu na proces projektowania i
Certyfikaty
produkcji lub równowaŜny,
Oferowane komputery powinny posiadać certyfikat potwierdzający poprawną współpracę z
oferowanym systemem operacyjnym,
System operacyjny
MS Windows XP Professional PL z SP2 lub równowaŜny, system preinstalowany fabrycznie
przez producenta ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami
Dokumentacja techniczna
Do kaŜdego zestawu
Gwarancja
Producenta - 12 miesięcy, on site (u klienta)
8.2. Monitor LCD – 27 sztuk KOD CPV: 30231250-4 Monitory ekranowe
(przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Płaski monitor HP L1706)
Parametr
Wymagany, minimalny parametr
Typ
LCD kolorowy 17”
Typ technologii wyświetlania Aktywna matryca TFT z powłoką antyrefleksyjną i antystatyczną
Plamka
0,264 mm
Rozdzielczość
1280x1024
Jasność
min. 300 cd/m2
Kontrast
min. 500:1
Czas reakcji matrycy
max 8 ms
Liczba kolorów
16 mln kolorów
Wejściowe złącze wideo
15-stykowe złącze typu D-sub (sygnał analogowy VGA)
Zakres przechyłu
od -5 do +30° w pionie
wyświetlacza
Normy
TCO’03
Inne wymagania
Wbudowany zasilacz, OSD
Gwarancja
Producenta - 36 miesięcy
8.3. Serwer – 1 sztuka KOD CPV: 30260000-9 Serwery
(przykładowy sprzęt spełniający wymagania: HP ProLiant ML150 G3)
Parametr
Procesor
Wymagany, minimalny parametr
Procesor dwurdzeniowy dedykowany do pracy w serwerach, o wydajności równowaŜnej
procesorowi Intel Xeon 2.0 GHz (seria 5100)
Ilość zainstalowanych
½
procesorów/ ilość
socketów
Porty I/O
Szeregowy -1;
USB 2.0 – 2 przód, 2 wewnętrzne, 3 tył;
Grafika -1 z tyłu; Klawiatura – 1;Mysz – 1; RJ-45 - 1
Wewnętrzne gniazda
6 sloty PCI, w tym 2 sloty PCI-Express, 1 slot PCI 32bit/33 MHz oraz 3 sloty PCI-X
rozszerzeń
64bit/100MHz
Pamięć RAM
1GB DDR2 , Fully Buffered, 667MHz advanced ECC. Max. Pojemność pamięci 8GB
Dysk twardy
3 dyski SATA 250GB, MoŜliwość rozbudowy wewnętrznej pamięci masowej do 4.5 TB SATA
Napęd CD-ROM
48x CD-ROM
Obudowa
Wolnostojąca, z moŜliwością dokupienia stelaŜu do montaŜu w szafie krosowniczej
Zarządzanie
Serwer musi posiadać opcję wyposaŜenia w kartę zdalnego zarządzania (konsoli)
pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych
serwera, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezaleŜnie od jego stanu (takŜe podczas
startu, restartu OS). Rozwiązanie sprzętowe, niezaleŜne od systemów operacyjnych,
zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI.
Karta sieciowa
Zintegrowana 1 Gb z funkcją Wake on LAN
Zasilacz
Przynajmniej 650 W
Kontroler RAID
Z moŜliwością skonfigurowania RAID 1/0
Certyfikaty
Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta oferowanego sprzętu na proces projektowania i
Zgodność z systemami
Microsoft Small Business Server 2003 (32 i 64 bit)
operacyjnymi
Microsoft Windows 2003 Server, Standard Edition (32 i 64 bit)
produkcji lub równowaŜny,
Microsoft Windows 2003 Server, Web Edition
Microsoft Windows 2003 Server, Enterprise Edition (32 i 64 bit)
Microsoft Windows 2000 Server
SCO OpenServer Legend 6.0
SCO Unixware 7.1.4
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
Gwarancja
12 miesięcy na części, 12 miesięcy na robociznę i roczna pomoc techniczna w miejscu
instalacji
8.4. Kolorowa drukarka atramentowa – 1 sztuka KOD CPV: 30233234-0 Kolorowe drukarki atramentowe
(przykładowy sprzęt spełniający wymagania: drukarka atramentowa HP Deskjet 6940)
Parametr
Wymagany, minimalny parametr
Technologia Druku
Technologia termiczna
Jakość druku w czerni
1200x1200 dpi
Jakość druku w kolorze
4800x1200 dpi
Prędkość druku
czarny: 36 str.A4/min.
mieszany tekst i kolorowa grafika: 27 str. A4/min.
