Programy

Komentarze

Transkrypt

Programy
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2014
Hasło obchodów 2014
Kto czyta książki - ten żyje podwójnie
PROGRAMY OBCHODÓW ŚWIĘTA
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku
Gra biblioteczna "Poszukiwany bohater literacki". Odnajdywanie fragmentów lektur
umieszczonych w zaskakujących miejscach w szkole i rozpoznawanie bohaterów książek.
Konkurs "Twoja twarz wygląda znajomo". Odgadnij czyj to portret?
Konkurs czytelniczy na najciekawsze nakrycie głowy ulubionego bohatera literackiego. Spotkanie
pt. Moda w lekturach. Wystawa nagrodzonych prac w bibliotece.
Akcja Zaczytani - podziel się ksiażką. "Książkolubni" przekazują książki z prywatnego
księgozbioru.
nauczyciele bibliotekarze
Bożena Gawryłkiewicz, Urszula Krysiuk
Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku
1.
Konkurs plastyczny na ilustrację do aktualnie omawianej lektury, adresowany do uczniów klas IIII
2.
Plebiscyt na hasło promujące czytanie dla uczniów klas IV-VI
3.
Wizyta uczniów klas trzecich w Filii Książnicy Podlaskiej w Białymstoku
4.
Spotkanie z książką dla najmłodszych wychowanków grupy przedszkolnej
5.
Wystawka poświęcona życiu i twórczości Wandy Chotomskiej w związku z przypadającą 26
października 85 rocznicą urodzin pisarki
6.
Środowe słuchowiska w bibliotece dla najmłodszych
7.
Zajęcia dla uczniów klas IV dotyczące problemu cyberprzemocy
nauczyciele bibliotekarze
Ałła Bojarczyk, Beata Dzieszko
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza Zespołu Szkół Nr 3 w Białymstoku
1.
Książka dla Ciebie - kiermasz książek
2.
Środowe spotkania z książką „Chcecie bajkę, oto bajka” przeznaczone dla dzieci z zerówki i
okolicznych przedszkoli.
3.
Prezentacja życia i twórczości Tomasza Samojlika- gazetka literacko-informacyjna.
4.
Z Żubrem Pompikiem w świat – zajęcia czytelniczo- artystyczne w klasach młodszych.
5.
Spotkanie autorskie z Tomaszem Samojlikiem w ramach projektu „Podlaskie spotkania z
pisarzami".
6.
„Wspomnień czar” - wystawka najstarszych książek
7.
Czwartkowe gry i zabawy słowem – przeznaczone dla chętnych uczniów.
8.
Świat konkursów:
przeprowadzenie etapu szkolnego wojewódzkiego konkursu czytelniczego „Czy znasz
twórczość Tomasza Samojlika?” (organizator – Rada Oddziału TNBSP w Białymstoku).
udział w wojewódzkim konkursie plastycznym „Ilustracja do wybranej przygody żubra
Pompika” na podstawie książek T. Samojlika (organizator – Rada Oddziału TNBSP w
Białymstoku).
udział w wojewódzkim konkursie na fraszkę lub wiersz pod hasłem „Biblioteka dobre
miejsce dla człowieka” (organizator SP nr 21 w Białymstoku).
udział w wojewódzkim konkursie na prezentację multimedialną „Biblioteka to dom
przyszłości i przeszłości” (organizator SP nr 21 w Białymstoku).
nauczyciele bibliotekarze
Urszula Markowska, Anna Żywolewska
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w
Białymstoku
1.
Ogłoszenie konkursu plastycznego
o
o
dla klas I – III „Moja ulubiona postać z bajki”
dla klas IV – VI „Projekt okładki do ulubionej książki”
Konkurs ma na celu promowanie czytelnictwa i zachęca do częstszego odwiedzania biblioteki
szkolnej. Uczniowie przynoszą swoje prace do 22 X b.r. Najpiękniejsze prace będą
wystawione, a ich autorzy - nagrodzeni.
2.
Obchody Dnia Biblioteki Szkolnej – 23 października (czwartek). Akcja: „Coś słodkiego w
bibliotece”. Uczniowie i bibliotekarze przynoszą własnoręcznie upieczone ciasta. Dochód z ich
sprzedaży przeznaczony jest na cele charytatywne. W akcji tej biorą udział uczniowie z aktywu
bibliotecznego.
3.
