Renowacja tarasu i balkonu Instalacja na podłożu - Mój

Komentarze

Transkrypt

Renowacja tarasu i balkonu Instalacja na podłożu - Mój
Renowacja tarasu i balkonu
W większości przypadków, przy remontowaniu lub instalacji tarasu lub balkonu, podbudowa
nie musi być tworzona na nowo. Niekiedy dobrym pomysłem jest zapewnienie izolacji termicznej lub
instalacja dodatkowego uszczelnienia. Jako trwałe i ekonomiczne rozwiązanie zaleca się położenie
folii dachowej wykonanej z tworzywa EPDM. Wówczas płyty tarasowe mogą być układane
bezpośrednio na folii.
Nie ma nic prostszego niż instalacja elastycznych płyt z granulatu gumowego na podłożu
związanym. Tutaj po prostu wystarczy ułożyć płyty bez ich klejenia, betonowania oraz dodatkowego
mocowania. Wystarczy tylko wykorzystać dostępną powierzchnię.
Infolinia: 76 8622047
Montaż płyt na podłożu związanym
Instalacja na podłożu związanym
1
Renowacja tarasu - podłoga w kolorze „Klasyczny Granit”
Na tarasie na dachu lub balkonie, a więc na nośnym podłożu związanym, można bardzo
łatwo i ekonomicznie ułożyć płyty. Oprócz koloru „Klasyczny Granit”, mamy szeroki wybór odcieni
szarości, które można wykorzystać przy projektowaniu renowacji naszego tarasu, co widać na
powyższych zdjęciach.
Co tworzy podłoże związane?
Przez podłoże związane rozumiemy każdy rodzaj podłoża, które nie składa się z
niezwiązanego, a zatem sypkiego materiału. Oto typowe przykłady podłoża związanego:
beton i jastrych, asfaltowa nawierzchnia, płytki, panele, kamienna posadzka, płyty z naturalnego
kamienia, marmuru, granitu, piaskowca, powierzchnia z blachy, blachy ryflowanej, blachy dachowe
na rąbek stojący, kratka o odpowiednim rozmiarze oczek, drewniane panele oraz płyty ze sztucznego
tworzywa, plastik lub kauczuk (z ewentualną warstwą izolującą).
Montaż płyt na podłożu związanym
Wszystkie płyty, a więc podłogi balkonowe, tarasowe, a także amortyzujące są
przepuszczalne dla wody na całej swoje powierzchni. Specjalna sieć drenażowych kanalików jest
wbudowana w dolną część każdej płyty. Woda powierzchniowa przenika przez płyty do podłoża.
Stanowi ono zatem warstwę wodonośną, przez którą woda odpływa (np. tak jak w przypadku kratki
stabilizującej grunt) lub poprzez następujące w niej nachylenie gruntu.
Infolinia: 76 8622047
2
Spodnia strona płyty tarasowej z drenażem
Płyty tarasowe z granulatu gumowego są przepuszczalne dla wody na całej swojej
powierzchni. W momencie układania płyt tarasowych na związanym i nieprzepuszczalnym dla wody
podłożu, a więc np. na betonowej lub asfaltowej powierzchni, drenaż i dobry odpływ wody jest
szczególnie istotny. W związku z tym, płyty tarasowe o grubości 30 lub 40 mm, mają nie tylko
kompleksowy system kanalików drenażowych, ale dodatkowo wyposażone są w specjalne
zagłębienia w kształcie kopuły, które zapobiegają gromadzeniu się wody w płytach. Jest to
szczególnie korzystne w zimie, przy zmianach pogody mroźnej na temperatury dodatnie w okresie
odwilży.
Drenaż i odpływ
W przypadku nieprzepuszczalnej dla wody podbudowy (takiej jak np. beton, asfalt, płytki,
itp), przed montażem płyt należy się upewnić, że woda ma szybki i swobodny odpływ. Kałuże o
głębokości ≥ 3 mm nie mogą pozostawać stale na powierzchni płyt z granulatu gumowego.
Nawierzchnia nie powinna leżeć w wodzie, ponieważ w przypadku temperatur poniżej zera,
zamrożona woda spowoduje rozszerzenie struktury płyt (około 9%). Po rozmrożeniu płyty skurczą się
do normalnego rozmiaru; ale wówczas drobne korekty instalacyjne mogą być konieczne.
Aby sprawdzić, czy kałuże pozostają na powierzchni płyt, wystarczy opróżnić jedno wiadro
(lub więcej) z wodą i zobaczyć, czy woda ma swobodny odpływ. Nierówności w powierzchni mogą
być zniwelowane poprzez wykonanie odpowiednich pomiarów. Przy pomocy listwy wyrównującej
można szybko zweryfikować wyniki prac instalacyjnych.
Montaż płyt na podłożu związanym
Jeśli jesteśmy usatysfakcjonowani z uzyskanej równej powierzchni z odpływem wody,