Wbudowana pamięć
32 MB
Interfejsy
- Wbudowany adapter do sieci Ethernet;
- port USB zgodny ze specyfikacją USB 2.0;
- PictBridge;
Format wydruku
A4
Podajniki papieru
Liczba arkuszy: Do 150 (do 400 z opcjonalnym podajnikiem papieru na 250 arkuszy),
Odbiornik papieru
50 arkuszy
Czcionki
8 wbudowanych czcionek, po 4 w orientacji poziomej i pionowej: CG Times, CG Times Italic,
Univers, Univers Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic
Wydajność miesięczna
5000 stron
Nośniki
Papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny, do druku transparentów), koperty,
folie do przeźroczy, etykiety, karty
(indeksowe, okolicznościowe), nośniki do druku bez marginesów
Sterowniki
Windows® 98, 2000 Professional, Me, XP Home, XP Professional; Mac OS
Pobór mocy
Max. 50W
Gwarancja producenta na
1 rok - serwis i wsparcie przez Centrum Obsługi Klienta; roczne telefoniczne wsparcie
urządzenie
techniczne
Gwarancja
Producenta - 12 miesięcy
8.5. Drukarka laserowa – 1 sztuka KOD CPV: 30233231-9 Drukarki laserowe
(przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Drukarka HP LaserJet P2015d)
Parametr
Wymagany, minimalny parametr
Technologia Druku
Laserowa
Rozdzielczość
1200x1200 dpi
Procesor
min. 400 MHz
Prędkość druku w
26 str./min.
rozdzielczości 1200x1200 dpi
Czas wydruku pierwszej strony
8,5 sek.
Pamięć
32MB z moŜliwością rozszerzenia do 288MB
Porty
Hi-Speed USB 2.0
Moduł druku dwustronnego
TAK
Języki drukowania
PCL6, PCL5e, Postscript 3
Format wydruku
A4
Podajniki papieru
1 x 50 arkuszy + 1 x 250 arkuszy
Odbiornik papieru
150 arkuszy
Wydajność miesięczna
15 000 stron
Sterowniki
na nośniku CD do następujących systemów operacyjnych: Windows 9x/2000/XP
Materiały eksploatacyjne
Bęben zintegrowany z tonerem dostarczany jako pojedynczy kartridŜ
Inne
Kabel USB do podłączenia z komputerem
Gwarancja
Producenta - 12 miesięcy
8.6. Drukarka laserowa – 3 sztuki KOD CPV: 30233231-9 Drukarki laserowe
(przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Drukarka HP LaserJet P2015)
Parametr
Technologia Druku
Wymagany, minimalny parametr
Laserowa
Rozdzielczość
1200x1200 dpi
Procesor
min. 400 MHz
Prędkość druku w
26 str./min.
rozdzielczości 1200x1200
dpi
Czas wydruku pierwszej
8,5 sek.
strony
Pamięć
32MB z moŜliwością rozszerzenia do 288MB
Porty
Hi-Speed USB 2.0
Moduł druku
NIE
dwustronnego
Języki drukowania
PCL6, PCL5e, Postscript 3
Format wydruku
A4
Podajniki papieru
1 x 50 arkuszy + 1 x 250 arkuszy
Odbiornik papieru
150 arkuszy
Wydajność miesięczna
15 000 stron
Sterowniki
na nośniku CD do następujących systemów operacyjnych: Windows 9x/2000/XP
Materiały eksploatacyjne
Bęben zintegrowany z tonerem dostarczany jako pojedynczy kartridŜ
Inne
Kabel USB do podłączenia z komputerem
Gwarancja
Producenta - 12 miesięcy
8.7. Drukarka igłowa z wąskim wałkiem 10 calowym– 2 sztuki KOD CPV: 30233232-6 Drukarki igłowe
(przykładowy sprzęt spełniający wymagania: OKI MICROLINE 3320)
Parametr
Liczba igieł:
Wymagany, minimalny parametr
9 igieł
Prędkość drukowania
435 cps (najwyŜsza prędkość)
(cps):
387 cps (w trybie High speed draft @ 10cpi)
290 cps (w trybie Utility @ 10 cpi)
73 cps (w trybie NLQ)
Szerokość wydruku:
80 kolumn (10cpi), 160 kolumn (tryb zagęszczony)
Rozdzielczość:
240 x 216dpi (maks.)