Pasowanie na czytelnika uczniów klas I – ych. Uroczystość po 28 X (pasowaniu na ucznia)
rozciągnięta na kilka dni (może też zahaczyć o listopad). Za każdą z pięciu klas pierwszych
odpowiada inny nauczyciel bibliotekarz wraz z koordynatorem (po dwoje na klasę).
4.
Wystawa książek L. M. Montgomery w związku ze 140 rocznicą jej urodzin w listopadzie.
Promocja serii „Ani” – bestselleru dla dziewcząt.
koordynator biblioteki
Katarzyna Barszcz
Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku
1.
„Kto czyta książki, ten żyje podwójnie”- wystawa okolicznościowa.
2.
Udział w projekcie czytelniczym –„Podlaskie spotkania z pisarzami”.
3.
Międzynarodowy Dzień Muzyki – poranek muzyczny.
4.
70. rocznica upadku Powstania Warszawskiego – wieczornica „ Kamienie na szaniec”.
5.
Czytanie książek z babcią i dziadkiem w tytule – spotkanie w klasie „0”.
6.
Ogólnopolskie Urodziny Książkowego Misia- czytamy książki o misiach.
7.
Jesień poezją malowana – impreza czytelnicza.
8.
Konkurs pięknego czytania książek w języku obcym.
9.
Wycieczka do Filii nr 9 Książnicy Podlaskiej – Spotkanie z bajką.
10. Czytające szkoły – czytanie i słuchanie literatury dziecięco – młodzieżowej.
11. Rok 2014 – Rokiem Czytelnictwa – Pokaż się w bibliotece – prezentacja nowości biblioteki
szkolnej.
12. Wystawka okolicznościowa - Maria Konopnicka – autorka poematów, baśni i wierszy dla dzieci.
Cała Polska czyta dzieciom – czytanie i słuchanie utworów Marii Konopnickiej.
13. Plebiscyt wśród uczniów na najpopularniejszą książkę.
14. Małe formy teatralne – „Jesienny teatrzyk”.
15. Życie i twórczość Fryderyka Szopena – wystawka okolicznościowa.
16. „Muzyka Pana Chopina” – Wanda Chotomski – poranek muzyczno - literacki.
17. Obchody Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych – pasowanie na czytelnika w bibliotece
szkolnej – „Bajkowy pociąg”.
18. Dzień Papieski – Jan Paweł II – „Świętymi Bądźcie” – wystawa okolicznościowa, spotkanie z
poezją Karola Wojtyły.
19. Dziecięcy świat twórczości Wandy Chotomskiej – wystawka okolicznościowa. Wiersze dla dzieci
Wandy Chotomskiej – zabawa słowem.
20. Quizy, szarady, krzyżówki o książce.
nauczyciele bibliotekarze
Anna Juszczuk, Izabela Łuckiewicz
Szkoła Podstawowa Nr 43 w Białymstoku
23, 24 września – wycieczki uczniów klas piątych do Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego
Giedroycia w Białymstoku;
29 września – Dzień Głośnego Czytania – zajęcia biblioteczne dla uczniów klas drugich i trzecich.
7 października - ,,Przychodzi książka do czytelnika” – klasy czwarte;
8 października - ,,Przychodzi książka do czytelnika” – klasy piąte;
9 października - ,,Przychodzi książka do czytelnika” – klasy szóste;
9 października – pani Agnieszka Suchowierska – pisarka czyta dzieciom w świetlicy szkolnej (w
ramach szkolnej akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”);
13 października - ,,Książka niezwykła” – zajęcia biblioteczne dla uczniów oddziałów
przedszkolnych SP nr 43;
15 października - ,,Imieniny biblioteki” – słodki dzień;
16 października - ,,Książka niezwykła” – zajęcia biblioteczne dla uczniów klas pierwszych SP nr
43;
17 października – uczennice klasy IV C czytają dzieciom z Przedszkola Samorządowego 39
(szkolna akcja ,,Poczytaj mi, przyjacielu”);
17 października – uczniowie z klasy IV C czytają dzieciom z Przedszkola Samorządowego 50
(szkolna akcja ,,Poczytaj mi, przyjacielu”);
20 października - lekcja biblioteczna w Bibliotece Muzeum Podlaskiego – kl. VI a;
21 października – szkolny etap konkursu czytelniczego ,,Czy znasz twórczość Tomasza
Samojlika?” (w ramach projektu ,,Podlaskie spotkania z pisarzami”);
22 października - lekcja biblioteczna w Bibliotece Muzeum Podlaskiego – kl. VI c;
23 października –spotkanie autorskie z Tomaszem Samojlikiem (w ramach wojewódzkiego
projektu CEN i TNBSP ,,Podlaskie spotkania z pisarzami”);
27 października - lekcja biblioteczna w Bibliotece Muzeum Podlaskiego – kl. VI b;
28 – 29 października - ,,Co Ty wiesz o bibliotece?” – konkurs biblioteczny dla uczniów klas IV –
VI;
1 października - 20 października - ,,Czy znasz twórczość Tomasza Samojlika?” – wojewódzki
konkurs plastyczny dla uczniów klas II – III (w ramach projektu ,,Podlaskie spotkania z
pisarzami”) – ilustracja do wybranej przygody żubra Pompika;
1 października - 20 października – szkolny konkurs plastyczny i grafiki komputerowej
,,Najpiękniejsze życzenia dla biblioteki”;
10 października – do końca roku szkolnego – konkurs na recenzję książki (w ramach akcji
Mediów Regionalnych ,,Czytam, bo lubię”).