wówczas można od razu przystąpić do układania zakupionej przez nas bezpiecznej sportowej
nawierzchni lub płyt tarasowo-balkonowych. Uwagi dotyczące instalacji wybranego systemu
montażowego odnoszą się do odpowiedniego produktu.
Infolinia: 76 8622047
3
Ekonomiczny i sprawny remont tarasu
Celem renowacji tego tarasu było odnowienie nieestetycznej nawierzchni z płyt betonowych
bez dużego wysiłku i nakładu kosztów. Znajdująca się wcześniej podłoga była na tyle równa, że
tworzyła odpowiednie podłoże nadające się do ułożenia nowych płyt tarasowych. Fugi i nierówności
występujące w betonowym podłożu zostały wypełnione masą wyrównującą i zaszpachlowane. W tej
sytuacji, instalacja płyt tarasowych z łączeniem na zamek poszła na tyle sprawnie, że remont tego
tarasu nie zajął nawet całego dnia.
Elastyczne płyty tarasowo-balkonowe doskonale nadają się jako bezpieczna i estetyczna
nawierzchnia w ogrodzie zimowym oraz na każdym tarasie i balkonie. Tutaj zainstalowane zostały
płyty w eleganckim i neutralnym kolorze granitowym, który idealnie pasuje do użytych akcesoriów
wystroju wnętrza i do otaczającej ten taras zieleni. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom produkcyjnym
nawierzchnie, są trwałe, korzystne dla naszego bezpieczeństwa ze względu na swoje amortyzujące
właściwości oraz odporne na działanie wszelkich czynników atmosferycznych.
Przestrzeń na dachu spełniająca funkcję tarasu
Płaski dach lub dach garażu może zostać przekształcony w efektowny taras przy niskim
nakładzie wysiłku i kosztów. Do tego celu, potrzebna jest nośna i względnie równa powierzchnia
dachu z możliwością odprowadzania wody (brak kałuż na powierzchni) oraz maty amortyzujące czy
płyty tarasowe, które mogą być ułożone bezpośrednio na folii dachowej.
Infolinia: 76 8622047
Montaż płyt na podłożu związanym
Nowoczesna i stylowa nawierzchnia na taras
4
Tradycyjnie dach jest uszczelniany pokryciem dachowym (folią bitumiczną lub membraną
kauczukową). Taras i balkon nad garażem lub pomieszczeniem to nic innego jak płaski dach.
Uszczelnienie dachu powinno być zatem chronione przed uszkodzeniem oraz warunkami
atmosferycznymi. Wcześniej, nawierzchnia była zabezpieczana przy pomocy warstwy żwiru,
natomiast obecnie chcemy wykorzystywać taras jako przestrzeń do wypoczynku i rekreacji. Dlatego
też, zamiast żwiru, bezpośrednio na folii dachowej możemy układać elastyczne płyty. Chronią one
pokrycie dachowe przed negatywnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz przed
Infolinia: 76 8622047
Montaż płyt na podłożu związanym
Instalowanie płyt na folii bitumicznej oraz innym pokryciu dachowym
5
mechanicznym uszkodzeniem. Elastyczna nawierzchnia tworzy też optymalną przestrzeń
wypoczynkową dla całej rodziny.
Renowacja tarasu z paneli drewnianych lub kompozytu WPC
Montaż płyt na podłożu związanym
Wytarty i śliski taras wykonany z drewnianych paneli lub kompozytu WPC idealnie nadaje się
jako podłoże dla elastycznych płyt tarasowo-balkonowych. Oczywiście, na powierzchni nie powinno
być wybrzuszonych lub zniekształconych paneli - te należałoby wyprostować. Dopiero wówczas
wymarzona przestrzeń rekreacyjna utworzona z elastycznych płyt może być łatwo zainstalowana na
występującym podłożu. Dzięki stabilnym systemom montażowym na pióro-wpust lub zamek,
elementy nawierzchni tworzą trwałe i stabilne połączenie.
Infolinia: 76 8622047
6
Nowy projekt balkonu
Montaż płyt na podłożu związanym
Dzięki elastycznej nawierzchni balkonowej, renowacja balkonu przebiega bardzo łatwo i
sprawnie. Na występujących już płytach balkonowych (ewentualnie wcześniej uszczelnionej
podłodze), można bardzo łatwo ułożyć nawierzchnię. Ponadto, płyty nie muszą być klejone ani
mocowane ze sobą albo z podłożem. System łączenia jest już wbudowany w strukturę płyt. Podłoże
nie uszkodzi się przy montażu, a płyty mogą być w każdej chwili odinstalowane i zastosowane na
innej powierzchni.
Infolinia: 76 8622047
7

Podobne dokumenty