Pierwsza linia wydruku:
0.5mm od góry strony
Czcionki drukarkowe:
Courier, gothic, sans serif, utility
Wysokość znaku:
10, 12, 15, 17 i 20 cpi
Wbudowane kody
Code 39, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, Interleaved 2 of 5, ZIP, Code 128
kreskowe:
Pamięć:
88 Kb
Liczba drukowanych kopii:
5 (originał + 4 kopie)
Rozmiary papieru:
63,5 – 254mm (papier ciągły), maks. 165 x 91mm (koperty z ciągłym podawaniem)
Gramatura papieru:
38-90 g/m2
Inne nośniki druku:
Etykiety samoprzylepne na papierze ciągłym: maks. 163 g/m2 (podawanie od dołu)
Podawanie papieru 1:
Podawanie od dołu: Papier o większej gramaturze i etykiety (wymagany opcjonalny
traktor pchający)
Podawanie papieru 2:
Podawanie od góry: Podawanie ręczne pojedynczych kartek albo automatyczny
podajnik pojedynczych kartek
Podawanie papieru 3:
Łatwe przełączanie pomiędzy podawaniem papieru ciągłego a podawaniem
Standardowe podawanie
Traktor tylny pchający do podawania od tyłu, funkcja parkowania papieru, ręczne
papieru:
podawanie pojedynczych kartek
Emulacje:
Epson FX, IBM ProPrinter, Oki ML-Standard
Wbudowany interfejs:
Centronics & USB
śywotność głowicy:
200 millionów znaków
śywotność taśmy:
3 milliony znaków
Poziom hałasu:
57dBA, 52dBA quiet-mode
Inne
Kabel Centronics do podłączenia z komputerem
Gwarancja:
24 miesiące
pojedynczych kartek dzięki funkcji parkowania papieru
8.8. Drukarka igłowa z szerokim wałkiem 15 calowym– 1 sztuka KOD CPV: 30233232-6 Drukarki igłowe
(przykładowy sprzęt spełniający wymagania: OKI MICROLINE 3321)
Parametr
Liczba igieł:
Prędkość drukowania (cps):
Wymagany, minimalny parametr
9 igieł
435 cps (najwyŜsza prędkość)
387 cps (w trybie High speed draft @ 10cpi)
290 cps (w trybie Utility @ 10 cpi)
73 cps (w trybie NLQ)
Szerokość wydruku:
136 kolumn (10cpi), 272 kolumn (tryb zagęszczony)
Rozdzielczość:
240 x 216dpi (maks.)
Pierwsza linia wydruku:
0.5mm od góry strony
Czcionki drukarkowe:
Courier, gothic, sans serif, utility
Wysokość znaku:
10, 12, 15, 17 i 20 cpi
Wbudowane kody kreskowe:
Code 39, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, Interleaved 2 of 5, ZIP, Code 128
Pamięć:
64Kb
Liczba drukowanych kopii:
5 (originał + 4 kopie)
Rozmiary papieru:
63,5-406 mm (papier ciągły), maks. 239 x 102 mm (koperty z ciągłym podawaniem)
Gramatura papieru:
38-90 g/m2
Inne nośniki druku:
Etykiety samoprzylepne na papierze ciągłym: maks. 163 g/m2 (podawanie od dołu)
Podawanie papieru 1:
Podawanie od dołu: Papier o większej gramaturze i etykiety (wymagany opcjonalny
traktor pchający)
Podawanie papieru 2:
Podawanie od góry: Podawanie ręczne pojedynczych kartek albo automatyczny
Podawanie papieru 3:
Podawanie papieru od tyłu : Traktor standardowy na papier ciągły
podajnik pojedynczych kartek
Standardowe podawanie
Traktor tylny pchający do podawania od tyłu
papieru:
Funkcja parkowania papieru
Ręczne podawanie pojedynczych kartek
Emulacje:
Epson FX
IBM ProPrinter
Oki ML-Standard
Wbudowany interfejs:
Centronics & USB
śywotność głowicy:
200 millionów znaków
śywotność taśmy:
3 milliony znaków
Poziom hałasu:
57dBA, 52dBA quiet-mode
Gwarancja:
24 miesiące
8.9. Drukarka igłowa z płaskim łoŜem – 1 sztuka KOD CPV: 30233232-6 Drukarki igłowe
(przykładowy sprzęt spełniający wymagania: OKI MICROLINE 390 Flatbed)
Parametr
Liczba igieł:
Prędkość drukowania (cps):
Wymagany, minimalny parametr
24 igły
270 cps (najwyŜsza prędkość)
225 cps (w trybie High speed draft @ 10cpi)
75 cps (w trybie NLQ)
Szerokość wydruku:
106 kolumn (10cpi)
212 kolumn (tryb zagęszczony)
Rozdzielczość:
360 x 360dpi (maks.)