13 – 31 października – wystawa plakatów promujących czytelnictwo wykonanych przez uczniów
pod opieką pani Barbary Magnuszewskiej
13 – 31 października - wystawa w szkolnej bibliotece ,,Książka niezwykła”
nauczyciele bibliotekarze
Ewa Babińska, Dorota Jabłońska, Helena Majewska
Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku
1.
Akcja „Podaruj książkę bibliotece” – pozostaw po sobie ślad
2.
Gazetka informująca o święcie i jego obchodach
3.
"Starsi czytają młodszym" - czytanie ulubionych utworów uczniom klas młodszych, przez
członków Koła Przyjaciół Biblioteki i Koła Czytelniczego
4.
Konkurs na wykonanie plakatu reklamującego naszą bibliotekę
5.
„Mój ulubiony bohater książkowy” – konkurs plastyczny dla uczniów klas 0-III szkoły
podstawowej
6.
Promocja Święta Bibliotek poprzez plakaty, cytaty o bibliotece na ścianach korytarzy
7.
Konkurs na najciekawszą recenzję książki dla klas IV-VI szkoły podstawowej
8.
Akcja „Zakładka dla pierwszaka”
9.
„Z savoir-vivrem za pan brat” - Koło Przyjaciół Biblioteki czyta bajki uczniom świetlicy
10. Koło Czytelnicze czyta bajeczki czterolatkom
11. „To warto przeczytać” - wystawka nowości i książek polecanych przez czytelników
12. Pokonkursowa wystawa prac uczniów
13. Gry i zabawy czytelnicze
nauczyciele bibliotekarze
Joanna Skalimowska, Joanna Sokołowska, Małgorzata Bielawska
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Białymstoku
Program obchodów Miesiąca Bibliotek Szkolnych pod hasłem "Kto czyta książki ten żyje podwójnie"
oraz Trzeciej Edycji Tygodnia Dziecka w Białymstoku w SP nr 31, PG nr 11 (ZSO nr 8):
1.
Kiermasz ciast, z którego dochód przeznaczony na zakup nowych książek oraz wsparcie akcji
"Adopcja na odległość".
2.
Dzień pod hasłem "Bajka i baśń mieszkają w bibliotece" we współpracy z filią nr 11 Książnicy
Podlaskiej.
Turniej szachowy i pokazowa partia z kierownikiem filii.
Konkurs plastyczny w klasach I-III pt: "Ulubiona postać bajkowa".
Przedstawienie Koła Przyjaciół Biblioteki pt. "Księżniczka na ziarnku grochu".
Wystawa najpiękniejszych zbiorów baśni i bajek.
3.
Spotkanie autorskie z pisarką dla dzieci Katarzyną Janowicz - Tomofiejew.
4.
Konkurs wiersze z szuflady dla klas I-III.
5.
Wystawa książek metodycznych dla nauczycieli i rodziców.
6.
Konkurs znajomości bajek dla klasy III.
7.
Szkolny etap konkursu czytelniczego dla uczniów szkoły podstawowej pt. "Czy znasz twórczość
Tomasza Samojlika" oraz dla uczniów gimnazjum pt. "Czy znasz twórczość Kazimierza
Szymeczko".
8.
Konkurs plastyczny na ilustrację do książek z serii "Żubr Pompik" Tomasza Samojlika. Dla klas
II-III szkoły podstawowej.
9.
Z okazji rocznicy urodzin Wandy Chotomskiej głośne czytanie wierszy tej autorki w klasach I-III
oraz wystawa książek autorki.
10. Wojewódzki konkurs literacko - plastyczny "Nowe przygody znanych bohaterów" - udział w V
edycji konkursu.
nauczyciele bibliotekarze
Elżbieta Glińska, Teresa Wysocka, Krzysztof Leśniak
Publiczne Gimnazjum Nr 18 w Białymstoku im. Króla Stefana Batorego
1.
„TYDZIEŃ ŚLIWKI” (IX-X 2014r.)
W czasie tego tygodnia uczniom naszego gimnazjum proponujemy:
o
obejrzenie gazetki tematycznej poświęconej zaletom zdrowotnym śliwki (informacje
połączone z wiedzą biologiczną o budowie tego owocu),
o
o
o
2.
degustacja przygotowanych przez nauczycieli i uczniów ciast z dodatkiem śliwek,
degustacja suszonych śliwek,
rozdawanie świeżych śliwek dzieciom, wypożyczającym książki.
BOOKTALKING (X 2014r.)
o
Przez cały październik będziemy opowiadać uczniom o książkach i zachęcać do ich
przeczytania (nauczyciele bibliotekarze i nauczyciele poloniści)
o
3.
Wystawki tematyczne: „Budowa książki” i „Kto czyta książki, ten żyje podwójnie.”
TYDZIEŃ REGIONALNY (X 2014r.)
o
o
Gazetka poświęcona osobie Henryka Oskara Kolberga. (2014 - Rok Oskara Kolberga).
Wystawa regionalnego rękodzieła ludowego. Na zbiory składają się: stare sprzęty
domowego użytku; wyroby tkackie: kapy, bieżniki, obrusy, serwetki ozdobione haftem
krzyżykowym i zwykłym oraz szydełkiem; wyroby garncarskie i inne. (eksponaty
przynieśli nauczyciele i uczniowie).
o
Warsztaty tkackie (27 X 2014r.) – 36 uczniów z klas 1-3 będą tkać małe zakładki na
krosnach i z papieru.
o
Na warsztatach haftu krzyżykowego (28 X 2014r.) – 36 uczniów z klas 1-3 będzie uczyć
się wyszywać krzyżykami.
o
Dzień Potraw Podlaskich – degustacja (30 X 2014r.) uczniowie będą mogli spróbować
chleba ze smalcem, kiszonego ogórka, babki ziemniaczanej, bułki drożdżowej, sera
korycińskiego i kwasu chlebowego.
4.
„PRACA NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA” (30 X 2014r.) - warsztaty – chętni uczniowie będą się
uczyć katalogować książki, wypisywać karty do książek, wprowadzać książki do księgi
inwentarzowej … .
nauczyciele bibliotekarze:
Barbara Szymańska i Dorota Artysiewicz
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Marii Konopnickiej w
Białymstoku
Pierwszy tydzień:
Tydzień „Randki w ciemno” z książką – zabawa polegająca na wypożyczaniu książek
zapakowanych w papier, bez możliwości sprawdzenia przez czytelnika tytułu książki.
Drugi tydzień:
Konkursy błyskawiczne z nagrodami - Co ty wiesz o bibliotece? oraz odwołujące się do
aktualnych wystawek bibliotecznych: Rok 2014 rokiem Jana Karskiego; 100. Rocznica wybuchu
1 wojny światowej; Nagrody literackie 2014 - Nike i Nobel.
Trzeci tydzień:
Organizacja spotkania autorskiego z Kazimierzem Szymeczką dla społeczności szkolnej i uczniów
okolicznych gimnazjów - 24 października
Czwarty tydzień:
„Czytanie dzieciom” – uczniowie gimnazjum czytają bajki dzieciom z pobliskich przedszkoli i
szkół
Cały październik:
Zgadnij, do czego służył ten przedmiot? – wystawa starych przedmiotów i urządzeń, powiązana z
konkursem na odgadnięcie prezentowanych eksponatów. Wystawa inspirowana Rokiem Oskara
Kolberga;
„Poleć książkę bibliotece” - oczekujemy na propozycje zakupu książek do biblioteki zgłaszane
przez uczniów;
„Czytam ,bo lubię” – kolejny rok zachęcamy do pisania recenzji do mediów regionalnych.