Pierwsza linia wydruku:
1,55 mm od góry strony (pojedyncze kartki)
Czcionki drukarkowe:
Courier, Roman, Swiss, Prestige Elite, Swiss Bold, Utility, Gothic
Wysokość znaku:
10, 12, 15, 17 i 20 cpi
Pamięć:
23 KB
Liczba drukowanych kopii:
5 (oryginał + 4 kopie), do 0.356 mm
Rozmiary papieru:
Papier ciągły: 76-30 mm
Pojedyncze arkusze : 90-304.8mm
Gramatura papieru:
Inne nośniki druku:
45-120 g/m2
Gramatura papieru: 45-190 g/m2
Etykiety, grubość: maks. 0,2 mm
Podawanie papieru 1:
Przedni traktor pchający do druku na papierze ciągłym.
Podawanie papieru 2:
Przedni podajnik ręczny - poziome podawanie papieru o nietypowych formatach i
Podawanie papieru 3:
Opcjonalnie - automatyczne podawanie pojedynczych kartek, kopert
Standardowe podawanie
Ręczne podawanie pojedynczych kartek papieru
grubościach.
papieru:
Traktor pchający
Emulacje:
Epson LQ
IBM ProPrinter X24E/X24E AGM
Wbudowany interfejs:
Równoległy Centronics
śywotność głowicy:
200 millionów znaków
śywotność taśmy:
3 milliony znaków
Poziom hałasu:
58dBA
Gwarancja:
24 miesiące
8.10. Zasilacz awaryjny – 2 sztuki KOD CPV: 29850000-2 Urządzenia awaryjne i zabezpieczające
(przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Zasilacz UPS 1 000VA - SURT1000RMXLi)
Parametr
Wymagany, minimalny parametr
on-line,
Topologia pracy
podwójna konwersja, klasa VFI
Konfiguracja UPS
1/1
znamionowa moc wyjściowa (VA / W)
1000VA / 700W
znamionowe napięcie wyjściowe
UPS powinien umoŜliwiać programową zmianę napięcia znamionowego bez
230 VAC
konieczności wzywania serwisu – wymagane wartości 220VAC lub 240VAC.
Znamionowa częstotliwość wyjściowa
50 Hz
Tolerancja częstotliwości przy pracy z baterii
≤ 0,1%
Kształt napięcia wyjściowego
sinusoidalny
obciąŜenie liniowe
≤ 3%
obciąŜenie nieliniowe
≤ 5%
Ciągła
≥ 105%
w czasie do 60 sekund
≥ 125%
w czasie do 30 sekund
≥ 150%
Odkształcenia napięcia wyjściowego
PrzeciąŜalność
Dopuszczalny współczynnik szczytu obciąŜenia (CF)
≥ 3:1
Wbudowany automatyczny układ obejściowy
TAK
Znamionowe napięcie wejściowe
230 VAC
tolerancja napięcia wejściowego (praca
obciąŜenie 100%
160 – 280VAC
normalna)
obciąŜenie 50%
100 – 280VAC
Częstotliwość wejściowa
45 – 55 Hz
Wejściowy współczynnik mocy
≥ 0,95
Ochrona przeciwprzepięciowa
TAK
Filtry EMI i RFI
TAK
Zniekształcenia prądu wejściowego
< 10%
Aktywna korekcja wejściowego współczynnika mocy (PFC)
TAK
MoŜliwość współpracy z generatorem prądotwórczym
TAK
Akumulatory wbudowane
VRLA
Czas pracy autonomicznej dla obciąŜenia 700W
≥ 10 minut
MoŜliwość wymiany akumulatorów w trakcie pracy UPS
TAK
Wbudowany nadzór baterii akumulatorów
TAK
MoŜliwość dołączenia baterii dodatkowej w standardzie
TAK
MoŜliwość dołączenia baterii dodatkowej w trakcie pracy UPS
TAK
Homologacje:
Znak CE; EN50091-1; EN50091-2; EN55022 klasa A; EN60950; EN61000-3-2; VDE; UL1778
Zasilanie UPS
IEC 320C14
Wyjście UPS
≥ 6∗ IEC 320C13
Wskaźniki stanu pracy:
•
obciąŜenie UPS,
•
praca z baterii,
•
przeciąŜenie,
•
praca obejściowa,
•
alarm wspólny,
•
awaria akumulatorów,
•
stopień naładowania akumulatorów.