Wystawy i gazetki:
100. rocznica wybuchu 1 wojny światowej;
Rok 2014 rokiem Jana Karskiego;
Zgadnij, do czego służył ten przedmiot - czy Oskar Kolberg by to gromadził?;
Nagrody literackie 2014 – Nike ; Nobel
nauczyciele bibliotekarze
Helena Gumieniak, Halina Skiepko
Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. św. Józefa w Białymstoku
Wystawy, wystawki i gazetki:
Motyw książki w malarstwie
Hasła promujące książki i czytanie
Książkowe rekordy
Historia książki
„Mechaniak czyta dzieciom” – głośne czytanie dla dzieci z zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli
Konkurs na hasło promujące książki, czytanie i biblioteki szkolne
Tydzień Głośnego Czytania i Polecania Książek w czytelni szkolnej
Bookcrossing – wymień się książką
nauczyciele bibliotekarze
Elżbieta Cieszkowska, Agnieszka Luiza Godlewska, Ewa Zyskowska
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy
Biblioteki bramą do życia – biblioteka szkolna „ bramą” wprowadzającą w świat literatury.
1.
Przygotowanie wizytówek biblioteki szkolnej, rozdawanie ich przez uczennice klasy szóstej
2.
Gazetka informująca o święcie bibliotek szkolnych na korytarzu szkolnym.
3.
Ogłoszenie konkursów: dla klas II – VI na logo biblioteki.
4.
Wydanie okolicznościowego numeru gazetki biblioteki szkolnej „ Literka”.
5.
Wystawa książek wydawnictwa „ Nasza Księgarnia”
6.
Inscenizacje dla klas III „ Dary czterech wróżek”
7.
Inscenizacja dla klas I – II „ Wierszem łatwiej i weselej”(koło poetycko – dziennikarsko –
teatralne z projektu unijnego).
8.
Zabawa czytelnicza dla klas IV „ Detektyw na tropie książek” z prezentacją multimedialną.
9.
Poznajemy ilustratorów książek dla dzieci. Wykonujemy ilustracje do wierszy polskich poetów koło plastyczne.
10. Przygotowujemy komiks na lekcjach plastyki– klasy piąte.
11. Sondaż czytelniczy przeprowadzony przez uczniów z koła dziennikarskiego w klasach szóstych –
„Książki, które lubimy czytać”.
nauczyciele bibliotekarze
Walentyna Litwin, Marzanna Szumkowska
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach
7 października – „Poczytaj mi…” - I wizyta pierwszaków w bibliotece
9 października – „Alternatywa dla komputera” - spotkanie z Joanną Lewandowską w Oddziale dla
Dzieci MBP w Łapach
13 - 24 października – „Biblioteczka hobbysty ” wystawa w czytelni szkolnej
15 października – „Skok w dal” - sportowy turniej rozegrany na macie tanecznej
15 – 17 października –„O swoim koniku w czytelni” - zaproszenie uczniów z klas 4-6 do rozmów
na temat pasji, oglądania wystawy, prezentowania swojego hobby
16 - 17 października – „Słodkie połowinki w bibliotece” - nagradzanie słodyczami odwiedzin
uczniów w bibliotece
20 października – „Czy znasz twórczość Tomasza Samojlika?” – konkurs plastyczny dla klas 2-3,
organizowany przez Oddział w Białymstoku TNBSP
20-24 października – „Co po szkole?” - zajęcia edukacyjne w klasach 1-3 poświęcone różnym
pasjom, nie tylko czytelniczym
23 października – „Nasz sąsiad maratończyk” – przygotowanie uczniów klas 4 do spotkania z D.
Strychalskim
27 października – „Kupuj z Drugim Tomem” – kiermasz książki Wydawnictwa Drugi Tom w
czytelni szkolnej
30 października – „Człowiek z pasją” – spotkanie z Dariuszem Strychalskim
nauczyciel bibliotekarz
Alicja Zgajewska
Gminny Zespół Szkół w Michałowie
06 - 10.10.2014r. „Nuda nam nie grozi”
1.
Przedstawienie uczniom prezentacji multimedialnych z bibliotecznymi ciekawostkami:
pisarze na banknotach, monetach i znaczkach pocztowych
śpiewający i rapujący pisarze
piosenki w hołdzie pisarzom
literatura na paznokciach
psy i koty sławnych pisarzy
książkowe tatuaże
pisarze jako lalki i z klocków LEGO
najdroższe książki i komiksy na świecie
nietypowe projekty książek
niezwykłe tradycje czytelnicze na świecie
rękopisy i świadectwa szkolne sławnych pisarzy
pomniki w hołdzie książkom
najpiękniejsze biblioteki świata
niezwykłe budynki bibliotek i bibliobusy
13 - 17.10.2014 r. „Przyłapani na czytaniu”
1.