MoŜliwość uruchomienia UPS bez sieci zasilającej
(zimny start)
MoŜliwość aktualizacji oprogramowania sterującego UPS bez demontaŜu
urządzenia (Flash ROM)
Konfiguracja karty nadzoru, włączenie do systemu monitorowania i testy
funkcjonalne oprogramowania
TAK
TAK
TAK
TAK
Gwarancja
Producenta -24 miesiące
MoŜliwość przedłuŜenia gwarancji fabrycznej do 60 miesięcy
TAK
8.11. Nagrywarka DVD-RW z technologia LabelFlash - 1 sztuka
(KOD CPV: 30232100-5 Sprzęt archiwizujący)
Parametr
Typ napędu
Wymagany, minimalny parametr
Wewnętrzny
Interfejs
E-IDE / ATAPI
Technologia nadruku na
LabelFlash
płycie
Kolor obudowy
Czarny
Gwarancja
12 miesięcy
Dołączone
- do nagrywania i do etykietowania płyt z technologią LabelFlash
oprogramowanie
- do odtwarzania filmów DVD z wykorzystaniem wszystkich popularnych dekoderów
dźwięku m.in. Dolby Digital, DTS Digital Surround, Dolby ProLogic II, Dolby
Headphone, a takŜe SRS TruSurround XT.
8.12. Nagrywarka DVD-RW z technologia LightScribe - 1 sztuka
(KOD CPV: 30232100-5 Sprzęt archiwizujący)
Parametr
Typ napędu
Wymagany, minimalny parametr
Wewnętrzny
Interfejs
E-IDE / ATAPI
Technologia nadruku na
LightScribe
płycie
Kolor obudowy
Czarny
Gwarancja
12 miesięcy
Dołączone
- do nagrywania i do etykietowania płyt z technologią LightScribe
oprogramowanie
- do odtwarzania filmów DVD z wykorzystaniem wszystkich popularnych dekoderów
dźwięku m.in. Dolby Digital, DTS Digital Surround, Dolby ProLogic II, Dolby
Headphone, a takŜe SRS TruSurround XT.
8.13. Napęd CD-R - 3 sztuki
(KOD CPV: 30233132-5 Napędy dyskowe)
Parametr
Typ napędu
Wymagany, minimalny parametr
Wewnętrzny
Szybkość odczytu
52x
Interfejs
IDE
Kolor obudowy
Czarny
Gwarancja
12 miesięcy
8.14. Napęd FDD - 3 sztuki
(KOD CPV: 30233131-8 Napędy dyskietek)
Parametr
Wymagany, minimalny parametr
Typ napędu
Wewnętrzny
Pojemność nośnika
1.44 MB
Kolor obudowy
Czarny
Gwarancja
12 miesięcy
8.15. Pamięć przenośna (pendrive) - 2 sztuki
(KOD CPV: 32582000-6 Nośniki danych )
Parametr
Wymagany, minimalny parametr
Pojemność
1024 MB
Interfejs
USB 2.0
WydajnośćZapis
7MB/s
Odczyt
11MB/s
Blokada zapisu danych
Tak
Obsługiwane systemy
Windows XP, Windows Me, Windows 98SE, Windows 2000
operacyjne
Gwarancja
36 miesięcy
8.16. Oprogramowanie
Nazwa
Ilość
Microsoft Windows 2003 Server Standard PL OEM
1
Microsoft Windows XP Professional PL OEM 1Pack
17
KOD CPV
32425000-8
Sieciowy system operacyjny
30241000-0
Oprogramowanie
komputerowe
Microsoft Office 2003 Basic Edit. PL OEM 1pack
1
Autodesk DWF Composer R2
(narzędzie pozwalające przeglądać, drukować, mierzyć i dodawać
1
komentarze w projektach wykonanych w programie Autocad)
30245000-8
Pakiety oprogramowania
30241600-6
Oprogramowanie uŜytkowe
9. Wykonawca powinien udokumentować zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami
ustalonymi przez Zamawiającego w powyŜszym opisie przedmiotu zamówienia, załączając do oferty
specyfikację techniczną dotyczącą oferowanego sprzętu, zawierającą minimum: parametry
proponowanego sprzętu, markę, model-typ.