Konkurs fotograficzny – wykonanie zdjęcia dowolnej osobie pochłoniętej lekturą książki.
2.
Wystawa prac na szkolnym korytarzu lub w szkolnej czytelni.
20 - 24.10.2014 r. „Poleć lub pożycz!”
1.
Utworzenie w bibliotece kącika „Pożyczajka” – zawierającego woluminy własne uczniów lub
nauczycieli (które można wypożyczyć do przeczytania).
2.
Przeprowadzenie akcji wśród uczniów i nauczycieli propagującej zachowania prospołeczne i
wymianę informacji o książkach:
zamieszczanie na stronie internetowej szkolnej biblioteki krótkich opisów ciekawych
książek polecanych do przeczytania oraz tytułów książek, które można wypożyczyć
(będących własnością uczniów lub nauczycieli).
27 - 31.10.2014 r. „Chcę być taki jak on/ona”
1.
Konkurs literacki na tekst przedstawiający ulubioną postać z literatury inspirującą czytelnika do
określonych zachowań lub postaw w życiu.
nauczyciel bibliotekarz
mgr Anna Kazberuk
Zespół Szkół w Sokołach
1.
Chętni uczniowie ZS w Sokołach biorą udział w konkursie czytelniczym i plastycznym "Czy znasz
twórczość...", organizowanym przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Radę
Oddziału w Białymstoku.
2.
W klasach starszych SP czytamy utwory Tomasza Samojlika: w IV - bajkę "Wilk Ambaras", w V komiks "Bartnik Ignat i skarb puszczy", a w VI - "Ostatni żubr".
3.
W klasach 0-III czytamy książki Tomasza Samojlika o żuberku Pompiku.
4.
W okolicach 14 października świętujemy Dni Książkowego Misia dla dzieci z Punktu
Przedszkolnego oraz klas 0-I, w tym roku zajęcia oparte będą na książce Davida McKee "Elmer i
zagubiony miś".
5.
Szóstoklasiści przeprowadzają sondę wśród nauczycieli: "Moja ulubiona książka z dzieciństwa" publikacja w gazetce szkolnej "Pisemko Juniora", a gimnazjaliści wśród kolegów: "Ostatnio
przeczytałem/łam książkę... i polecam ją innym" - publikacja w "Gimnastolatku".
6.
Chętni gimnazjaliści podczas długich przerw prowadzą akcję głośnego czytania "Chodź, poczytam
Ci bajeczkę".
7.
W czytelni wyeksponowane są następujące wystawy: "Czytanie jest super!" (plakaty); "Ilustracja
do wybranej przygody żubra Pompika" oraz wizualizacja życia i twórczości Tomasza Samojlika, i
Kazimierza Szymeczki.
8.
W czytelni szkolnej prowadzimy trzydniowy Kiermasz Taniej Książki.
nauczyciele bibliotekarze
Dorota Brzozowska, Katarzyna Zdrodowska
Czytaj sprawozdanie
Szkoła Podstawowa w Uhowie
1.
Konkurs na plakat pt. „Twoja postać wygląda znajomo” – uczniowie tworzą postacie będące
połączeniem dwóch lub więcej postaci literackich (kartka A4, technika dowolna).
2.
Wystawa prac.
3.
Reaktywacja wolnej przestrzeni w bibliotece – tworzenie okruchów literackich nt. książek, które
można rozpocząć, np. „Książka jest dla mnie …”, „Książka to …”, „W książce …”, „Z książką….”,
„O książce …” (uczniowie klas I – VI).
4.
Książko-krążenie – zachęcanie do korzystania z kącika tzw. wolnej książki. Rozpowszechnianie
informacji, na czym polega bookcrossing.
5.
Konkurs czytelniczy „Czy znasz twórczość Tomasza Samojlika?” (kl. IV-VI).
6.
Konkurs plastyczny – ilustracja do książek Tomasza Samojlika z cyklu „Żubr Pompik” (kl. I – III)
nauczyciel bibliotekarz
Małgorzata Koszczuk-Petrych

Podobne dokumenty