Zamawiający dopuszcza moŜliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równowaŜnego (innego niŜ
podany z nazwy przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, Ŝe oferowany
asortyment będzie o parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz uŜytkowych nie
gorszych niŜ określone w opisie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany
jest przedstawić w ofercie jego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący Ŝadnej
wątpliwości Zamawiającego powinno wynikać, iŜ zastosowany asortyment jest o parametrach
technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz uŜytkowych nie gorszych niŜ określonych przez
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania:
a) ofert wariantowych,
b) ofert częściowych.
11. Zamówienie naleŜy zrealizować: 3 tygodnie po podpisaniu umowy.
12. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Warunki podmiotowe:
12.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 oraz spełniają warunki określone w art.22 ust.1
pkt. od 1) do 3) ustawy Pzp. Ocena warunku wg załącznika nr 1 Instrukcji dla Wykonawców.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić kaŜdy
z osobna.
12.2. Prowadzą działalność w zakresie usług będących przedmiotem zamówienia. Ocena warunku wg
dokumentu określonego w pkt.15, ppkt.15.2 Instrukcji dla Wykonawców.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.
12.3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zamówień tzn. jako
Wykonawca wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonują,
w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 zamówienia
odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem
dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŜycie.
Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie wg załącznika nr 2 Instrukcji dla Wykonawców..
W załączniku podać wartość przedmiotu dostawy, datę wykonania i odbiorców usług wraz
z dokumentami od poprzednich Zamawiających potwierdzającymi, Ŝe dostawy te zostały
wykonane naleŜycie.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.
12.4. Wykonawcy, przedłoŜą certyfikaty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia
warunku odbywać się będzie wg załączonych dokumentów.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.
Warunki przedmiotowe:
12.5. Sprzęt komputerowy powinien posiadać oznaczenia CE, być fabrycznie nowy i nie nosić śladów
uŜytkowania. Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie wg oświadczenia Wykonawcy.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.
12.6. Oferowane modele komputerów, monitorów i serwer muszą być tego samego producenta. Ocena
spełnienia warunku odbywać się będzie wg oświadczenia Wykonawcy.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.
12.7. Oferowane modele myszy, klawiatur i monitorów powinny być oznaczone trwale logo producenta
jednostki centralnej. Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie wg oświadczenia
Wykonawcy.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.
12. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium :
Cena oferty:
Punktacja 0 - 100 pkt
waga
Cena najniŜszej oferty - 100 pkt x waga
100%
Pozostałe : (cena najniŜszej oferty / cenę oferty ) x 100 pkt. x waga
RAZEM
100%
13. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami :
13.1 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Zamawiający Ŝąda aby Wykonawca niezwłocznie - zwrotnie potwierdzał kaŜdorazowo fakt
otrzymania drogą elektroniczną lub faksem, wszystkich przekazanych przez Zamawiającego
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.
13.2 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub
drogą elektroniczną uwaŜać się będzie za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dotrze do adresata
przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
13.3. W przypadku rozbieŜności w wersji elektronicznej a pisemnej obowiązującą i wiąŜącą strony jest
forma pisemna.
14.
Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium w wysokości 1.500,- zł.
15. Oferty naleŜy składać do 16.05.2007r. do godziny 10.00 w pokoju nr 208 Urzędu Miasta Legnicy, Plac
Słowiański 8 ( II piętro).
16. Otwarcie ofert nastąpi 16.05.2007r. o godzinie 10.30 w pokoju nr 9 Urzędu Miasta Legnicy, Plac
Słowiański 7 (parter).
17.
Okres związania ofertą wynosi
z upływem terminu składania ofert.
30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz
Z up. Prezydenta Miasta
Ryszard Białek
(Zastępca Prezydenta)

Podobne dokumenty